1

(49 replies, posted in Onderzoekspistes)

Ben wrote:

Er bestaat een getuigenverklaring van iemand die tijdens de nacht dat de Bende haar wapens in het kanaal gooide, iemand hoorde zeggen 'ça va docteur'. Het gaat dokter. Dus, er was iemand die praatte tegen een dokter die behoorde bij de Bende omdat ze net de wapens van de Bende in het water hebben gegooid. Met wat voor een bende hebben wij hier te maken?

Het is niet omdat er iemand aangesproken wordt als dokter dit per definitie betekent dat het een dokter is in de geneeskunde. Al zeker in het Midden-Oosten.kan je evenwel als dokter aangesproken in een heel ander vakgebied vb. dokter in de scheikunde, enz... Misschien zijn er nog regio's in de wereld waar  je met een doctoraat een soort aanspreektitel hebt als dokter...

2

(784 replies, posted in 1982)

De laatste loodjes wegen het zwaarst. De waarheid wordt geschreven. Als de waarheid niet van Justitie komt kan de waarheid nog altijd naar justitie gaan. En opnieuw worden derden op de hoogte gebracht, voor de nabestaanden. Niets geleerd dus.

3

(216 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Ben wrote:

Er is dus ook geen complot om het spoor-Adam in de doofpot te stoppen.

Zo denk ik er ook over. Het zou een droomscenario geweest zijn voor de Belgische justitie, geen corrupte rijkswachters, geen corrupte politiek en enz. ... Het enige dat pijnlijk zou geweest zijn is dat 1 speurder snuggerder was dan een ganse cel speurders maar voor de rest een echt fantasme. Had de hypothese waterdicht geweest, we hadden het al geweten.

4

(506 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Spectator Of Life wrote:

Bij HLN kan je nu zelfs de laatste dertig uur uit 2010 herbekijken, 'naar aanleiding' van het nieuws rond Beijer. De marketing machine rond 1985 doet haar werk goed. Toen het vorig jaar eens écht interessant werd, met de onthullingen van Canard, blonk de Belgische journalistiek uit in collectief stilzwijgen. Bedenkelijk.

Er is een gesproken getuigenis van De Heer Smets zelf naar aanleiding van zijn testament. Deze is terug te vinden op de podcast van de RTBF. Deel 5 van de 8-delige podcast. Deze podcast is vervroegd vrijgegeven naar aanleiding van de actualiteit.

5

(506 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Django68 wrote:

De huiszoeking bij Beijer kadert in een reeks onderzoeksdaden die door covid vertraging hebben opgelopen. Om het zacht uit te drukken. Ook Bultot ging ondervraagd worden. Tenzij Beijer op zijn laptop een file heeft 'bewijzen van mijn betrokkenheid Bende van Nijvel' denk ik dat ook deze scoop weer met een sisser zal aflopen. En eigenlijk, we gaan er allemaal van uit dat hij betrokken is maar misschien gebruikt hij het dossier over de bende gewoon om justitie te treiteren. Zou me nog niet verbazen

Als je zijn boek gelezen hebt, weet je dat hij ten allen tijde voorbereid is... Op dat gebied verwacht ik niets, maar misschien levert de huiszoeking wel interessante gegevens op over zijn contactpersonen: zij die lekken uit het dossier en hem de informatie doorspelen via via. Ik vermoed dat er bij onze zuiderburen toch wel enkelen zijn die last hebben van hun darmen. Ik zou er absoluut niet van verschieten dat hij het ganse dossier heeft. Ik hoop dat de vertraging ervoor gezorgd heeft, dat ze zich nog beter voorbereid hebben bij Justitie. Mijn vake hield van schaken, dus hoop ik op een symbolische meesterzet en supporter voor Team Justitie.

6

(506 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Etienne1420 wrote:

Het zou toch verbazend zijn. Maar in België onmogelijk bestaat niet. Om Bouhouche te pakken zal het een beetje meer ingewikkeld zijn.

U gaat er van uit dat hij nog leeft Mijnheer Etienne of lees ik dat verkeerd?

7

(399 replies, posted in Algemeen)

Mijn bijzondere dank voor onze eigenste Anja Vanrobaeys die continu ter beschikking staat, opvolging verzekert en ons bovendien op de hoogte houdt van de stand van zaken. Oprechte dank voor de andere dames die ook opvolging verzekeren. Naar aanleiding van het persbericht over het afschaffen van de verjaringstermijn voor zware roofmoorden, heb ik zoals beloofd meer uitleg gevraagd aan de minister van Justitie.

U vindt hier ter informatie de link naar het verslag van de commissie deze week » www.dekamer.be

De vraag start op p. 24 van het verslag of op p. 32 van de pdf. Minister heeft me verzekerd dat onderzoek nu gewoon wordt verdergezet. Het wetsontwerp wacht op het advies van de Raad van State (is nogal een omvangrijk pakket, maar dat kan binnen 2 à 3 maanden). Dan wordt het ingediend bij het parlement en zoals je kan lezen zal hij de hoogdringendheid vragen (en aantal oppositiepartijen zijn het daarmee eens en zullen dus geen vertragingsmanoeuvres uitvoeren). Dat betekent dat het op een 3-tal weken kan gestemd worden in het parlement.

Eens goedgekeurd moet het nog in het Belgisch Staatsblad verschijnen en daarna moet een rechter wel beslissen of de verjaringstermijn voor een bepaalde zaak (bv onderzoek Bende van Nijvel) wordt afgeschaft. Gezien de voorwaarden in de wet, komen de aanslagen van de Bende hiervoor wel in aanmerking. Ik verwittig jullie opnieuw wanneer het wetsontwerp wordt ingediend in het parlement.

8

(129 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Ik waag me niet aan veronderstellingen, maar een actie zoals in Aalst plan je niet zonder lokale backups die het terrein bijzonder goed kennen, het verbaast me iedere keer opnieuw als ik er ben dat dat toch bijzonder gewaagd was. Het was er in die tijd en nu nog een rattenval waar je al veel geluk moet hebben om van de parking te geraken zonder in de file te verzeilen. Ok, er waren veel alternatieven via het achterliggend park, bos (op eigen paardenkracht) maar daarvoor moet je geöefend zijn en moet je rekenen op minimum tijdverlies van een tiental minuten bij klaarlichte dag. Mijn grootste vrees op dat ogenblik was dat ze ons zouden gijzelen voor een vrije aftocht.

Voor zover ik weet, als er over deze persoon gepraat wordt op Facebook, zit je binnen de kortste tijd op de FB strafbank. Dus is er nog altijd veel solidariteit omdat onmiddellijk te rapporteren en bovendien wordt er nog onmiddellijk actie ondernomen ook. Dat is niet voor een gewone sterveling weggelegd. Een van onze leden hier mocht dat proefondervindelijk ervaren.

Voor de rest lijkt dit verhaal me zo hallucinant dat ik echt niet weet, wat ik er moet van denken. PR stunt maar dan zo bijzonderlijk wansmakelijk zijn en dan hoop ik dat de CWB gepast gereageerd, een nieuwe burgerlijke partij met inzage in het dossier, een zoveelste persoon in geestesnood die denkt een redder te zijn en iets te betekenen heeft ... Wees voorzichtig want voor heren in een uniform zit je tamelijk snel bij de cyber crime unit. Mijn hoop is achtergebleven in 2022.

9

(129 replies, posted in Onderzoeksdaden)

fenix wrote:

Maar laat ons aub naar de essentie terugkeren, wie was of is Harry, rijkswachter Aalst. Het blijft wel heel stil bij de voormalige rijkswacht Aalst.

't zal toch toevallig dezelfde niet zijn die "ter goeder trouw" stukken van de verloren pv's had van de kroongetuige van Aalst? Just thinking.

10

(129 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Los van de familienaam wordt er in Aalst gesproken over Arie, voor iemand met de naam Henri. Ik ken er zo enkelen maar geen van hen droeg een uniform. Elke gelijkenis met de benaming van een vroeger detectivebureau is louter toevallig.