91

(168 replies, posted in Getuigen)

Beste Merovinger,

Voor U zijn datums belangrijk, voor mij praat ik over periodes. Zoals ik reeds melde, oude zaken en geheugen, zijn de reden waarom ik spreek in de periode.

Deze tweede zaak, die U kan lezen bij Willy is in verder onderzoek, maar wel degelijk behandeld in dat jaar door de Gerechtelijke politie van Antwerpen. U zal zelfs de initialen van de betrokken agent zien: Dhr. W.W.

Ik kan dit in detail wat meer specifiek  uitspitten, en hoef daarvoor mijn kopie van mijn reispas te bekijken, wat ik ook reeds schreef over mijn eerste ontmoeting met Haemers, ook daar is de juiste datum moeilijk "zo" te vernoemen. De beruchte foto's zijn vroeger genomen als 1996, en erkend bij de gerechtelijke politie. Ik heb ook geschreven dat deze enige tijd werd nagetrokken door het parket, en zodoende later bevestigd dat het wel degelijk om "leden" ging van de bende.  Zoals U zegt, via een informant.

Dat is nu juist het probleem de informanten wereld heeft geen duidelijk "statuut" en is dan ook een vrij onzeker vooruitzicht over bepaalde dossiers. Meeste informanten werken op basis van "eigen ondersteuning". Dit wil zeggen dat als ze iets nodig hebben, ook snel een verhaal kunnen bij elkaar rapen, en dit melden. In de wereld van de onderhandelingen, en gezien de ernst van sommige zaken ook de ernst word gezien van de justitie om snel toe te happen. Dit maakt de echte "informanten" hun werk moeilijk, daar ook "nu" de politie diensten de wijze van werken kennen en zodoende "moeikijk" kunnen uitfiltreren wat de waarheid is. Doch foto's zijn dan ook zeer belangrijk in dergelijk onderzoek, en leveren een extra bewijs van plaats en datums en aanwezigen.

Het gedeelte dat beschreven is in Willys blog heeft een lange tijd in beslag genomen, rondom 6 maanden heeft "de bron" met verschillende personen gepraat die "direct" in contact stonden met deze bendeleden. Het is iets dat niet in een keer werd bij elkaar gebracht. En om deze informatie te bekomen werd alleen gewerkt met directe getuigen. Een informant kan dan ook geen druk uitoefenen om informatie te winnen, dat kan de politie wel. Dus in de meeste gevallen word ook de gegevens via de informant en zuiverheid in deze, over langere tijd verspreid en bewerkt. Doch zijn de contacten directer als die van de politie, zo lang er geen infiltratie bestaat. Directere contacten zijn dan ook vrij gevaarlijk, en kan je niet met druk uitoefenen. De kans bestaat dat je te ver gaat, en je hun aandacht aantrekt dat je te geïnteresseerd bent, en zodoende ook gevaar loopt.

Het is een "echte"  Job! Met vele aspecten die je moet met je ervaring en techniek aanhouden. Sommige van deze "echte" informanten leven dus op het scherp van het mes, en je kan in vele dossiers lezen dat het ook soms fout afloopt, zeker als bepaalde gangsters zich in het buitenland, en meestal in een soort van Wild-West land hun gesprekken voeren. De contacten moeten in alle belang onder scherpe vriendschappelijke voorwaarden blijven, en of zelfs met bewezen diensten die ook buiten gerechtelijke aanvaardbare vorm worden uitgevoerd. Dit kan gaan tot zelfs de uitvoering van de zwaarste misdaad om verder informatie te winnen in het volste vertrouwen.

En dit alles werd rond 1996 overgedragen aan de gerechtelijke in een dossier met de foto's. Meer mag Ik u niet vertellen.

Wat betreft de vraag van Charly betreft, inderdaad is het mogelijk dat hij deze vraag stelt in het verloop van het onderzoek naar de bende van nijvel, en de oude gesprekken. Doch zoals ik zei, ik geen specialist ben in de zaak rondom de bende van Nijvel.

Om veel en weinig uit te leggen, deze informatie blijft beperkt en betreft "gevoelig" in een kleine cirkel van mensen die met dergelijke informatie echt werken. Ik wens niemand teleur te stellen, maar zoals de vraag begint "Als u een grootwarenhuisovervaller was" is al een vrij persoonlijke vraag, en zoals ik bewust ben lezen ook andere mensen hier mee. Dat wil niet zeggen dat er rond de pot gedraaid moet worden, maar alles op zijn tijd en in evenwicht met.

Robert of Jean-Claude Darville: in meeste kringen en rond bepaalde personen worden meestal de namen niet vermeld. In die wereld dragen ook al  deze mensen een "spitsnaam" of bijnaam. U zal ook wel merken, en gelezen op Willys Blog dat RF een onbestaande naam is die ik gebruik.

Dekaise uit Waver: Natuurlijk werden we, en zeker via klanten, geinformeert naar het bestaan van dergelijke wapenhandels, en hun promoties, zelfs gevoelige informatie. Er bestond een uitlevering van bepaalde moeilijk te krijgen onderdelen, die dan zo intern gezocht werden per telefoon voor bepaalde klanten.

Ik was meer bezig met de nieuwe wapens algemeen. Dus zowel oorlogswapens als verdediging, jacht en sport-schieten. Later ook met de adviseurs en verkoop van militie en bewaking en bewapening. Ik adviseerde ook militaire adviseurs van bepaalde geheim diensten en bepaalde "kleine" eenheden in de OPS. Mijn collega was zeer geïnteresseerd in oudere wapens en herstellingen, alsook de lange lijst van onderdelen voor deze antiquiteiten, dus meer in contact met andere wapenhandelaren. Ik kan dus geen persoonlijke visie geven van de wapenhandel Dekaise uit Waver.

92

(168 replies, posted in Getuigen)

Beste Charly, het schrikt mij even Uw vraag door te nemen en iets dieper te bestuderen. Waarom vraagt U specifiek naar dit soort Wapen? Heeft U ergens wat informatie bekomen die gaat omtrent eventuele relaties van mij?

Tweede, het HK wapen is veel jonger, en dus niet te vergelijken met de functie en degelijkheid van oude riotguns. Beide zijn zeer uiteenlopend. Tevens, de MP5SD is in verschillende versies en munitie en op militaire basis gebouwd vanaf .22. Deze special-force MP is enkel te verkrijgen in publieke versie, met speciale vergunning, de Nato uitvoeringen 5.6 zijn onmogelijk "officieel" aan te schaffen in België.

Ik kan, maar wens niet, hier te vertellen wat de toekomst is van Heckler & Koch en de nieuwe versie, laadvermogen en nieuwe nato munitie. Ook niet wat dit wapen als inpakt heeft in handen van bepaalde gangsters en de schade die ze kunnen aanrichten. Ik weet "perfect" dat dit op internet ook niet behandeld word, daar dit militair geheim is tussen Heckler & Koch en de militaire adviseurs van bepaalde landen. Tevens staat dit nato-wapen en de nieuwe modellen alleen in de militaire catalogus 2013 van Heckler & Koch, die normaal niet in de handen kan komen van Burgers.

Meer kan en mag ik niet zeggen. Blijft natuurlijk dat Heckler & Koch wel duidelijk beschikt over een "superieur" wapen gamma met zeer specifieke en "uitsluitend" militaire aangelegenheden. 

Op uw tweede vraag, De Staerke werd niet door mij aangewezen bij de ondervraging van de BOB. Mogelijk werd verwacht dat het wel een van die personen zou geweest zijn die samen met Haemers de winkel hebben bezocht.

93

(168 replies, posted in Getuigen)

Robert French wrote:

Voor die wie geïnteresseerd zijn....

de betreffende cataloog met de wapens van die periode van de desbetreffende wapenwinkel staan te koop aangeboden op:

82-83-84...in een van deze staat zonder twijfel het juiste wapen in vermeld, en ook de uitleg van de patronen. OPGEPAST!! Dit zijn unieke exemplaren en zijn moeilijk te vinden!!! dus indien interesse best snel toeslagen....OOk mijn foto staat in op de eerste bladzijde onder het personeel...

http://cgi.ebay.fr/LOT-DE-5-CATALOGUES- … 0694502611

http://cgi.ebay.fr/CATALOGUE-KETTNER-19 … 7ce89a79..

http://www.priceminister.com/offer/buy/ … seurs.html

94

(168 replies, posted in Getuigen)

Voor die wie geïnteresseerd zijn: de betreffende cataloog met de wapens van die periode van de desbetreffende wapenwinkel staan te koop aangeboden op » cgi.ebay.fr

95

(168 replies, posted in Getuigen)

Beste Merovinger, ik kan zo direct niet antwoorden op de juiste datums, niet vergeten dat het om een oude lang durende zaak gaat, en mijn geheugen stopt op juiste datums, nummers ed. Ik ga morgen op de zolder eens kijken of ik nog loonfiches en contracten en informatie kan vinden. Maar stel U niet veel voor van wat ik nog kan brengen.

Die die op de hoogte zijn zijn de BOB met alle datums ed. Ik heb met het Comité P op 5 september 2012 de oude getuigenissen terug bekend gemaakt. Ik heb nu kortelings vastgesteld via het internet dat op 28 november 2012 het dossier nieuwe elementen zou hebben, en zo "ergens" ook nieuwe huiszoekingen werden uitgevoerd. Heeft dit te maken met het contact van 05-09-2012. Ik denk het wel. Waarschijnlijk is dit, en de andere "verklaring" dan ook ernstig genomen.

Ook de andere werknemers van de wapenwinkel en kleding kunnen daarin verduidelijken wanneer de periode was. Ook de oude boekhouding en PV's die opgesteld werden zouden normaal zichtbaarheid moeten brengen over deze datums. Een insider bij de politie kan dit uitzoeken, en ik ben al lang uit het circuit, en niet meer in de mogelijkheid deze informatie te bekomen.

In ieder geval, ik tracht jullie op de hoogte te houden, zover ik juridisch ook kan gaan, want dergelijke informatie kan nogmaals het onderzoek schenden, en is dan ook strafbaar, wat ik niet wil.

96

(168 replies, posted in Getuigen)

Vergeet niet dat hij twee riots gekocht heeft, en elk wapen heeft zijn identiteit maar geen gelijke ballistische waarde. Dus kan het zijn dat de riotgun bij Haemers in beslag genomen gecontroleerd is en negatief werd beschreven. Doch is er het tweede wapen, nooit gezien of in beslag genomen. Misschien een bewuste zet van de gekende "spelende met de justitie" Haemers.

Om verder te helpen. Deze twee Franchis kwamen uit dezelfde fabriek. Maar, ik weet dat ik regelmatig wapens inschreef en die van dezelfde makelij waren en geen opvolgende nummers had. Dus hier ook ligt duidelijk twijfel rondom de mogelijkheid de twee wapens te verbinden. De garantiekaart vermeld dit nummer, maar zover ik weet spreekt men niet over deze kleine gele kaarten, waar wij geen dubbel van hebben. Deze wapens waren in vrije verkoop, maar wel ingeschreven. Het uitschrijven was alleen voor het stockbeheer en vermelde geen naam.

97

(168 replies, posted in Getuigen)

Beste Tom, de resume klopt, spijtig genoeg ben ik niet betrokken bij het vervolg, of enige kennis, wat dan daarna of op voorhand werd uit de doeken gedaan door de BOB. Ook kan ik generlei van extra beslagnames, andere ballistische uitvoeringen en bewijslevering brengen rond "deze" ontmoeting.

Zij die gelezen hebben op de link naar de Blog van Willy Vandamme, kunnen hierover een tweede vaststelling doen, doch heb ik daar spijtig genoeg, op dit moment, niets aan toe te voegen. Ik wens echter dat die jongens die hun best doen om de zaken op een rijtje te zetten, ook met dat wat ik hier neerschreef, wat meer mogelijkheden hebben de puzzel verder in elkaar te steken.

Het is een oude en zeer moeilijke zaak, en er zijn zeker delen misgegaan in het onderzoek. Corruptie was, en is nog steeds, de beste mogelijkheid om dergelijke onderzoeken te boycotten. Een klein woord op de verkeerde plaats brengen, en het spoor vertrekt in de valse richting. Dit kennen we ongetwijfeld.

Ik ben bewust, en zeker van mijn uitspraak, dat verschillende zaken in het totaal van dit onderzoek " en vele andere" ook werden stilgehouden of nooit toegevoegd. Daar de zaak steeds ouder word, en zoals ik, bepaalde verklaringen nooit werden publiek gemaakt, is het voor jullie praktisch onmogelijk de juiste weg te volgen. Ik hoop dat dit voor enige wel wat interesse verwekt, en zich met deze enkele onbeantwoorde vragen op een rijtje zetten.

98

(168 replies, posted in Getuigen)

Hestur wrote:

Heeft u enig idee om welke overval(len) het precies ging, die Haemers met de gekochte wapens gepleegd heeft?

Zover ik mij kan herinneren, maar dit kan ik niet met juistheid bevestigen, was toen de BOB met enkele legia hulzen bij ons in de wapenwinkel zijn komen aankloppen, bleek dat deze in een overval werden gevonden in een groot warenhuis. Dit werd later door de ballistische dienst binnen Franchi Italie bevestigd met de "percutie" van de slagpin op de hulzen dat Franchi's werden gebruikt tijdens deze overval.

Ik kan mij niet herinneren om welke supermarkt het gaat, en ben dan ook niet in de mogelijkheid, buiten de vermelding van de BOB "supermarkt overval" iets beter specifiek te antwoorden.

99

(168 replies, posted in Getuigen)

dolorean wrote:

Robert, bedankt voor je getuigenis. Ik heb één vraagje: de dames die Patrick vergezelden, was één van die dames van het Zuid-Afrikaanse type/Braziliaanse type?

Beste Tom. Neen, beide dames waren duidelijk van Europese afkomst, en volgens de verklaringen van de vrouw van mijn collega, die het meeste contact gehad heeft met deze, uit het Waalse en met een plaatselijke dialect. Zover ik mij kon herinneren, was een van de dames blond.

100

(168 replies, posted in Getuigen)

G2 wrote:

Persoonlijk heb ik altijd gedacht dat het om de SPAS 12 ging (zoals te zien in Terminator) van de firma FRANCHI. Het wapen kan als pomp en als half automaat gebruikt worden.

Beste, misschien helpt dit wat meer met de veronderstelling van de Spas en de mogelijkheid dat zowat gebruikt werd door Haemers blijkt, na mijn ontmoeting, niet zo.

Toen Haemers bij mij in de winkel was, had ik een Spas in de rekken staan, doch was voor dit wapen reeds een vergunning vereist door de Belgische Wetgeving. We hebben zeer kort hierover gesproken, en zijn interesse ging na weten van een vergunning niet uit naar dit soort wapen. Daarmee denk ik dat het in die periode ook moeilijk was een Spas te vinden op de zwarte markt, en dat geen overvallen met ontvreemding van deze specifieke riot-guns werden gemeld.

De spas werd ontwikkeld voor militaire doeleinden, en lade zich zelf. Dus werd dit als automatisch wapen gedeclasseerd. Ook de prijs van de Spas was hoogoplopend ten overstaan van andere riotguns. Ook wegens de loop lengte en de technische vuur snelheid.