61

(570 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Familie DNA onderzoek, ja eindelijk een gelijk gestemde ziel eenhoorn. Dit forum kan nog jaren doorgaan zoals nu, en op zich is dat helemaal niet verkeerd, maar naar mijn mening, kan men nog jaren doorgaan met het leggen van verbanden maar tot een overduidelijk bewijs zal dat zelden komen. DNA kan dat wel zijn, daarom vind ik dat er vanuit dit forum een werkgroep zou moeten ontstaan die bekijkt hoe we de politiek, wetgeving en publieke opinie kunnen beïnvloeden om meer te doen met DNA. Zo zou het mogelijk moeten zijn om vrijwillig DNA af te staan, louter om gerechtelijk onderzoek te bevorderen. Helaas ligt dit zeer gevoelig. Honderden politiemedewerkers in dit land delen wellicht diezelfde mening als ik, maar het is moeilijk om in België iets in beweging te krijgen.

62

(183 replies, posted in Westland New Post)

Het wordt stilaan tijd voor een 3de bendecommissie. Er zijn nog steeds zaken niet uitgeklaard, zelfs al zijn er reeds 2 commissies geweest. Zaken die zeer belangrijk waren! Het wordt mij steeds duidelijker dat er mensen zijn in dit land die meer weten dan ze laten uitschijnen, men noemt dit medeplichtigheid, en dan ben ik zacht in mijn bewoording.

63

(115 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Merovinger, vertel uw verhaal aan het gerecht via een Proces Verbaal, pas dan krijgt het eigenlijk een echte juridische waarde. Je krijgt ook een copy van het PV, en bewaar die dan goed. Geef het PV ook aan een jurist, dat is altijd beter.

64

(25 replies, posted in Vragen)

Opgelet met verdenkingen zonder enige aanwijzing... De laatste man in beeld heeft ook nog de lijntjes van het masker in z'n gezicht en dan die donkere randen rond z'n ogen. Uiteraard kan ieders mening een aanvulling zijn.

65

(1,141 replies, posted in 1985)

Hypothese lied Scherpenheuvel:

Luisteraars in de buurt horen op de vrije radio de verzoekaanvraag voor de bende... Mensen in paniek bellen de politie of rijkswacht, deze komt in actie en communiceren eventueel met ploegen ten velde. Alzo kunnen de daders hun scanners op de juiste frequentie afstellen.

66

(760 replies, posted in 1985)

Wat betreft het gebruik van walkie-talkies:

  • De politiediensten afluisteren met walkie-talkies was zeker mogelijk in de jaren tachtig, zij hadden hoog geplaatste antennes waardoor afluisteren goed werkte, de techniek zoals tegenwoordig met code-sleutels was toen nog niet in gebruik. Echter de communicatie tussen de combi's ten velde was een soep. Om in heuvelachtig gebied goed te communiceren tussen 2 wagens heb je een hoge antenne nodig, men spreekt van zichtcommunicatie, wat inhoud dat als de antennes elkaar niet zien ze ook geen gegarandeerde verbinding kunnen maken (FM-modulatie in dit geval).

  • Dit was ook zo voor de daders: indien deze in het bezit waren van walkietalkies of transceivers in de wagen, konden ze politionele berichten ontvangen maar zeker niet treffend spreken, gezien hun positie tussen gebouwen, bossen enz. Ik vermoed dus dat het ook quasi niet mogelijk was om goed te communiceren tussen de golf en de mercedes. tenzij ze dicht bij elkaar rijden. (max 5 kilometer in heuvelachtig gebied) Dit allemaal zeker mee nemen in de redeneringen! Dus luisteren: ja! Maar zelf zenden: moeilijk.

  • Wat wel mogelijk was is bv. een antenne op de mast te Kester, waarmee ze mogelijks toch konden communiceren met de Golf en/of de Mercedes, berichten konden doorzenden naar de wagens (maar niet verstandig).

  • Verder heb ik nergens iets gelezen over antennes op de Golf of de Mercedes.

  • Ook is zenden dom, aangezien iedere scanner eigenaar ook kon meeluisteren.

  • Hoe hoog is het dak van de sporthal? Is deze zichtbaar vanuit de piratenstoel op de Kester mast?