41

Merovinger wrote:

"Voor het Eurosystem-onderzoek was ik niet verantwoordelijk."

Merci om zijn kant van het verhaal nog mee te geven, maar het bovenstaande antwoord is redelijk zwak. Als hij niet verantwoordelijk was, waarom had hij het dossier dan in zijn persoonlijke schuif?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Doorheen de politieke geschiedenis van ons land en net zo als in andere landen, zijn diegenen die een politieke benoeming achter zich hebben, net diegenen die de verantwoordelijkheid dragen en er ook voor betaald worden, en steeds diegenen die de Zwarte Piet doorschuiven en hun grote onschuld uitschreeuwen. Feiten zijn legio en elke politieke partij kent zulke mensen. Het strafste aan dit verhaal is dat in geval van bewezen schuld zulke personen niet worden gestraft maar "weggepromoveerd" worden.

Enkel als een bom valt zien we acties en hiermee verwijs ik naar de betere uitbouw van rijkswacht en politie na de moordende bende-aanslagen en recent na de verhoging van veiligheidsmaatregelen na de aanslagen in Parijs. En net als toen kende Staatsveiligheid waarschijnlijk de leden van de bende, net zoals ze nu de leden kende die meegeholpen hebben aan de aanslagen in Parijs (zie o.a. Verviers en Molenbeek). De verlenging van de verjaringstermijn is symbolisch gezien een goede houding tegenover de overlevenden en nabestaanden van de diverse bende-aanslagen, maar misschien een gemiste kans om (nog levende) daders een ultieme "spreekkans" te bieden.

43

Ook Faez Al Ajjaz speelde een - ooit opgehelderde - rol in het Eurosystem-schandaal:

Nadat het Eurosystem-schandaal in 1979 was losgebarsten, bleek dat ook Al Ajjaz een cruciale maar nooit opgehelderde rol in de zaak had gespeeld. Zelf beweerde hij dat zijn rol beperkt bleef tot het verdedigen van de belangen van de Saudische koninklijke familie.

De man die het contract met het Belgische consortium Eurosystem had getekend, als commandant van de Saudische Nationale Wacht, was immers prins Abdoellah, de latere (en vorig jaar overleden) koning. Maar wellicht was er meer aan de hand. Want Al Ajjaz werkte ook samen met Elias El Turk, een falangistische politicus in Libanon die ook directeur was van EHS Health Testing Center, een Euroystem-filiaal in Beiroet dat enkel diende als doorgeefluik voor obscure geldstromen en dus een mogelijk distributiekanaal was voor corruptiegeld.

Bron: Apache | Georges Timmerman | Januari 2016

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

44

Een explosieve materie is het dossier-Eurosystem Hospitalier. Huidig koning Albert II is meer dan dertig jaar hoofd geweest van de buitenlandse handelsmissies van ons land. In de jaren zeventig haalde hij een contract binnen van 30 miljard frank (nu: 120 miljard frank, of 2,9 miljard euro). Eurosystem Hospitalier, het spilbedrijf binnen een Belgisch consortium in de invloedssfeer van de Generale Maatschappij, mag twee ziekenhuizen bouwen in Saoedi-Arabië.

Op 16 oktober 1975 is prins Albert in Rijad aanwezig als de maquette van de ziekenhuizen wordt getoond. 'Als ook zijn gekroonde broer Boudewijn op 1 november naar Saoedi-Arabië trekt, weet de Saoedische prins Abdallah het zeker: ESH is geen privé-initiatief maar een door de Belgische staat gesteunde onderneming.' Volgens journalist René De Witte kan de rol van Albert en zijn broer in de toekenning van het contract moeilijk overschat worden. Verschillende leden van het Hof zijn op dat ogenblik aandeelhouder van de Generale Maatschappij.

De Amerikanen volgen de zaak van nabij op. Een document van de Amerikaanse ambassade in Brussel toont aan dat de VS bezorgd zijn. De Amerikanen hebben vernomen dat de Belgen de Saoedi’s toegezegd hebben om in Brussel een PLO-kantoor te openen. De directeur Midden-Oosten van het departement Buitenlandse Zaken Paternotte wordt op het matje geroepen door de Amerikanen. Paternotte ontkent. Volgens hem 'creëerde de pers een verkeerde voorstelling van het verhaal'. De Amerikanen geloven hem niet. 'Het standpunt van de Belgen is duidelijk opgeschoven,' staat in een telex.

Boudewijn wordt tijdens de reis naar Saoedi-Arabië vergezeld door Michel Pirkin. Deze man is volgens Eva Coeck en Jan Willems een 'smokkelaar' en 'wapenhandelaar'. 'Zijn twijfelachtige reputatie belet hem niet om samen met koning Boudewijn op bezoek te gaan in Rijad,' noteren de twee journalisten onthutst. Toenmalig SP-voorzitter Karel Van Miert was niet gelukkig met de gang van zaken. Hij vroeg zich op 23 juli 1979 af hoe het mogelijk was dat het Hof zich voor de kar van een gangster liet spannen. Ook minister Henri Simonet mopperde. Hij vond dat prins Albert zich te veel op sleeptouw liet nemen door Fabrimetal (nu: Agoria). De minister had daarover zijn beklag gedaan bij koning Boudewijn. Bovendien verwittigde hij de vorst dat Albert zich te ver gewaagd had in het ESH-dossier. Simonet nam geen blad voor de mond.

Volgens halfbroer Didisheim heeft Boudewijn erg geleden onder de affaire. 'Hij was erg onder de indruk van de zware slagen die door sommige politici aan Albert werden toegebracht. Maar hij heeft het nooit getoond.' Boudewijn was een binnenvetter. Hij kropte alles op. Eurosystem Hospitalier is oorspronkelijk het bedrijfje van Daniel Cauchie. De vroegere naam van het bedrijf is Eurosixtem. Bij het omdopen van de onderneming klopt Cauchie aan bij PRB, een dochteronderneming van de Generale Maatschappij. PRB neemt in ruil voor zijn financiële inbreng 51 procent van de aandelen over. Als Cauchie in 1975 het contract in de wacht sleept, moet hij op zoek gaan naar partners, want zijn bedrijf is te klein. In juli 1975 komt dan het Consortium Eurosystem Health Corporation tot stand. Naast ESH en PRB treden acht bedrijven tot de groep toe: onder meer Fabricom en CEI. De lijfgeur van de Generale Maatschappij is sterk aanwezig.

Cauchie maakt er evenwel een potje van en op 12 juli 1979 gaat ESH in vereffening. Acht dagen later wordt het faillissement aangevraagd. 'Het Eurosystem-schandaal barst los en doet zelfs het Belgisch Hof op zijn Saksen-Coburgse grondvesten daveren,' schrijven Eva Coeck en Jan Willems. De contacten tussen het Belgische Hof en de Saoedische prins Abdallah verlopen als volgt: 'Alberts kabinetschef Michel Didisheim is een oude kameraad van Daniel Cauchie, dus een kleine vriendendienst is snel geregeld,' schrijft het tweetal. Na het faillissement wordt uiteraard kritiek geuit: 'Is een monarchie die zo'n prominente rol speelt in financieel-economische aangelegenheden wel helemaal zuiver op de graat?' Deze vraag wordt nog prangender als de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een onderzoek begint.

De BBI heeft voor alle duidelijkheid geen probleem met de 8 miljard commissielonen die betaald zijn aan de Saoedi’s. Vreemd genoeg is dat op dat ogenblik perfect legaal – op voorwaarde dat een minister het goedkeurt. En dat gebeurt. 'Zonder tegenpruttelen ondertekent Willy De Clercq (PVV) in oktober 1976 de nodige documenten,' noteren Coeck en Willems. Bovendien kan Cauchie die betaalde commissielonen van de belastingen aftrekken. Misschien ligt de sleutel van het ESH-raadsel wel in commissielonen die geheim bleven. Uit het BBI-onderzoek bleek dat ook aan vier Belgen smeergeld werd betaald. Zij kregen samen een miljard frank (nu: 4 miljard frank of nagenoeg 100 miljoen euro) voor bewezen diensten. Tot vandaag weet officieel niemand aan wie dat smeergeld werd betaald.

'De overblijvende miljoenen zijn via een Zwitserse bankrekening bij vier onbekende Belgische bestemmelingen terechtgekomen,' staat in De walm van de Wetstraat. Op 25 juli 1979 schrijft Het Volk dat Boudewijn met de hele zaak niets te maken heeft. Tegelijk insinueert de krant dat Albert een deel van de verdwenen miljoenen opgestreken zou hebben. Hoeveel Michel Pirkin voor zijn diensten ontvangt, weet niemand. 'Een aantal aspecten van het Eurosystem-schandaal blijven in 1994 nog even duister als vijftien jaar geleden,' besluiten Coeck en Willems ontmoedigd. 'Dankzij het Zwitserse bankgeheim zijn de vier mysterieuze Belgen die het smeergeld van ESH op zak hebben gestoken, buitenschot gebleven.'

Bron: Koning Boudewijn | Thierry Debels | Houtekiet | 2010

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

45

» wikileaks.org