21

Omdat we versleten werden voor onnozelaars, psychiatrische patiënten, ipso facto dat we zouden terug krabbelen en rekening houdend met het gegeven dat aan het licht is gekomen, was ik vragende partij tot een vergadering. Aanvankelijk stond het team erachter zonder derden erbij te betrekken om inderdaad de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Niettegenstaande dat men, uiteraard, de voorzichtigheid prioriteit wenst te geven, was ik blijvend voorstander om enkele forumleden uit te nodigen.

Ik voel me verplicht mij ook meteen te verontschuldigen voor mijn uitspraken die in het verlengde lagen van mijn frustraties ingevolge berichtgevingen die een gans ander doel nastreven. Waarbij het inwinnen van info en het kenbaar maken van gegevens ver zoek was of zelfs onbestaande. Ik zal op de vergadering verder toelichtingen verschaffen en stukken aantonen waarover hier op het forum een ontkennende houding is aangenomen. Ik heb me opzettelijk onthouden om op enkele berichtgevingen niet verder te reageren in andere topics.

LEO weet verdomd bijzonder goed waarover ik bericht en heeft mijn verkorte beperkte hypothese alszijnde de 'enige juiste' in het forum beschreven. Ik heb me onmiddellijk beperkt om hierover niet verder in details te treden. Om begrijpelijk redenen die ik verder zal toelichten op de vergadering.

Ik had verder beloofd :

Bossi wrote:

De echtgenote ontkent ook formeel wat een ex-collega alhier heeft geschreven over Cobra en het drankgebruik. Vanavond een paar bijkomende toelichtingen alhier.

in navolging van de inlichtingen uitgaande Cobra zijn echtgenote...

Bossi wrote:

"Ja mijnheer, de angst slaat terug om me heen als ik terug denk aan die periode wat ik heb meegemaakt met mijn kinderen in de periode van de Bende van Nijvel. Spijtig genoeg is onze gebuur nu overleden. Die mens heeft het allemaal meegemaakt en heeft ons ook moeten beschermen omdat Pierre heel veel afwezig was voor zijn werk."

en heb telefonisch kunnen aanhoren in welke post traumatische toestand de echtgenote nog steeds verder leeft als gevolg van de feiten die in het verlengde liggen van de Bende van Nijvel. Ook de zware intimidaties en bedreigingen naar haar kinderen toe e ndie er ook het slachtoffer van werden, heeft de dame mij duidelijk beschreven met bijkomende zéér schrijnende details. Inmiddels zijn haar kinderen 36 en 38 jaar oud, maar niemand die zich kan inbeelden welke gevolgen de feiten hebben gehad. Allemaal het gevolg van de 200% ijver en inzet inzet in de gevaarlijke werkomstandigheden, aldus de echtgenote van Cobra.

De witte bestelwagen en de onbekenden die haar en haar kinderen hebben geïntimideerd en bedreigd en waarvan omwonenden uit hun onmiddellijke woonomgeving eveneens getuige van waren, slaat haar nog steeds om het hart.

Aanvankelijk wou ik haar verhaal hier uit typen maar heb besloten om hieromtrent toch enige voorzichtigheid in aanmerking te nemen om verdere veiligheid tijdelijk te waarborgen. Overduidelijk dat Cobra en zijn gezin meermaals het slachtoffer zijn geworden in de verlengde activiteiten die aan de Bende van Nijvel kunnen toegeschreven worden.

Ik heb alvast geen zekerheid hieromtrent en laat de keuze aan Cobra zijn echtgenote over. Haar verhaal zou een meerwaarde kunnen bieden door haar aanwezigheid op de vergadering.

22

Bossi wrote:

LEO weet verdomd bijzonder goed waarover ik bericht en heeft mijn verkorte beperkte hypothese alszijnde de 'enige juiste' in het forum beschreven.

Welke hypothese bedoel je? Een hypothese is geen hypothese meer als deze de "enige juiste" is waarbij alles van die hypothese bewezen is? Dan zou het bij "feiten" moeten staan?

Non semper ea sunt quae videntur

23

Er is nog geen topic "feiten".

De enige juiste hypothese zou - deductiegewijs - nog steeds een hypothese kunnen zijn. Kan ik mee leven:-). Feiten moeten m.i. nog steeds bewezen kunnen worden, hypotheses niet.

P-51 wrote:

Er is nog geen topic "feiten".

De enige juiste hypothese zou - deductiegewijs - nog steeds een hypothese kunnen zijn. Kan ik mee leven:-). Feiten moeten m.i. nog steeds bewezen kunnen worden, hypotheses niet.


Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, ofwel zintuiglijk kan worden waargenomen of instrumenteel gemeten. Een feitmoet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden

Een hypothese is een veronderstelling die nog niet bewezen is. De hypothesemaakt vaak deel uit van een onderzoek, waarbij de hypothese het verwachte antwoord is op de onderzoeksvraag. Het is zaak dehypothese met behulp van onderzoeken en/of experimenten te bewijzen.

Bron: wiki.

bendevannijvel.com/feiten/

25

eenhoorn wrote:
P-51 wrote:

Er is nog geen topic "feiten".

De enige juiste hypothese zou - deductiegewijs - nog steeds een hypothese kunnen zijn. Kan ik mee leven:-). Feiten moeten m.i. nog steeds bewezen kunnen worden, hypotheses niet.


Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, ofwel zintuiglijk kan worden waargenomen of instrumenteel gemeten. Een feitmoet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden

Een hypothese is een veronderstelling die nog niet bewezen is. De hypothesemaakt vaak deel uit van een onderzoek, waarbij de hypothese het verwachte antwoord is op de onderzoeksvraag. Het is zaak dehypothese met behulp van onderzoeken en/of experimenten te bewijzen.

Bron: wiki.

bendevannijvel.com/feiten/

Een feit moet - in dit verhaal - wel vanuit juridisch standpunt bevestigd (kunnen) worden.  Voor alle duidelijkheid : ik kan helemaal fout zitten en heb daar helemaal geen probleem mee : forumleden die in dat opzicht beter beslagen zijn, mogen dat hier gerust posten.

P-51 wrote:
eenhoorn wrote:

Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, ofwel zintuiglijk kan worden waargenomen of instrumenteel gemeten. Een feitmoet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden


Een hypothese is een veronderstelling die nog niet bewezen is. De hypothesemaakt vaak deel uit van een onderzoek, waarbij de hypothese het verwachte antwoord is op de onderzoeksvraag. Het is zaak dehypothese met behulp van onderzoeken en/of experimenten te bewijzen.

Bron: wiki.

bendevannijvel.com/feiten/

Een feit moet - in dit verhaal - wel vanuit juridisch standpunt bevestigd (kunnen) worden.  Voor alle duidelijkheid : ik kan helemaal fout zitten en heb daar helemaal geen probleem mee : forumleden die in dat opzicht beter beslagen zijn, mogen dat hier gerust posten.

Andersom, aan de hand van feiten kan een juridisch standpunt worden ingenomen. De feiten dienen wel de boven genoemde toets de criteria doorstaan te hebben. Kleine kantekening dat ik niet weet of de regelgeving in België en Nederland gelijk zijn.

27

eenhoorn wrote:
P-51 wrote:

Een feit moet - in dit verhaal - wel vanuit juridisch standpunt bevestigd (kunnen) worden.  Voor alle duidelijkheid : ik kan helemaal fout zitten en heb daar helemaal geen probleem mee : forumleden die in dat opzicht beter beslagen zijn, mogen dat hier gerust posten.

Andersom, aan de hand van feiten kan een juridisch standpunt worden ingenomen. De feiten dienen wel de boven genoemde toets de criteria doorstaan te hebben. Kleine kantekening dat ik niet weet of de regelgeving in België en Nederland gelijk zijn.

Ik ook niet maar in België weet je maar nooit:-) Wat feiten en getuigenissen betreft : geen enkel idee hoe Mevr. Capelle daarmee zal omgaan. Het is nu wel even stil vanuit die hoek, maar wat mij betreft, hoeft dat ook niet onmiddellijk. Geen idee of iemand op dit forum al enige ervaring met haar heeft, maar qua competentie(s) geloof ik wel in haar.

28

FreCR wrote:

Welke hypothese bedoel je? Een hypothese is geen hypothese meer als deze de "enige juiste" is waarbij alles van die hypothese bewezen is? Dan zou het bij "feiten" moeten staan?

Staat ergens tussen mijn berichten. Heb de fout niet gemaakt om het niet te plaatsen en er verder in detail over te schrijven. Aanvankelijk zullen wij onze info overmaken aan de bevoegde instanties nadat in concreto de nodige contacten zijn gelegd.

Wanneer zijn veronderstellingen en feiten bewezen nopens verdachten?

Enfin, blijkbaar heb heden ook op lange tenen getrapt buiten het forum om. Hopelijk komen er in Brussel onderzoekers die hun dienst behoorlijk uitvoeren en niet aanwenden om uit te rusten. mad

Ter info. Er zal morgen met u contact worden opgenomen.

29

P-51 wrote:

Wat feiten en getuigenissen betreft : geen enkel idee hoe Mevr. Capelle daarmee zal omgaan. Het is nu wel even stil vanuit die hoek, maar wat mij betreft, hoeft dat ook niet onmiddellijk.

Begrijpelijk indien men zich in zulk dossier dient in te werken. Deze magistraat zal ook geen uitspraken leveren in de media alvorens het g.o. is voltooid.