211

Het is inderdaad geen pv-nummer maar een dossiernummer. Nog geen tijd gehad om het aandachtig te lezen.

Het zijn niet de slechtste vruchten waaraan de wespen knagen.

212

Als ik me niet vergis was Deprêtre in Brussel toen bevoegd voor jeugdzaken. Het belang van die nota is dat dit samenvalt met observaties die Beijer deed in '78 in een groot cocaïne-onderzoek. De advocaat van die verdachten is dezelfde als die van Tuna, er werd op die feesten met beroemde namen ook coke gebruikt, in één van die observaties aan een kasteel is er spraken van een jongere. Vanden Boeynants en Euromeat; de schoonzoon van VDB wordt genoemd ivm drugs en partijfinanciering, de partij van één van de bezoekers.

En om dit nu naar de uitvoerders te koppelen. In die nota is een duidelijke link (wat verborgen) naar Zuid-Amerika, Dekaise had veel te doen met Zuid-Amerika, in Beersel is er een Franse Argentijn die Bultot en Vanden Eynde (slachtoffer) goed kent. De Belcar-zaak (Farcy en anderen) waar Angelou (slachtoffer) mee te maken heeft en waar Beijer en Bouhouche voor afluisterden is een deel van dat Zuid-Amerikaanse netwerk. Het Belcar-netwerk is historisch verbonden met Zweden, dit terzijde. In dit netwerk zitten veel SAC-leden die na de verkiezing in Frankrijk niet meer gewenst waren. Mitterand was de eerste Socialistische president in tientallen jaren en het oude geheim netwerk moest opgedoekt worden.

In die context kan Maubeuge gezien worden; vluchtende drughandelaars (veelal ex-militairen en of huurlingen en politiek gebonden) die gewoon zijn om champagne te drinken (en te gokken) en die dan ook stelen plus dat ze hun frustraties wegens het opjagen ook nog eens afreageren op de politie.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

213

Bossi wrote:

N° 38.66.1371/78 betreft geen proces verbaal nummer. Dit is een notitienummer van het parket. Om het correct te stellen ontbreekt er voor het notitienummer nog een gebruikelijke lettergroep. Bijvoorbeeld BR wat staat voor parket Brussel, HU voor Huy, LE voor Leuven enz...

Als je het nummer Google kom je bij verslagen uit van de kamer van volksvertegenwoordigers.

214

Bedankt voor de tip, Kenza. Interessante lectuur, zelfs als je even diagonaal leest. Hieruit blijkt gewoon hoe sommige mensen écht duidelijk enkele potjes moeten gesloten houden.

215

the end wrote:

Ok, dit is zelf geen pv, wist ik niet. Zou er dan geen pv van gemaakt zijn? Ik hoop dat jullie het belang van die notitie zien.

the end, wanneer men proces-verbaal opmaakt, deze worden overgemaakt aan het parket. Naargelang de feiten, dient er al dan niet contact op genomen te worden met het parket. Bij een aanvankelijk PV geeft men, meestal telefonisch, het relaas van de feiten. Vervolgens kan men de nodige opdrachten bekomen. Bijvoorbeeld, proces verbaal dringend (afstapping parket - verdacht overlijden - ernstige misrijven). Dan maken we het PV per drager over. In dat PV zal ook vermeld worden het uur van verwittiging parket en welke beslissing op dat moment werd genomen door de magistraat.

Kan zijn dat hij de opdracht geeft om bij de volgende uitgevoerde onderzoeksopdracht of arrestatie, contact op te nemen met een onderzoeksrechter die vanaf dat moment zal gevorderd zijn door de PDK. Bv vraag tot verdere aanhouding...

Kort samen gevat, het proces verbaal krijgt een notitienummer bij het parket. Alle navolgende PV's met betrekking tot de zaak, valt dus onder dat notitienummer bij het parket. Dit noemt men dan het bundel nummer.

Een onderzoeksrechter heeft zijn eigen dossier nummers. Bv. JM(Jan Mietje) 12/2018. Betreft dus onderzoeksrechter Jan Mietje zaak 12 van het jaar 2018.

Om uw vraag verder te beantwoorden, er kan proces verbaal opgemaakt zijn of niet. Van elke handeling of tussenkomst maakt men best een proces verbaal op, een navolgend PV of proces verbaal van inlichtingen. Dan kan er nadien nooit betwisting zijn over feiten die niet zouden gekend zijn. In gans het Bende van Nijvel-dossier is het er wel anders aan toe gegaan. Te zeggen, ontoelaatbare feiten.

De Basis wrote:

Bedankt voor de tip, Kenza. Interessante lectuur, zelfs als je even diagonaal leest. Hieruit blijkt gewoon hoe sommige mensen écht duidelijk enkele potjes moeten gesloten houden.

Het zal nog heel wat duidelijker worden.

Om dan uiteindelijk vast te stellen waar de politiekers in gebreke zijn gebleven. Want zij hebben bewust hun taken niet aangewend wat tot hun bevoegdheid behoorde. Het vergt geen politieke moed maar een verplichting om aanhoudingen te verrichten bij de top. Dan zakt de top van de pudding zo in elkaar. Maar niemand dat tot op heden daartoe de verantwoordelijkheid heeft durven nemen. Aldaar is het begin van zwijgplicht en bescherming strikt aanwezig en te behouden. De politieke omerta.