71

(973 replies, posted in 1985)

Een dader denkt na over zijn eigen verdachtmaking. Ik vind dit dan ook een bijzonder ongeloofwaardig verhaal. Die commissaris kon op zijn vingers natellen dat een van de betrokkenen zou gaan praten. Dat lijkt me een onzinnig risico. Het suggereert dat men specifiek die locatie in het vizier had. Veel aannemelijker is dat iemand op de hoogte was van het bevel en zijn maten heeft ingeseind. Of dat dit gewoon een fabricatie is, mogelijk van een van de daders, die op deze manier de suggestie probeert levend te houden dat het allemaal één groot complot is.

Als we aannemen dat er corrupte elementen in de Rijkswacht aanwezig waren. Kunnen die vervolgens het vergaren van informatie tegenhouden? Op een zaak waar tientallen aan werken. Die spannen allemaal samen, want dat gaat in de papieren lopen. Maar het is natuurlijk wél mogelijk om een onderzoek te saboteren met desinformatie en het vernietigen van bewijsmateriaal. Daders met dossier kennis kunnen bewijsmateriaal creëren om het onderzoek bewust de verkeerde richting in te sturen.

72

(18 replies, posted in Journalisten)

dim wrote:

Ik heb al lang alle vertrouwen in Douglas DC verloren. Arm België waar goede onderzoeksjournalisten een bedreigde soort geworden zijn.

Niet alleen in België helaas. We consumeren teveel pulp.

Het is wel opvallend hoe weinig er over de Bende van Nijvel en verdachten geschreven is. Moet je kijken hoeveel je over een relatief onbekende Juliet bende of Nederlandse criminelen kan vinden in vergelijking bijvoorbeeld met de Staerke of Haemers. Zeker die laatste komt qua profiel natuurlijk wel aardig in de buurt van feiten zoals bv. in Aalst zijn gepleegd.

73

(1,025 replies, posted in Andere)

Merovinger wrote:

Kalmpjes aan hoor mensen. Ziehier al nieuwe informatie die alles een beetje terug in perspectief brengt:

In 2000 werden een speekselstaal en vingerafdrukken afgenomen van C.B. Maar die vertoonden geen overeenkomst met de vingerafdrukken uit het dossier, vertelt Geens. In 2017 werd genetisch materiaal afgenomen, maar ook nu werd geen overeenkomst gevonden.

En daar komen ze nu mee ... bizar. Wat is/zijn de DNA profiel(en), want daar kan je wel degelijk - ook zonder match - informatie uit verkrijgen. Hoe hebben ze het DNA verkregen, wie zijn er vervolgens wel en niet getest. Je wordt er echt simpel van, alle informatie lijkt gericht op het voorkomen van de conclusie dat de Rijkswacht er bij betrokken was.

74

(1,025 replies, posted in Andere)

Broer van Bende van Nijvel lid getuigt: “Hij heeft me alles verteld” » YouTube

75

(1,025 replies, posted in Andere)

Vind het eerder bizar dat Justitie nog niet met een verklaring is gekomen. Ik zou toch wel graag van hen horen in hoeverre de berichtgeving in de kranten gebaseerd is op feiten. Daarnaast is het ronduit matig dat speurders die naam gemaakt hebben  dankzij hun 'onderzoek' nu niet naar buiten komen met een verklaring over de laatste ontwikkelingen.

76

(7 replies, posted in Hypotheses)

Het is niet ondenkbaar dat de Bende van Nijvel niet bestaan heeft, de feiten door verschillende groepen gepleegd zijn, of simpelweg afwijken qua veronderstelde samenhang. Het voertuig van de daders wordt vernietigd, vingerafdrukken raken zoek.. en vervolgens wordt er een vondst gedaan die de feiten van 82/83 en 85 met elkaar verbinden. Ik denk dat we niet uit kunnen sluiten dat daar ook sprake was van sabotage. Wat mij dan ook opvalt is dat hetgeen in die periode over extreem rechts naar buiten komt veelal feiten betreffen uit de periode vóór 1982.

Evengoed kan de Staatsveiligheid geweten hebben dat er pogingen ondernomen werden om het onderzoek de verkeerde richting op te sturen en heeft men dat van bovenaf proberen te voorkomen. Ik zeg overigens niet dat dit waarschijnlijk is, ik denk alleen dat je moet proberen om alle mogelijke hypotheses te falsificeren.

Rechercheurs die dicht bij het onderzoek stonden hebben verklaard dat bepaalde richtingen niet onderzocht mochten worden, of in ieder geval hun verdenkingen daar over geuit. Desalniettemin hebben wij een forum vol informatie over een dozijn dode extremisten wiens groeperingen gelinkt worden aan zedenmisdrijven, drugs- en wapenhandel, corruptie, zwart geld circuits etc.

Drie leden van de cepic worden op een manier vermoord die qua motief ook bijzonder eenvoudig te verklaren zou zijn. Namelijk  daders die een diepgewortelde haat jegens deze mensen onderhielden. Vanuit dat perspectief zijn de acties bijzonder geslaagd en worden er meerdere doelen bereikt. De beschadigde reputatie van NATO, CIA, het staatsbestel, de rijkswacht, het bedrijfsleven en extreem rechts... wie o wie zou daar garen bij spinnen?

77

(7 replies, posted in Hypotheses)

Als je gasten zoals Pierre Carette hoort praten dan is dat sowieso slechts een kwestie van tijd. Het toont het gebrek aan realiteitszin van deze idealisten en de propaganda waarmee ze vertrouwd is. Als motief voor extreem rechts -Rijkswachters die hun eigen collega's afknallen voor beter materiaal- blijf ik het een uiterst dubieus vinden. Maar in het extreem linkse gedachtegoed past 'de strategie van terreur' wél. Dit waren geen moorden op asielzoekers of bestuurders van linkse signatuur. Het hele (democratische) bestel werd hier te kakken gezet, een firma tot target gemaakt en is er 'bewijs' ontstaan die de suggestie wekt dat de regeringspartijen en extreem rechts onder één hoedje zouden spelen.

78

(7 replies, posted in Hypotheses)

De aanslagen houden eind 1985 op. Hetgeen samenvalt met de arrestatie van de CCC top. Beijer verklaard voor de GRU gewerkt te hebben. Ik vraag me dus af of deze link voldoende verkend is, en stel dat hypotheses die uitgaan van een rechts extremistische samenzwering nat gaan op het motief. Bovendien is het uiteindelijke resultaat dat er weinig van de genoemde groeperingen overblijft.

79

(7 replies, posted in Hypotheses)

Als jonge Nederlander kwam ik met enige regelmaat in België bij familieleden van gematigd linkse signatuur. Mijn vragen over de Belgische staatsinrichting werden steevast beantwoord met de suggestie dat Belgie een corrupte Bananenrepubliek is, waar in elk café wapens en huurlingen verhandeld worden. Destijds vond ik dat nogal overdreven, maar inmiddels begrijp ik dat beeld beter. Ik denk alleen dat Nederland niet minder corrupt is, alleen wel minder rechts georiënteerd. Of beter gezegd; een linkse poel des verderfs.

Gladio, couppogingen - al dan niet om een zuid amerikaanse dictator vrij te pleitten -, sexfeesten, wapenhandel en zwarte geldstromen. Volgens mij is het grotendeels een rookgordijn. Het beeld dat overblijft is er een van infiltratie en contraspionage.
Het enige waarschijnlijke motief in het zaaien van dood en verderf bij Delhaize supermarkten ligt in het vermoeden dat de keten, of een van haar eigenaren gechanteerd werd. Daarbij is het zeker niet ondenkbaar dat er een combinatie te maken is met zwarte geldstromen, zeker in de jaren 80’. Iemand die gepakt is, niet betaald is, of geld dat verdwenen is bij een faillissement van een bank…

Hypermoderne ‘NATO’ wapens worden door Rijkswachters gestolen en gebruikt voor een serie bloedige overvallen op een van de grootste Belgische bedrijven. En dat zou dat het werk zijn van extreemrechts. Het politieke motief, het idee van een omvangrijke samenzwering, is vanaf het begin gericht geweest op extreem rechtse elementen. En dat is opvallend gezien de slachtoffers. Hoeveel extreem rechtse geniën kent U? Als je de rapporten mag geloven liepen er velen rond in de jaren 80. Naar mijn mening is dat echter een soort contradictio in terminis. Het lijkt me veel waarschijnlijker dat rechtse clubskes geïnfiltreerd en vervolgens doelbewust kapot gemaakt zijn om de Belgische rechter flank in diskrediet te brengen, om het kapitalisme in diskrediet te brengen, de boel te destabiliseren teneinde een revolutionaire situatie te creëren. Per definitie staat dit gedachtegoed en deze doelen haaks op de rechtse doctrine. Als je vervolgens de leugens van Beijer leest is de cirkel rond. Een imposante serie false flags dus, net zoals de ontvoering en moord op Moro waarschijnlijk niet het werk is van de rode brigade, maar eerder tegenstanders die hen in diskrediet wilde brengen.

Daarmee is echter nog geen verklaring gevonden voor de handelingen van individuen. Waarom word een onderzoek doelbewust de grond in gewerkt, waarom verdwijnen vingerafdrukken en gaan moordenaars vrijuit. Daar zou het onderzoek zich m.i. nu ook op moeten richten. Met als doel het voorkomen van een herhaling van zetten. Zelf vermoed ik echter dat de false flags dermate succesvol waren, en extreem rechts dermate dom, dat er aan beide kanten van het spectrum meegewerkt is aan de doofpot.