641

(643 replies, posted in 1982)

Ik geloof meer en meer dat de meest concrete aanwijzingen over de bende in deze periode te vinden zijn: De bekentenissen van Vandeuren, het wapen afkomstig van Dekaise dat bij Vicky Van Obbergh teruggevonden werd, de formele herkenning van een man uit de kring rond Calmette, Bouhouche die herkend werd en tenslotte de getuigenis op het Franstalige forum van de gangster die deelnam aan de laatste overval van Vandeuren waarin hij beweerde dat in het handschoenenkastje van de overvalwagen door de politie een wapen gevonden werd dat aan de bende gelinkt kon worden.

Aan die getuigenis kan getwijfeld worden maar het is een feit dat Beijer zeer geïnteresseerd was over deze info. Hilde Geens geeft zeer veel relevante info over de sporen die naar de daders van de overval op Dekaise leiden en ook over hoe het onderzoek reeds in dit prille stadium volkomen de mist ingegaan is.

642

(174 replies, posted in Andere)

De verhalen die hij in Paraguay aan de Belgische politie vertelde over de betrokkenheid van Gol bij de bende, zijn beweringen dat je de top van de bende hoog, heel hoog moet zoeken, de redenen voor zijn vlucht naar het buitenland. Er zijn ook de schimmige verhalen over zijn contacten met Delsaut en de staatsveiligheid en tenslotte zijn bewering dat hij niet vertrouwelijk omging met sommige gedetineerden in de gevangenis.

Ik denk niet dat hij tot de kern van de bende behoorde maar ben ervan overtuigd dat hij een deel van de puzzel is. Vandeuren en hij beschuldigden elkaar van het transport van de wapens die bij Dekaise buitgemaakt zijn.

643

(174 replies, posted in Andere)

Als de aanwijzingen tegen Bultot niet meer zijn dan dwaalsporen, (wat ik betwijfel, want het zijn er gewoon teveel), moet hij toch enig idee hebben wie ze daar neergelegd heeft. Spijtig genoeg is de man een mythomaan die zelf een heleboel leugens rondstrooit.

644

(174 replies, posted in Andere)

Bultot blijft de spilfiguur die alle verdachten kent, door alle aanwijzingen tegen hem als dwaalsporen te interpreteren blijft hij buiten schot. Er is gewoon teveel dat hem met de bende in verband brengt. Ik denk dat de opmerking van Van Esbroeck dat Bultot in de gevangenis mensen rekruteerde de kern van het verhaal vormt, hij is de schakel tussen opdrachtgevers en uitvoerders. Heeft hij zich eens niet laten ontvallen dat hij niet durft te spreken uit angst om ook vermoord te worden?

645

(115 replies, posted in Getuigen)

Ik vraag me af of er nog bepaalde elementen van zijn getuigenis weerhouden zijn i.v.m. de geheimhouding van het onderzoek. Hij was er onder andere zeker van Patrick Haemers herkend te hebben en misschien een van de De Staerkes... Kan zo'n positieve identificatie dan niet in een assisenproces gebruikt worden?

646

(76 replies, posted in Speurders)

Liggen haar conclusies nog steeds stof te vergaren of vormen ze een leidraad voor de speurders? Zijn ze overigens ooit openbaar gemaakt?

647

(145 replies, posted in Onderzoeksdaden)

In het kader van de piste van de manipulatie vraag ik me af of er intussen nader onderzoek gedaan wordt naar Lionel Ruth. Zou hij een van de factoren zijn die het onderzoek de mist inhielpen. Heeft hij in enige mate te maken met de vondst van de zakken in Ronquières?

648

(486 replies, posted in Bende De Staerke)

Freddy Troch was er in elk geval van overtuigd maar kreeg de kans niet om De Staerke met zijn verklaringen te confronteren.

649

(643 replies, posted in 1982)

dim wrote:

Op basis van het signalement viste de gerechtelijke politie van Nijvel de dag van de moord al een vijftiental foto’s van verdachten uit de archieven, die aan de getuigen werden voorgelegd. De Siciliaan herkende een van hen formeel. Het ging om een man uit Oudergem die een cursus had gevolgd bij een beruchte karateka met extreemrechtse connecties, Francis Calmette, en naar wie na die honderd procent herkenning totaal geen onderzoek was gedaan, hoewel er daarnaast nog iemand anders hem aangaf als dader, merkte Marcel Trousse met verbazing.

Is er iemand die weet wie die verdachte zou kunnen zijn?

650

(292 replies, posted in Algemeen)

Als Anciaux aandringt om nu al een assisenproces op te starten moeten er toch wel heel concrete aanwijzingen zijn.