71

Ben wrote:

Het woord ‘dossier’ is echter niet echt op zijn plaats, zegt Van Steenbrugge. “Op 4 oktober 2016 heeft onderzoeksrechter Martine Michel op een vergadering gezegd dat er manipulaties zijn geweest in het onderzoek naar de Bende, en dat die gebeurd zijn door Nederlandstalige onderzoekers. Ik heb dan inzage gevraagd en uiteindelijk gekregen, maar het bleek slechts om een proces-verbaal te gaan van een ballistisch onderzoek van een uitgebrand voertuig, waarbij de mogelijke link tussen het voertuig en de Bende onvolledig is onderzocht.

“Een mini-dossiertje, dus, dat uit een paar velletjes papier bestaat. Wat ik vreemd vind. Als een onderzoeksrechter zegt dat er indicaties zijn van manipulaties, verwacht je toch dat men met man en macht op zoek gaat naar die manipulaties? Na 32 jaar weten de nabestaanden nog altijd niet wie de daders zijn van de Bende van Nijvel, en nu krijgen ze ook nog eens te horen dat er nauwelijks onderzoek gedaan wordt naar de beïnvloeding van het onderzoek.”

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Over manipulaties gesproken. Is het ander dossier nog niet in staat tot inzage en vrijgave waarover gesproken en waarbij de rechten van verdediging van de speurders alle oneer is aangedaan? Er werden toch straffe standpunten ingenomen zonder dat men het dossier kon inkijken, zonder dat er tegensprekelijkheid werd geboden aan de verdediging van de speurders in verband met de deskundige verslagen van onderzoek? In het verlengde van deze krasse uitspraken door de Procureur Generaal, zouden we eigenlijk mogen veronderstellen dat dit dossier over 'manipulatie' ook tot het inzagerecht mag behoren voor alle betrokken partijen.

Of geven sluwe vossen toe dat hun schending tot het geheim van het gerechtelijk onderzoek en de mogelijke manipulatie waarover ze triomfantelijk de pers informeerden tot vertikaal klassement behoort?

Ik hoop van harte dat alle speurders die ooit in het Bende dossier arbeid hebben verricht, zich alsnog zullen verenigen en werkelijk hun zienswijze en ervaringen openbaar kenbaar zullen maken. Dat is hun recht opdat de bevolking zou vernemen op welke wijze hun voortreffelijke zware psychische arbeid op barbaarse wijze werd geboycot. Met als enig doel dat de werkelijke waarheid nooit aan het licht zou komen. Vanaf het ogenblik dat zij hun eigen collega's op het spoor kwamen en als verdachten ontegensprekelijk in aanmerking konden nemen, zij onmiddellijk als personae non grata werden beschouwd. Nooit of te nimmer kregen ze enige steun van vakbondsafgevaardigden. Integendeel zelfs. Ook dat mag en hoeft gezegd. Bij niemand konden zij verhaal halen om hun gevecht in het oplossen van de werkelijke waarheid te winnen. Officieren, de naam niet waardig, maar de bescherming genietende van politieke instellingen.

Ooit zo mooi beschreven maar ook hier van toepassing. Allemaal uiterst zelfvoldaan, ten volle overtuigd van hun importantie, hun nut, hun recht, hun gelijk, en vooral: van hun macht en onze machteloosheid » Forum

Marco Van Hees (PTB-GO!): (...) Het onderzoek naar het onderzoek lijkt me in dit dossier centraal te staan. Wat is uw visie daarop? U hebt het over een nieuw onderzoeksplan. Betekent dat dat het onderzoek ander, specifiek spoor zal volgen, zoals dat van de rijkswachters? Heeft het comité P gegevens kunnen verstrekken over een eventuele betrokkenheid van de rijkswacht?

Carina Van Cauter (Open Vld): (...) Wat is de stand van zaken van het onderzoek van het Comité P? Eerder verklaarde de minister dat het Comité een beperkte onderzoeksopdracht heeft, namelijk de vondsten van Ronquières. Klopt dat? Er is nochtans nooit een intern onderzoek geweest naar de mogelijke betrokkenheid van ex- rijkswachters.

Minister Koen Geens: (...) De vier personen van het Comité P die aan het dossier werken gaan na of sommige speurders of rijkswachters dingen gedaan hebben die ze niet hadden moeten doen.

Bron: Beknopt verslag nr. CRABV 54 COM 811 van de Commissie Justitie  | 6 februari 2018 (voormiddag)