11

(44 replies, posted in Bende Haemers)

raven wrote:

Het einde van dat 2e deel van die Panorama-reportage uit 1995 en de herhaaldelijke verwijzingen van Bouten in zijn recentste boek laten weinig aan de verbeelding over.

Wat te denken van de bewering van de reportagemaker "dat de reus bekend is en nog leeft in dit land" en dat "dit door twee bronnen bij de speurders bevestigd werd" en "door nog twee andere bronnen nogmaals bevestigd werd"?

Sneu dat de reportagemaker niet specifieker is. Namen noemen kon toen niet blijkbaar. Eveneens merkwaardig dat de speurders "tot tweemaal toe verboden werd om een val voor deze persoon op te zetten". Vraag is door wie?

12

(30 replies, posted in Documentatie)

Ik probeer het Atlas-dossier terug te vinden. Stond enige tijd geleden als link op dit forum, maar zoek nu tevergeefs. Kan iemand terug de link online zetten?

13

(40 replies, posted in Documentatie)

Renne wrote:

Nuttige informatie » Atlantis2012.com

Misschien hebben sommige dit al gelezen maar er staan een paar interessante zaken tussen. Op het midden van de pagina gaat het over Haemers en de Bende van Nijvel en Roze Baletten, ...

Kan het zijn dat deze link verloren is gegaan in de loop der tijd en nu elders te vinden is? De link gaat nu nl. regelrecht naar een Japanse site die mijns insziens niet met deze zaak gerelateerd is.

In het eerste artikel van dit item zijn er heel wat links te vinden naar de dagrapporten van Van Brussel en De Jonghe, heel interessante lectuur. Een aantal bladzijden lijken niet meer toegankelijk. Zouden deze doelbewust verwijderd zijn?

14

(161 replies, posted in Plaatsen)

Ik denk dat je gelijk hebt Merovinger met je post hierboven. Ik was gisteren ook al tot deze bevindingen gekomen en net dezelfde toegang gevonden op streetview.

15

(161 replies, posted in Plaatsen)

Bedankt Merovinger , da's inderdaad het enige wat in de omgeving op een ruïne lijkt, dit huis zal het dan wel moeten zijn. Evenwel is er een kleine tegenspraak met de uitlating van Eddy Vos (zie eerste post in dit topic), waar hij het huis situeert in het midden van het bos. De locatie lijkt me eerder aan de rand van het bos te liggen.

"Toen we hier zes jaar geleden waren voor de opgravingen naar het lijk van de Killer, kwamen buurtbewoners mij haastig toefluisteren: 'Meneer, ik heb u niks gezegd, maar u zou op die plek eens moeten gaan kijken...' En dan zetten ze het op een lopen. Men wees ons midden in het bos een ruïne aan, die hier 'het spookhuis' wordt genoemd".

16

(161 replies, posted in Plaatsen)

Heb even geprobeerd via de kadasterkaart (online consulteerbaar ) te kijken waar zich dit huis zou bevinden » ccff02.minfin.fgov.be

De kadasterkaart geeft in dit bos tal van percelen weer, maar er is geen huis te vinden. Raar. Voor diegenen die zoeken: het huis zou ongeveer op de percelen 288 moeten staan.

17

(14 replies, posted in Organisaties)

» www.deredactie.be

Ik vraag me af hoe groot de ijsberg nog is onder dit topje.

18

(78 replies, posted in Magistraten)

Minister Wathelet is het blijkbaar geweest, cfr. eerste post van Ben over Freddy Troch.

19

(78 replies, posted in Magistraten)

Heeft iemand enig idee wie of welke instantie destijds het dossier van Dendermonde naar Jumet heeft doen verhuizen en aldus Troch van de zaak gehaald heeft? Ik vind het vreemd dat ik nergens (in der intervieuws met Troch) namen hoor. Wie beslist over zo'n zaken trouwens?

20

(204 replies, posted in Andere)

... met Martine Michel hoop ik.