471

(1,070 replies, posted in Andere)

Bon, dan heb ik niets gezegd. In het Wetboek van strafvordering is er een hoofdstuk "beroep", "verzet", "beroep in cassatie". Het arrest van de KI in Mons heeft dus vandaag uitspraak gedaan als beroepsinstantie tegen de beschikking van de raadkamer van Charleroi dd. 1 juli 2014. Tweemaal in beroep gaan is ONMOGELIJK. Het Openbaar Ministerie kan nu eventueel BEROEP IN CASSATIE aantekenen tegen het arrest van de KI van Mons. Er is daarvoor een termijn van 15 dagen voorzien. Maar dan zouden er procedurefouten moeten gebeurd zijn in het onderzoek.

472

(1,070 replies, posted in Andere)

Ben wrote:

Volgens bronnen van L'Avenir zou het parket niet in beroep gaan tegen de beslissing.

Tegen een arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling is er geen beroep mogelijk. Het Openbaar Ministerie zou enkel beroep in cassatie kunnen aantekenen, maar dan zouden er procedurefouten moeten gebeurd zijn. Avenir is dus niet op de hoogte dat er tegen een arrest van de KI GEEN beroep mogelijk is. Wat voor een media zijn dat hier in België zeg !

473

(1,070 replies, posted in Andere)

Ik evenmin!

474

(1,070 replies, posted in Andere)

Wat een zware ontgoocheling! Ik ben tevens ontgoocheld van dit forum, waar er zovelen berichten op plaatsen, precies of ze "God de Vader" zijn en alles over het onderzoek weten. Ik persoonlijk zou op een openbare plaats niet iets durven schrijven waar ik niet 100% zeker van ben.

475

(1,070 replies, posted in Andere)

Beste vrienden, kunnen jullie mij a.u.b. inlichten of Jean-Marie Tinck via zijn advocaat beroep heeft aangetekend tegen de beschikking van de raadkamer d.d. 1 juli 2014, die zijn aanhoudingsmandaat heeft bevestigd.

Men heeft 24 uur de tijd om tegen zo een beschikking in beroep te gaan en de Kamer van Inbeschuldigingstelling moet binnen de 15 dagen vanaf de aantekening van het beroep uitspraak doen. Kan er mij iemand inlichten of er beroep werd aangetekend? Ik herinner mij gelezen te hebben op 1 juli 2014 dat Tinck direct beroep ging aantekenen. Ik heb daarvan niks meer gehoord of ben ik mis? Dank bij voorbaat!

476

(1,070 replies, posted in Andere)

Hij heeft gelogen waarschijnlijk. Een valse, verzonnen of hem in de mond gelegde verklaring doen afleggen.

477

(211 replies, posted in 1985)

Inderdaad, het wordt heel heel moeilijk als je al de boeken over de Bende hebt gelezen. Heel moeilijk om er nog wijs uit te geraken.

478

(1,070 replies, posted in Andere)

club_le-happy-few wrote:

Misschien toch de Delhaize-ooggetuige (en haar dochter) die hem moet gaan identificeren. Dergelijke getuigenis kan men toch niet in de wind slaan.

Dat vind ik ook!

479

(1,070 replies, posted in Andere)

Nieuws » Hoofdverdachte Bende van Nijvel weent elke dag in zijn cel

480

(122 replies, posted in Wagens)

Of misschien heeft Lionel Ruth ze weggemoffeld...