1

(63 replies, posted in Wagens)

Ben wrote:

De foto is genomen door een zekere J. Goessens en heeft als onderschrift : 'De Golf, gebruikt door de moordenaars werd in stukken teruggevonden op een landweg in Lennik'.

Onmogelijk, werd dit gebruikt om verwarring te zaaien?

2

(548 replies, posted in Hypotheses)

Koen wrote:

Willy, als gij zegt, dat de feiten alleen nog opgelost zouden kunnen worden als iemand spreekt, dan kent gij het dossier niet, er zijn genoeg mensen, waarvan de betrokkenheid, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtsreeks bij de Bende van Nijvel, vaststond, die gesproken hebben, hetzij in België, hetzij in Italië, dat is het punt niet, en er is een positieve dna-analyse, het punt is dat de waarheid niet mocht of mag uitkomen.


Over dat laatste "het punt is dat de waarheid niet mocht of mag uitkomen" is al zoveel geschreven maar  er is geen aanknopingspunt. Om iemand voor de rechtbank te laten veroordelen heb je bewijzen nodig, niets meer maar ook niets minder. Er zijn linken hier en er zijn linken daar maar wat kan men er mee ? niets.
Als wij er van uitgaan dat in de jaren '80 het mogelijk was om bepaalde zaken te verdoezelen of te manipuleren is dat vandaag niet meer mogelijk, en de bewijzen die men toen had die heeft men nu nog.

3

(548 replies, posted in Hypotheses)

Beste Kuros, het ganse verhaal dat je hier heb neergeschreven is inderdaad je eigen mening, en ik denk dat velen hier op dit forum dit respecteren ook ikzelf. Tenslotte blijft het een forum waar ieder zijn mening kan weergeven. Je bent echter van bij de aanvang niet vertrokken van alleen je mening maar van een 100% vaststaand feit (voor u dan toch). Wees dan ook niet verwonderd dat je verhaal van meer dan 20 jaar na de feiten ongeloofwaardig overkomt.

In de praktijk is het zo, dat ook een advocaat na het horen van je verhaal, je zal wandelen sturen, kan je hem dat kwalijk nemen? Neen. Laten wij nuchter blijven en beseffen dat de misdaden van de Bende van Nijvel niet meer op te lossen zijn, tenzij er iemand van de bende begint te spreken.

In je laatste tekst heb je het over: "Opnieuw mijn eigen mening, en ook die van sommige advocaten en rechters!". Welke advocaten? (meervoud) Welke rechters? Laat je mening nu even rusten en van zodra je degelijke bewijzen heb kan je het hier nog altijd neerschrijven.

4

(548 replies, posted in Hypotheses)

Lees mijn vroegere reactie hierop.

5

(49 replies, posted in Speurders)

mardec wrote:

Cafe bistro in het centrum van Halle, daar pakt voormalig BOB'er François Achten regelmatig uit met details over de bende (meestal wel na een fles whisky maar vermits hij altijd hetzelfde verteld neem ik aan dat er toch iets van waar moet zijn).

De insinuaties steunen op niets. sad

6

(548 replies, posted in Hypotheses)

Een rechtszaak  steunt op politionele vaststellingen en feiten en niet op de inhoud van een forum. Gans de comedy heeft geen enkele maar dan ook geen enkele waarde. Wie of wat gelezen wordt eveneens. Daarom herhaal ik mijn voorgaande: Hoe naïef kunnen mensen zijn.

7

(40 replies, posted in Documentatie)

Ik wil hier toch eventjes iets schrijven over dit zogenaamd dossier Van Brussel & De Jonghe, ook verder in dit forum "kantschriften" genaamd. Ik vind het lovend als iemand belangrijke informatie op dit forum kan plaatsen, het is voor iedereen leerrijk.

Maar wat is nu het dossier Van Brussel & De Jonghe? Is dat een dossier? Als men mij het eerste en laatste blad van dit "dossier" kan tonen kan ik mij daar beter over uitspreken. Voor mij kan het maar één zaak zijn en dat is vertrouwelijke informatie tussen leden van een politiedienst en wie? Dat men tijdens de rechtszaak geen rekening gehouden heeft met de inhoud van dit "dossier" is niet meer dan normaal. Voor de rechtbank is het onbestaande. Kan mij iemand het nummer van het dossier geven? Kan mij iemand laten weten aan wie deze info gericht was?

Als men mij dat kan aantonen zal ik mijn mening herzien.

8

(40 replies, posted in Documentatie)

swansongunsung wrote:

Nee, geen proces-verbaal. Deze dossier zijn de rapporten dat de rijkswachters hebben zelf gemaakt.

Als dit verslagen zijn door de rijkswacht opgemaakt is het duidelijk dat ze aan iemand gericht zijn. Is het voor interne keuken? Neen, want dat heeft geen nut. Zijn de verslagen bestemt voor de Procureur des Konings of Onderzoeksrechter, neen. Aan de vorm van de opstelling is dat uitgesloten. Wie is Van Brussel en wie is De Jonghe? Laat mij toe te twijfelen aan de echtheid van deze zogenaamde documenten.

9

(40 replies, posted in Documentatie)

Ik neem aan dat dit een copy is van een proces-verbaal van de Gerechtelijke Politie?

10

(548 replies, posted in Hypotheses)

believer wrote:

Wie het ganse verhaal al heeft kunnen doornemen zal miscchien overtuigd zijn van de autenticiteit. Wie enkele flarden van het verhaal kent stelt zich beter kritisch op.
ik vind dat wie het verhaal reeds gans kent niet mag verwachten van zij die het niet mogen kennen, dat ze zich geen vragen mogen stellen of een gevoel van twijfel mogen hebben.
Wanneer ik het verhaal tot in detail ken , zal ik me niet te schoon voelen om mijn ongelijk toe te geven , tot dan blijf ik alles kritisch bekijken, tot spijt van wie het benijdt.

Zeer juist, maar toch even een bedenking, welke zijn de bronnen van de informatie dat hier op dit forum staat ? Moet ik het gazettepraat noemen ? Meestal wel. Men mag niet vergeten dat de persjongens in die periode en zelfs nu nog  alles hebben gedaan om in beeld te komen, om de primeur in hun dagblad te krijgen. Of de berichten nu juist of vals waren daar maakten ze geen punt van. Ik ken maar één reporter die toen voor het Nieuwsblad werkte en nu hoofdredacteur is van Het Laatste Nieuws, namelijk Hans Deridder die zijn bronnen  steeds bleef controleren. Dus kort samen gevat: behalve de cel heeft niemand zicht over de informatie die men ter beschikking heeft.