21

(220 replies, posted in Andere)

Darty wrote:

Nader geconcretiseerd, in de ‘zaak Vincx’, die sinds 25-05-1987 draait om een dode, (dus) niet vervolgbare getuige of verdachte (Vincx), kan - moet! - het federaal-parket de processen-verbaal en eventuele andere informatie vrijgeven. Zo ook in de ‘zaak Bouhouche’, de ‘zaak Mendez’ en zo kan ik nog wel even doorgaan, alles met in achtneming van de privacywetgeving, wat mij niet bepaald als een onoverkomelijk probleem toeschijnt.

Is dit (door bijvoorbeeld slachtoffers) gerechterlijk af te dwingen?

Misschien zelfs bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Belgische gerecht is er in 35 jaar niet in geslaagd om schuldigen te vinden, is verantwoordelijk voor het zoek maken van processen verbaal, het zoek maken cq. vernietigen van bewijsmateriaal en manipulatie van het onderzoek.

Experiment om burgers te laten helpen een moordzaak op te lossen » www.bd.nl

23

(374 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Zo ver is men in Belgie niet.

24

(220 replies, posted in Andere)

Totaal verschillende personen.

25

(220 replies, posted in Andere)

Dat was toch de voormalige hond van een rijkswachter?

26

(220 replies, posted in Andere)

Lijkt inderdaad ook best een grote man » fr.pokernews.com

27

(115 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Raadpleeg eens de Cel Vermiste Personen. Misschien hebben zij in beeld wie er eind 1985 verdween ...

28

(220 replies, posted in Andere)

Als Vincx een serieuze verdachte is, dan heeft men ook zicht op zijn medeverdachten (bijvoorbeeld Isaac Rousseau, Thierry Senterre, Willy Delpierre).

29

(220 replies, posted in Andere)

kenza wrote:

Inderdaad. Alain Vincx heeft toch nabestaanden voor zijn DNA. Volgens mij heeft alles te maken met Pécrot maar ik vind geen link. Ook is personen niet mijn tak, enkel de locaties. Maar het is Corona-tijd en winter dus ik doe een poging.

Het kan ook zijn dat die nabestaanden geen DNA willen afstaan, ze lijken me dat ook niet verplicht omdat ze zelf geen verdachte zijn.

30

(220 replies, posted in Andere)

Dat betekent dus dat er nog steeds geen DNA overeenkomst is. Het opgraven van Alain Vincx zal wel een onderdeel zijn van het uitsluiten van bepaalde verdachten. Ze hebben blijkbaar reeds meer dan 400 DNA-stalen van verdachten zonder overeenkomst.

Wellicht begint men nu met onderzoek naar alle overleden verdachten cq. daar waar geen direct familielid van beschikbaar.