31

(168 replies, posted in Getuigen)

Hallo Dim, bedankt voor je geheugensteuntje. Spijtig genoeg kan ik alleen bevestigen dat de naam De Staerke werd vermeld en erkend op de foto's. De toen ingelichte drugbrigade van Antwerpen had normaal via interpol de inschrijvingen van het hotelregister van de Cubaan moeten doornemen en toevoegen in de door mij verstrekte informatie.

Wat denkelijk ook is gebeurd door Interpol, maar later door het afkopen zal wel duidelijk deze lijst met namen en bevestigingen vernietigd zijn. Alleen agenten van de Cel van de Bende van Nijvel zouden deze kennen of ook agenten Wuyts die mij de informatie "bevestigd" hebben.

Het lange uitzoeken van getuigenissen die ik ter plaatste heb ontvangen zouden deze 4 heren vergezelt zijn geweest van enkele dames, doch heb ik niet tot 100% alle deze namen kunnen bekomen. Ook tijdens mijn reizen met de Borgerhoutse restaurant uitbater en plaatselijk gekende immo makelaar in Marbella werd mij gezegd dat het om partners ging die aansluiting hadden tot de Bende van Nijvel, met zekerheid De Staerke.

In mijn weten werd niet gesproken over Malaga, maar is best mogelijk. Er bestaan verschillende sporen naar andere gangsters die mee investeerden in de immo wereld rond Marbella. Die sporen leiden ook naar een gekende binnen de Bingo spelletjes beheerders in en rondom het Antwerpse, die dan weer contacten had met de bekende financiële piramide spel.

dim wrote:

Claude Nitelet is een Bende van Nijvel-verdachte, is verbonden aan de bende De Staerke en investeerde in Spanje. Doet onderstaande info geen belletje rinkelen (bv. de plaatsnaam Benjarafe)?


Indien ik op het spoor was, en het bewijs heb geleverd dat De Staerke op de Domrep met hulp van de persoon die bekend was in Marbella uit Borgerhout, is er inderdaad veel dat naar elkaar toeloopt.

Ik had dit nog niet gelezen wat U mij hier schrijft en voorstelt, misschien de reden dat ik niet verder werd ondersteund door de drugbrigade? Over de hele indruk van de Bende van Nijvel en konsoorten blijkt in vele omstandigheden dat als bewijs geleverd werd, plotseling er alles aan gedaan werd om niet verder te zoeken, zo komt het mij over. Op je vraag, gaat er geen belletje rinkelen? Als het bij U rinkelt, heb ik het bewijs reeds geleverd!

Direct na deze 5 maanden werken ben ik overgeschakeld naar de sporen van de "nieuwe French Connection" daar ik via verschillende gesprekken op het spoor kwam van deze organisatie en ik ook de bendeleider heb leren kennen daar ter plaatse. (heb ik reeds wat over in dit item geschreven).

Spijtig genoeg werd ik wegens tijdgebrek en gezinssituatie terug richting België gezogen, en zo ben ik dan in korte tijd als informant ingeschakeld om in de moord van Karel Van Noppen ( Carl De Schutter)van een geplande ontsnapping georganiseerd in het transport tussen de gevangenis van Antwerpen, naar het justitiepaleis te voorkomen, wat ook door mijn toedoen, in samenwerking met de Antwerpse politiediensten, en geplant door Carl De Schutter met een afdeling van Russische ingehuurde, niet gelukt is...maar dat is een ander verhaal...( even klein knipoogje naar, André Van Halewyck, de uitgever van het "eerlijke boek" van Carl de Schutter, zoals ik gezegd heb aan hem " zal hij wel vergeten zijn te melden in zijn "prachtig" boek")!!

Sorry Carl, maar moest even gezegd worden. wink

Bedankt Dim. wink

Even ter rechtzetting, daar dit alles zo snel is gebeurd met " Carl De Schutter" moet ik jullie even kwijt dat ik regelmatig, ook vroeger, beide personen, Carl De Schutter en Karel Van Noppen heb verwisselt, ook het feit dat ik lang met de naam Marc De Schutter moest werken, draaide ik wel wat door en en het ander, maar goed dat is dan opgelost!

32

(168 replies, posted in Getuigen)

Merovinger wrote:

Robert, heb je, doordat je hier uitgebreid over je 'beroep' schrijft (met details over je vroegere woonplaatsen en andere identiteitskenmerken), geen schrik dat mensen uit het milieu die je vroeger verklikt hebt je nu wel zullen weten te vinden voor represailles? Ben je nu niet een beetje onvoorzichtig omtrent je identiteit? Pas op, ik vind je bijdragen heel interessant, lees ze met veel aandacht en wens graag nog meer bijdragen van je te lezen. Je werpt nl. een ander licht op de zaak. Dus blijf posten maar wees voorzichtig.

Ik had deze vraag verwacht. De openbaring van mijn werk is en heeft een doel, het beroep van informant wat meer aandacht te bezorgen in de huidige politieke vooruitgang en ten alle juistheid, en onjuistheid, van algemeen crimineel onderzoek en samenwerkingen binnen politie-justitie.

Vandaag de dag zijn informanten " wegwerpmateriaal" gemanipuleerde en gratis ten dienste van de staat. Ze hebben geen rechten, zijn onbestaand en doen wel het werk dat getrainde en opgeleide politieagenten niet kunnen of niet durven te doen. Een informant die dan jaren heeft gewerkt, bekomt geen pensioen, geen extra voor je belastingaangifte en geen echt statuut, dus kan je wel denken dat in 2013 dit nog steeds kan en mag.

Nog sterker, senatoren speciale commissies, wetsvoorstellen inzake informanten en beschermde getuigen zijn goedgekeurd. De mensenrechten organisaties brengen druk uit naar de politiek in dermate dat in 2004 het Europese parlement een wetgeving goedgekeurd heeft dat duidelijk verwijst naar de uit te voeren regels en de bewerking van justitie......allemaal gelul en zeer weinig bewijsbaar materiaal dat het ook "raar" toegepast word. Tevens, en ik ben het bewijs, dat elk land nog steeds werkt zonder enige vorm van deze Europese wetgeving, zelfs administratief.

Daarom moet er aan gewerkt worden dat een statuut voor dit beroep duidelijk word voor verschillende redenen. De eerste gaat om de controle op het uitvoeren, de aanwerving en vergoedingen, de strafbepalingen binnen dit systeem, de opvolgwaarheid van de informatie, het ondersteunen, de middelen, ... Zo bekomt men een aan banden gelegde situatie die de kansen zo klein maakt dat wat met mij gebeurd is "interne corruptie" en eigenbelang van agenten niet meer zo eenvoudig word in de toekomst. Dit uitsluitend ten goede van het onderzoek en het tegengaan naar wangedrag voor beide zijden.

Vandaag is het zo, eenmaal "uitgebloeid" word hij zo goed als mogelijk uitgeschakeld. Er zijn zelfs politiediensten die in het milieu doorgeven dat je als informant hebt gewerkt om er zo vanaf te komen, tenminste als je het gevraagde ook uitgevoerd hebt. Sterven doen we allemaal, tenminste in normale omstandigheden "die" dag weet je dat ook wanneer hij komt. In de wereld van informanten, militie, en criminele organisaties moet je jezelf pantseren en psychologisch - technisch, je auto-defens systeem beter uitbreiden.

Wegens verschillende opleidingen, die nodig zijn om je te verdedigen is het voor mij makkelijker "Allert" te zijn in vele omstandigheden. Mijn levenssituatie, woonsituatie is vanaf het begin duidelijk uitgezocht naar een bepaalde strategie rondom de bescherming van gezin ed. Een Franse rijkswachtbrigade die extra controle uitvoert op alle vreemde beweging binnen de zone. En nog enkele belangrijke voorzorgen worden uitgevoerd.

Een onregelmatige verplaatsing, en vele andere zaken georganiseerd rondom het "doel" maakt het ook zeer moeilijk om een "team" technisch zich voor te bereiden. Cameras, honden, ... zijn nogmaals een moeilijke basis om mee te rekenen of het voorbereiden bij eventueel aanval of bedreiging. De technische evolutie en eigen ervaring is een echt obstakel geworden om "foutloos" af te rekenen. Blijft dan ook nog ikzelf, die reeds 2 betaalde moordpogingen op mij heb kunnen verwerken. Natuurlijk weet ik dat openbaren ook risico's heeft, maar ik weet ook exact hoe deze werken, wat men moet weten, organiseren, ... En ik ben bewust dat iemand doden zeer eenvoudigst is. Je moet "trachten" meester blijven in de situatie.

die je vroeger verklikt hebt

Ik zie mij niet als een "verklikker", want dan zouden alle flikken verklikkers zijn. Natuurlijk is het moeilijk een "naam" te plakken op wat informanten doen, en waarom. Het moet en blijft een boeiende zaak, en interesse, zonder deze instelling ben je misschien een verklikker. De grote informanten massa zijn mensen die wegens haat of onmacht "verklikken", maar dat bestaat enkel in de kleine criminaliteit. Zij die echt als informant werken hebben of eigenbelang in belangrijke situaties en of voelen zich na bereikbare informatie verplicht samen te werken met justitie. Eigenlijk een roeping zoals paters maar met pistolen.

Die informanten die met weinig respect werken, en zoals ik zei in kleine criminele zaken werken op korte termijn en met kleine verwijzende informatie naar de interne bewerking of namen. Informanten die maanden lang, zeer scherp observeren, en in alle veiligheid moeten werken zijn meestal niet die sociale klasse zoals binnen kleine drugtrafieken of diefstallen van kleine criminele bendes... Natuurlijk is elke vorm van niet gecontroleerde criminaliteit de basis van de wording van grote bendes en andere interesses die ze tegen komen in hun wereldje.

33

(168 replies, posted in Getuigen)

Ben wrote:

U legt mij woorden in de mond die ik niet heb gezegd. Maar uit respect voor uw verhaal, ga ik uw topic niet kapen door mijn visie op democratie hier uit te leggen.

Dag Ben, ik baseer mij op uw totale visie in uw schrijven, dat overgaat tot een democratisch debat rond het begrip en de vraag of democratie zoals ze voorgeschreven is, onder normale toestand en in dit debat en rondom de dagelijkse politieke criminele situatie ook zo moet worden voortgezet.

Ik tracht op generlei manier iemand die aan dit debat deelneemt ook schuldig te maken door zijn uitspraken of gedachten. Ben, ik weet dat ik scherpe taal spreek, maar dit mag niet te persoonlijk worden opgevat. Indien ik daarmee Uw persoonlijkheid zou hebben beschadigd, spijt het mij ten zeerste en bied ik dan ook al mijn verontschuldigingen aan.

34

(168 replies, posted in Getuigen)

Wat ik nog wou schrijven is dat ik als informant, denkelijk met bepaalde kwaliteiten, onterecht en door mij onbewust ben geïntegreerd in een belangrijke corruptie binnen justitie. Dat gebeurd ook niet regelmatig. Mijn aandacht gaat naar de huidige situatie, die waar ik mij door deze onjuiste bewerking word weggeduwd en de dossiers werden misbruikt. De reactie dat sinds 2009 is gekomen, uit het onderzoek naar een verklaring die ik bij de tros vermist heb afgelegd, na zo lange tijd intern comité P onderzoek als een rijpe explosieve puist in hun gezicht knalde, en de "juiste"reactie die men zou moesten nemen, de volledige andere kant is uitgegaan.

Ik ben bewust dat dit geen eenvoudige taak zal zijn binnen justitie, senatoren, consulaten, comité P en ministers die hun bek willen breken over een grote fout gelopen situatie. Is het dan eerlijk vanuit de huidige macht deze situatie zo te behandelen? Ok, we hebben een zaak opgelost, maar de rest moet dicht blijven, kost wat kost. Ik weet als men die dossiers verder zet, de oorzaak van bekende dossiers zoals DBN ook die personen zal vinden die misbruik gemaakt hebben van hun politieke macht.

Indien men het onderzoek en dossiers waar ik aan gewerkt heb, zou kunnen heropenen, weten ze direct wie opdrachten heeft gegeven binnen de onderzoeksrechters. Via de aanvragen van advocaten naar magistraten toe. Weet men zeker wie wie heeft ingedekt door bepaalde voordelen te creëren binnen de criminaliteit. Weet U wat het verschil is tussen mij en andere informanten? Ik heb geen misdrijven gepleegd, ik heb dit onder controle gehouden, end at is nu juist het probleem binnen justitie.

Mijn taak was uitsluitend prospectie, public relations, en lobbyisme, ... Wel in het kader van de politie als vanuit de maffia. Dus het kwam van beide zijden. Bescherming, hulp, en corruptie lobbyist. Meer niet. Mijn BG werd mij door de koppelbazen georganiseerd, ook financieel. Mijn topadvocaat kwam ook van de koppelbazen. Mijn informatie van de corrupte politieagenten. Mijn ondersteuning op internationaal vlak van de magistraten en justitie. In bepaalde kringen een zeer bekend spelletje, dat eigenlijk niet onder de naam informant kan worden geplaatst en waar vele gekende zakenmannen in de wereld hetzelfde beheersen en gebruiken.

35

(168 replies, posted in Getuigen)

Hallo Geronimo, de technieken zijn gekend, en een van de belangrijke scholingen binnen OPS "Special Forces". Zoals ik heb geleerd in de UDA en in de vele stages, en over een jaar opleiding in een bekende "Engelse" OPS. Wat heeft het zin om De Gelder dingen te laten zeggen die hij niet gedaan heeft? Hij heeft bekend, word gestraft en krijgt eindelijk, na zovele medische ongeloofheid het statuut als zieke persoon bekomt. Ok.

Mij gaat het over bepaalde personen die binnen bepaalde criminaliteit onschendbaar zijn, of worden door corrupte agenten en systemen die belangrijk zijn om een democratie waardig te zijn en te blijven. Ja mag dit niet veralgemenen, en alleen specifiek, en terecht toepassen. We zijn tenslotte geen monsters, maar als de veiligheid van de burgers, of de vastberadenheid van dergelijke gangsters/individuen of organismes niet democratisch blijven, hoeven we dat ook niet.

Alles bij alles is en blijft het ontnemen van de vrijheid in alle onrechtvaardigheid het bestreden standpunt van de eerlijke democratie. Zoals in alle omstandigheden, moet men de juiste methode gebruiken, dat is eigenlijk alles wat hierover gezegd moet worden, maar ze moet ook onder controle gebeuren, the truth injection, is daar een van de honderden mogelijkheden.

36

(168 replies, posted in Getuigen)

DeadLetterBox wrote:

Robert, deze wagens en middelen en budgetten, werden die u door de Belgische politie gegeven? Als ik dit allemaal hoor, BG's inhuren, blauwe zwaailichten, allemaal dingen die men dus aan een burger geeft? Nu heb ik zelf ook wel al wat watertjes doorzwommen, en ik ben beroepshalve ook nauw betrokken in het wereldje, maar dit heb ik nog nooit gehoord.

Het lijkt wel of een informant van jou kaliber betere bescherming geniet dan een undercover operator. Of heb ik ergens een stuk tekst gemist en werkte je voor een andere dienst? Ook de walther pkk met schroefloop deed mij wat schrikken, maakte je dan gebruik van een demper? Als je dit als verweerwapen gebruikte, dan had je daar geen nood aan ofwel? Begrijp mij niet verkeerd, ik wil je niet voor schut zetten, het is pure professionele interesse.

Ook lijkt het mij nogal een diep onderzoek te zijn dat je op verschillende niveaus hebt gevoerd, een onderzoek dat ik niet zou verwachten van een informant, was hier dan een soort opleiding aan voorafgegaan? Afgezien van uw persoonlijke ervaringen natuurlijk zoals uw militaire verleden. Bij de commando's leer je heel wat, dat weet ik, maar alleszins geen onderzoeksmethodes en undercover infiltratietechnieken. Deze technieken vereisen inderdaad speciale skills. Men noemt dit Tradecraft zoals u wel zal weten en de fijnere kneepjes hiervan moeten worden aangeleerd en getraind toch?

Dag Deadletterbox, goede vraag! Het comité P is in 2009, met agenten van de "grand Bantitisme" parijs en xxxx 8 uur lang komen "luisteren" naar wat ook werd neergeschreven in het Frans op een officieel PV waar later het Comité P een kopie heeft van gekregen. Het was niet ik die dat aangehaald heb, het was het comité P die dit gemeld hebben om toe te voegen aan het dossiers. "Hij beschikte over twee politiewagens". Dat kwam uit de mond van het Comité P. Heb ik dan ook bevestigd zoals het de waarheid was! Dat ik beschermd werd kwam ook uit de mond van het Comité P, door mij bevestigd! Dat ik op eigen houtje werkte kwam ook uit hun mond, door mij bevestigd! En werd allemaal mooi neergeschreven!

Even tussendoor. De vraag aan de officier die deze bijeenkomst heeft "toegestaan" met mijn akkoord was de vraag van het Comité P "kan hij hier genieten van een bescherming"? Dit moet via officiële weg lopen. Sindsdien, en wegens mijn vriendschappelijke verhouding met de officier is er een "onofficieel bescherming programma opgestart binnen de Franse rijkswacht, omdat mijn vrouw en kinderen Franse staatsburgers zijn. Integendeel tot mijzelf omdat ik Belg ben "helaas" niet voor mij (officieel).

Alle consulaire personen werden schriftelijk op de hoogte gebracht, daar Marc De Schutter via een contact met een journalist mijn naam heeft vermeld. Gemeld aan het comité P, doodse stilte! Mijn wapen, werd ook bevestigd door Comité P. Tenslotte heb ikzelf nog steeds ballistische bewijzen dat wat dan ook, of wat ik niet gedaan heb, ook niet tegen mij kan worden gebruikt. Als men "intern" dit wereldje als informant - geïnfiltreerde bent betrokken, zijn bepaalde situaties onvermijdelijk, dus was een W. PPK met demper geen "accessoire" maar wel duidelijk een beveiliging voor mijzelf. Dus waarom een demper? U zegt het zelf, "ik ken dat wereldje". Wanneer je een wapen gebruikt binnen de agglomeratie dan maak je alleman wakker, dus dat was niet de bedoeling.

Een tweede zaak is, dat dit zeer "rare" wapen zijn, en zoals de juiste wagen bij de juiste kerel ook zo "mag" word ingeschat. Stalen zenuwen, eigen controle, gevechtstechnieken, talen spreken, en vele andere specialiteiten rondom de witteboord criminaliteit is niet alleen een pluspunt, maar verplicht! Commando technieken, insluipen, boobytraps, explosieven, wapenkennis, en alle verdere zijn je diploma's om hogerop te komen, zowel als in de gesloten kring van de maffia alsook de informanten voor bepaalde dossiers binnen justitie en politie. Alle resterende van infiltratie is eigen welk en training. Terrein erkenning tot technische hulp met de juiste personen.

Het trainen met de juiste technieken, het leren van elektronische materialen en hoe het politie apparaat werkt om het te kunnen omzeilen was dus met corrupte agenten geen moeilijke taak. Daar werden een 6 tal dossiers  doorgenomen die allemaal werden behandeld door de cel waar ik mee werkte, en schijnbaar de "kern" van het corruptie systeem binnen de Antwerpse politie, justitie, magistraten.

Het is een schandaal voor deze, zodoende heeft men alleen Marc De Schutter geviseerd en alle verdere in de doofhoek gestoken. Ik schreef reeds hier dat oa. Mevr. Turtelboom, de SAT, ... geen gevolg geven aan dit schandaal, dus nogmaals word op corrupte wijze alle corruptie ingedekt. Het gaat niet om de dossiers zelf, maar die die ze behandeld hebben! waaronder het detail van de Staerke en de omkoping van Interpol.

Men heeft in eerste instantie een informant zich laten inwerken, naast mij, maar toen was ik geen informant. Een Nederlander Johan xxx, was geïnfiltreerd, zonder mijn weten, binnen de organisatie van de Antwerpse koppelbazen en een gigantische valse facturatie binnen de chemische bedrijven. Johan xxx werd binnen enkele maanden erkend als informant, en is uit circulatie gehaald enkele minuten voor een definitieve uitschakeling.

Enkele weken later werd ik op de hoogte gebracht dat een van mijn horeca zaken het kruispunt was van de contacten binnen grote drugs trafieken van en naar Europa. Zo ben ik informant geworden. 6 maanden heeft men de zaak permanent onder toezicht gebracht, de telefoons werden afgetapt en een team had zich aan de overkant in een leegstaand appartement geïnstalleerd. Daar werden permanent foto opnames gemaakt van alle personen die binnen en buiten hingen.

Even terug op de ontmoeting met het Comité P. Ik ben reeds 9 jaar op pensioen, dus mijn situatie was zeer stabiel en geen betrokkenheid meer tot eender of ander dossier. Deze "ontmoeting" met de Franse collega's in een zeer klein dorpje heeft mijn, en die van mijn gezin, duidelijk overhoop gehaald. Zelfs heb ik hier nieuwe aanvragen, deze keer vanuit de Franse justitie, om mij terug te "boeien" naar problematische dossiers die ze moeilijk konden behandelen en geen insider hadden.

Begrijpt U, dat het stilzwijgen van de politiek, justitie, ... voor mij het leven onmogelijk maakt! dus heb ik in 2009 besloten dat ze mij hebben aangedaan, krijgen ze 100% terug. Ik heb hier duidelijk goede kanten en slechte aan de komst van het Comité P, maar ik heb mijn vrouw die ik maar 10 jaar ken, nooit wat gezegd rond mijn verleden, dus je kan je maar voorstellen wat ik doorgemaakt heb. Voor wat? Een Marc De Schutter te arresteren omdat ik kroongetuige ben en zo mijn rustig leven moet omwisselen naar nieuwe, en niet door mij, veroorzaakte stress.

Zelfs geen "noot" van mevrouw Princess Turtelboom, De SAT. Briefje, ja. We weten in welke situatie u bent, en comité P doet er alles aan. Gelul! Ik heb reeds alles "officieel" op PV staan, dus geen echte uitkomst voor België om dit weg te werpen, zolang er geen akkoord bestaat schrijf ik de waarheid op het net. Punt!

37

(168 replies, posted in Getuigen)

Dus het verhaal en de kern van de Bende Van Nijvel, CCC, Roze baletten, Nijoul, Dutroux, Kim de Gelder, Magnus Gäfgen...en de lange lijst van koelbloedige moordenaars moet democratisch behandeld worden? Corruptie die leid tot dergelijke criminaliteit moet beschermd worden door democratische wetten, politieker, magistraten en justitie, ministers die dan ook total niet  democratisch zijn opgeleid en opgericht. Ik zou, zoals velen reageren hier, ze nog geld erbovenop betalen. Dus, Israël is geen democratisch land, Rusland dus ook niet, Engeland ook niet, want daar hebben ze deze diensten wel.

Ieder heeft zo zijn eigen denken, maar tijdens oorlogen mag je schieten op alles wat gewapend is en bedreigend overkomt. Terroristen groepen zijn dus ook democraten binnen "uw" democratie. Verbazend. Als men wist dat Europa de grootste leverancier is van wapens naar deze "bendes", en de drugwitwas en oplichtingen technieken in afspraak gaan om deze te financieren en zo de smerigste aanslagen plegen op uw volk, blijf je bij het standpunt democratie.

Vraag aan de nabestaande, familieleden van dit moordend tuig wat ze denken over de Belgische democratie en zeker die democratie in het onderzoek naar daders!  Vraag aan de Staerke en alle gangsters op de wereld wat ze denken over de democratie als ze hun overvallen voorbereiden. Lees over, en spreek met deze gangsters welke democratische koelbloedigheid hebben op de seconde dat ze de trekker overhalen.

Beste, waarom deze middeleeuwse democratie en zoals anderen proberen uit te leggen in dit forum, de wetgeving niet direct gemaakt is om de democratie te ondersteunen, is duidelijk de angst dat politiekers, magistraten enz. een dag de "kans" moeten hebben om zo te ontsnappen aan een aangepaste methode en dit omdat ze corrupt zijn en meegewerkt hebben aan criminaliteit.

De schokgolf van organisaties zoals de Mossad bleek in het Antwerpse te werken tijdens de diamantenroof omdat men wist dat de Belgische politie te zacht zou zijn in het onderzoek en in het belang van grote investeerders vanuit Israël en andere niet democratische landen. In België is nog geen "aanvaardbaar" cijfer bereikt, en nog ver zijn van een evenwicht in dit alles. Het bewijs geleverd dat jullie hieromtrent een lang amateur forum hebben geopend.

38

(168 replies, posted in Getuigen)

Dag Werner, wat ik hier neerschrijf zijn enkele fragmenten uit mijn leven. Dus wat ik jullie daarmee wou confronteren in functie van de debatten rond de Bende Van Nijvel, de inzet van vele leden hier en de zogenaamde geheimen rond de bewijzen en feiten. Justitie werkt meer in het openbaar met dergelijke dossiers, dat blijkt uit de interesse via het ontstaan van internet, televisie programma's zoals, Tros vermist, Crimesite.nl en vele andere, journalisten.

Doch blijft de "eerlijkheid" via de justitie en in het voordeel van bepaalde onderzoeken duidelijk "censuur" te behandelen voor de bescherming van bepaalde personen of situaties. Ik zie dit alles aan als een gerichte "manipulatie" & "strategie" om nooit aan de waarheid te komen. Ik zou rondom de zaken die ik behandeld heb U honderden vragen kunnen stellen die direct in verband staan met deze dossiers en de corruptie binnen het systeem. Omdat een "goed" informant zijn eigen strategie bepaald en zodoende ook sneller als de politie en onderzoekcellen moet reageren.

De beste informanten kan je de naam geven van " supercops" en de beste spionnen die er op de aardbol rondlopen, het enige is dat je enorm intern moet kunnen werken. Een grote basis ervaring moet hebben, en een contact dat niet alleen zakelijk is maar meer vriendschappelijk op respect word gewaardeerd. Tevens, lopen deze permanent gevaar erkend te worden tijdens hun werk. In deze Phase als informant word het een beroep, en geen tijdelijke spijtoptanten die inderdaad meer denken aan hun eigen veroordeling en de verzachtende omstandigheden.

Het zijn ook de jaren medewerking met deze diensten die zullen uitwijzen of je werk dan ook voldoende blijkt, of je misbruikt maakt van de situatie. De belangrijkheid rondom de dossiers en het groene licht dat je krijgt bewijst met de jaren en de ervaring dat je sterk gewaardeerd word in je werk.

Het is zoals overal, beginnen aan de onderste trap, en je strategie laten bewijzen dat je zwaarder aankan. Elke stap brengt ook nieuwe eigen voordelen, beschermingen, tot het doorbreken naar andere diensten in de wereld. Je moet stalen zenuwen hebben, een commando opleiding is zeker nodig. Een belangrijke kennis van de handel en wandel in de specialiteit die je onderzoekt, wapens, nucleair, financiële constructies,  of de creatie van een zakelijke constellatie van bedrijven die de basis zijn van je onthaal en ontvangst naar deze criminelen acties.

Je moet ook in die criminele wereld kunnen bewijzen dat je hun "codes" kent en zelfs deelnemen aan onrechtvaardige strafbare feiten, om informatie te bekomen, en dit alles onder toezicht van de justitie van het land. Je moet jezelf omringen met specialisten in het kader van je werk. Zodoende moet je een top advocaat hebben die alles bespreekt en je juridisch indekt als het fout gaat. Contact personen binnen beide groepen die je bijstaan. Het kan gaan over zwijgen over bepaalde maffiagroeperingen die je als informant gaat beschermen, om de reden dat deze je vele professionele hulp kunnen aanbieden zoals bescherming, Lijfwachten, autos, wapens, drugs, geld en alle verdere om te ontwikkelen.

Zelfs de politie helpt u daarbij, zo beschikte ik over twee politiewagens, Blauwe BMW 530 en een Audi V8 zilvergrijs, met de nodige blauwe zwaailichten, scanners, ed. Je krijgt informatie rond officiële verblijfplaatsen van personen, en alle nodige administratie als documentatie rondom de familie en zakelijke contacten. De wagens waar ze in rondrijden, de sport die ze uitvoeren, de financiële toestand, ... En zo kan ik uren doorgaan.

Van dit soort van informanten lopen er niet zoveel rond in België en het had geen zin om iets te manipuleren, daar men binnen justitie snel te weten komt wat je doet.

39

(168 replies, posted in Getuigen)

Werner wrote:

Robert, ik spreek helemaal niet van een geëvolueerde justitie, maar van een geëvolueerde wetgeving. Dit zijn 2 verschillende dingen uiteraard.

Als beiden niet afgestemd worden, blijft de mogelijkheid open dat het niet waterdicht kan functioneren. Klein voorbeeld: De wetgeving en de vele aanpassingen op het werk van informanten op Europees niveau en aangepast in het Europese parlement onder toezicht van de mensenrechten organisatie staan vast. Nederland en Amerika zijn beiden de beste landen om bescherming te bieden aan mensen die werken of gewerkt hebben als informant/geïnfiltreerd binnen criminele dossiers. De laatste aanpassing dateert van 2004.

Toen ik als informant werkte, was ik bestendig gewapend. Geen officieel ingeschreven wapen met vergunning en draagvergunning, wel een bijzonder wapen dat weinige dragen. Het ging hier om een Wahlter PPK, 9mm kort met afschroefbare knaldemper. Een tweede wapen aan de enkel, een Browning "Baby" 6.35 Een praktisch bestendige lijfwacht 7/7 en bij moeilijke situaties een ingehuurde lijfwacht extra » YouTube

In de Dominicaanse Republiek werd ik onder Bescherming genomen door de consulaire Amerikaanse diensten. Mijn villa was dag en nacht bewaakt door 4 gewapende gardes. (Die eenmaal een geplande moordpoging op mij hebben verijdeld).  Deze bewaakte villa stond in een beschermde Ranch die dan ook weer bewaakt werd door Amerikaanse Gi's, om de duidelijke reden dat Pablo Escobar en andere VIPs/maffia-bazen, Russische piloten die het laatste nieuwe gevechtsvliegtuig overgevlogen hebben op bestelling van het Pentagon, ... met akkoorden met de Amerikaanse justitie daar woonachtig waren » Google Maps | www.sea-horse-ranch.com

De Wahlter PPK werd door de cel drugbrigade, op mijn aanvraag, vernietigd na een ballistische proef door P. Lauwereyns een van de hooggeplaatste binnen de Antwerpse Drugbrigade. In 2009, na de komst van het comité P, en het open smijten van de oude dossiers, kan ik mij officieel niet meer bewapenen om mij te verdedigen. Dit werd besproken binnen de justitie in het land waar ik verblijf en dit wegens de andere wapenwetgeving in dit land "onmogelijk".

Als oud UDA air-commando, jaren wapenverkoop, ervaring en als informant in dossiers waar permanent het uitschakelen van personen noodzakelijk is, blijkt alle wetgevingen niet te functioneren. Bescherming van gezin, geen enkele die zich daarom interesseert. Dus, eigen budget, eigen regeling en dragen van een ongeoorloofd wapen permanent! Waakhonden op eigen rekening, noodnummers, infrarood kijkers, nachtelijke onrust en ga zo maar door. Dat is het leven van een officiële informant en op pensioen. Bedankt België. Dat wil ik aanvechten, deze wetgeving en het statuut, en daarom al dat schrijven aan alle instanties, die duidelijk doen of hun neus bloed.

40

(168 replies, posted in Getuigen)

Hallo Dim, W. Wuyts heeft mij de naam De Staerke gegeven als enige naam die ik moest volgen, ik heb destijds vluchtig de namen horen vallen maar deze waren niet als objectief in mijn onderzoek. Zover ik mij kan herinneren, werd mij deze vluchtig besproken als Waalse vrienden die onze immobiliënmakelaar uit Borgerhout en Marbella met mij besprak tijdens onze verschillende reizen.

Niet vergeten dat als informant in dat dossier het zo is dat je niet permanent druk uitoefent naar de vraag of informatie van of over mensen om zo niet zelf erkend te worden. Er zijn nog verschillende details die ik later aan de cel drugbrigade heb doorgegeven.

Normaal hadden de agenten genoeg informatie over mijn werk, en hebben ze mij na 5 maand niet meer gevraagd om daaraan verder te werken. Ook ben ik later op een ander spoor gegaan in een ander dossiers, de vernieuwde versie van de French-Connection. Cocaïne-trafieken vanuit de Dominicaanse Republiek naar Europa toe, die werd gefinancierd door de plaatselijke maffia van wisselkantoren Dollars/peso, en een belangrijke persoon binnen de Familie Brugal, wat dan ook de grootste Rum fabrikant is van de Dominicaanse Republiek.

Voor deze zaak was ik regelmatig in Miami, New-york en de Bronx. Wat mij tevens ook vanuit de TROS vermist werd gevraagd (1996) om een gecombineerde parallel onderzoek te doen naar een vermoorde Nederlander die ook daarom in de Domenicaanse Republiek is terug gevonden, waar het lijk werd volledig versneden in kleine blokjes. Deze zaak werd ook opgelost.

Merovinger wrote:

Eén van de twaalf Cartier-horloges die gestolen werden tijdens de overval op de luchthaven van Zaventem op 26 oktober 1982? Maar dat waren horloges voor vrouwen. Zie  » Jean-François Buslik

Of gaat het om een horloge gestolen tijdens de overval op de  juwelierszaak in Anderlues op 1 december 1983?

Neen, dit was zeker geen dames horloge. Tevens de foto's dateren van rond 1993-1994. De Horloge was zeer groot, met goud en witgoud belegd met diamanten.