221

Bossi wrote:

N° 38.66.1371/78 betreft geen proces verbaal nummer. Dit is een notitienummer van het parket. Om het correct te stellen ontbreekt er voor het notitienummer nog een gebruikelijke lettergroep. Bijvoorbeeld BR wat staat voor parket Brussel, HU voor Huy, LE voor Leuven enz...

Als je het nummer Google kom je bij verlagen uit van de kamer van volksvertegenwoordigers

222

Bedankt voor de tip Kenza. Interessante lectuur, zelfs als je even diagonaal leest.
Hieruit blijkt gewoon hoe sommige mensen écht duidelijk enkele potjes moeten gesloten houden.

223

Hallucinant wat je daar kan in lezen

« Op het einde van die briefing heb ik nogmaale aangedrongen
op een zo spoedig mogelijke uitvoering - indien
mogelijk tegen uiterlijk begin 1994 - van de taken die nog
moesten worden verricht in het kader van de nog openstaande
onderzoekspistes. Vervolgens moesten de adoocaten
van de burgerlijke partijen de mogelijkheid krijgen de
procedurestukken gedurende een bepaalde periode (bijooorbeeld
drie maanden.) in te kijken. Daarna zou de procureur
des Konings zijn vorderingen opmaken met het oog op de
afwikkeling van de beschuldigingen aan het adres van
bepaalde personen waarover de raadkamer nog geen uitspraak
heeft gedaan. »
Het liep echter allemaal anders. Op 2 maart 1994 moest
de procureur-generaal van Mans de procureur van Charleroi
laten weten dat de kopiedienst van de griffie in Brussel
(91) :
« (.. .) overbelast was en dus niet in staat om de procedurebundels
aangaande de zaah-Bouhouche-Beijer en consorten
te fotokopiëren met inachtname van de nummering van
de originele stukken.

224

the end wrote:

cobra het schuift allemaal in elkaar van waar komt de coca, wat snoven ze op die feestjes, welke handelaren deden er aan mee. Het is een hele kleine wereld. Waver komt erna Dekaise was verdachte in een zaak cocaïne handel.

Bedankt The end.
Je hebt mij veel bijgebracht en doen inzien.
Ik heb denk ik nog iets ontdekt
Maar moet dat nog verder onderzoeken.

Het zijn niet de slechtste vruchten waaraan de wespen knagen.

225

the end wrote:

ok, dit is zelf geen pv wist ik niet. zou er dan geen pv van gemaakt zijn? Ik hoop dat jullie het belang van die notitie zien.

The end,

Wanneer men proces-verbaal opmaakt, deze worden overgemaakt aan het parket. Naargelang de feiten, dient er al dan niet contact op genomen te worden met het parket. Bij een aanvankelijk PV geeft men, meestal telefonisch, het relaas van de feiten. Vervolgens kan men de nodige opdrachten bekomen. Bijvoorbeeld, proces verbaal dringend (afstapping parket - verdacht overlijden - ernstige misrijven). Dan maken we het PV per drager over. In dat PV zal ook vermeld worden het uur van verwittiging parket en welke beslissing op dat moment werd genomen door de magistraat.

Kan zijn dat hij de opdracht geeft om bij de volgende uitgevoerde onderzoeksopdracht of arrestatie, contact op te nemen met een onderzoeksrechter die vanaf dat moment zal gevorderd zijn door de PDK. Bv vraag tot verdere aanhouding...

Kort samen gevat, het proces verbaal krijgt een notitienummer bij het parket. Alle navolgende PV's met betrekking tot de zaak, valt dus onder dat notitienummer bij het parket. Dit noemt men dan het bundel nummer.

Een onderzoeksrechter heeft zijn eigen dossier nummers. Bv. JM(Jan Mietje) 12/2018. Betreft dus onderzoeksrechter Jan Mietje zaak 12 van het jaar 2018.

Om uw vraag verder te beantwoorden, er kan proces verbaal opgemaakt zijn of niet. Van elke handeling of tussenkomst maakt men best een proces verbaal op, een navolgend PV of proces verbaal van inlichtingen. Dan kan er nadien nooit betwisting zijn over feiten die niet zouden gekend zijn. In gans het BVN dossier is het er wel anders aan toe gegaan. Te zeggen, ontoelaatbare feiten.

226

De Basis wrote:

Bedankt voor de tip Kenza. Interessante lectuur, zelfs als je even diagonaal leest.
Hieruit blijkt gewoon hoe sommige mensen écht duidelijk enkele potjes moeten gesloten houden.

Het zal nog heel wat duidelijker worden.

Om dan uiteindelijk vast te stellen waar de politiekers in gebreke zijn gebleven. Want zij hebben bewust hun taken niet aangewend wat tot hun bevoegdheid behoorde. Het vergt geen politieke moed maar een verplichting om aanhoudingen te verrichten bij de top. Dan zakt de top van de pudding zo in elkaar. Maar niemand dat tot op heden daartoe de verantwoordelijkheid heeft durven nemen. Aldaar is het begin van zwijgplicht en bescherming strikt aanwezig en te behouden. De politieke omerta.