81

(168 replies, posted in Getuigen)

Nog even over de hagel zelf: 32 gr is een standaard lading van cal12. De hagel diameter zal dus niet afwijken als die afkomstig is van de originele Legia patronen. In de kringen van "speciaal" herladen, werden ook mallen verkocht om loden ballen van verschillende diameters zelf te gieten, ook dat is enkel voor specifieke patronen die men niet meer op de markt kon vinden; niet de gegoten hagel door fabrikanten die ze niet in hun gamma hadden. Zeker in de kringen van Baronnen die grote jachten hadden en ook oude jacht wapens bezitten, kon het zijn dat men nog herladen deed van specifieke modellen.

Bv. het "Koningshuis" beschikt over zeer oude wapens, dus dat waren klanten bij ons voor zeer specifieke herlaad situaties. Maar dat was enkel om de museums in orde te brengen. Meeste van deze werden niet meer gebruikt. De wapenhandel was ook hofleverancier. Brengt natuurlijk niet, of wel, het bewijs dat ook anderen mogelijk beschikten over deze techniek.

Bij ons in de wapenwinkel kon je, in plastieken zakjes, reeds voorgegoten hagel in verschillende diameters kopen. Zoveel ik weet was dit zeer zelden! Algemeen herladen van cal.12 was "zelden"! Die klanten waren dan ook gekend. Ook voor alle "nodige" accessoires rond het laden van cal.12 was zeer zelden.

Kalibers, 9mm, 45 acp, 222, 223, 7x65r, ... waren doorslag de meest verkochte (er is natuurlijk een indrukwekkende lijst van kalibers op de markt, dus begrenst de bovenvermelde niet een begrenzing op de marktsituatie voor herladen).

the end wrote:

Tenslotte blijken de kogelhulzen die her en der werden gevonden voordien al gebruikt en opnieuw gevuld te zijn, een praktijk die door nogal wat leden van schuttersclubs wordt toegepast.

Kogelhulzen zijn geen cal12, dus oppassen!

82

(168 replies, posted in Getuigen)

the end wrote:

Robert, ik bedoel niet dat je een verhalenverteller bent maar eerder dat je een bewogen leven hebt gehad en dat je daardoor vele speciale ervaringen hebt meegemaakt. Het is zo dat voor de meeste die in zo'n situtatie verkeren het uitkijken is dat ze er niet psychologisch onderdoor gaan, zoals men zegt de keting is zo sterk als de zwakste schakel, en bij velen is dit een psychologisch aspect.
Dank je voor je antwoord.
Als ik je een beetje kan volgen werden riotguns weinig gebruikt door jagers, en is het laden van een riotgun met verschillende patronen liga gevolgd door brennekes meer voor de practical shooting.

Beste the end, ik antwoord in de optie van uw vraag, dus ook niet met de bedoeling "mij aangevallen" te voelen, zo ook heb ik deze niet begrepen in die richting. Het leven dat ik geleid heb, is duidelijk anders als iemand die van 8 tot 5 gaat werken. En maak U geen zorgen, ik ben volgens mijn doktoren zeer normaal dus geen afwijkingen. lol

Dat we zaken anders inzien is normaal. Dat je permanent anders gevoelig reageert is ook een bekend teken dat je leven niet zoals anderen verlopen is. Ook met de keuze van bepaalde kennissen of vrienden is dit inderdaad ook een volledige andere gevoelige aanpak, je staat permanent onder druk, maar lichamelijk of psychologisch is dat reeds lang gestabiliseerd. Denkelijk die die in dezelfde omstandigheden, zich laten ontsporen, zijn duidelijker te vinden in korte werkzame periode, en niet over 30 jaar lang en daarna eventuele gevolgen hebben. Er word enkel vastgesteld dat het ouder worden ook lichamelijk en normaal verloopt. Dus rugpijnen, hartklachten, en spierpijnen is normaal vastgesteld. lol

Zoals U meld, grote hagel werd voor practical shooting gebruikt en meestal op stortplaatsen om de herkenning van de hagelinpakt te bekijken. In meeste gevallen, zoals ik ze ken, werden oude auto's uitgekozen of kartonnen dozen.

Het systeem van laden van een riotgun, zoals ik heb getoond aan Haemers, is iets dat je eerst ergens meermaals moet beoefenen. Het gaat om de reflex en de technische kant de patronen in de goede volgorde op de "laad-lip" te leggen. De duim is vrij en word gebruikt om snel " na training" de patronen onder druk in de lader te schuiven. Daarom was het moeilijk om je zakken te vullen met patronen, en deze juist en zeer snel in de goede richting in je hand te hebben om te laden, zeker tijdens een overval. Dus was bv. een jagersriem zeer toepasselijk. Of bv. de patronen in de doos te laten (dozen van 10 stuks welteverstaan) deze half doorsnijden met een scherp cuttermes, en ze in de juiste houding zo in je zak te steken. Zo kon je het snelste tot en met 5 patronen in de juiste richting in je hand hebben, hoe groter je handen hoe meer je kon oefenen deze 5 op enkele 10en van seconden te grijpen.

Om te laden van je de riotgun moet je deze minstens een kwart draaien, om de juiste winkel te bekomen. Ook dit word zeer snel aangeleerd. Je spoort immers direct dat en kwart draai je veel tijd wint en je de perfecte houding hebt ten overstaan van je lichaam en die van het wapen. Deze houding is dan ook de beste, en je verliest geen kostbare tijd of blokkering, kwijtspelen van munitie.

Iemand kan dit wel nagaan denk ik, of de speurders inderdaad alleen lege hulzen hebben gevonden, of een aantal volle patronen her en der verspreid waren op de grond. Zo kan je vaststellen op welke plaatsen het laden voor die overvaller dan ook grondig werd gedaan en in welke professionaliteit werd gewerkt tijdens het herladen...

the end wrote:

Hier een stukje over de munitie gebruikt in Aalst:

"De patronen afkomstig uit de riotguns blijken geladen te zijn met een bijzonder soort projectielen: 9 tot 12 loden bollen met een gezamenlijk gewicht van 32 gram. Dit is munitie die in België zelden gebruikt wordt. In het recente verleden werd er wel mee geoefend door de Groep Dyane. Tenslotte blijken de kogelhulzen die her en der werden gevonden voordien al gebruikt en opnieuw gevuld te zijn, een praktijk die door nogal wat leden van schuttersclubs wordt toegepast."

Dit wijst toch naar echte wapenkenners?

Of een vriend, of een persoon die deze kennis had. Het moet niet speciaal iemand geweest zijn die tot de bende hoorde. Het lijkt me dan ook zeer onprofessioneel te herladen van cal 12. daar ik reeds schreef bijna alle wapenwinkels in België verkochten deze voor de jacht, en zo speciaal waren deze patronen dan ook niet.

Ik heb regelmatig gejaagd in België, en regelmatig sprak ik met jagers die altijd en redelijk aantal verschillende soort van hagelpatronen bij zich hadden, dus was het zeer eenvoudig enkele van deze te vragen tijdens een jacht dag en ze te betalen aan die kerel, geen persoon zou wat dan ook gemerkt hebben. Tevens zouden de serie nummers door elkaar gehaald worden. Dat de Diana daarmee werkte is sterk mogelijk, maar behoeft niet direct een link te zijn met de bende en de gebruikte patronen op een overval. Ik persoonlijk zie geen voordeel in het herladen van deze soort van munitie, en zeker niet om sporen uit te vegen.

Het herladen van dergelijke munitie brengt de mogelijkheid om veel makkelijker bewijs te leveren in de herlaad delen. Voor dergelijke herladen moet je verschillende aankopen doen. De proppen, de hagel, zwart poeder en slaghoejes. Dit alles brengt individueel reeds een belangrijker aanbod van sporen om de speurders ook sneller een oplossing te vinden. Tevens, elk laad systeem brengt duidelijk ook sporen aan. Zoals het ballistische bewijs is dit een tweede mogelijkheid de laad installatie te vinden, maar dan moet er ook naar gezocht worden.

Ik zie ook niet in waarom deze patronen zouden herladen worden. Tijdens de overvallen konden de bendeleden niet zo snel zijn hun hulzen op te rapen, om ze later terug te laden. Deze hulzen die herladen werden, zijn niet afkomstig van de overvallen dus enkel en alleen via een of meerdere schietstand te recupereren. Maar dit alles is in mijn ogen tijdverlies en onnuttig, of tot het verspreiden van informatie die voor de zoveelste keer het onderzoek duidelijk laat verlengen en deze op doodlopende sporen te brengen.

Daar het ging om een patroon die in regelmaat gebruikt werd op jacht en schietstand, maar in veel mindere oplage dan bv. cal12 om kleiduiven te schieten zou de politie alle standen snel kunnen onderzoeken en de juiste weinige "legia 9 balletes" uitzoeken in de vaten op de schietstand waar de hulzen normaal worden ingesmeten en achtergelaten, en van daaruit kijken of er gelijke ballistische sporen zouden zijn. Op deze wijze zou men sneller tot een resultaat gekomen zijn, indien de wapens gebruikt werden op een schietstand.

Er is natuurlijk een tweede optie. Het recupereren van die die gebruikt werden door de groep Diana, deze te herladen en zo ze achterlaten op de plaats van de overval. Deze zouden dan in de richting van de Diana groep een bewijs leveren dat ze daar afkomstig waren, en zo het spoor nogmaals in een "onduidelijke" richting te brengen.

83

(168 replies, posted in Getuigen)

noorderling wrote:

Waar wilt u naar toe?

Beste Noorderling, uw vraag is mij niet duidelijk genoeg gesteld, ik hoop dat U deze iets fijner kan stellen.

84

(168 replies, posted in Getuigen)

the end wrote:

Dag Robert welkom op het forum. Ik heb je bijdragen gelezen alsook de blog op de andere site, en het is duidelijk dat je een man van de wereld bent, en veel boeiende verhalen kunt vertellen. Uw kennis over wapens alsook paco opleiding kunnen ons op het forum verder helpen.

Er word verteld dat de Liga munitie zeldzaam was en gebruikt werd in een kleine kring is dat zo in 1982/85? Alsook het laden met verschillende soorten munitie in een riotgun zoals je beschrijft is dat meer het pratical shooting of deden jagers dit ook? Ook het herladen van oude munitie is dat iets dat veel voorkwam? en is dat voorbehouden voor specialisten? en wat is het nut ervan?

Alvast bedank.

Beste The end, ik praat pas sinds 2009, na goed 10 jaar stilte, en op dit moment het hoogst oplopende vanaf midden 2012. Dus eigenlijk ben ik geen "zo" verhalen verteller. Natuurlijk als je dan begint, omdat anderen hun afspraken niet houden, dan zou en hoop ik, dat de staat eindelijk ook eens zijn verantwoording neemt, maar goed voor velen is dat hier chinees.

Het gaat niet alleen over de kennis van in de jaren 85-95 en niet alleen de basis van speciale militaire opleidingen of de kans te hebben gekregen met specialisten of maffia groeperingen te mogen omgaan, dit is een Job ... met een lange reis door de verschillende specialiteiten en een sterke psychologische beheersing.

Neen, de Legia munitie was een vrij goed verkochte patroon, natuurlijk werden legia Cal12 zeer veel verkocht aan jagers. De kleine hagel diameter veel meer als de grote die enkel werd gebruikt bij groot wild. De Waalse jagers gebruikten meer groot wild patronen, das in de Vlaamse kant kwam deze munitie minder voor. Het herladen van deze legia was kwassie onbegonnen werk, en gezien de vrije verkoop ook niet van toepassing. oude jacht Kalibers werden dan weer meer terug geladen, maar dat is echt op kleine schaal.

Het herladen werd inderdaad veel van toegepast in de kringen van schietstand, hoe specialer het kaliber hoe meer men ook aan herladen deed. Dit wegens de kostprijs in eerste geval, en een tweede geval was dat bij bepaalde militaire kalibers men wel ergens iemand vond om voor die personen die deze militaire munitie niet konden officieel aankopen, ze werden herlaad om toch hun wapen te kunnen gebruiken.

Het herladen was een "specialiteit" men moest duidelijk op de hoogte zijn van de technische waarde van een patroon. Deze herlaad materialen waren alle in vrije verkoop, dus voor iedereen mogelijk. Je kon dat duidelijk zien op de schietstand zelf, vele raapten na het schieten de hulzen samen, dus mogelijk had je het met iemand te doen die herlaadde..

zeer weinig jagers jaagden niet met riot guns, wel met half automatische jachtgeweren voor bv. fazanten en eenden en klein gevogelte jacht. Het systeem van laden was gelijk bij beide wapens, doch kon de jachtuitvoering niet meer als 3 patronen en een in de kamer geladen worden. Op de US Markt werden wel deze jachtgeweren verkocht met meer laadvermogen.. zover ik me kan herinneren was er door de jachtwetgeving ook niet meer laad vermogen toegestaan "tijdens" de jacht.

85

(168 replies, posted in Getuigen)

Hallo Charly, wat ik hier schrijf, is in naam van mijn Bron! U zegt ons land... ik, ben reeds zeer lang niet meer woonachtig in België door omstandigheden. Doch wat meegemaakt en vrij op de hoogte wat ons landje van belangrijke figuren heeft in de gangsterwereld en uitgegroeid in alle uithoeken van de wereld. Of het nu over moord gaat, witwassen van misdaad geld, infiltratie, eigen criminele opbouw en pistes, en zeer betrokken bij grote namen in bepaalde maffia, wapens, explosieven, en extreem beschermd geweest in het voordeel van beide partijen, dit is een leven "waar velen van dromen". En waar men normaal niet oud word. Ik ben ook zeer jong uitgestapt en laat ons maar zeggen op vervroegd pensioen gegaan, met redenen.

Het gaat niet uitsluitend over ons landje, maar de halve wereldbol heb ik afgereisd ... ook door omstandigheden. Ik heb gewerkt onder toezicht en als lobbyist, dus "niet werkelijk" met de vinger op de trekker. En heb regelmatig zaken en situaties meegemaakt die inderdaad zouden verfilmd moeten worden. Tussen de bekende films zoals stukken uit "de bodyguard", The Godfather, French Connection, Gofast, en tientallen andere films...hier en daar brokken natuurlijk die voorkomen als een "déjà Vu" ...

Ik ken dus grotendeels de denkwijze en organisatie van maffia groeperingen en gangsters, dat is zeker. Ik kan mij echt weinig bezighouden met de ideeën rond de bende van Nijvel, Staerke, Haemers ed. Om uit het dossier te komen en een conclusie te maken, blijken me vele zaken door elkaar gehaald.

Als ik lees over de zakken met wapens opgedoken in een kanaal of dergelijke, bekijk ik dat als een zeer onprofessionele daad. Ook zoals enkele beschreven hebben rondom de verkoop van de wapens dat Haemers zich persoonlijk heeft aangeboden in de winkel zonder enige vorm van het bewerken van zijn herkenbaarheid.

Iemand die bv wapens wil uit de weg ruimen en ook bv lijken zoekt een autosloperij op en drukt deze samen met het eerste voertuig dat word samengedrukt als er alle waardevolle stukken van verkocht zijn. Die worden dan meestal in bulk getransporteerd en in de oven gesmolten zonder verdere controle. Of voor elke soort van wapen kan je met de slijpschijf je een uurtje amuseren en er bestaat geen enkel bewijs meer van, als je ze mengt met het oud ijzer.

Daarom stel ik mij de vraag of bepaalde sporen niet werden geplaatst op bepaalde plaatsen die zeker een dag aan het licht zouden komen. Het vervangen van slagpinnen na een overval, brengt al snel twijfel, en met riotguns kon je zo de "chocke" vergroten of zelfs de loop verkorten of vervangen ... weg bewijzen.

Je ziet ook dat ze pas later op zoek gingen naar kwaliteitswapens, en zoals gezegd bij de overvallen op de wapenwinkels, die ik snel even heb doorgenomen, bleek de helft slecht georganiseerd en zeer chaotisch beslist waar en welke wapens ze wouden meenemen. Terwijl de beste in de toonbank bleven liggen. De Bende van Nijvel en Haemers waren in mijn ogen "avontuurlijk" op zoek naar adrenaline, en zonder bepaalde technieken dat wel is teruggevonden bij andere gangsters. De wapenkennis hebben ze leren vaststellen na ervaring op elke rooftocht..en denkelijk stuk door mij.

Schietstanden konden ze niet betreden met die wapens, dus ook geen belangrijke trainingen op voorhand..alles eigenlijk salon-ervaringen. Het is ook, wat ik constateer, duidelijk met de tijd van het bestaan verbetert, en daarom moesten ze belangrijke bijstand hebben gekregen. U vertelt mij dat de huur garage boxen naast die van de staatsveiligheid lagen, dat verbaasd mij niets..

Het gebruik van riotguns van goedkope makelij is ook bewust gekozen. Het is moeilijk deze op te sporen door de hoeveelheid van deze "rommel" verkocht werd in die periode. Wij deden "succes omzetten" in die periode alleen al met de goedkope riotguns over de toog te smijten.

Het uitslijpen van serienummers heeft geen enkele zin, met zuur krijg je elk uitgeveild nummer terug op zicht in enkele seconden. Denk maar aan de tijd dat bij FN er een handeltje werd vastgesteld van Frames van FN 9mm pistolen die door het personeel "per ongeluk" op de freesbank een fout hadden gekomen door de onhandige beweging van het personeel. Deze Frames waren dus niet genummerd en werden direct in de container gekapt, daar ze nooit de kwaliteit controle zouden doorkomen. S'avonds werden deze containers buiten gezet, en konden volgens afspraak deze frames meegenomen worden dooe personeel of zelfs derden. De zaak ging ook zo met de loop van het wapen...die kerels die zo een frame en loop hadden, kwamen in de winkel, oprecht en zonder zorgen alle onderdeeltjes bestellen, want er was vrije verkoop van deze in gans België.

Dat is een van die histories hoe het in de 80 er jaren er allemaal aan toe ging ... In Turkije kan je "vandaag" voor 50€ een ak47 kopen bij de schoenhandelaar. Granaten kosten ook 50€. In Rusland, Griekenland, enz. liggen miljoenen oorlogswapens in hallen op elkaar gestapeld. Keuze zat. dus denkelijk zal de toekomst niet verbeteren.

Computer specialisten vind je op elke hoek van de straat, die elke website kunnen hacken, en voor enkele duizenden euros vind je er die de inhoud van Interpol kunnen bezorgen. Swifft-lijsten van elektronisch banken kan je ook hebben met enkele goed contacten enz. Wat is nog veilig, en allen kunnen met weinig geld een misdaad organisatie opbouwen in zeer korte tijd. Europa is prachtig, het openstellen van verkeer, mensen, enz. Maar minder samenwerking met politiediensten en communicatieproblemen. Aanwerven doen ze mondjesmaat bij de politiediensten, want de goede worden 10 x meer betaald bij de maffia.

Gelukkig was dat niet zo in de tijd van de bende van Nijvel ende andere bendes. Anders waren ze nog veel rijker geworden en misschien zonder zoveel doden te moeten achterlaten. De vrouw van Haemers begrijp ik maar al te goed in de laatste openbare verklaringen van jl. als je ziet dat ze praktisch alles in eigen beheer deden, valse papieren ed. was de groep al te groot en het gevaar reeds dat er informanten aanwezig waren. Er was reeds belangrijke stress in de groep wegens dat intern verwerken "en de info" werd dus ook afgekocht bij. Zij die ze hadden!

86

(168 replies, posted in Getuigen)

Merovinger wrote:

Dan kunt u misschien de speurders van de Cel Jumet wat helpen die hierover meer informatie zoeken: zie de website van de speurders www.killersbrabant.be

Beste Merovinger, u zal wel gemerkt hebben dat in mijn schrijven, op de blog als hier, ik niet over deze onderzoekcellen ga werken, daar men de twijfel heeft over de juiste behandeling van "informatie"...wat zelfs belangrijke personages intern de onderzoekscel reeds bevestigd hebben. Tevens lezen ze mee hier, en zijn zeker ingelicht over mijn schrijven hier op het forum. Ik heb ook via Willyvandamme zijn blog, dat sinds de eerste bijdrages over bepaalde situaties, zijn blog onder toezicht staat.

Omdat "mijn bron" zijn werk ook wil zien worden erkend en intern bij de politiediensten bepaalde corruptie is aangetoond, daarom schrijf ik dit "aanstotend tot op een bepaald niveau" openbaar..zodoende deze informatie niet kan worden "geweigerd" uit dossiers. Dit soort van openbaarheid brengen "gebeurt zeer zelden"... dus is er en reden voor mijn deelname bij jullie en de blog van Willy. Zoals geschreven op de Blog:

Ik denk ook dat de stress op zijn hoogste punt staat, en dat dit een, in de kringen van de politie, een belangrijke therapeutische waarde kan hebben voor toekomstige politieagenten en hun gedrag. Ook dat bepaalde magistraten en diensten geherstructureerd kunnen worden, dus mogelijke dergelijke “daden” moeilijker uit te voeren zijn. Dat ook deze meer controleoverzicht krijgen in hun werk en beslissingen en administratie. En dat het “informanten en infiltreer systeem” eindelijk gebonden word aan een vast en erkend statuut.

Waarom de blog van Willy is de reden dat willy, zoals zeker enkele personen hier, "neutrale" experten zijn in bepaalde misdaad dossiers en ook dat "mijn bron" in dezelfde sfeer gewerkt heeft als de zaak Superclub, en andere moeilijke dossiers (marc de schutter)..

Het is vandaag en na zoveel jaren moeilijk om vertrouwen op te bouwen met journalisten of politieagenten, zelfs advocaten in vertrouwen te nemen, zeker met juridische zaken waar lange periodes geen onderzoek meer werd gedaan of bewust werd "weggemoffeld" en politiek gevolgd om welke reden dan ook, dus daarom deze uitleg...

87

(168 replies, posted in Getuigen)

geronimo wrote:

De MP5SD bestaat in 9mm, en onlangs ook een uitvoering in .22. Deze .22 is een copy, en kan met elke sportschtutterslicentie gekocht worden. Heb persoonlijk al met een MP5 SD geschoten, en ken een burger die hem legaal heeft kunnen kopen als verzamelaar. Is één der beste geluidloze pistoolmitrailleurs ooit gemaakt, en zelfs nu heeft hij heel weinig concurentie in dit caliber. Andere modellen van Heckler & Koch zijn inderdaad als burger zeer moeilijk te verkrijgen. Invoerder momenteel is Dekaise in Waver, maar deze kan inderdaad enkel de civiele versies van bestaande militaire versies leveren VB H&K 416 voor militairen, en de H&K mr 223 voor burgers.

Vroeger waren er winkels van Kettner, en Frankonia op de Frankrijklei, was dit eveneens jullie winkel?

Beste geronimo, juist zoals ik het geschreven heb over de MP5SD. Verschillende kalibers en vrij moeilijk te bekomen als burger. Ik ben op de hoogte, van dichtbij, met H&K. De winkel Kettner ja, Frankonia is de concurrentie en was iets meer jacht gericht.

88

(168 replies, posted in Getuigen)

Hestur wrote:

Bedoel je daarmee de laatste huiszoekingen naar de Bende van Nijvel op woensdag 28 november 2012 » Nieuws

Beste Hestur, dat is een van het begin van het jaar 2012 onderzoek dat op een andere datum werd uitgevoerd. Er zijn weer huiszoekingen geweest.

89

(168 replies, posted in Getuigen)

Aan Charlie en Merovinger, ik heb de link naar het deel van de Heckler & koch destijds van de Diane groep bekeken. Het is de eerste uitgave van de MP5. Vanuit deze basis werd later in andere kalibers deze verbetert tot dat wapen waar Charlie mij de vraag stelt.

Schijnbaar is de MP op de tekening de genaamde MP5 van H&K. Maar zoals ik schreef, dit wapen was uitsluitend in handen van OPS, dus niet mogelijk om aan te kopen in een wapenwinkel zonder de nodige begeleidingsbrieven en vergunningen. Indien deze gestolen werden in een kazerne, kan het zijn dat deze wapens op de zwarte markt terecht gekomen zijn. De versie van de Diana groep is 9mm parabellum.

Niet vergeten dat in de US dergelijke wapens vrij verkocht worden zelfs in NATO munitie, maar er bestaat een zware controle op het wart uitvoeren vanuit de US naar andere landen. Tevens ballistische gegevens bij gebruik van deze wapens is klaar en duidelijk, ook al gebruik je 9mm Parabellum of elke ander verkocht kaliber.

90

(168 replies, posted in Getuigen)

Merovinger wrote:

Robert, heeft u als wapenhandelaar ooit deze encyclopedie gezien? Dit moet blijkbaar een uiterste zeldzame gids zijn. Deze gids werd gevonden tussen ander bewijsmateriaal van de Bende van Nijvel.

Beste Merovinger, ik ken deze uitgave persoonlijk en heb hem ook in de winkel en thuis gehad. Zelf, voor persoonlijke interesse had ik vele Amerikaanse boekdelen. Inderdaad, de meeste van deze uitgaven zijn in zeer kleine oplage verschenen. Ze waren ook niet goedkoop. Doch iemand die dergelijk bezit heeft van zo een hoog waardig technisch boek, moest ook begrijpen waarover de inhoud gaat. Ballistische waarde berekeningen, was in dergelijke boeken ook belangrijk voor het juiste gebruik van wapen en munitie. Men kocht zoiets niet om de plaatjes te bekijken! Ook munitie verzamelaars zouden eigenaar zijn van deze uitgaves.

Tevens, dit soort van boeken, werden het meeste verkocht aan mensen die oude wapens hadden, en die het herladen van munitie uitvoerden. De berekening van de juiste zwart-poeder lading ten overstaan van de juiste grain (gewicht van de kogel), de vormgeving van de kogel en inpakt en ballistisch traject. Ook meeste scherpschutters gebruiken dit boekdeel om te leren.