1

(20 replies, posted in Plaatsen)

Het is toch jij coconut die onderzoek deed naar een waarheidsserum er is toch geen verband met het serum en café van de mecenaires? Ergens een flesje in een achterkamertje?

2

(20 replies, posted in Plaatsen)

coconut wrote:

getuigenis 2 de man met alias Cobra ,  com. P.V. die naar eigen zeggen zelfs zijn afscheidsfeest gaf in het café van de mecenaires

Zouden er op dit feestje psychedelische middelen gebruikt zijn? De grens tussen fictie en feiten is ergens verdwenen vermoed ik.

3

(20 replies, posted in Plaatsen)

sherlock wrote:

Het kan best zijn dat Bob Denard een huurling was van de JSOC, "tewerkgesteld" in Zaïre, toch zie ik hier geen link met..

Ben wrote:

Over de band tussen Al Ajjaz, de oorlog in Katanga en de Safari Club:

De naam verwijst naar de Mount Kenya Safari Club, eigendom van wapenhandelaar Adnan Khashoggi, waar de club voor het eerst vergaderde.

De organisatie werd opgericht op initiatief van Alexandre de Marenches, de baas van de Franse geheime dienst SDECE, en was specifiek bedoeld om de communistische invloed in Afrika te bestrijden en om geheime operaties uit te voeren die de CIA (na het Watergate-schandaal) niet meer kon of mocht doen. Vanzelfsprekend bestond er coördinatie tussen de Safari Club, de CIA en de Mossad.

Het is perfect denkbaar dat Al Ajjaz in Brussel actief was in opdracht van de Safari Club, mogelijk zelfs als financier of opdrachtgever van geheime operaties. Volgens kenners groeide de organisatie uit tot een 'tweede CIA', een parallelle versie van de Amerikaanse geheime dienst, die volledig ontsnapte aan elke parlementaire democratische controle. Of de Safari Club ooit werd opgedoekt, is onduidelijk.

Feit is dat ook na de val van de sjah in Iran (1979) de Safari Club een rol speelde in de Iran-Contra affaire, de geheime wapenleveringen aan Iran waarmee de contra's in Nicaragua werden gefinancierd. Ook bij de bewapening en financiering van de Afghaanse moedjahedien (en dus bij de start van Al Qaeda), die in de jaren tachtig vochten tegen de Sovjet-bezetting, was de Safari Club nauw betrokken.

Bron: Apache | Georges Timmerman | Januari 2016

JSOC is ontstaan uit of als tegengewicht opgezet om wat eerder verkeerd liep recht te trekken en onder controle te houden. Het is op dit niveau een kleine wereld, en als je tussen de regels leest zit je zo pal in het bende dossier.

4

(20 replies, posted in Plaatsen)

Onderstaande past meer in dit topic, in de eerste post van dit topic is een huurling aan het woord over hun gruweldaden.

Robertvandeurnen wrote:

Koppige Bruggeling

Bob Denard is een echte huursoldaat. Overal in Afrika waar afscheidingsbewegingen actief waren, liet hij zich inhuren door plaatselijke potentaten. Denard vocht in Biafra en in Katanga. De Westerse inlichtingendiensten knepen een oogje dicht. In Congo vocht hij aan de zijde van die andere beruchte huurlingen, Bruggeling Jean Schramme en de Ier Mike Hoare. De Congolezen spreken nog altijd met afschuw over deze mannen.

Bob Denard leerde zijn "stiel" bij de Franse para's in Vietnam. Schramme was een Congolese oud-koloniaal. Beiden vochten eerst met de Katangezen tegen de blauwhelmen die Congo moesten herenigen. Toen Katanga ophield te bestaan, liepen ze gewoon over naar het Congolese regeringsleger onder leiding van kolonel Mobutu. Die had hen nodig om verschillende rebellieën neer te slaan.

De Congolese soldaten van Mobutu stonden niet meteen bekend voor hun moed op het slagveld. De huurlingen haalden voor Mobutu - samen met de Belgische para's - de kastanjes uit het vuur. Samen veroverden zij in 1964 Stanleystad. De huurlingen traden daarbij hardhandig op.

Meteen nadat de rebellen verslagen waren, liet Mobutu de huurlingen vallen. De koppige Bruggeling Schramme kwam prompt in opstand tegen Mobutu. Denard was slimmer. Hij verzoende zich met Mobutu. Hij kreeg nog enkele jaren respijt. In de jaren daarna klaarde hij nog wat "klussen" in Benin en in Angola, voor wie hem het meest betaalde.

Bron: Het Nieuwsblad | 19 Februari 2006

In de stille periode tussen '83 en '85 zat bijna iedere huurling in Afrika, speciaal in Sierra Leone.

the end wrote:
Robertvandeurnen wrote:

de Ier Mike Hoare. De Congolezen spreken nog altijd met afschuw over deze mannen.

Van die mannen heb ik er ontmoet, ik kan me nog een gesprek herinneren (lente 85) van een huurling die vertelde over wat hij daar gedaan had. Op een bepaalde moment barstte hij in tranen uit, hij veel spijt van wat hij gedaan had.

the end wrote:

Bovenstaande gesprek deed zich op een ochtend voor het moet een feestdag of een zondag of geweest zijn. Ik was vroeg solo gaan trainen en was erna ergens binnen gegaan om iets warms te drinken. Ik zat in mijn uitrusting aan een toog, en een man komt zich naast me zetten met een pint voor zich, het was ongeveer 8 a 9 uur in de ochtend.

5

(22 replies, posted in Andere)

Om je een exact idee te geven Leo, ik kan me nog de transitie van materiaal en methodes herinneren onder invloed van JSOC dit ging samen met de aanwezigheid van, elite special operations forces units that perform highly classified activities, zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Spe … sion_Units. Dit om een beeld te schetsen van het niveau van instructeurs rond me.

6

(22 replies, posted in Andere)

Wel Leo eerder SAS op basis van de cv. van de mentor en de instructeurs. Dit is een wereld waar veel gemeten en getest wordt het niveau is hoger dan waar je aan denkt.

7

(22 replies, posted in Andere)

Om niet de domme te spelen en je iets te geven dat je kan inschatten, de officier die daar de leiding of mentor van was was een kennis van Mercier.

8

(22 replies, posted in Andere)

sherlock wrote:

Inderdaad. Maar als je over jezelf in 3de persoon begint te praten en je anders van de dommen houdt, kan je dit forum niet meer naar waarde schatten..

Wel ik schrijf niet in derde persoon over mezelf, als je iets wilt weten over me zal je het in volgende moeten zoeken. Om mij ergens te plaatsen de personen rond mij waren gespecialiseerd die specialiteit is nu ondergebracht bij de SFG. Ik heb het daarstraks voor de zekerheid nog eens opgezocht.

9

(22 replies, posted in Andere)

Dit gesprek was in Belgie. En ik ben niet wat jullie denken.

10

(22 replies, posted in Andere)

Bovenstaande gesprek deed zich op een ochtend voor het moet een feestdag of een zondag of geweest zijn. Ik was vroeg solo gaan trainen en was erna ergens binnen gegaan om iets warms te drinken. Ik zat in mijn uitrusting aan een toog, en een man komt zich naast me zetten met een pint voor zich, het was ongeveer 8 a 9 uur in de ochtend.