11

(6 replies, posted in Nieuws)

De BBI heeft ze reeds en werkt aan de namen. Vele diamantairs in Antwerpen staan op de lijst, maar ook wapen trafikanten en immobiliën in het buitenland. Ik heb een mail gestuurd naar ICIJ die zouden in het bezit zijn van de harde schijf met de gegevens, maar werken eerst via de gerechtelijke diensten. Voor Frankrijk komen de  namen op zondag vrij, via Mediaparts.

dim, inderdaad hopen dat die namen oa. vallen en de verbindingen met wie ze werken.

12

(6 replies, posted in Nieuws)

Wat ik reeds "lang" heb laten weten op de Blog Van Willy. Bedankt dim. wink

13

(6 replies, posted in Nieuws)

Hallo, wie kan de lijst krijgen en hier openbaren van de Spaanse en Belgische namen binnen de Offshore Leaks, zeker de Facta Offshores?

14

(168 replies, posted in Getuigen)

Paranoia zal ik er niet van worden er is teveel werk vertrokken de laatste jaren naar vele verantwoordelijke diensten en de politiek en ministerieel diensten in België en Frankrijk. De grote lijnen liggen alvast daar waar ze moeten zijn.

Ik weet bewust dat ik olie op het vuur werp via het forum en alle verdere contacten, met bewust ook een signaal. Ik bekijk het vanuit de drie kanten, maar blijf de zaken opstapelen in een aanvaardbaar ritme. Doch zijn er grenzen die ik voor mijzelf moet reserveren.

15

(168 replies, posted in Getuigen)

Ik zou met groot plezier mijn hele verhaal over mijn "werk" in de Dominicaanse republiek willen neerschrijven op jullie forum, in een gedetailleerd werk, maar ik denk dat dit mijn veiligheid en die van mijn gezin "echt" in gevaar brengt, en zou zeker enkele belangrijke veranderingen kunnen veroorzaken, en bepaalde andere verhalen bevestigen.

Ik heb nog wat tijd nodig om na te denken over het openbaren hiervan, maar op dit moment is er een stadium dat ik bereikt heb "eindelijk" een belangrijke media aan te trekken die belangstelling heeft naar mijn werk destijds. Enkelen onder jullie zijn reeds zelf op zoek gegaan en hebben "zonder" enige vormgeving van mijnentwege dit bevestigd over mail, en verdere mail uit andere uithoeken.

Het werk dat men voorbereid zou de aanleiding kunnen worden van het "echt" openbaren van dit soort van justitie en hun corruptie, maar meer wil ik jullie op dit moment niet vertellen. In deze "rommelpot" situatie zijn nog andere dossiers "belangrijk" en ik hoop wat ik "gestart ben in 2009"  ook eindelijk zijn vruchten zal dragen tot een "eerlijk" onderzoek in de verschillende richtingen.

Ik moet jullie allemaal en het forum nog bedanken voor de mogelijkheid dit "eindelijk" te hebben geopenbaard in de goede richting.

16

(44 replies, posted in Staatsveiligheid)

Bedankt Ben. Dit is in mijn ogen "duidelijk" nog een bewijs, van waar ik de expertise heb tegengesproken en "voor onmogelijk" melde enkele dagen terug op de AK15 en AK18. Samenwerking, corruptie, valsheid in geschrifte, ...

Zo stilaan worden bepaalde zaken klaar en duidelijk, maar ook de verwijzing naar de staatsveiligheid franco-belge en waar ik verwezen heb naar de Franse staatsveiligheid die nu ook zijn neus dieper in de zaak steekt. Het zou wel eens kunnen dat binnen enkele tijd, die oud leden die in Frankrijk wonen, snel gaan verhuizen alvorens er nog meer bewijzen geleverd worden dat 80-90 "iets" werd samengebouwd binnen deze diensten ter ondersteuning van hoge kopstukken nog niet echt vermeld in het onderzoek.

Afwachten nu. De boodschap met het Franse parkeerticket en het deel van de Franse nummerplaat word opnieuw opgenomen. Dus, Dery en konsoorten, hop in de gevangenis.

17

(178 replies, posted in Andere)

Mij interesseert waar de beelden zijn opgenomen en de achtergrond van het geluid. Gecentreerde "uitgesneden" beelden, zon, laurier, typische bouw van de muur, polo va "polo", ... Een ding is zeker, veel dieper in over de zaak en "getuigenissen" zal hij niet gaan! Eerder als vergelding stelt hij in de boodschap zich eerder bedreigend op, op basis van "lef" maar de korte film lijkt mij ook uit "angst" zijn lef te tonen. Waarom anders een YouTube-boodschap opnemen?

Om een "boodschap" te vinden is het weinig geslaagd. Buiten het feit dat hij "lak" heeft aan de pers en justitie. Daarom "je vous emmerde", is duidelijk over het "totaal". Als het over de journalist zou gaan zou het "je t'emmerde" zijn geweest.

18

(88 replies, posted in Bouhouche & Beijer)

Merovinger wrote:

Op 24 december 1981 levert Dery zijn rapport 202/81 af. Volgens hem ging het om een wapen van het type Armalite AR18. Daardoor staan Bouhouche en Beijer buiten verdenking. Zij bezitten in 1981 allebei een Colt AR15.

Wat mij in dit alles overtreft is dat de expert vaststellingen doet die niet kloppen! Welke expert meld een "van het type" terwijl in die tijd "alle" expertises in ballistiek gekend waren! Als er X wapens zouden gebruikt zijn was de expert in de mogelijkheid "alle" wapenfabrikanten en munitie fabrikanten te informeren naar zijn vaststelling en onderzoek. Geen enkele wapen of munitie fabrikant zou "normaal" geweigerd hebben aan deze vraag naar speciale munitie.

Het belletje dat me deed rinkelen was een kleine flits uit het verleden in de wapenhandel. Een klant had een AR15 besteld in NATO-kaliber, en mijn collega zei nog neem beide "dus de 22lr en de officiële militaire in handen" zo voel je het verschil! Een andere reactie tijdens deze 10 minuten was zijn kennis over te brengen aan mij door mij te zeggen dat ik veel geluk had dit NATO-wapen eens in handen te kunnen nemen, daar het praktisch onmogelijk was dat iemand toelating kreeg om dergelijke aankoop te verkrijgen. Tevens, was in praktisch alle schietstanden volledig verbod op deze munitie, dat wegens de schade die ze aanrichten aan de wanden en kaders, kabels van de schijven.

Dus heb ik deze enkele tijd gevolgd, maar ook maar een keer in Belgie gezien. Dit wapen werd ook de volgende dag afgehaald door de eigenaar en ik heb geen meer ontvangen om in de rekken te zetten, buiten de 22LR.

Of was de expert mogelijk ook "gedwongen" een hulp te bieden naar de afwijking van het onderzoek?

19

(88 replies, posted in Bouhouche & Beijer)

Ik kan jullie een mogelijkheid laten zien hoe eenvoudig het is om binnen de geheime diensten en onderzoeken voor militaire onderzoeken naar nieuwe wapens en munitie in samenwerking met wapenfabrikanten op de hoogte te zijn voor alle mogelijke informatie rond deze ontwikkeling. In de bewuste periode 1980 -1995 was het reeds strikt geheim wat er allemaal gebeurde rond deze ontwikkelingen met munitie en wapens.

Ik ben reeds jaren bevriend met enige spilfiguren van de wapenfabrikant H&K. Tevens ook met een van de specialisten binnen deze groep die deze wapens uittest en meewerkt aan de verbeteringen. Ik heb minstens 10 maal per jaar een persoonlijk contact met deze mensen, hier bij mij ten huize, en gedurende elke ontmoeting minstens 3 dagen x 10 24 op 24 samen.

Zoals ik reeds geschreven heb, de Publiek Relations en vriendschappelijke relatie en kennis van bepaalde zaken word er dus ook regelmatig gesproken over de nieuwe wapens en munitie die bewerkt word. Ik heb foto's van oorlogswapens die voorzien zijn voor Amerika, Noorwegen, ... Ook speciale wapens voor elitegroepen met aangepaste munitie. Ik zou zonder enig probleem ook nog dieper kunnen ingaan op onze vriendschap, en zelfs ter plaatse kunnen uitgenodigd worden in deze zeer geheime delen van de Fabriek en schietstand.

Moest ik werkelijk wensen, zou ik ook aan deze kunnen komen met wat diepere bewerking en omgang of wat dan ook om dergelijke wapens te bekomen. Maar zoals ik schreef ben ik op pensioen en interesse ja, misbruik neen. Zie niet in waarom. Indien het vandaag de dag mogelijk is, en gezien de veel grotere veiligheid binnen deze fabrikanten en bestellingen voor "ongekende" wapens vandaag de dag. Kan je voorstellen hoe eenvoudig het was destijds om in dergelijke omstandigheden ook zo dicht bij ontwikkelingen te komen in de jaren 80-90.

Ik kan mij goed voorstellen dat zo informatie en kennis kan gebruikt worden om zo wat te gebruiken binnen de criminaliteit. Laat staan het effect en invloed op de verdere ballistische bewijslevering in dergelijke dossiers en het vergemakkelijken van slechte invloed op experten en dergelijke lang in het duister of onverklaarbare theses afleggen. Dat is hetzelfde naar Parijs over Tombuku reizen naar Brussel.

Dus gezien de betrokken namen zoals Mendez, FN, Colt, Armalite, ... samen te vormen met de inmenging van enkele leden van geheime diensten Franse en Belgische, Diana-groep, ... Is dit een prachtig "professioneel" staaltje van kennis en voorruitkennis van de criminelen, geholpen door deze cellen. Het onderzoek te boycotten over jaren lang en de beste experten bij de neus nemen. Zo noem ik dat!

20

(88 replies, posted in Bouhouche & Beijer)

Even over de vermelde wapens. Colt AR 15 bestaat in twee kalibers (die periode), de ene Munition: 5,56x45 mm (.223 Remington M193) voor het Amerikaans leger, een (kopie) voor sportschutters in LR.22 en destijds vrije verkoop. Colt bracht vanaf 1982 de 222 op de Amerikaanse markt om onderscheid te hebben in de keuze van een belangrijk "jacht-publiek" en het uitzonderlijke Nato 5,56x45 mm. In de periode van 1959 sprak men van  de X-serie, dit staat voor test-rifle in 222 wat uiteindelijk de officiële versie is geworden onder het Nato-kaliber.

De Armalite AR 18, die het concept AR overnam van Colt werd alleen militair uitgevoerd in Munition: 5,56x45 mm (.223 Remington M193) het conversie/kit naar LR.22 werd nooit gemaakt, en geen kopie naar LR.22. Voor de munitie 5.56x45mm of 223 M193 werd destijds gevraagd, bij aankoop, naar een vergunning voor oorlogswapens (in de periode 1982). Dus, in deze periode voor of lang na 1982 kon de X (wat een testwapen was) niet in 222 R op de markt zijn geweest, zeker niet in Europa! Pas later werd de 222R op de markt gebracht. Dus klopt dat hele verhaal niet en technisch ook niet.

Merovinger wrote:

Op 24 december 1981 levert Dery zijn rapport 202/81 af. Volgens hem ging het om een wapen van het type Armalite AR18. Daardoor staan Bouhouche en Beijer buiten verdenking. Zij bezitten in 1981 allebei een Colt AR15. Daarmee kunnen eveneens kogels van het type 222 Remington Magnum afgevuurd worden.

Wat onmogelijk is, de Colt AR 15 was dan enkel in LR.22 of Nato te koop met oorlog wapenvergunning! De AR18 cal. 222R werd pas veel later op de markt gebracht, de testen naar dit wapen in 222R of M werd pas in 1982 goedgekeurd en in productie. De 22 LR Colt in België was reeds in 1982 in vrije verkoop, dus zonder vergunning maar niet in verdere versies zonder militaire Nato-kaliber van Colt of Armalite.

Dus Bouhouche en Beijer hadden een of 22Lr of een Nato. Technisch praktisch onmogelijk om deze af te vuren met 223 RM. De ladingen zijn te zwak voor de Nato gecreëerde AR 15 en munitie en laad slecht, herlaad zichzelf niet bij enkele schoten is minstens een geblokkeerd, het blokkeren van de kogel in de loop en bij semi vuren was "zeker" en stapelde de kogels op in de loop, de druk werd snel te groot en kans op totale explosie was zeker.

AR-15 guy's good info from Specialized Armament
The COLT AR-15 and Its Cartridge: 223 Remington versus 5.56mm

A great deal of ongoing confusion surrounds the caliber designation of military and commercial "AR-15" series firearms. Even the term “AR-15” itself leads to a veritable minefield of miscommunication. The "AR" part of this designation does not stand for "Automatic Rifle", "Assault Rifle", "Atomic Reactor", or anything else for that matter—it is simply the first two letters of "ArmaLite", a tiny research & development company owned by Fairchild Aircraft in the 1950's, located in Hollywood.

Integendeel van het gebruik van een AR 15 Nato, en de mogelijkheid te schieten met 223 RM word onder wapenspecialisten, aan de ene zijde toegestaan, maar persoonlijk ken ik het probleem en ben niet eens dat dit wapen met 223 RM mag geladen worden. Beide patronen hebben gelijkenissen maar andere krachten  door andere poederlading en grain en schadelijk, of te weinig kracht  op de mechanische gedeelten.

La pression supplémentaire créée par la munition 5,56 mm pourrait être problématique dans une chambre de .223rem. Ainsi, extractions difficiles, douilles fendues, voire, dans certains cas extrêmes, des dommages qui pourraient rendre l'arme inutilisable et blesser le tireur. Les chambres conçues pour les spécifications de la .223 ont un col plus court ainsi que des dimensions plus réduites et une feuillure légèrement plus courte que celles suivant les spécifications militaires du 5,56 mm.