21

(372 replies, posted in Getuigen)

Beste Murcielago, als ik uw posts lees, heb ik de indruk dat u het volgende wilt zeggen: U was kennelijk vrij direct bekend met het milieu van een aantal slachtoffers. Niet alleen omdat u in de betreffende Delhaize werk verrichte.

En als ik tussen de regels lees, en u zegt dat er mensen formeel herkend zijn, krijg ik de indruk dat u, tot uw eigen verbazing, moest vaststellen dat één of meer uitvoerders u ook niet geheel onbekend waren, of u toch althans die indruk kreeg.

Ik kan helaas niet alle bijdragen grondig doorlezen, en lees veel diagonaal, maar is dit enigszins de teneur van wat u weet of is het uit tweede bron? Excuseer voor het vrijpostige karakter van de vraag, maar u begrijpt dat al te veel vaagheid, hoewel de er door u opgegeven reden ervoor pertinent is, het één en het ander toch nogal wazig maakt.

22

(21 replies, posted in Robotfoto's)

Zou mogelijk om kolonel Mathen gaan van de legerkazerne in Vielsalm.

23

(562 replies, posted in Hypotheses)

kuros wrote:

Wat betreft de nationaliteit van de daders: de leider : kleine man 1.60m 50-55 jaar was franstalig en gaf de instructies! Kan naar mijn mening Belg, Fransman of even goed Italian of Siciliaan geweest zijn, hij had het meest uiterlijk van een "echte" boef te zijn (rechtstreeks uit een gangsterfilm!)

Toch geen gelijkenissen met N 9 en N 9 bis (robotfoto's)? Betreft hier wss kolonel Mathen, zou de leider geweest zijn bij Temse (Wittock-Van Landeghem).

24

(17 replies, posted in Hypotheses)

Ge ziet, dat het allemaal niet zo ver van de waarheid staat (cfr. Tandt, DLA PIPER, Van Buggenhout, De Tandt, Marc de le Court, Erik Derycke, ...). Het is mij verteld door een oud-aannemer die daar was op uitnodiging van een architect en het dus zelf gezien heeft (daar zaten ze dan, de rechters).

Er moest, geloof ik, 40 jaar geleden al, 15000 bf betaald worden alleen maar om er aanwezig te mogen zijn. Alleen maar om te zeggen hoe structureel de corruptie met het hele staatsgebeuren samenvalt. Vandaar ook dat ik het beter vind om van 'het staatseskader' of de 'staatsbende' van Nijvel te spreken, soit.

25

(2 replies, posted in Politiek)

Hier nog een stukje van apotheker Fernand Haesbrouck over dit sujet Claes, die verwikkeld was allerlei duistere transacties en belangen in de farmaceutische industrie. Misbruikte Claes farmaceutische laboratoria voor de aanmaak van drugs en kwam hij zo in het dossier Van Brussel-Dejonghe terecht? Hij had linken met de wapenindustrie, met de farmaceutische industrie (zo zou hij eigenaar of mede-eigenaar zijn geweest van een heel aantal apotheken in het Limburgse):

Eieren tegen de voordeur, une histoire qui se répète

Na een kleine dertig jaar, weer eens iets oprakelen, dat toen ook heel erg stonk. Want als ik gisteren mijn voordeur opentrok, doemde voor mij net hetzelfde spookbeeld op van in 1980. Ik kon het huis niet uit omdat vuilniszakken van aangrenzende straten voor mijn deur waren uitgekieperd. En waarom? Een stukje in de Vrije Tribune van de Standaard op de tweede pagina.

In 1970 was Leburton, een Waals socialist en covoorzitter van een nationale BSP (Belgische Socialistische Partij) met Willy Claes, als andere co-voorzitter, aan Vlaamse kant, in die tijd eerste minister van België. Een politiek schandaal met Ibramco heeft toen een einde gemaakt aan de carrière van die man. Ibrambo zou een Staatsmaatschappij worden, die exclusief de oliebevoorrading van ons land zou garanderen vanuit Iran. Omdat een en ander in verband met favoritisme nogal vlug in de pers uitlekte, kwam een onzalig einde van het megaproject en aan de politieke loopbaan van de man. Even later werd Willy Claes in een nieuwe regering, Minister van economische zaken, en de ambities van de partij naar een nieuw megaproject smeulden nog na.

Dit nieuwe project werd Therabiol gedoopt. Therabiol zou een Staatsmaatschappij worden, die een exclusieve verdeling van de geneesmiddelen in ons land moest waarborgen. Toevallig was ik nog jong en een beetje even rebels en had ook wat economie in gedachten, waardoor een drang zo onbedwingbaar en niet te stuiten begon te zweren, dat ik een en ander met een ouderwetse schrijfmachine op papier heb gezet. Tot mijn grote verbazing, nam de Standaard het stukje over als een Vrije Tribune. Nadien bewees ook hier een gebarricadeerde voordeur de juistheid van mijn hypothese.

Immers. De regering waar toen Willy Claes een deel van uitmaakte was een klassieke tripartiete, en het initiatief dat de Minister van economische zaken had genomen, in navolging van het eerder mislukte megaproject, Ibramco, was niet eens bekend bij de andere regeringspartners.

Gevolg: ik werd op een dag tot in het hoofdkwartier in Brussel van de toenmalige liberale partij gebracht, waar een piepjonge ondervoorzitter, nu een ex-premier van het land, de partijtop had bijeengeroepen om te luisteren naar mijn analyse van het project, dat ik in De Standaard had beschreven. Resultaat: enkele maanden later en nog in hetzelfde jaar, is Therabiol bankroet gegaan. Niemand heeft daar verder nog ooit iets over gehoord.

Die eieren, gisteren, deden me aan hetzelfde denken. Maar vandaag gaat het niet meer over kleinzielige Belgische nationale politiek. Nu zijn er al twee doodsbedreigingen, maar folklore evolueert misschien. Dit, terwijl ikzelf er maar niet in ben geslaagd om zo volwassen te worden zoals men het van mij wel had verwacht. Al vermoed ik, dat Overheden en pipiatrie dit soort van folklore gebruiken om in plaats van met een wetenschappelijke discussie, te overtuigen van de eigen lucratieve waarheid.

L’histoire se répète?

Ik vrees dat antidepressiva en ADHD-medicatie niet zo vlot in de vergeethoek zullen terechtkomen als Therabiol.

Omdat de wereldwijde vermeende gezondheid en pedagogisch comfort van kinderen en sukkelaars vanzelfsprekend en zogezegd zouden voorgaan op de belangen van het geld. En dan mag bovendien behoorlijk wat bedrog en corruptie in het spel zijn. Althans… zo blijkt.

Bron » www.adhdfraude.net

26

(437 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Volgens mij is er wel degelijk 1 verdachte gelinkt geweest met het DNA-profiel. Ik heb in dit verband een schrijven gericht aan de minister van justitie, en zijn antwoord wees duidelijk in die richting.

Nu, niet dat dit een nieuw element is, de verklaring van het centrum voor menselijke erfelijkheid van de K.U. Leuven is evident. Alleen is het ergerlijk om af en toe te lezen dat er geen identificatie is geweest. Maar waarom gaat men dan niet tot vervolging over, of zo dit niet meer mogelijk is omdat de geïdentificeerde reeds overleden is, waarom wordt dit dan niet gecommuniceerd?

27

(56 replies, posted in Andere)

Komt het de Bende ook niet goed uit dat een half dorp wordt gelinkt aan de reus?

28

(17 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Er zijn inderdaad geen directe aanwijzingen van directe inmenging van buitenlandse diensten, maar als men zich pas verdiept in het dossier is de vrijwel zekere betrokkenheid van leden van de veiligheidskorpsen of zelfs van deze organisaties zo verbijsterend, dat men deze pistes open houdt en zelfs eerder waarschijnlijk ziet vanuit mogelijke motieven.

Waarschijnljik is de waarheid iets minder prozaïsch en heeft een steeds erger wordende verrotting van onze veiligheidsdiensten, uiteindelijk geleid tot de Bende van Nijvel.

29

(2 replies, posted in Politiek)

Ik heb altijd gelezen dat die afspraak de 'geheime commisielonen' van herverzekeraars van het toenmalige O.M.O.B., het huidige Ethias, betrof. De directeur-generaal van die onderlinge verzekeraar van de openbare besturen had een systeem opgezet waarbij commisielonen van één of meer herverzekeraars van de O.M.O.B. groep op rekeningen werden gestort. Claes was toen de voorzitter van de O.M.O.B. groep als ik me goed herinner.

André Cools was hier achtergekomen en vroeg daarom een onderhoud met de Voorzitter, dhr. Claes. Zo is deze affaire trouwens aan het licht gekomen in de nasleep van het moordonderzoek-Cools, zoals ook de Agusta-smeergeldaffaire. Ook de zwendel in waardenpapieren, zoals hierboven genoemd, werd aanvankelijk als een mogelijk motief voor de moord in overweging genomen. Uiteindelijk is er geen bewijs gevonden voor deze pistes, en voor zover ik weet ook geen beduidende aanwijzingen. Het eigenlijke gesjoemel, en ik druk me zwak uit, op het kabinet Van der Biest, en Cools die orde op zaken wilde stellen, zou het directe motief voor de moord  zijn geweest.

30

(99 replies, posted in Zaak Dutroux)

Geachte, een paar vraagjes:

  1. Gelooft u dan alles wat u leest?

  2. Los van de 'belachelijke insinuaties richting deze personen'? Zijt u dan voor moord?

  3. Onderschrijft u dan de algemene rechtsbeginselen niet? Het feit dat straffen er zijn om het maatschappelijk leed te minimaliseren, zowel naar slachtoffers als naar daders toe en niet om de moordfantasieën van een bepaald segment van de bevolking te bevredigen? Waaronder men onder andere verstaat dat 'iedereen onschuldig is tot bewijs van het tegendeel'? Dit staat geen gerechtelijk onderzoek in de weg: 'Feiten dienen onderzocht indien zij voldoende zwaarwichtig zijn en indien er voldoende betrouwbare aanwijzingen bestaan'. Voor zover ik weet zijn er nooit ook maar enige aanwijzingen geweest naar deze personen toe, insinuaties des te meer. Fantasten zijn er altijd in overvloed!

Ik zou denken dat het op het forum hier dient te gaan om materiële aanwijzingen en bewijsstukken en betrouwbare getuigenverklaringen die elkaar in beide richtingen ondersteunen en niet om doldwaze vooronderstellingen om mensen door het slijk te halen. Zoniet wordt het forum iets om eens goed mee te lachen.