1

(348 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Spectator Of Life wrote:

Bij HLN kan je nu zelfs de laatste dertig uur uit 2010 herbekijken, 'naar aanleiding' van het nieuws rond Beijer. De marketing machine rond 1985 doet haar werk goed. Toen het vorig jaar eens écht interessant werd, met de onthullingen van Canard, blonk de Belgische journalistiek uit in collectief stilzwijgen. Bedenkelijk.

Er is een gesproken getuigenis van De Heer Smets zelf naar aanleiding van zijn testament. Deze is terug te vinden op de podcast van de RTBF. Deel 5 van de 8-delige podcast. Deze podcast is vervroegd vrijgegeven naar aanleiding van de actualiteit.

2

(348 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Django68 wrote:

De huiszoeking bij Beijer kadert in een reeks onderzoeksdaden die door covid vertraging hebben opgelopen. Om het zacht uit te drukken. Ook Bultot ging ondervraagd worden. Tenzij Beijer op zijn laptop een file heeft 'bewijzen van mijn betrokkenheid Bende van Nijvel' denk ik dat ook deze scoop weer met een sisser zal aflopen. En eigenlijk, we gaan er allemaal van uit dat hij betrokken is maar misschien gebruikt hij het dossier over de bende gewoon om justitie te treiteren. Zou me nog niet verbazen

Als je zijn boek gelezen hebt, weet je dat hij ten allen tijde voorbereid is... Op dat gebied verwacht ik niets, maar misschien levert de huiszoeking wel interessante gegevens op over zijn contactpersonen: zij die lekken uit het dossier en hem de informatie doorspelen via via. Ik vermoed dat er bij onze zuiderburen toch wel enkelen zijn die last hebben van hun darmen. Ik zou er absoluut niet van verschieten dat hij het ganse dossier heeft. Ik hoop dat de vertraging ervoor gezorgd heeft, dat ze zich nog beter voorbereid hebben bij Justitie. Mijn vake hield van schaken, dus hoop ik op een symbolische meesterzet en supporter voor Team Justitie.

3

(348 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Etienne1420 wrote:

Het zou toch verbazend zijn. Maar in België onmogelijk bestaat niet. Om Bouhouche te pakken zal het een beetje meer ingewikkeld zijn.

U gaat er van uit dat hij nog leeft Mijnheer Etienne of lees ik dat verkeerd?

4

(339 replies, posted in Algemeen)

Mijn bijzondere dank voor onze eigenste Anja Vanrobaeys die continu ter beschikking staat, opvolging verzekert en ons bovendien op de hoogte houdt van de stand van zaken. Oprechte dank voor de andere dames die ook opvolging verzekeren. Naar aanleiding van het persbericht over het afschaffen van de verjaringstermijn voor zware roofmoorden, heb ik zoals beloofd meer uitleg gevraagd aan de minister van Justitie.

U vindt hier ter informatie de link naar het verslag van de commissie deze week » www.dekamer.be

De vraag start op p. 24 van het verslag of op p. 32 van de pdf. Minister heeft me verzekerd dat onderzoek nu gewoon wordt verdergezet. Het wetsontwerp wacht op het advies van de Raad van State (is nogal een omvangrijk pakket, maar dat kan binnen 2 à 3 maanden). Dan wordt het ingediend bij het parlement en zoals je kan lezen zal hij de hoogdringendheid vragen (en aantal oppositiepartijen zijn het daarmee eens en zullen dus geen vertragingsmanoeuvres uitvoeren). Dat betekent dat het op een 3-tal weken kan gestemd worden in het parlement.

Eens goedgekeurd moet het nog in het Belgisch Staatsblad verschijnen en daarna moet een rechter wel beslissen of de verjaringstermijn voor een bepaalde zaak (bv onderzoek Bende van Nijvel) wordt afgeschaft. Gezien de voorwaarden in de wet, komen de aanslagen van de Bende hiervoor wel in aanmerking. Ik verwittig jullie opnieuw wanneer het wetsontwerp wordt ingediend in het parlement.

5

(112 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Ik waag me niet aan veronderstellingen, maar een actie zoals in Aalst plan je niet zonder lokale backups die het terrein bijzonder goed kennen, het verbaast me iedere keer opnieuw als ik er ben dat dat toch bijzonder gewaagd was. Het was er in die tijd en nu nog een rattenval waar je al veel geluk moet hebben om van de parking te geraken zonder in de file te verzeilen. Ok, er waren veel alternatieven via het achterliggend park, bos (op eigen paardenkracht) maar daarvoor moet je geöefend zijn en moet je rekenen op minimum tijdverlies van een tiental minuten bij klaarlichte dag. Mijn grootste vrees op dat ogenblik was dat ze ons zouden gijzelen voor een vrije aftocht.

Voor zover ik weet, als er over deze persoon gepraat wordt op Facebook, zit je binnen de kortste tijd op de FB strafbank. Dus is er nog altijd veel solidariteit omdat onmiddellijk te rapporteren en bovendien wordt er nog onmiddellijk actie ondernomen ook. Dat is niet voor een gewone sterveling weggelegd. Een van onze leden hier mocht dat proefondervindelijk ervaren.

Voor de rest lijkt dit verhaal me zo hallucinant dat ik echt niet weet, wat ik er moet van denken. PR stunt maar dan zo bijzonderlijk wansmakelijk zijn en dan hoop ik dat de CWB gepast gereageerd, een nieuwe burgerlijke partij met inzage in het dossier, een zoveelste persoon in geestesnood die denkt een redder te zijn en iets te betekenen heeft ... Wees voorzichtig want voor heren in een uniform zit je tamelijk snel bij de cyber crime unit. Mijn hoop is achtergebleven in 2022.

6

(112 replies, posted in Onderzoeksdaden)

fenix wrote:

Maar laat ons aub naar de essentie terugkeren, wie was of is Harry, rijkswachter Aalst. Het blijft wel heel stil bij de voormalige rijkswacht Aalst.

't zal toch toevallig dezelfde niet zijn die "ter goeder trouw" stukken van de verloren pv's had van de kroongetuige van Aalst? Just thinking.

7

(112 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Los van de familienaam wordt er in Aalst gesproken over Arie, voor iemand met de naam Henri. Ik ken er zo enkelen maar geen van hen droeg een uniform. Elke gelijkenis met de benaming van een vroeger detectivebureau is louter toevallig.

8

(112 replies, posted in Onderzoeksdaden)

club_le-happy-few wrote:

Net voor de serie gaat uitgezonden worden, valt er toevallig een wapen uit de lucht? Ik kan moeilijk geloven dat 1 wapen het raadsel gaat oplossen. En dit terwijl personen van wie men quasi zeker is dat ze betrokken zijn, al jaren ongemoeid gelaten worden en ons vierkant uitlachen.

Surrealisme ten top. Ik verwachtte me al aan een opwarmer. Om J.C. Marlair te quoten: "We zijn niet voor niets het land van Magritte. In ieder geval was ik tot 2022 bij de meest optimistische van de nabestaanden maar dat is over en out. Het is compleet om zeep.

9

(905 replies, posted in Bende De Staerke)

Natuurlijk wordt het onderzoek nog steeds belemmerd anders zou de druk niet zo groot zijn om de boeken dicht te doen. Eerlijk, wie heeft daar belang bij? De documentaire die dan mag uitgezonden worden enz? De nabestaanden in ieder geval niet. Als de wetenschap het kan mogen ze de wetenschap nu onmiddellijk toevoegen, waarom zou dat niet samen kunnen gaan. Wetenschappers achteraf hebben geen enkel dwangmiddel en kunnen ook geen bijkomende wetenschappelijke onderzoeksdaden vragen. Wat verdwenen is, kunnen ze ook niet terug toveren ...

Ik geloof niet meer in veroordelingen van daders, daarvoor zijn er om te beginnen veel te veel fouten gemaakt, zoals het verspreiden van pv's. De daders en medeplichtigen kunnen niet anders dan dankbaar zijn voor zo veel goodwill. De schandpaal, eerherstel en erkenning dat is toch het minste waar we recht op hebben, niet alleen de nabestaanden en overlevers maar al wie geciteerd werd als mogelijke dader en onschuldig is voor wat betreft de Bende van Nijvel. Die worden nog al dikwijls eens vergeten.

10

(236 replies, posted in Staatsveiligheid)

club_le-happy-few wrote:

Over dat kaartje ivm problemen met luitenant-kolonel moet je de topic over de madam van Jacques Leclercq nog eens lezen (Nicole A.).

Volgens haar was het niet Luitenant-kolonel Gérard Lhost die haar stalkte / lastigviel maar ene Brams die lager in rang was.

Leclercq zou er Lhost op gezet hebben om meer indruk te maken.

Kortom, zij zou bescherming genieten, en Leclercq is met zijn tweede vrouw naar Amerika vertrokken. Als het niet was uit schrik, dan misschien uit schaamte.

Ook de andere helft van het duo - Boon - zou panden in Aarschotstraat hebben gekocht voor zijn maitresse.

Wel interessant om weten: Aarschotsstraat was toen nog niet het centrum van de prostitutie. Dat is pas gekomen toen men de toenmalige prostitutiebuurt heeft afgebroken voor gentrificatie met nieuwe (kantoor)gebouwen.

Toevallig gaat dit om dezelfde Brams die voorkomt in het laatste boek van Hilde Geens (pagina 261) die toch wel neergezet wordt als een integer persoon die orde moest scheppen, dat lijkt me moeilijk verenigbaar met stalking. Al hebben we er het raden naar, in welke context er gestalkt werd natuurlijk. (sentimentele stalking of haar eerder ambeteren om haar het vuur aan de schenen te leggen om orde te scheppen.) Heeft iemand meer details over de aard van de stalking?