Vaak is de oplossing simpel. Zelfs zo simpel dat mensen het niet willen /kunnen geloven.

Het zijn niet de slechtste vruchten waaraan de wespen knagen.

72

P-51 wrote:

Zou - dixit Hilde Geens in Beetgenomen (pag. 393) - afgeserveerd geweest zijn door De Valkeneer. Vreemd toch, dat iemand die in de leer gegaan is bij het FBI, op die manier uitgerangeerd werd.

De bewuste passage:

Franse en Canadese profilers passeerden de revue, Harry 'De Neus' Jongen - de Nederlandse specialist in het opsporen van lijken - en als laatste in de rij psychologe Danièle Zucker, die jarenlang aan het hoofd stond van het psychiatrisch crisiscentrum van het Sint-Pieters-ziekenhuis in Brussel. Zucker volgde een opleiding bij mensen van de Academy Group Inc., een commercieel kantoor in de Verenigde Staten dat is opgebouwd rond vroegere agenten van de Amerikaanse politiedienst FBI.

De psychologe had volgens Eddy Vos ‘vooral aandacht voor de automatismen van de daders, de tics die een mens niet onder controle heeft. Zo wordt bij haast elke bendemisdaad het telefoonsnoer uitgerukt. Zit daar een vast patroon in? Wij hebben zelf geprobeerd om dergelijke patronen uit te tekenen en dan zie je dat elk bendelid een specifieke rol heeft bij al die overvallen.’

Zucker leverde haar nooit bekendgemaakte verslag in over haar analyse van de eerste serie aanslagen, maar voordat ze aan de tweede reeks misdaden uit 1985 kon beginnen, werd ze in 2012 publiek en vernederend afgeserveerd door de toenmalige procureur Christian De Valkeneer.

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
P-51 wrote:

Dat neemt niet weg dat Danièle Zucker misschien wel kan of mag spreken ... Haar expertise moet toch wel e.e.a. aan het licht kunnen brengen. Als ik "Beetgenomen" als waarheidsgetrouw (?) mag aannemen, dan zouden haar bevindingen m.b.t. de eerste golf van aanslagen het daglicht niet gezien hebben. Misschien heb ik iets gemist op dit forum, maar de resultaten van haar onderzoek lijken me wel - om het zacht uit te drukken - interessant.

Danièle Zucker mag over haar bevindingen niets zeggen, omdat ze dan de geheimhouding van het onderzoek schendt en dat is strafbaar. Het zou het einde van haar loopbaan betekenen. Maar ondertussen is er wel een en ander uitgelekt, hoewel Zucker niet eens mag zeggen of die lekken juist waren.

Profilers kunnen ernaast zitten, maar in de meerderheid van de gevallen zitten ze er juist pal op, volgens Amerikaans onderzoek. De profilers in het bendeonderzoek zijn door de publieke opinie desondanks eerder smalend ontvangen en De Valkeneer heeft Zuckers werk (naar het schijnt ongelezen) bij het restafval gezet. De speurders waren toen volop bezig met WNP en konden op dat moment een profiler die de piste-banditisme waarschijnlijker achtte niet gebruiken. Hoewel ook eerdere profilers weinig reden zagen voor het politieke spoor.

vleermuisje1971 wrote:

Ik refereer naar deze post van Merovinger » Forum

Niet alleen door de publieke opinie CleverTrevor.

In de commissie voor Justitie werd vandaag ook gedebatteerd over het onderzoek en verslag van Danièle Zucker:

Minister Koen Geens: (...) De besluiten van profiler Danièle Zucker waren te algemeen om het onderzoek vooruit te helpen. Het alternatieve denkspoor in verband met banditisme heeft niets opgeleverd.

Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): (...) Mevrouw Danièle Zucker heeft tweeënhalf jaar aan het verslag gewerkt, dat in 2010 werd ingediend. Ik weet niet hoe pertinent het is, maar ik vraag me af waarom men die lijn niet doortrekt. Waarom werden al die middelen uitgetrokken? Waarom werd er geen gevolg gegeven aan die aanbevelingen, onderzoeksdaden en rogatoire commissies?

Het is verbazingwekkend dat men zo lang bepaalde sporen is blijven volgen, om uiteindelijk te concluderen dat het verslag niet serieus, rigoureus en precies genoeg was. Er is veel energie geïnvesteerd in die andere piste die geschetst werd in het verslag van profileringsexpert Danièle Zucker! Het is belangrijk dat alle twijfel wordt weggenomen.

Minister Koen Geens: (...) Wat het rapport-Zucker betreft, heb ik op 20 december 2017 een uitgebreid antwoord verstrekt. Zoals procureur-generaal De Valkeneer laat verstaan, heeft men eruit gehaald wat erin zat en zal men er niet meer op teruggrijpen.

Bron: Beknopt verslag nr. CRABV 54 COM 811 van de Commissie Justitie  | 6 februari 2018 (voormiddag)

M.i. moet er doorgezocht worden op de piste Nicolas Lebon - door Zucker aangehaald als mogelijke dader - en diens vertrek naar Zwitserland, nota bene naar het dorp waar toen Eric Delfosse woonde, meermaals genoemd in het bendedossier en ex-werknemer van Au Trois Canards in Ohain, het restaurant van de vermoorde Jacques Van Camp. Ook de link van Lebon met de vermoorde Christine van Hees moet opnieuw onder de loep genomen worden.