1

(110 replies, posted in Andere)

Iets wat ik altijd frappant heb gevonden is het gegeven dat Jean-Marie Tinck daderkennis zou hebben opgedaan toen hij samen in de gevangenis zat met Jean-Luc Baugniet. Overigens een stelling die meermaals op het forum geponeerd is, maar waar ik nooit de bron/bevestiging van gezien heb.

Het was Bouten die het wereldkundig maakte dat hij Baugniet was gaan interviewen en dat deze laatste 'de waarheid' over de bende wou verkopen (wat dan weer tegengesproken werd door Jumet als antwoord op een parlementaire vraag).

Ook nog interessant: Beijer heeft het over Le Congolais ivm de aanslag op Vernaillen. 'Le Catangais' de bijnaam zijn van zowel Baugniet als van Beuckels.

Mijn vraag: linkt Bouten Baugniet aan Beuckels op de een of andere manier in zijn laatste boek?

2

(628 replies, posted in Westland New Post)

Bakerstreet 221B wrote:

Dat heb ik toch nooit beweerd, of wel soms? Alsof men enkel op een zaterdag een aanslag kan plegen. Sint Maarten valt bovendien op 11 november, dat is 2 dagen na 9 november.

De rode draad doorheen je post is toch dat 9 november niet lukraak gekozen is voor de overval? Waarbij ik repliceerde dat het evengoed kon zijn dat ze vooral een bomvolle winkel wilden, en Sint-Maarten zorgde daarvoor.

3

(628 replies, posted in Westland New Post)

Bakerstreet 221B wrote:

9 November - In de nazireligie staat deze voor het feest van de wederopstanding van (de martelaren van) het arische volk

Dus als 9 november op een zondag was gevallen in 1985, dan was er geen aanslag geweest? Een alternatieve piste is dat het die avond vollebak was in de Delhaize omdat het de volgende dag St-Maarten was.

4

(501 replies, posted in Bouhouche & Beijer)

Ben wrote:

(3) Dat kan goed zijn maar Peter van Haperen is geen betrouwbare bron. Peter van Haperen werd in 2006 in het televisieprogramma Tros Opgelicht?! ontmaskerd als nepadvocaat die in het Spaanse Benidorm Nederlandse pensionado's tienduizenden euro's afhandig maakte.

Als je die logica doortrekt is elke criminele informant een onbetrouwbare bron ...

5

(298 replies, posted in Algemeen)

Bedankt Poseur, duidelijker kan niet. Het onderscheid dat je maakt tussen het verjaren van de strafvordering vs. misdrijf was iets waar ik nog nooit bij had stil gestaan. Bedankt voor de moeite en jouw tijd (en dat zonder mij een gepeperde rekening te sturen)!

6

(156 replies, posted in Magistraten)

Poseur, terwijl je toch bezig bent een vraagje over verjaring. In de aanloop naar de verlenging van de verjaringstermijn doken er her en der berichten op of dit wel zinnig was omdat het dossier mogelijks al verjaard was nog voor de verjaringstermijn werd verlengd (het had iets te maken met de datum waarop de laatste onderzoeksdaad gesteld zou zijn en dus niet de effectieve datum). Kan je dit verduidelijken / kaderen?

7

(266 replies, posted in Slachtoffers)

rizzz ,het lijkt alsof op foto 1 het karretje voorbij de wagen staat, maar dat kan puur gezichtsbedrog zijn, en dus de reden dat het niet te zien is op foto 2 (vermits foto 2 bijna loodrecht is getrokken).

Je zegt ook 'initieel' waarbij ik aanneem dat je stelt dat foto 2 eerder genomen is dan foto 1? Op foto 2 is een soort 'laken/doek' (bij gebrek aan een beter woord) te zien naast het lijk. Het ziet er uit alsof ze het laken dat te zien is in foto 1 van het lijk hebben gehaald. M.a.w. het is best mogelijk dat foto 1 eerder genomen is dan foto 2, en dat zou kunnen verklaren waarom het winkelkarretje daar niet meer staat (i.e. dat het ontbreken van het winkelkarretje niet in verband met hoe die wagen geparkeerd is).

8

(156 replies, posted in Magistraten)

Of zonder advocatenbril: eigenlijk wil je zeggen dat ze niet in de toekomst konden kijken.

9

(34 replies, posted in Prullenbak)

Robertvandeurnen wrote:

@Zenga, je slaat de nagel op de kop ! En dat is bijzonder verontrustend.
Men zou idd sommige leden van de Delta in vraag kunnen stellen wat, nogmaals, verontrustend is voor sommige mensen.

Over deze zaken zou ik graag wat meer willen lezen op dit bijzonder informatieve forum.

Ga uw gang wink

Ik heb 2x mijn nek uitgestoken (~22 jaar en ~1,5 jaar geleden) en heb de gevolgen daarvan gevoeld. Ik ben niet dapper genoeg om 'en public' in de Delta-saus te roeren. Het eeuwige probleem blijft dat je om een controversiële claim hard te maken je bepaalde bronnen moet prijs geven; bronnen die je om diverse redenen gewoonweg niet publiekelijk kan prijsgeven (i.e. een gedane belofte, privacy, links naar andere subjecten/events waarvoor er enkel indirect bewijs bestaat, etc ...).

coconut wrote:

Ik begrijp wat je bedoelt Zenga en ik kan je geen ongelijk geven MAAR juridisch technisch gezien heeft ook Darty gelijk denk ik. Ik zeg denk ik want ik ben geen jurist. Maar ik heb een aantal juristen horen zeggen dat die "ingreep of staatsgreep" zelfs niet rechtsgeldig was.

Heel goed mogelijk, en eigenlijk - excuses om zo bot te zijn - kan het mij ook weinig schelen of het al dan niet juridisch correct verlopen is. Mijn menig over recht en rechtvaardigheid wijken over het algemeen nogal af van wat gangbaar is. Mijn antwoord aan Darty was dan ook niet corrigerend bedoeld, maar veeleer om hem er op attent te maken dat er ook een andere context/realiteit bestaat, eentje waarin de Delta-cel niet perse heilig is.

10

(34 replies, posted in Prullenbak)

Darty wrote:

Dan kom ik dan uit op het mijns inziens door de advocaten (van de burgerlijke partijen) onvoldoende onderkende momentum, tevens zijnde een staatsgreep, die helaas niet als zodanig is herkend, namelijk de overdracht, in 1990, van het bij de onderzoeksrechter van de Cel-Delta te Dendermonde, Freddy Troch, onderhanden zijnde Bende-dossier naar het gerecht van Charleroi (Cel-Jumet).

Ik schrijf ‘staatsgreep’, omdat het toch echt onder het gezag van de toenmalige de minister van Justitie (Melchior Wathelet) staande parket van Dendermonde is geweest dat (in commissie!) ab-so-luut niet wilde hebben dat Freddy Troch in net Bende-onderzoek ‘deksels van andere potjes’ zou afdraaien. Het enkele feit dat ook vanuit het Ministerie van Justitie hier kennelijk geen prijs op werd gesteld, geeft wel het door dat departement daaraan gehechte (grote) belang weer en het (via het parket van Dendermonde) van staatswege ingrijpen, met de daarbij behorende ‘liquidatie’ van onderzoeksrechter Troch.

Dat was het momentum.Toen hadden de advocaten (van de burgerlijke partijen) alles, maar dan ook echt alles uit de kast moeten halen om deze staatsgreep terug te draaien. Ik schrijf nog steeds: staatsgreep, te meer omdat er in juridisch opzicht weinig deugde van het proces bij de kamer van inbeschuldigingstelling (k.i.) van het Gentse hof van beroep, of heeft iemand ooit inzage gehad in de wijze waarop dat proces precies is verlopen?! Heeft iemand een kopie van die beschikking?

Heb nog steeds geen idee hoe het heeft kunnen bestaan dat de k.i. aan het Gentse hof haar goedkeuring aan vorenbedoelde staatsgreep - mede in de vorm van het congé van Troch - heeft gegeven, op basis van overleg (lees: onderdeel van de staatsgreep) in een rechtszaal(tje) - koffie en bonbons erbij?! -  tussen de leden van dat hof (rechtsprekende:macht) en een afgevaardigde van het openbaar minsterie (uitvoerende macht) die in hoger beroep rechter Troch weg wilde werken, over de hoofden van de belanghebbende burgerlijke partijen, die zich dat moesten laten welgevallen. Ziehier een schokkend voorbeeld van hoe het er destijds in België aan toe ging.

Er zijn een aantal "bende-volgers" met gezond verstand die zich een hoop vragen stellen bij het functioneren van de Delta-cel / i.e. enkele gezaghebbende figuren ervan. Die kritische houding gaat in tegen wat algemeen wordt aangenomen in de pers/literatuur, maar er valt heel wat door te verklaren. Je kan er uiteraard meer over lezen op dit forum. Overigens denkt de huidige onderzoekscel ook redenen te hebben om niet met de Delta-cel te moeten dwepen.