21

(236 replies, posted in Westland New Post)

Van extreemrechts kan men veel zeggen, maar niet dat ze pedofielen goed verdragen. Als hij in dergelijke politiek gedreven milieus thuishoort, zal de ontvangst toch niet feestelijk zijn, zou je dan denken?

22

(437 replies, posted in Bouhouche & Beijer)

the end wrote:

Die simpele redenering klopt niet Witse.

Waarom schrijft the end niet ineens de argumentatie erbij waarom die redenering niet zou kloppen? Zeer simpel. Valse profeten pretenderen alles te weten en zijn vrijgesteld van argumentatie. U wordt verwacht zijn woorden zomaar voor waar aan te nemen.

ctrix wrote:

Met de toevoeging "wat een moed zeg", klinkt het alleszins enorm denigrerend. Ik zou mij schamen in uw plaats.

Leg mij dan eens uit wat moedig is aan deze brief?

bkv wrote:

Een publieke scheldbrief zonder enig constructief element gericht aan mensen die niet mogen reageren, wat een moed zeg...

Ik citeer mijzelf nog even. Dit is al wat ik gezegd heb en sta daar volledig achter.

Heb ik gezegd dat die mensen niet hebben afgezien? Nee.
Heb ik gezegd dat het onterecht is dat deze mensen zich uitspreken? Nee.
Heb ik gezegd geen begrip te hebben voor hun noodkreet? Nee.
Heb ik gezegd dat nabestaanden hun gedacht niet mogen zeggen? Nee.

Ik begrijp dat men boos is, maar deze brief is niet oplossingsgericht. Het is louter een afrekening en daarom ook logisch dat ze nergens in de reguliere pers verschijnt. Dit is mijns inziens de slechtste manier die er bestaat voor nabestaanden om hun rechten te verdedigen. U mag het met mij hierover gerust van mening verschillen, maar mij hiervoor afschilderen als een hartloze psychopaat is echt niet nodig.

Een publieke scheldbrief zonder enig constructief element gericht aan mensen die niet mogen reageren, wat een moed zeg...

Ben wrote:

Nieuw boek over Dutroux lost raadsel van Bende van Nijvel op

Niet gehinderd door enige bescheidenheid ...

27

(697 replies, posted in 1982)

In HLN artikel hierover maar achter betaalmuur ...

28

(437 replies, posted in Onderzoeksdaden)

De groep van 'verdachten' is in dit dossier wel uitzonderlijk breed, waardoor het moeilijk in te schatten is hoe sterk de band tussen deze persoon en de feiten is. Zou het ook niet kunnen dat deze match het gevolg is van een vergelijk met een databank van criminelen die DNA hebben afgestaan in andere dossiers?

29

(115 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Waarom zou een medeplichtige van de Bende van Nijvel nu plots zeggen waar een bendelid begraven ligt als ze klaarblijkelijk geen enkel middel hebben om deze persoon onder druk te zetten?

Is hoogstens iemand die misschien weet dat dat daar misschien iemand begraven ligt die misschien met de Bende van Nijvel te maken heeft. Geeuw!

30

(67 replies, posted in Andere)

Een voetnoot uit Loden Jaren (Paul Ponsaers):

"Francis Verzal zal in de gevangenis rechten studeren en na 10 jaar vrijkomen. Na het verlaten van de gevangenis zal hij een kantoor voor juridische en financiële bijstand openen. Hij zal opnieuw terecht staan in maart 2007 voor een zaak van pooierij in Brussel. Er is sprake van pornovideo's en x-films op het internet. Verzar neemt deel aan zijn eigen producties met vrouwen die hij prostitueert."