1,411

(52 replies, posted in Bewijsstukken)

Sorry voor het late antwoord, maar ondertussen is het boek van Guy Bouten uitgegeven en ik wil niet nagewezen worden voor na-aperij. Maar mijn formulering van de Bende van Nijvel komt in grote lijnen overeen met zijn bevindingen:

 • De opdrachtgevers: Kapitaalkrachtige personen met rechtse bindingen.

 • De reden: Destabilisatie van het land.

 • De bedoeling is tweevoudig:

 1. Het uitlokken van een machtsovername tot het vormen van een autoritaire politiestaat.

 2. Het terloops doen verdwijnen van afpersers van hooggeplaatste personen.

De uitvoerders, twee groepen:

 1. Plaatselijke criminelen. Zij zorgen voor de verkenning van het terrein, huren huizen/garages/onderduikadressen. Zij zorgen voor de voertuigen, de wapens en de hulpmiddelen. en dumpen wapens en voertuigen na de feiten.

 2. Ingehuurde buitenlandse huurlingen (ex-legionairs, ex-militairen, soldiers of fortune zeg maar).

 • Wie is de contactman met de huurlingenleider? Keuze genoeg, Bouhouche, Bijer, Bultot en zelfs Mendez.

 • Wie werkt met huurlingen? Regeringen, inlichtingdiensten, CIA, Mossad, KGB en vermoedelijk ook politiediensten.

 • Was er bewaking van spoorwegstations of luchthavens ten tijde van de Bende van Nijvel overvallen? Bij mijn weten niet. Het is een geijkte werkwijze van huurlingen. Invliegen, de daden plegen en wegwezen. Daarom bleven ook de wapens in het land.

Dat het iets te maken had met de schrik voor de Sovjets kan ik moeilijk aannemen. Reeds in oktober 1979 trok Rusland 1000 tanks en 20.000 militairen terug uit de Oostbloklanden. De oorzaak ligt hier, in België. Er circuleren genoeg namen van personen die mooi in dit plaatje passen. Wie opmerkingen of aanvullingen heeft, graag antwoorden aub.

1,412

(116 replies, posted in Bibliografie)

Heb het boek nog niet in mijn bezit, maar toch heb ik mijn twijfels over de bewering van Guy Bouten dat het Rode Gevaar de reden zou zijn voor een destabilisatie van het land. Het Communisme was op sterven na dood. Dit neemt niet weg dat er in die periode machtige, en kapitaalkrachtige opdrachtgevers waren voor wie een destabilisatie goed uitkwam. Het vormen van een autoritaire politiestaat die onder toezicht stond van?

Maar ik ga eerst het boek eens uitpluizen.

1,413

(116 replies, posted in Bibliografie)

Ik heb de reportage in De Morgen gelezen. En ik moet toegeven dat Guy Bouten op het juiste spoor zit, volgens mijn eigen opvattingen tenminste. Ik ga zo spoedig mogelijk het boek kopen daar in de reportage niet alles wordt verklaart. Wordt vervolgt.

1,414

(52 replies, posted in Bewijsstukken)

Is het iemand opgevallen dat, uitgezonderd bij Sombreffe, steeds een vliegveld(je) in de onmiddellijke omgeving is? En dit zou kunnen overeenkomen met mijn gedachtengang!

1,415

(18 replies, posted in Vragen)

Kan iemand me informeren wat de "Loge" eigenlijk is.

 • Is het een sekte?

 • Is het een vereniging?

 • Is het een vaderlandslievende vereniging?

 • Heeft de "Loge" politieke invloed?

 • Wie maakt er deel van uit?

 • Hoe word je lid?

Met dank.

1,416

(28 replies, posted in Vragen)

Ikzelf leg de fout van het sluimerend onderzoek niet bij de onderzoekers zelf. En niet alleen in verband met de Bende van Nijvel, maar alle aanverwante onderzoeken. De fout ligt hem bij de beoordelers van de verzamelde feiten. De onderzoeksrechters, de magistratuur en de rechters. Allen politiek benoemd, en stuk voor stuk schatplichtig aan hun politieke peetvader. Een politieke peetvader die zich onschendbaar voelt ( en is). De misstappen van sommige politiekers ( zonder namen te noemen) zijn bekend.

Hoe ga je daar op reageren als onderzoeker in welbekende dossiers ? Wil je doordrijven en een Patrick Van Brussel worden, een paria die uitgestoten wordt door de organisatie die hem zelf gevormd heeft ? Of kies je eieren voor je geld, zoals de huidige  politiek benoemde politietop, Reken daarbij nog de politiek gelieerde media die voorkauwen wat de uitspraak van een proces moet zijn en je bent ver van een democratische samenleving (met mijn excuses aan DDC). Zolang de politiediensten verantwoording moeten afleggen aan de politiek zal het een gesjoemel blijven.
Tot nader order is iedere burgemeester nog hoofd van zijn politiekorps. Politiehervorming of niet.

Het moet in dit landje moeilijk zijn om als politieman een gedegen onderzoek te voeren met je handen op de rug gebonden en geblinddoekt. Werp geen steen naar CWB.

Het is ook goed mogelijk dat er van de oude CWB ploeg enkele afvallen zo gauw de nieuwe ingewerkt zijn. Ik kan me gerust voorstellen dat wanneer je als politieman jaren op een zaak zit die geen vorderingen maakt, het danig op je systeem kan werken. Dus de nieuwe  onderzoekers zouden wel eens vervangingen kunnen zijn in plaats van versterking.

Mijn gedacht erover, hoor.

1,418

(751 replies, posted in 1985)

Renne, wanneer? Alleszins tijdens de eerste periode. Toen er geen overvallen meer gebeurden werd de bewaking (privé-bewaking) afgeblazen. Overijse en Aalst heb ik vernomen via de media.

Waren er undercover aanwezig? Weet ik niet. Mijn job was gesitueerd op de parking en de ingang. Met een hond mag je niet binnen in een warenhuis. De privé-bewaking was alleen op donderdag- vrijdag- en zaterdagavond.

Sluipschutters heb ik maar éénmaal opgemerkt (Colruyt-Heverlee). Met alle respect voor die agent, hij bracht uren onbeweeglijk door in een dakgoot.

1,419

(751 replies, posted in 1985)

Nope, officieel niet. Wel terloops met enkele bevriende BOB'ers. En veel concreet kon ik toch niet zeggen (en bewijzen). Het enige dat me bijgebleven is, is de ontmoeting met een BOB'er van de Brigade Waver die zich spontaan aanmelde bij mij (aan de ingang van het warenhuis, liet vluchtig zijn dienstkaart zien), zich kenbaar maakte en zei dat hij een politieman was en zich binnen in het warenhuis bevond. Indien er problemen waren, mocht ik hem opzoeken. Toen ik maanden later een foto van Christian Amory onder de ogen kreeg ging er een belletje rinkelen. Dat is alles.

1,420

(20 replies, posted in Onderzoekspistes)

Als je de Borains, de familieclan De Staerke en de Haemers-bende bij elkaar zet moorden ze mekaar uit. Teveel leiderstypes met hun eigen werk- en zienswijze. Ze kunnen nooit als een goed geoliede machine met elkaar werken. Laat staan de bevelen van de opdrachtgevers  uit te voeren.