11

(156 replies, posted in Andere)

Asjemenou wrote:

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180429_03488662

Op deze basis gaat die vlieger niet meer op. Immers, na de zoveelste loze woorden van de zoveelste ex-politicus meer dan 3 jaar verder zijn. De teneur in dezen is dat geen van de stuurlui verantwoordelijkheid wil nemen.

Misschien wel eens  stilletjes aan de moment om aan K. Geens te vragen of het wel ethisch correct was om mensen zoveel valse hoop te geven met het oog op eigen politiek gewin op korte termijn.

12

(74 replies, posted in Vragen)

imazibraine wrote:

Jij kent mij en ik ken jou, gloacoster. Van een nog niet zo ver verleden.

Je bent soms genoodzaakt om persoonlijk op dit forum tussen te komen omdat je niet het risico kan nemen om ondergeschikten in vertrouwen te nemen over de Staatsgeheimen. Dus moet je het stellen met jezelf en één enkele oudgediende van de desinformatie, die het beroepshalve gewoon is vlot Nederlands te schrijven. Question de mettre du beurre dans les épinards, tu sais.

Een geschreven Nederlands dat bij jou wat moeilijker ligt, zoals ik in de professionele context vroeger al kon vaststellen. In dat geval is een 'native speaker' -  veelschrijver altijd welkom als bondgenoot. En veel (te veel) schrijven dat kan hij, onder alle mogelijke aliassen.

Wat die kritiek betreft : anderen kunnen oordelen of die  concreter en geloofwaardiger is dan wat ik te zeggen heb.

Ben je van plan om een boek uit te brengen met een volledige uiteenzetting van uw hypothese?

13

(328 replies, posted in Andere)

https://www.youtube.com/watch?v=xr1zX56FaQU&t=

Wat de verhouding staatsveiligheid - onderzoeksjournalisten in de jaren '80 betreft zie 13.40 - 17.20.

14

(437 replies, posted in Bouhouche & Beijer)

Staatsveiligheid betaalde linkse journalisten en gaf hen informatie door, met het opzet om rechts extremisme te verzwakken, dat als een gevaar werd aanzien door de inlichtingendiensten. Ik denk niet dat daar nog veel mensen aan twijfelen.
Hoe kan ik hieruit onbetwijfelbaar afleiden wie er de Delhaize heeft overvallen?

15

(328 replies, posted in Andere)

Tenzij het voorgelegde bewijs voor experts ter zake werkelijk volstrekt onbetwijfelbaar is, is de kans nihil dat iemand in dit dossier nog wordt veroordeeld, dus ik snap de ophef niet echt.

16

(328 replies, posted in Andere)

Imazibraine is het enige forumlid die in de voorbije jaren een goed onderbouwde piste aangebracht heeft met concrete argumenten. Bedankt daarvoor.

Het probleem is evenwel dat men in dit dossier geen hypotheses meer heeft, maar waarheden, elk de zijne. De onwetendheid van wie er achter zit is voor sommigen (begrijpelijk) zo zwaar om dragen, dat men zelf hypotheses gaat inkleuren als vaststaande feiten.
Deze hypotheses vertellen vaak meer over de persoon die ze als waarheid aanziet, dan over de bende van nijvel. Wie politiek links is (zij het Douglas Deconinck, Paul Ponsaers, Guy Bouten) , ziet steeds een extreemrechts complot. Ik heb de theorie van deze federale ambtenaar op Facebook dan weer zien gedeeld worden door een aantal prominente rechtse denkers (bv. Matthias Storme).
Dit is natuurlijk geen absoluut gegeven en hier zal vast wel iemand komen aandraven met zichzelf als bewijs dat deze theorie niet klopt. Ik kan enkel vaststellen dat de persoonlijke politieke of ideologische voorkeur in het algemeen de drempel van bewijswaarde die noodzakelijk wordt geacht ten aanzien van bepaalde groepen van daders sterk verlaagt. Enerzijds is het een logisch menselijk gegeven, anderzijds toch wat verontrustwekkend.

17

(446 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Ik denk het niet.

Op dit forum wordt enkel verwezen naar een nazi die zich bekeerde tot de islam:

"Heiden Ludwig Post-war name: El Hadj Journalist for anti-jewish agency Weltdienst (NSDAP) Converted to Islam. Translator of Mein Kampf into Arabic. Lived in Egypt in the 1950’s."

18

(240 replies, posted in Andere)

Nu al 23 pagina's terwijl de relevante feiten die we weten over Vincx in enkele alinea’s kan worden samengevat.

19

(240 replies, posted in Andere)

400 van de 800 DNA-stalen getest resultaat 0. Vincx is 1 van de 400 resterende... en men is hier euforisch? Anderzijds, lijkt me evidenter om een nauwe bloedverwant te testen op overeenkomsten, dan hem op te graven? Opgraving van de verdachte zelf zou dan in een tweede stap kunnen gebeuren indien overeenkomsten bij DNA-test bloedverwant. Is deze opgraving een tweede stap of waren er gewoon geen relevante bloedverwanten die bereid waren om mee te werken?

20

(97 replies, posted in Bibliografie)

Als een speurder die wil dat het klopt, 35 jaar na de feiten, een foto toont van iemand die op de robotfoto gelijkt aan getuigen die graag de daders zou kunnen aanduiden dan is het antwoord: JA.

Voor zij die geloven in de onfeilbaarheid van getuigen, leg dan op zijn minst een map voor met een hoop gelijkaardige figuren en laat hen de juiste kiezen. Kan nu niet meer. Helaas.