Het is ook interessant om nog eens de tijdlijn van de riot guns van de Bende van naderbij te bekijken.

De eerste maal dat de Bende van Nijvel geschoten heeft met een riot gun was op 10 september 1983 in Temse. Michel Libert zat toen niet in de gevangenis en zou - als het zijn riot guns betrof - kunnen deelgenomen hebben aan de moord op Jos Broeders. Libert werd nl. pas drie dagen later, op 13 september 1983, op straat gevonden en aangesproken in verband met de diefstal van de NAVO-telexen. Diezelfde dag nog werd hij van zijn vrijheid beroofd. Hij verbleef in de gevangenis tot 24 januari 1984.

Wat moeten we trouwens denken van het feit dat Michel Libert op 10 mei 1989 contact opneemt met de Delta-Cel van de BOB van Dendermonde om meer informatie te geven over de feiten die zich in Temse hebben voorgedaan? Hoe kan Libert daar meer informatie over geven zonder te hebben deelgenomen aan die feiten of zonder te weten wie die feiten gepleegd heeft of er opdracht voor gegeven heeft? Wat heeft hij toen aan de Delta-cel verklaard over Temse? Of heeft hij daar uiteindelijk niets over gezegd en enkel maar documenten overhandigd aan de Delta-cel betreffende de inlichtingsopdracht die van Burafex zou uitgaan?

Aan de feiten in Nijvel, op 17 september 1983, waar zelfs met twee riot guns werd geschoten, en de overval in Beersel, op 7 oktober 1983, kan hij niet hebben deelgenomen omdat hij toen in de gevangenis verbleef. Het kan natuurlijk ook een tactiek geweest zijn van een aantal kompanen om net op het moment dat Libert in de gevangenis zit zijn wapens te gebruiken om feiten te plegen. Vergeet daarbij ook niet dat vele woonplaatsen van WNP'ers op dat ogenblik gedeeld werden (zie bijvoorbeeld de woning in de Parmastraat 42). Zie ook de verklaringen van Lammers en Barbier over de zoektochten naar safe houses en wapendepots.

Libert komt vrij begin 1984. In april 1984 loopt de ruzie binnen WNP hoog op. Op 25 april 1984 wordt Latinus dood aangetroffen. Op het moment van de Bendefeiten van 1985 is Michel Libert een vrij man. In dat verband is het ook interessant om nog eens de vergelijking te maken met de robotfoto 19. Ik blijf dit toch een zeer treffende gelijkenis vinden.

http://nsm08.casimages.com/img/2014/10/21//14102110104214738712630350.jpg

Share

In februari 2012 had ik het volgende geschreven over de Bendewapens.

Merovinger wrote:

Dus zaten er in de zakken gevonden in Ronquières enkel wapens gestolen tijdens de feiten van 82-83 en waarvan sommigen gebruikt werden in diezelfde periode. Géén enkele van de andere wapens die de Bende bij zich had bij aanvang van een overval/inbraak noch de wapens van de feiten uit 1985 werd aangetroffen in de zakken. Waarom? Omdat deze wapens snel naar de daders zouden leiden? Dan is ook hier de vraag waarom? Werden deze wapens al eerder gebruikt voor andere feiten die niet gelinkt zijn aan de Bende van Nijvel? Of zijn deze wapens simpelweg ergens geregistreerd of makkelijk traceerbaar?

De Bende heeft echter wel zelf duidelijk een link aangegeven tussen de twee periodes door munitie uit beide periodes in beide zakken te steken alsook de koffer van Aalst en enkele kledingstukken. Doordat de zakken zijn gevonden weten de speurders iets (het gaat om dezelfde daders/opdrachtgevers) en tegelijkertijd niets. Zaken die snel naar de daders of personen achter de Bende zouden leiden, werden door de Bende bewust niet in de zakken gestoken.

Staat het antwoord op deze vragen in het artikel van vandaag? Libert verklaarde dat hij de twee riot guns in 1982 had gekocht. Nieuw gekocht in een wapenwinkel? In de veronderstelling dat zijn riot guns door de Bende gebruikt zijn dan zou het dumpen van deze wapens in Ronquières dan ook door het merk en/of serienummer snel naar hem kunnen geleid hebben. Zaten daarom de riot guns niet in de zakken?

Durant l'interrogatoire, Michel Libert reconnait détenir deux riot guns. Ces armes ont les mêmes caractéristiques que celles recherchées. Voici ses déclarations à l'époque: "J'ai acquis deux riot guns au début de l'année 1985. J'en détiens toujours un et l'autre, je l'ai vendu. "L'année 1985 correspond à la fin de la période des tueries, mais plus tard Michel Libert dira qu'il les a achetés en réalité en 1982, soit au moment des premiers faits.

Share

183

Een reportage van RTL Info over de riot guns van Libert » www.rtl.be Let tijdens dit filmpje vooral op de nogal rare manier van wandelen van Libert (sec. 53). De inhoud van de reportage komt overeen met de tekst van dit artikel » Forum

Een reactie van procureur De Valkeneer op het nieuws » www.rtl.be

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Share

De reactie van De Valkeneer is bijzonder pover en zegt helemaal niets. Ondanks het feit dat die twee wapens vernietigd zijn, zijn er volgens mij nl. nog onderzoeksmogelijkheden in deze.

Ben wrote:

Het is inderdaad belangrijk om te weten welk type riot guns Libert in zijn bezit had. Maar zelfs zonder dat we dat op dit moment weten, zijn er belangrijke vragen te stellen: waarom is er geen expertise uitgevoerd?

Niet alleen de vraag waarom er geen expertise werd uitgevoerd is belangrijk. Ook de vraag wie hierover beslist heeft of er iets aan had kunnen doen, kan interessant zijn om uit te spitten.

Share