Nog eens onder de aandacht brengen (is wel off topic). Met hen contact opnemen en steunen is een mogelijkheid » Forum

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Ik wil hier toch wel eventjes de rol van een officier binnen de toenmalige Rijkswacht omschrijven. Ik heb de indruk dat zij als topspeurders omschreven worden maar dat is de waarheid geweld aan doen. Een officier, en zeker een hoger officier had de leiding van een groep of afdeling maar zeer zelden, met de nadruk op zeer zelden, namen ze deel aan een interventie op het terrein. Herman Vernaillen werd onder vuur genomen als hoofd van de gekende sectie en dat kon evengoed een andere officier geweest zijn.

Officieren hielden zich meestal met administratieve zaken bezig en het controleren van het lager personeel, en hier leg ik de nadruk op lager personeel. Het zijn ook de officieren die de rijkswacht kapot gemaakt hebben door zich af te zonderen van het personeel en binnen de rijkswacht een eigen leventje te gaan leiden.

Dat geloof ik en wel blindelings!