41

(168 replies, posted in Getuigen)

Op de fotos die ik heb meegebracht uit de Dominicaanse republiek en aan de drugbrigade heb afgegeven, werden onderzocht door W. Wuyts onderzoeker binnen deze cel.  Ik ben nadien per telefoon toen ik terug was in Miami de naam gekregen van een persoon, en de bevestiging dat het om drie andere "vrienden" zou gaan van de Staerke. Op de foto hebben de speurders kunnen inzoomen op een van de 4, en deze droeg een dure exclusieve horloge die werd buit gemaakt op een van de overvallen.

Later, enkele weken werd mij bevestigd dat inderdaad, gezien de reis beweging van deze personen werden vastgelegd met andere informatie, groen licht gegeven verder te werken en informatie te winnen, wat dan ook geleid heeft tot de bankinformatie ed. Een Belgische immobiliën makelaar, die lang een zeer bekend restaurant heeft uitgebaat op de Turnhoutsebaan in Borgerhout heeft de heren en dames ondergebracht in een van zijn appartementen in Sosua, nadat ze werden getipt over Interpol en in een klein hotel dat werd uitgebaat door een cubaan in sosua werden deze agenten betaald om te verdwijnen.

Deze informatie bracht op het spoor dat tijdens dat verblijf de "heren" samen met de Immobiliën makelaar in de stad bij een notaris, en nadien bij de banco popular rekeningen hebben geopend. Een kopie der statuten werd overgedragen aan de cel Drugsbrigade van Antwerpen. Guy Bellemans, gekend in andere corrupte affaires zoals Superclub en zeker de heren J. Maes, en M. De Schutter, stonden bekend.

Al deze informatie en getuigenissen werden gemeld en bewijzen ingedragen, doch nooit toegevoegd aan de openbaarheid. Zeker de weg naar het nest van corruptie binnen de magistraten en de verschillende financiën, want het ging hier om meerdere sporen uit verschillende bendes en namen. Op het laatste word ook nog de zoon van Bellemans teruggevonden in andere zwendel en Marbella bezoekende heren zoals Coks. Spijtig genoeg te weinig informatie om de betrokkenheid van anderen zoals J. Maes te linken » www.gremberghe.nl

Dat is dan ook de menigte waar ik gedeeltelijke mee in aanraking kwam. "Zo dicht" word alle Belgische verbindingen tussen Criminaliteit en justitie niet onderzocht » willyvandamme.wordpress.com

dim wrote:

Beste Robert, ik weet niet of ik het goed begrijp, maar in welke mate wijs je naar De Staerke met betrekking tot de Bende.

Werd bevestigd door de foto's, en nogmaals bevestigd door de cel drugbrigade Antwerpen.

42

(168 replies, posted in Getuigen)

Hallo DeadLetterBox, duidelijk dat dit zo is, en zal zeker niet bewegen in de goede richting. Wat je zegt over de USA is bekend, maar men heeft gereageerd op de interne corruptie binnen de politie, gerecht, justitie met een maatregel die zeer duidelijk werkt. Iedere flik die omtrent corruptie, welke aard dan ook, word niet alleen gestraft, maar ook word zijn pensioen afgenomen. Dit heeft veel goeds gemaakt in de States, en zeer weinig agenten worden dan ook nog betrokken bij dergelijke feiten. Wel is het basis loon van een Amerikaanse agent, en zijn werksituatie tot 3 x het bedrag ten overstaan van Europese agenten.

100% is het niet mogelijk, en als informant weet ik ook dat bestaande situaties moeten worden uitgevoerd om onderzoeken te "voeden" in de goede richting. Hierover gaat het duidelijk in mijn schrijven en openbaring van bepaalde criminele dossiers. Een belangrijke stap waarvoor ik zelf deze stappen onderneem is de rechtvaardigheid van werk binnen bepaalde criminele dossiers. En mijn vraag is zeer duidelijk, en terecht, dat de bewerking tussen informanten/geïnfiltreerde en het justitie apparaat duidelijk moet worden uitgevoerd. Een duidelijke overeenkomst met waarborgen, en geen woorden maar daden. Een erkend statuut dat onder controle staat van een hooggeplaatste organisatie, en niet zoals het er nu reeds 20 jaar aan toe gaat.

Ten eerste worden "meeste" informanten/geïnfiltreerde aangeworven onder juridische druk, zoals het voordeel van een strafvermindering. De druk die kan uitgevoerd worden door simpele agenten, geeft later aan deze de indruk geven dat ze alle macht hebben en zodoende word ook corruptie een deel van hun werk. Hoe grotere en gevaarlijke situaties gecreëerd worden tussen kat en muis, weet men alvast dat de invloed steeds groter word, dus ook het gevoel dat agenten kunnen overgaan naar elke soort van ongecontroleerde corruptie.

Dit kan, en is bewezen, uitlopen tot het onmogelijk oplossen van criminele zaken en bescherming van personen die dan ook weer teveel voordeel hebben rond akkoorden.  Een controle beheer zou geen slechte investering zijn om zodoende intern ook misstappen te voorkomen, en zo zouden dossiers zoals de Bende Van Nijvel al lang opgelost kunnen zijn.

Ik ben niet onder deze omstandigheden aangesproken om als informant te werken. Ik was reeds ingeburgerd en men heeft mij "nooit" kunnen dwingen of bedreigen bepaalde bewerkingen te doen, wat ten overstaan van de meeste informanten wel zo is, en ook duidelijk werd uitgevoerd door de politie en justitie.

43

(168 replies, posted in Getuigen)

Dag Werner, dus mensen die op koele wijze op kinderen schieten, moeders en vaders vermoorden mogen niet even aan te tand gevoeld worden op onorthodoxe wijze? Verbazend! Dat is nu het verschil in de beide wereldjes. Terwijl het tegendeel werd bewezen. Hoe christelijk moet dan justitie blijven? En waarom worden insiders afgeknald en dossiers horizontaal geklasseerd? Welke tijd kan je geven aan een zogenaamde "vooruitgang", wanneer dit machtsvertoon al van 1982 duurt? Dus ook beschermd? Denkt U echt dat U kan spreken over een geëvolueerde justitie? Welke evolutie word er dan aangepakt?

Dus sinds 1982 tot op heden werd "onder normale omstandigheden" onschuldige  mensen vermoord, leden binnen de bende werden vermoord en mensen die te dicht stonden werden vermoord. Dus dat kan allemaal in Uw systeem van zogenaamde evolutie binnen justitie. Het is een oude kwaal die overgedragen word van flik naar flik. Van advocaat naar onderzoeksrechter, en elke volgende bewerking van de piramide van het justitie beleid tot ministers zelfs het koninklijke huis.

Wat we wisten is vandaag de dag hetzelfde, niets is veranderd en politiek nog minder. Macht is de oorzaak en moeilijk bijna onmogelijk en allen staan dicht tegen de criminaliteit. Van de roze balletten, naar financiële directeurs en leiders in de politiek en crapuul blijft op deze manier de economische verbetering van de maatschappij, terwijl alle andere sukkelaars ja knikken. Inderdaad, men kan spreken van een volledig vertrouwen, bescherming, evolutie..in de verkeerde zin van het woord.

44

(168 replies, posted in Getuigen)

Werner wrote:

De waarheid zal nòòit voor een rechtbank het daglicht zien.

In deze omstandigheden ziet het er naar uit. Maar, er bestaat nog hoop dat niet iedereen binnen de justitie corrupt is en/of enkele politiekers geen angst hebben hun toekomst in de weegschaal te leggen.

Er bestaat nog een oplossing die bij een duidelijke hervorming zou kunnen worden opgelegd aan justitie, een cel die kan werken met uitzonderlijke technieken gekend binnen de Mossad of andere reeds bestaande extreme organisaties. Die die werkelijk het laatste uit ieder persoon kan halen en waar de mensenrechten organisaties niet kunnen tussenkomen. De Mossad werd reeds "aangeworven" door België in een diamantenroof te Antwerpen, die dan ook holder de bolder was opgelost!

45

(168 replies, posted in Getuigen)

Beset Werner, mij hoeft U niet te overtuigen. Mijn protest staat hier duidelijk te lezen en de weinige interesse is ook duidelijk de bewijslevering dat zelfs speciale opgerichte politie diensten, die onder bepaalde opgerichte parlementaire "eerlijkheidshalve" commissies overzicht hebben en bewijslevering, vernietigend of volledig laten verdwijnen binnen het gerechtelijke en politiek apparaat.

Ik heb gewerkt met maffia organisaties en heb meer als dat ook vastgesteld. Sterker, de contacten binnen de politie die samenwerkt met informanten naar bepaalde dossiers werden, bij benadering van bepaalde personen, gewijzigd en ik wist dat ook. Ik ben dan ook de "enige officiële informant" die jaren gewerkt heb aan gevoelige en vandaag belangrijke old cases die "durft" praten en dit tracht te openbaren.

Ik kom nog even terug over jullie werk in het forum. Hoeveel gezegde bewijzen, getuigenissen of materialen werden in deze zaak reeds bijgevoerd om het nog moeilijker te maken als het al is? Ik, niet U of enig andere kan deze bewijzen aanbrengen in een onderzoek zonder dat de hoofd van deze dossiers toestemming gaf of zal geven. Blikt dus dat bv. rond de bende van Nijvel de top van dit dossier bewust bepaalde zaken heeft laten links leggen, en andere, van onbenullige tot afwijkende bewijzen hebben toegevoegd om zo de "publieke" opinie te laten zien dat er aan gewerkt word?

Jullie zijn met dit forum al lang op zoek naar enige waarheden, en buiten het speculeren op gekende bewijslevering en belangrijke onthouding van belangrijk materiaal die wel eens de uitkomst en afsluiting van het dossier zou kunnen versnellen, maken de politieker en die die zogenaamd oprecht zouden moeten overkomen binnen justitie alleen maar een ding, iedereen uitlachen en afwimpelen. Ik ken "geen enkel dossier" binnen justitie dat zo sterk bewijs levert dat er coruptie bestond destijds, maar ook nog bestaat vandaag de dag.

46

(168 replies, posted in Getuigen)

Deze belangrijke informatie heeft nooit het echte dossier ontmoet, en gezien de reactie van de huidige politie diensten, blijkt het beter dat dit ook niet geopenbaard word, blijkt uit mijn contacten. Ik ben in hoofde door het Comite P gehoord rond de onderzoekn in de zaak corruptie binnen de Antwerpse politie en magistraten in 2009, waarvan PV werd opgemaakt. Schrijven aan minister Turtelboom werd niet beantwoord, een integraal schrijven aan alle Belgische Vlaamstalige senatoren werden enkel door twee senatoren beantwoord. Hier de lijst:

beke@senators.senate.be; boogaerts@senators.senate.be; buysse@senators.senate.be; ceder@senators.senate.be; info@dirkclaes.be; daems@senators.senate.be; debethune@presidium.senate.be; piet.debruyn@n-va.be; patrick.degroote@n-va.be; info@s-p-a.be; dalila.douifi@s-p-a.be; inge.faes@n-va.be; louiside@hotmail.com; lijnen@senators.senate.be; lieve.maes@n-va.be; danny.pieters@n-va.be; freya.piryns@groen.be; elke.sleurs@n-va.be; taelman@senators.senate.be; fauzaya.talhaoui@ua.ac.be; rtorfs@cdenv.be; rik.torfs@law.kuleuven.be; vandermeersch@senators.senate.be; yoeri@vastersavendts.be; sabine.vermeulen@n-va.be; jjdegucht@gmail.com; filip.dewinter@vlaamsbelang.org; lies.jans@vlaamsparlement.be; fatma.pehlivan@vlaamsparlement.be; sannen@senators.senate.be; helga@helgastevens.be; wilfried.vandaele@vlaamsparlement.be; johan.verstreken@vlaamsparlement.be; vogels@senators.senate.be; broers@senators.senate.be; guido.de.padt@pandora.be; bart.laeremans@telenet.be; karl.vanlouwe@n-va.be

Het parket werd op de hoogte gesteld en alle verdere consulaire administraties in het land waar ik mij bevind. Wanneer word de waarheid rond de ganse corruptie "eindelijk" eens en voor goed behandeld zoals het hoort binnen de regering en de betrokkene diensten? Als mijn belangrijk werk niet word aangezien naar een "einde" van de onderzoeken zoals de bende van Nijvel en vele andere, word en is het in mijn ogen "onmogelijk" om dergelijke onderzoeken af te sluiten en de daders voor een rechtbank te laten verschijnen. Wie dekt wie in België en wie speelt hieraan mee? Dat is mijn simpele vraag.

47

(168 replies, posted in Getuigen)

Hallo, ik ben net terug van een bespreking, die 5 uur heeft geduurd, met een journalist van de VRT. Enige onder de leden kennen mij sinds korte tijd, wegens de verkoop die ik heb gedaan van de riot guns in 1982 aan Haemers en konsoorten.

Enkelen onder jullie zullen ondertussen wel gesnapt hebben dat ik zeer lang als "erkend" informant heb gewerkt voor de Antwerpse Drugbrigade en vanwaaruit informatie werden doorgegeven aan de FOD, de financiële gerechtelijke diensten en veruit naar Interpol, zelfs de DEA.

Namens verklaringen, verplichte ontslagname van hoog geplaatste politie agenten in verschillende dossiers wist ik al lang wat verkeerd ging in het gerechtelijk apparaat in België. hier enkele links:

» www.nieuwsblad.be
» www.politics.be
» www.gva.be

Namelijk de ziekelijke corruptie van bepaalde onderzoekcellen en de daarrond betrokkene magistraten, en zo kan ik heel uw forum volplakken met links naar deze schandalige praktijken.

Het laatste  gesprek met deze journalist van de VRT, heeft mij aan het denken gelegd wat zo allemaal gebeurd rond bepaalde criminele dossiers binnen justitie zoals, Marc De Schutter met de verdwijning van Vera van Laer in 1996. Het dossiers van de verwerking van nucleaire decontaminatie afval in de wereld van Duitse maffia - bouwbedrijven, verwerkt in gigantische betonprojecten zoals het verbouwen van de stad Berlijn, en waar het transport werd gedaan door een Belgische bekende firma. De controle over de cocaïne, EXTC, amfetamine, speed, ... verdeling in Europa, via verschillende havens, en de eigen deelname van trafieken binnen de Belgische politiediensten.

Alles bij alles goed voor 6 dikke dossiers die zogenaamd "old cases" blijken te zijn volgens de diensten van de SAT commissaris J. De Landsheer, onder toezicht van Minister van Justitie Mevr. Turtelboom en hun interne "zwijgdiensten" zoals het comité P.

Het verdachte stilzwijgen rond mijn dagelijks schrijven, buiten een antwoord van de SAT, en telefonisch met het comité P, dat buiten het dossier van Marc De Schutter, de vele andere criminele dossiers niet zullen worden onderzocht of openbaar worden gebracht, blijkt door de agenten van het Comité P aan mij verklaard als " je moet dit begrijpen"...

Waarom schrijf ik dit neer op jullie forum? Omdat ik als informant 5 maanden lang heb gewerkt aan de "bewijzen" rondom de financiële situatie rond leden van de bende van Nijvel, en meer rond De Staerke die eerst werd aangezien als tegenhanger van de bende van Nijvel, tot de fameuze overval in Aalst op de Delhaize werd verdacht. Deze blijft tot op heden nog steeds verdacht als nummer 1 in de ganse historie van de bende van Nijvel.

5  Maanden lang heb ik dit verhaal gevolgd in de dominicaanse republiek, waar ik 2 jaar verbleef, en waar ik regelmatig terug naar België vloog om  informatie door te geven. De Antwerpse drugbrigade die ik als bekend bij justitie, fotos, copies van neerlegging van het oprichten van papier-bedrijven en financiële doorsluizen naar Marbella in Spanje in een Belgische-Spaanse vennootschap voor immobiliën werden versluisd.

De aanknoping van een corruptie binnen het Interpol onderzoek dat werd betaald om de sporen uit te vegen van de bende en zijn aanwezigheid win de Caraïben as eveneens een onderzoek en bewijslevering van mijn hand.

48

(34 replies, posted in Bewijsstukken)

Het is niet de beste plaats om te spreken over de 10 mm, maar deze stelt mij toch enige vragen. Of is er een topic geopend over deze 10 mm?

49

(34 replies, posted in Bewijsstukken)

Merovinger wrote:

Inderdaad Boemerang doos werd na Dekaise gevonden, kan dus niet door Robert verkocht zijn.

Ik heb Haemers 2 dozen Legia brenneke, 2 x 9 ballettes verkocht. Die zijn gecontroleerd door de BOB later en bevestigd dat het om hetzelfde lot ging. De andere kunnen gekocht zijn vooraf en de winkel was al lang geopend daarvoor en H. Carlos al jaren in de winkel. Maar, ik herinner mij het, het is op mijn vraag aan Carlos dat ik wou weten waarom hij op de verpakkingen schreef, dat hij mij meedeelde dat het om zijn organisatie ging en om zijn slecht zicht als brillendrager.

50

(67 replies, posted in Bewijsstukken)

In mijn ogen één projectiel cal 12., indien jullie poor mans slug gebruikt was, was ook de schade meer verspreid rondom het gat in de koffer. De "winkel" waar men in schiet en de impact wrijft langer over het koetswerk, en slaagt niet zo centraal in als op de foto. Maar weer een moeilijke situatie, die moet uitgeprobeerd worden door proeven met dezelfde wagen en dezelfde of meerdere munitie om een resultaat te bekomen dat sterk vergelijkbaar is.