1

(18 replies, posted in Hypotheses)

Ben deed er goed aan om het luik "hypothesen" ver onderaan in de index te plaatsen, want omwille van de komkommertijd, is het tijd voor "Charly's hypothese nr. 2".

Het is best mogelijk dat de Bende niet meer dan een bende is: namelijk drie man die met een auto af en toe een overval plegen, soms mensen doodschieten, soms ook niet en met de buit proberen te ontsnappen. Ze zouden hierbij dom zijn (je verdient meer met geldtransporten) en tekenen vertonen van haat ten aanzien van de maatschappij (overdreven veel doden). Toch past dit profiel in het door Danièle Zucker opgestelde daderprofiel.

De reden waarom niemand dit op deze website gelooft, is onder andere omwille van het bedreigen van al dan niet anonieme getuigen. Maar beeld je eens in dat er een manipulator is die de Bende aanvankelijk ook alleen maar uit de boekjes kende en omwille van een of andere reden die getuigen begon af te dreigen, omdat hij dicht bij de politie stond of zelf agent was. Er zijn best redenen te verzinnen waarom die persoon dat wou doen, maar voor ons zijn die niet klaar, omdat wij niet in dat raamwerk van diensten, maffia enz. zitten.

  • Getuigen? Veel van hen spraken de waarheid en dankzij hen kwam de structurele crimineel er achter wie de gewone Bendecriminelen waren (misschien al lang voor 1982). Daarna heeft hij de pv's aangepast of laten verdwijnen, zodat dezelfde weg niet meer door anderen na te trekken was en dat is hij blijven doen. De Bende en de structurele crimineel hebben onderling overleg gehad (gebaseerd op getuige Chenda) nog voor Temse. De gewone crimineel wordt uit de gevangenis gehouden, als hij opdrachten blijft doen voor de structurele crimineel.

  • Verschillende doden? Op algemene (klassieke overvallen) en af en toe op specifieke vraag van de structurele crimineel.

  • Die brandhaard in het Bois de la Houssière? Aangelegd door een van die agenten die spulletjes verzameld heeft toen hij na Overijse werd opgetrommeld. Hij had ook nog andere spullen en die heeft hij erbij gelegd. Je gaat me niet vertellen dat een dommerik die in een restaurant een vergiet steelt over Staatsveiligheidsinfo beschikt. 

  • De wapens in het kanaal? Hij heeft ze daar gedumpt nadat hij de Bende had "opgerold" (ze waren niet meer nodig), want voor zijn opdrachtgevers stond er meer op het spel dan 250 000 euro.

Een soortgelijke redenering wordt soms wel bij de CCC gemaakt: het zouden domme idealisten zijn, die men opzettelijk heeft laten doen en op een gegeven moment vond men het voldoende en toen werden ze opgepakt.

Ik vertel dit hier omdat ik vaag de indruk heb dat de manier van manipuleren binnen de WNP en rond de Bende op elkaar gelijken, zonder dat ik wil zeggen dat de WNP = de Bende, want naar mijn mening hebben de gebeurtenissen bij WNP een andere pas dan die bij de Bende: de WNP was al te zeer bekend bij alle lagen van de politie en de zware bende-overvallen moesten nog komen.

Wij weten ook niet op welk niveau via moorden en overvallen "gecommuniceerd" wordt en welke subdiensten er voordeel hebben aan het ene of andere feit. Dat er van alles speelt is onder andere weer naar boven gekomen met de "politie-oorlog" tussen Delta en de Walen. Een BOB'er zei me nog dat er agenten veel hebben kunnen verdienen dankzij het jarenlange aanslepen van het onderzoek. Beeld je in dat je dag in dag uit jan en alleman kan natrekken met als motief het bende-onderzoek. Die informatie speel je natuurlijk door aan diegene die je daar extra voor betaalt. Neem de Delhaize: dank zij de Bende mag jij de interne keuken van Delhaize doorlichten. Natuurlijk geef je dat door aan de concurrent. Staat niks van in de pv's. Beijer verzint de ene na de andere "leugen" in de door jou gewenste richting : met z'n allen daar op af.

Ik sprak eerder ook al over een andere auto die in het Bois de la Houssière werd gevonden. Dat was een krachtig signaal om iemand af te dreigen, ook al is het onmogelijk te zeggen dat de Bende er iets mee te maken had. De indruk dat je met de structurele crimineel te maken had, was al voldoende.

Iemand heeft eens een boek over de Staatsveiligheid geschreven. Hij interviewde een zakenman (!) die af en toe informatie doorgegeven had aan deze dienst maar dat niet meer wilde doen. Hij kreeg te horen van de Staatsveiligheid: doordoen, anders laten we de hel los. En hoe kunnen deze mensen zo goed de hel loslaten? Omwille van structurele criminaliteit.

David Van den Steen is eigenlijk ook nog maar alleen geïnteresseerd in het wie en waarom van deze structurele crimineel. Die drie reële daders doen er amper toe. Ook zo voor Insider. In de theorie van Insider, gaan de Belgen die niet ingezet werden tegen Bouterse later de Bende vormen, maar waarschijnlijk waren die Belgen in de eerste plaats al criminelen, die "gratie" kregen omdat ze in verband tegen Bouterse wilden vechten. Die Belgische strijdmacht tegen Bouterse was waarschijnlijk een Bende in kwadraat, met hetzelfde voordeel dat als ze sneuvelden er niemand een zier om gaf en kon ontkend worden dat het Belgen waren.

Het ergerlijke van deze "hypothese" is dat ze niet zo heel ver weg ligt van de alom aangehangen (trouwens zonder bewijs, dus instinctief) "cellen-structuur-theorie" waarin we er van uitgaan dat verschillende figuren ageerden zonder veel te weten, met als voordeel dat als men gepakt werd, dit niet het einde van het netwerk zou betekenen.

Dat zou dan dezelfde strategie als die van Latinus moeten zijn. Latinus, Barbier, Libert, Lammers, ... hebben eigenlijk veel te veel gezegd (net zoals de Bende veel te veel sporen heeft achtergelaten). Een redenering (Hilde Geens) is dat het de bedoeling was om wraak te nemen op de Staatsveiligheid, omwille van het kapotmaken van het Front de la Jeunesse en misschien ook CEPIC. Als men nu "aantoont" dat de WNP = Staatsveiligheid en de WNP = de Bende, dan zit de Staatsveiligheid in de problemen. De vraag is of de grote manipulator nu iemand binnen de Staatsveiligheid is of niet.

Voor de rest van het verhaal: zie Charly's hypothese nr. 2.

Weer een lekkere dikke kluif om aan te knagen, Merovinger, waarvoor dank. Al een paar opmerkingen.

Uit je opsomming van de feiten in puntjes kan men alvast stellen dat de rol van Libert in het oefeningsgebeuren eigenlijk onbestaande is. Libert werkt toevallig in die GB, ziet dingen gebeuren en herkent een WNP'er. Dit kan normaal zijn, omdat Libert ook weer niet zó lang bij de WNP gezeten heeft. Als ik me niet vergis is hij al op 28 augustus 1983 uit de WNP gezet. Deze oefening kan dan bijvoorbeeld pas ná die dag plaats genomen hebben, anders was hij wel op de hoogte geweest. Het inwinnen van informatie over de grootwarenhuizen (operatie Gigungagap) - waarvoor specifiek de WNP werd ingezet - was in de tijd dat hij er nog wel bij was.

Lammers en Barbier konden dus niet op die dag (21 november 1985) aanwezig geweest zijn, omdat ze in de gevangenis zaten. Toevallig kunnen ze ook niet zeggen wanneer ze er wél waren, toevallig weten ze ook niet meer of het om een GB of een Delhaize ging. Ze denken dat er vier man in de wagen zat, maar er zaten er maar drie in op 21 november. De manier waarop Barbier hierover spreekt is alsof het om een training ging, waarvan de rijkswacht op de hoogte was. Het is echter niet vanzelfsprekend om scherpschutters op de daken van buurtbewoners te leggen. Ofwel ging het om een actie vóór de hele reeks Bende-overvallen begon, lag een bende-lid met een scherpschuttersgeweer op een dak (en dat geweer kan dan later in Ronquières gevonden zijn) dan spreken we effectief over een "oefening", maar dan zouden Libert, die toen nog in de WNP zat, toch op de hoogte geweest zijn? Ofwel hebben Lammers en barbier hun verhaal verzonnen. Dat laatste zal dus wel het geval zijn. De vraag stelt zich dan waarom ze dit hebben verzonnen en dat kan dan weer in het kader van het in bad trekken van de Staatsveiligheid bekeken worden.

Als het effectief om een poging tot bende-overval ging, op 21 november, mag ik Merovinger trouwens feliciteren, want 21 november is géén vrijdag, noch was het op 22 november een verlofdag. Dit kan er op wijzen dat ze geen geregeld beroep hadden.

4

(1,121 replies, posted in 1985)

FreCr, dat heb je juist "begrepen". Instinctief zouden we denken dat het andersom is: een dode reus is gekoppeld aan het weggooien van de wapens kort daarna (verdere overvallen kunnen niet meer) en een levende reus is gekoppeld aan het weggooien van de wapens in '86 pas (nieuwe overvallen waren nog mogelijk geweest kort na Aalst). Ik denk dat dit een aanwijzing is dat groep Delta eerlijk was, anders had de veronderstelde manipulator in die groep (de persoon die zei dat men opnieuw moest gaan duiken in Ronquières) wel wat beter gemanipuleerd.

5

(151 replies, posted in Wagens)

Deze auto is niet de enige die in Houssière is gevonden. Er is nog eens een auto gestolen - in de context van een dreigement - en deze werd ook in dit bos terug gevonden. Ik las deze informatie al een hele tijd geleden en kan ze niet terug vinden. Natuurlijk kunnen we ons niet van de idee ontdoen dat het ene met het andere te maken heeft.

6

(1,121 replies, posted in 1985)

Kunnen the end of FreCr mij uitleggen of er twee banden zijn: tussen het niet aannemen van een aangeschoten bendelid en het vinden van de wapens in '86 enerzijds en het wel aannemen van een aangeschoten bendelid en de "ontdekking" dat de spullen pas in '86 in het water gesmeten werd?

7

(58 replies, posted in Westland New Post)

He wacht, ik heb het helemaal mis, Mario Ferro ipv Mirko.

8

(58 replies, posted in Westland New Post)

Aubanel, nog niet zo lang geleden was P.V. nog de killer voor jou. Misschien ga je uit van 2 killers, wat best een valabele theorie is, daar bij sommige overvallen schijnbaar geen "oude" was. Kan je zeggen of Mirko en Patrick met elkaar verbonden zijn? Mirko doet me trouwens ook denken aan robotfoto G9 uit 1986.

9

(26 replies, posted in Onderzoekspistes)

Dat is wel zeer nuttige info, Merovinger! Ik kijk er al naar uit. Bedankt voor al je opzoekwerk.

10

(1,041 replies, posted in 1985)

Sterk, goed opzoekwerk, Mero!