191

(44 replies, posted in Hypotheses)

Het overschatten van genialiteit is wat je vaak ziet gebeuren bij het ontstaan van een complottheorie. Het laatste waar men aan denkt om een vreemde gebeurtenis te kunnen verklaren is dat deze voortkomt uit een ongewilde fout, vooral wanneer het gaat om iemand/ een organisatie die zij toch al verdacht vinden op grond van andere zaken. Alles wat gebeurt moet immers een doel hebben en rond een gemaakte fout worden dan ook vaak de meest wilde complottheorieën opgetrokken die deze fout verheffen tot een geniale daad, wat vaak veel te vergezocht is.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat (de mensen achter) de Bende van Nijvel ontzettend geschrokken zijn van de gemaakte fouten in Aalst, waardoor het hele project/initiatief ook meteen gestopt is daarna. Het eerste dat daarbij in me opkomt is dat het hier inderdaad om bendeleden moet zijn gegaan van binnen de diensten, waarbij hun meerderen door een zeer lastige ontkenningsfase zouden moeten zijn gegaan wanneer één van hen dood was achtergebleven op de parking.

192

(372 replies, posted in Getuigen)

Het overschatten van genialiteit is wat je vaak ziet gebeuren bij het ontstaan van een complottheorie. Het laatste waar men aan denkt om een vreemde gebeurtenis te kunnen verklaren is dat deze voortkomt uit een ongewilde fout, vooral wanneer het gaat om iemand/ een organisatie die zij toch al verdacht vinden op grond van andere zaken. Alles wat gebeurt moet immers een doel hebben en rond een gemaakte fout worden dan ook vaak de meest wilde complottheorieën opgetrokken die deze fout verheffen tot een geniale daad, wat vaak veel te vergezocht is.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat (de mensen achter) de Bende van Nijvel ontzettend geschrokken zijn van de gemaakte fouten in Aalst, waardoor het hele project/initiatief ook meteen gestopt is daarna. Het eerste dat daarbij in me opkomt is dat het hier inderdaad om bendeleden moet zijn gegaan van binnen de diensten, waarbij hun meerderen door een zeer lastige ontkenningsfase zouden moeten zijn gegaan wanneer één van hen dood was achtergebleven op de parking.

193

(1,065 replies, posted in Andere)

Voor wie niet genoeg heeft aan bovenstaande tips, heb ik hier nog een werkje van eigen hand waarin het één en ander nader verklaard wordt. Niet de Bende van Nijvel, maar (de spelonken van) de menselijke geest » sites.google.com

194

(372 replies, posted in Getuigen)

Daarbij beschikte men in dat geval ook over bepaalde daderkennis die hen zo onverschrokken kan hebben gemaakt, in die zin dat ze ervan uitgingen dat de ze moorden in de schoenen gingen schuiven van een min of meer fictieve bende waartegen het bewijs logischerwijs nooit rond  zou kunnen komen vanwege de vele gedaanteverwisselingen die er al hadden plaatsgevonden.

195

(44 replies, posted in Hypotheses)

Overigens herinner ik me ook dat ik hier onlangs ook iets merkwaardigs las over de overval Aalst, annex de liquidatie van een specifiek persoon waarvan bekend was dat die daar iedere week naartoe ging en wiens vrouw zelfs nog naar een familielid gebeld had om dit te melden o.i.d.
De loop der dingen die avond zou er op kunnen wijzen dat het hier inderdaad om een dubbel motief gaat, immers om de als overval vermomde liquidatie op het betreffende tijdstip uit te kunnen voeren was er natuurlijk het probleem dat er hiervoor te veel rijkswachters ter bewaking aanwezig waren, die echter "wonderwel" net op tijd vertrokken om de eventueel geplande liquidatie op de valreep toch nog mogelijk te maken; ook al werd hiervoor dan natuurlijk wel veel risico genomen door de samenzweerders wegens de opzichtigheid ervan, maar die waanden zich daartoe toen nog veilig genoeg blijkbaar... Tot niet lang daarna.

196

(1,065 replies, posted in Andere)

Het lijkt mij geen onlogische verklaring voor een dergelijke bekentenis, naast het gegeven dat hij het geheim niet met zich mee het graf in wilde nemen wellicht. Misschien is het een samenspel geweest van beide factoren.

197

(44 replies, posted in Hypotheses)

De periode van windstilte tussen de hoogtijdagen van de bende intrigeert me, want daaruit zou je kunnen afleiden dat er blijkbaar een nieuw motief was ontstaan om de Bende van Nijvel nieuw leven in te blazen, eventueel met een andere casting, maar dan wel zodanig sterk gelinkt dat er geen twijfel over kon/mocht bestaan dat het hier dezelfde bende betrof. Ik las hier namelijk ergens dat er dergelijk bewijs (uiteindelijk toch) gevonden was in een kanaal, waarbij het er sterk op leek dat de bende met deze halfslachtige poging om bewijs te verstoppen, haar identiteit juist wilde bevestigen.

198

(7 replies, posted in Andere)

En vooral: hoe dan?

199

(44 replies, posted in Hypotheses)

Aan dit motief, voortkomend uit de vaststelling dat de anti-terreurgroep eigenlijk veel te klein was om serieus weerstand te kunnen bieden aan de bedreigingen die men zag, kon iedereen zijn eigen invulling geven, al naar gelang hetgeen men als de grootste bedreiging beschouwde. Dit zorgt er min of meer voor dat de slachtoffers die hierbij vielen, door de betrokkenen in dit complot konden worden weggestreept tegen de slachtoffers die er zouden vallen indien zij zich niet voor deze zaak hadden ingespannen. Zo wordt het leed van slachtoffers in de regel dan ook vergoelijkt door politici en wat dies meer zij en aangezien de Koude Oorlog in die tijd hoogtij vierde zal hierin ook vast een heilig doel zijn gezien door vele betrokkenen; mocht het hier werkelijk om een grootschaliger complot gaan dat zich uitstrekt tot voorbij de daders van de aanslagen uiteraard.
Ik ken het dossier lang niet zo goed als de vaste gebruikers hier en ben wel benieuwd naar hoezeer deze hypothese hierdoor weersproken of bevestigd wordt, waarbij ik die inbraak in de eigen kazerne dan alvast maar als een bevestiging aan zal nemen.

200

(44 replies, posted in Hypotheses)

De hypothese die mij maar niet loslaat, sinds het bekend worden dat minstens één der verdachten deel uitmaakte van de anti-terreurgroep 'Diane', is dat de terreur die de Bende van Nijvel pleegde er (ook) voor moest zorgen dat de groep Diane in aanzien zou stijgen en meer geld en manschappen zou krijgen. Dit was immers precies het soort van aangelegenheden ter bestrijding waarvan de groep was opgericht en het deed me denken aan de vele voorbeelden van zaken waarin (vaak vrijwillige) brandweerlieden het vuur aansteken om het daarna zelf te kunnen gaan blussen.

Ongetwijfeld zullen er meerdere motieven hebben meegespeeld en had ook niet iedereen hetzelfde motief om deze bende te faciliteren nadat zij eenmaal ontstaan was.