341

(23 replies, posted in Organisaties)

the end wrote:
EricF wrote:

The ultimate goal is to derail productive discussion and distract readers"

..... Heel merkwaardig is dat die naam op het forum totaal geen aandacht krijgt, dat Bultot het nooit meer herhaald heeft en .....

Okay en wie is dan deze tot nu toe niet genoemde persoon of waar kunnen we die vinden?

342

(77 replies, posted in Andere feiten)

Heftige getuigenis is dit! Dit betekent dat de rijkswacht zelf betrokken is bij de moord.

343

(1,061 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Of nog een andere Christian ...

344

(61 replies, posted in Bewijsstukken)

Wapenverkoop in België weer ter discussie door moordbende

De laatste aanslag op een Delhaize-supermarkt heeft in België weer de discussie doen oplaaien over de vrije verkoop van wapens. De riot-gun, een Amerikaans type geweer, en de long rifle, een klein kaliber jachtgeweer, waarmee 'de bende van Nijvel' nu al 29 mensen heeft gedood, zijn net zo gemakkelijk aan te schaffen als een waterpistooltje.

De riot-gun is een berucht moordwapen. Elk schot van dit zogenaamde pompgeweer geeft een brede spreiding van 12 loodballen, die elk hetzelfde kunnen aanrichten als een 9 mm kogel. De bende van Nijvel hanteert een speciaal uit Italië afkomstig type, dat niet na elk schot behoeft te worden doorgeladen.

De riot-gun is te koop voor ongeveer ƒ 1500. Het wapen blijkt in België goed te verkopen en dreigt even populair te worden als de long rifle .22, waarvan er bij onze zuiderburen volgens de laatste - verouderde - cijfers 800.000 in omloop moeten zijn. Deze geweren zijn gemakkelijk om te bouwen tot een wapen voor de korte afstand, waarvoor wel een vergunning nodig is.

Souvenirs

Dit cijfer werd in 1979 door het ministerie van justitie gehanteerd. Dat betekende toen al dat één op de tien Belgen een dergelijk wapen bezit. Of nog sterker: in één van de vier gezinnen ligt er één thuis. Dan is daarbij nog niet geteld ander wapentuig, zoals souvenirs uit de Tweede Wereldoorlog.

De procureurs-generaal spreken over honderden gebeurtenissen, waarbij de long rifle er aan te pas kwam. Ook de riot-gun gaat steeds meer behoren tot het bewijsmateriaal van de rechtbank. Toch is dit in België niet een reden om de wapenverkoop totaal te verbieden.

Een paar maanden geleden stuurde minister van justitie Gol een wetsontwerp naar het parlement, waarin de vrije verkoop van sport- en jachtgeweren wel aan banden wordt gelegd. Gol wil dat de kopers van deze wapens zich legitimeren. Ze mogen niet onder de 18 jaar zijn. Verder stelt de bewindsman voor om de geheel anonieme aanschaf via postorderbedrijven te verbieden. Er komen eisen om zich als wapenhandelaar te kunnen vestigen. Wie nu de Gouden Gids van bijvoorbeeld Brussel opslaat, vindt bijna drie volledige bladzijden van bedrijven die wapens verkopen.

Het is inmiddels de dertiende poging van een minister van justitie om iets tegen de vrije verkoop van wapens te ondernemen. De vrij sterke lobby van de wapenindustrie slaagde er steeds in om de voorstellen te laten torpederen. De voornaamste argumenten zijn dan de werkgelegenheid en het economisch belang. Zodoende moet België het nog steeds stellen met een verouderde wet uit 1933. Deze wet eist alleen een vergunning voor snelvuurwapens en voor wapens die men op het lijf kan dragen, zoals een revolver of een pistool.

Bange mensen

Angst zou voor veel mensen reden zijn een wapen aan te schaffen. Maar een vertegenwoordiger van de Brusselse wapenhandelaar E. J. Binet, één van de grootste in België, heeft niet de indruk dat er allemaal bange mensen bij hem binnen komen. Ook al verplicht de wet hem er niet toe, Binet vraagt zijn klanten om een identiteitsbewijs. "Ik wil er zeker van zijn dat iemand goede bedoelingen met het wapen heeft. Die klanten hebben er ook geen moeite mee zich bekend te maken."

En iemand die weigert? "Die verkoop ik waarschijnlijk geen wapen" Waarschijnlijk? "Waarschijnlijk, ja". Belgen zijn volgens hem niet meer gesteld op wapens dan andere volken. "Je wilt een wapen omdat je mens bent. Het was het eerste gereedschap van de mens, de knots. Wapens zijn niet gevaarlijk. De mensen die ze gebruiken, zijn gevaarlijk. Als je iemand wilt doden, heb je geen geweer nodig. Wij verkopen geen wapens aan criminelen. Die komen er toch wel aan. Onze klanten zijn jagers en mensen die voor de sport op een doel schieten. Criminelen nebben hun eigen wegen om aan wapens te komen".

Bron: Leeuwarder courant: hoofdblad van Friesland | 14 November 1985

Wetsvoorstel naar parlement België legt wapenverkoop aan banden

De Belgische regering gaat de vrije beschikbaarheid van vuurwapens aan banden leggen. Een aantal wapens wordt zonder meer verboden, voor andere wordt een vergunning vereist. Bovendien zal iedereen die een wapen koopt geregistreerd worden. Minister van Justitie Jean Gol zal een dezer dagen een wetsvoorstel hierom bij het Belgische parlement indienen. Deze maatregelen zijn een direct gevolg van de terreurgolf die België het laatste jaar heeft, geteisterd, waarbij veelvuldig van zware, vrij verkrijgbare, wapens is gebruikt.

Er komt een absoluut verbod op het privé-bezit van automatische (militaire) snelvuurwapens, automatische 'riot-guns' en automatische lichte geweren van het kaliber .22; de zogenaamde 'long rifle'. De Bende van Nijvel, die enkele zeer bloedige overvallen heeft gepleegd waarbij in de voorbije herfst 16 mensen werden gedood, maakte daarbij gebruik van een automatische riot-gun, die in korte tijd 12 patronen met elk twaalf loden kogels kan rondsproeien.

De gewone riot-gun, ook een door de bende gebruikt wapen, alsmede halfautomatische jachtgeweren en .22-geweren zullen slechts te koop zijn met een speciale vergunning van de procureur des konings, de justitie dus. Datzelfde gaat gelden voor alarmpistolen en bepaalde spuitbussen met gassen die gebruikt worden tegen overvallers.

Jachtgeweren en wapens voor de schietsport zullen slechts verkocht mogen worden op vertoon van een vergunning die moet worden afgegeven door de plaatselijke politie of rijkswachtcommandanten. Tenslotte zal elke wapenkoper moeten worden geregistreerd door de winkelier. Die gegevens gaan naar de Justitie, die ze in een databank stopt.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden | 11 Januari 1986

345

(61 replies, posted in Bewijsstukken)

Ongetwijfeld hebben al velen de vraag gesteld waarom er in de zakken van Ronquières geen riotguns (al of niet Franchi SPAS-12) zaten. Welke redenen hiervoor zouden er kunnen zijn? Ik denk zelf aan:

  • De personen die de dumping hebben gedaan hadden niet de beschikking over deze wapens;

  • De riotguns zaten in een zak die voor het duik onderzoek al opgedoken was door de BOBers met hun R4'tje;

  • De daders dachten deze wapens nog eens nodig te hebben;

  • Ze zijn niet gedumpt maar vernietigd omdat ze direct aan bepaalde personen gelinkt konden worden wanneer ze gevonden werden;

346

(1,050 replies, posted in 1983)

FreCR wrote:

Dat de metalen blikken van 5 liter met olie zouden kunnen gebruikt worden als verpakking voor explosieven. De pakken koffie zouden als "camouflage" voor een bom in te steken kunnen dienen.

Dat is inderdaad de verklaring die het boek geeft.

347

(1,050 replies, posted in 1983)

In het boek “the Insane Killers inc.” staat een plausibele verklaring voor de inbraak in de Colruyt.

348

(1,011 replies, posted in 1985)

Dit is inderdaad precies de omgeving waar de verdachte personen gezien zijn. Zie hiervoor de eerdere post met kaartje » Forum

349

(370 replies, posted in Plaatsen)

HIPA wrote:

Beste mensen; deze week is zeer belangrijk. De volledige bende ligt op tafel , namen adressen enz. ... Het ongelooflijke is dat dit ook het geval was lang geleden. Men zei toen op een dood spoor te zitten wat natuurlijk flauwekul was. De loods is de uitvalsbasis geweest waar al jullie namen van hierboven in voorkomen. De Staerke heeft maar een keer niet gelogen, dat was in 91 bij zijn verklaring.

We zijn nu een maand verder en er lijkt wederom weinig schot in te zitten. Het zou toch niet zo moelijk moeten zijn om alle gebruikers van de loods (mits nog in leven) gewoon eens op te pakken en de duimschroeven aan te draaien.

350

(1,065 replies, posted in Andere)

De schrijver van The Insane Killers, inc. suggereert trouwens dat Amory de reus was. De broer van Bonkoffsky beweert dat Chris contact had met Bouhoche en Beijer.