Het lijkt erop dat het forum de laatste maanden gekaapt wordt door een aantal figuren die het gebruiken als platform voor hun eigen idiote samenzweringstheoriën.

Allez, we zijn weeral vertrokken, heeft nog lang geduurd ...

83

Bossi  wrote:

We hebben het dossier toch al de andere richting uitgekregen. Dit was nodig.

We mogen toch eens lachen hé Bossi?

Bossi wrote:

Dit teneinde echter alle slachtoffers hun rechten en andere mogelijke nadelige gevolgen die uit de feiten voortspruiten optimaal te waarborgen, zonder enige nadelige erkentennis van hunnentwege, doch integendeel, onder alle voorbehoud, zowel in rechte als in feite.

Euhh?

Bossi wrote:

Het hoeft echter ook geen betoog, indien zulke opeenvolgende feiten van obstructies in een gerechtelijk onderzoek zich blijven voordoen, er iemand de verantwoordelijkheid dient te nemen met het oog een einde te stellen aan het ontoelaatbaar en uitvoerend verwerpelijk rechtssysteem.

En daar bedoel je dus jezelf mee?

Bossi wrote:

Mijn schrijven dat een verder gevolg heeft gehad, was inmiddels een zeer duidelijke voorbode voor het Parket Generaal te Luik.

Evidemment, daar durft niemand aan te twijfelen (sic) ...

Bossi wrote:

Indien ik bekijk op welke wijze ik eveneens medewerking en steun bekom, ook buiten mijn ambtelijke beroepsbezigheden, meen ik te mogen zeggen dat uw uitspraak over frustraties volledig de mist ingaan en wegdwarrelen over de eeuwige jachtvelden heen.

To the point; het gaat u niet om de 'echte' slachtoffers maar om persoonlijke frustraties in uw werkmilieu (kunnen wij niet aan doen).

Wel we zullen wel zien wanneer al die aanhoudingen waar u dus de verantwoordelijkheid voor nam en ondertussen al lang moesten gebeurd zijn zich nu eindelijk gaan realiseren ...

Je bent aan't zweven Bossi. Kan gebeuren.