21

(346 replies, posted in Andere Personen)

Youssou N'dour: wat ik totaal ongeloofwaardig acht is dat Adam beweert dat de feiten gepleegd werden louter door 'des prédateurs', een roverbende. Die piste is echt onmogelijk als je met alles rekening houdt (wat Adam totaal niet doet) hoor. Maar dat betekent inderdaad niet dat dat Sliman niet aan een aanslag deelgenomen kon hebben / ingehuurd kon geweest zijn. Sliman zelf blijft dus wel een mogelijke verdachte maar dat hij en zijn kompanen de Bende vormen is te gek voor woorden (er bestaat trouwens geen vaste Bende in mijn ogen, die was immers telkens anders samengesteld).

22

(346 replies, posted in Andere Personen)

De piste van Adam is extreem onwaarschijnlijk. Hij trekt voorbarige conclusies, negeert een pak sporen en zijn boek is opgebouwd puur om zijn eigen hypothese te bevestigen.

Maar... zijn verdienste is wel dat hij een andere invalshoek nam maar vooral: het is zeker mogelijk dat Sliman wel degelijk betrokken was bij een aanslag. Het één sluit het ander niet uit. Hij was immers te huur dus kon best ingehuurd zijn door Bouhouche & co.

23

(164 replies, posted in Staatsveiligheid)

Negeer de spelletjes van The End in deze topic aub. Hij doet dit in vele draden / topics op dit forum: raadseltjes spelen en mensen jaren aan het lijntje houden. Vermoedelijk (denk ik) werd hij hier daarom verbannen.

Ik zie slechts twee mogelijke kandidaten voor wie Mijnheer X kan zijn:

* Daniel Féret is echt uitgesloten om meerdere redenen, het lijkt mij ook duidelijk aan het copie dat De Coninck ontving dat de fax gegevens niet bij die scan passen en er op gephotoshoped zijn, dat past visueel gewoon niet en de SDRA (dat wijst dan weer naar Bougerol) is er duidelijk weg gewist. De Coninck werd voor de gek gehouden met de scan die hij zag imho.

24

(12 replies, posted in Westland New Post)

Klopt Charly. Het is onbegrijpelijk dat Smets en ook Schollaerts, beiden Staatsveiligheid (in geval van Smets met zekerheid) een hogere rang hadden binnen WNP als Libert & Barbier. Libert & Barbier stonden immers direct onder de 'Maarschalk' en leider Paul Latinus.

Hoe konden iemand als Smets & Schollaerts dan de 2de hoogste rang, die van Kolonel, binnen de WNP hebben tenzij ... Smets & Schollaerts WNP mee opgericht zouden hebben.

Eigenlijk zie ik geen andere verklaring waarom zei die rang van Kolonel hadden. Lettende ook dat Smets tegen niemand van zijn collega's verteld had over zijn infiltratie binnen WNP, dat hij die infiltratie ook helemaal niet mocht doen en dat hij er geen enkele rapport over gemaakt had, pas nadat een collega van Smets ontdekt had dat hij er in zat schreef hij zijn eerste rapport.

En toch werd Smets nadien door Raes ingedekt (kon Smets Raes afpersen? Of was er een andere reden dat Raes Smets indekte). Kort nadien mochten de collega's van Raes de extreem rechtse pistes ook niet meer onderzoeken (wie had dat veroorzaakt: Raes of... Gol?).

De rol van Smets is steeds raadselachtig geweest. Het lijkt alsof hij in een val van Latinus getrapt is. Maar was Smets samen met die Schollaerts mogelijk al bij de oprichting van WNP betrokken? Rolde Smets mogelijk het Front de la Jeunesse (mee) op zodat WNP vrij spel kreeg en er (meer) leden konden overlopen?

Het zou fijn zijn als mensen meer konden te weten komen over Nicole Schollaerts en wat haar rol binnen staatsveiligheid was (indien dit klopt). Was zij louter informant van staatsveiligheid of meer als dat?

25

(115 replies, posted in Speurders)

Sommige beweerden dat Ruth in het onderzoek gekatapulteerd was om het de verkeerde kant op te sturen. Dat kan weliswaar maar daar zijn ook geen bewijzen voor.

De indruk die ik heb is dat het grootste probleem binnen die onderzoekscel was dat er personen, zoals Ruth, in zaten die koppig overtuigd waren van één hypothese en bijgevolg andere pistes negeerden of zelfs saboteerden. Dat is ook gebeurd: moedwillige tegenwerking tegenover collega's.

Cruciaal voor een onderzoeksteam is dat men alle mogelijke pistes altijd open houdt en er met open geest naar kijkt, zelfs als ze in hun ogen minder waarschijnlijk lijken. En dat er op elke mogelijke piste resources en mensen ingezet worden, die zonder belemmeringen mogen onderzoeken tot die piste echt uitgeput is (tenzij er later weer nieuwe elementen opduiken).

Wat Ruth deed is dus hoogst onprofessioneel en hij was vast niet de enige. Los van mogelijke sabotage van het onderzoek spreek ik dan hé. Wie zich op één hypothese vastpint die is niet meer in staat om helder te denken. Je brein maakt dan steeds weer dezelfde verbindingen aan waardoor je in een staat van tunnelvisie terecht komt waarin enkel jouw perspectief nog mogelijk is en dat vernielt elke mogelijkheid op een grondig en objectief onderzoek.

Zo zijn er letterlijk dus ook decennia voorbij gegaan door slecht onderzoek en dat is voor een rechtsstaat over zo'n belangrijke feiten eigenlijk onvergeeflijk dat het kon gebeuren, los van mogelijke wel of niet bewuste manipulaties. Ruth had met zo'n mentaliteit nooit in dat onderzoeksteam mogen zitten. Verschillende andere speurders mogelijk ook niet al zullen er vast ook heel bekwame en gemotiveerde speurders bij geweest zijn.

Ook vind ik het onbegrijpelijk hoe lang Eddy Vos vast is blijven houden dat alle feiten door (grotendeels) dezelfde daders gedaan was met hetzelfde motief? Dat was volledig absurd. Er zijn overduidelijk meerdere motieven, als onderzoeker mag je er niet zomaar vanuit gaan dat er een vaste Bende met dezelfde samenstelling was voor alle of de meeste feiten (Vos sprak op tv over de reus, killer & oude alsof dat bij alle feiten hetzelfde trio vaak was geweest. We weten inmiddels al heel lang dat dit niet zo is en dat de samenstelling van de Bende constant wisselde).

Zo heeft het onderzoek héél veel tijd verloren.

26

(11 replies, posted in Bende Haemers)

Iemand een idee van de lengte van Marc Vandam? Ik zag een foto van hem (een vals paspoort) waar hij sterk op de robotfoto van de (of beter gezegd één van de reuzen) reus lijkt.

Het is eigenaardig dat Vandam zo onder de radar bleef mits hij een kernlid van de Bende Haemers was en bovendien ook medeplichtig bij de ontvoering van VDB.

27

(399 replies, posted in Algemeen)

Etienne1420 wrote:

Ik heb een groot twijfel. De verjaring is moeilijk te ondersteunen als het niet bewezen is dat de daders verantwoordelijk zijn voor alle feiten.

De opdrachtgever kunnen dat wel zijn hé, dat zijn ook daders.

Maar bon dat is het grootste probleem niet wel dat men één dossier niet laat verjaren en andere dossiers wel. Dat gaat in tegen het gelijkheidsbeginsel. Dat is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent. Je kan dat moeilijk rijmen hier als men het ene dossier (waar ook benadeelden kunnen zijn) niet laat verjaren en een ander dossier telkens blijft verlengen.

28

(73 replies, posted in Roze Balletten)

Asjemenou wrote:

De zaak van de Roze Balletten blijft tot op de dag van vandaag een zaak waarin de waarheid niet van de leugen valt te onderscheiden. Ik ben van mening dat Herman Vernaillen daar mede de hand in heeft gehad, waarvoor hij ongetwijfeld goede en legitieme redenen heeft gehad. Hij en zijn gezin verkeerden immers in een levensgevaarlijke situatie, zeker toen. Zoiets blijft hangen.

Vernaillen beweert, met regelmaat van de klok overigens, tot op de dag van vandaag dat hij foto's gezien heeft en weet heeft van welke namen er bij de roze balletten betrokken waar (hij zag er enkelen op foto) + hij verwees specifiek naar 4 pv's over de roze balletten die volgens hem cruciaal zijn in het Bende dossier.

Waarom blijft Vernaillen tot vandaag die namen verzwijgen? Wil hij ze echt mee nemen in z'n graf?

29

(753 replies, posted in 1985)

@ Stiletto: ik zie dat het op het forum staat maar ik vind nergens terug wat de oorspronkelijke bron is.

30

(3 replies, posted in Bibliografie)

Dit boek heb ik liggen, als je van Antwerpen bent wil ik het je altijd wel eens lenen Ben.