111

Het forum doet het blijkbaar niet altijd…
4de poging…

imazibraine wrote:

Het Bundeskriminalamt in Wiesbaden, waar de vondsten eveneens aan voorgelegd werden, kwam niet tot die conclusie. Het NICC had overigens eurobiljetten gebruikt voor zijn onderzoek, en niet de BF biljetten uit die tijd. Het Bundeskriminalamt stond een paar trappen hoger dan het NICC. ...
Hoe dan ook, de discussie is hier al eerder gevoerd.

Klopt, mijn complimenten trouwens imazibraine omwille van je goed gevatte en gedocumenteerde bijdragen.
Meen ik.
Heel wat anders dan eerdere post van anderen hier zoals -niet letterlijk geciteerd- "volgens mij is Jos de dader want op een oude foto hield hij ook een riotgun vast..." en "...ik denk dat Abdellah een van de daders was want hij was werkloos en woonde in Elsene..."  Zucht...


Maar ik haal twee stukjes uit je quote om ze hier nog eens te benadrukken:

imazibraine wrote:

En waarom zou speurder Vermeersch de zaak gemanipuleerd hebben? Hij had een uitstekende reputatie.

Die vraagstelling is ook al uitvoerig aan bod gekomen.
Ik heb even de moeite gedaan om je quote hier verder in dit topic te plaatsen om relevant te blijven...

Hoe kon het parket ertoe komen om een goede speurder met een uitstekende reputatie op te sluiten in de gevangenis?

-om even te herhalen-...

De Cel Waals Brabant was geen buitenstaander en besloot dat Delta gemanipuleerd was. Maar om wat te bewijzen dan? Wat was de meerwaarde van Ronquières? Daar is zo veel over gezegd en geschreven in de parlementaire onderzoekscommissies dat we er een idee van hebben. De verbanden tussen de eerste en tweede golf misdaden van de Bende van Nijvel stonden bijna een jaar voor die vondst al vast. Commandant Claude Dery zette ze een paar weken na de laatste benderaid in Aalst op papier, en de deskundigen van de Koninklijke Militaire School deden dat kort erna opnieuw. Ronquières bevestigde voor de derde keer in grote lijnen wat de speurders al een jaar wisten. (...) Op het eerste zicht had de Bende van Nijvel hier in paniek de inhoud van een garagebox in het kanaal gekieperd.
Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

Niemand kon eind jaren '80 van de vorige eeuw vermoeden dat er 40 jaar later DNA-onderzoek zal bestaan dat toch -naast deze zakken met spullen- ook heel wat specifieke informatie naar boven kan halen.
Letterlijk en figuurlijk dus. 
Het belang van deze vondst nam met de jaren alleen maar toe, kan je dus wel degelijk stellen.
Maar in de periode net na de vondst telde deze informatie dus nog niet.
Die kennis was er niet en niemand wist toen dat die wetenschappelijke kennis er zou komen.
Da's even belangrijk om te beseffen om even verder te gaan in deze post...

De correcte vraagstelling in deze wonderbaarlijke vondst/Vermeersch echter is...

  • Niet waarom

  • Niet wanneer

... maar...

  • Hoe?


Ik vermoed dat jij imazibraine, net zoals de vele forumgebruikers hier- het werk en de kwaliteiten van substituut Willy Acke in dit dossier wél naar waarde weet te schatten. 
Toch is het speurder Vermeersch -met die uitstekende reputatie- die Willy Acke (zijn collega-overste bij de Delta-cel) met de billen bloot zette.

Het succes van Ronquières werd Delta nooit gegund. Voor de maand om was, moest substituut Willy Acke zich verantwoorden waarom ze in godsnaam daar waren gaan duiken. Toen al kon niet meer achterhaald worden wanneer Delta de kopie van het proces-verbaal met de verhoren van de twee dumpinggetuigen in handen had gekregen.

De manipulatie komt er dus op neer dat Philippe Vermeersch exact wist waar er precies moest gezocht worden omdat hij die informatie zou gekregen hebben van een informant.
Het verhaal van de overhandiging door BOB’er François Achten zou een geconstrueerd verhaal zijn.
Men verdenkt Philippe Vermeersch ervan de identiteit van de informant af te schermen.
En dat is evident belangrijke informatie want die informant zou informatie kunnen geven over de Bende.
En dat impliceert ook dat dat iemand al die tijd die wapens ook in zijn bezit moet gehouden hebben.
In de hypothese van het federaal parket zou er dus iemand de wapens wetens en willens ingegooid hebben met bovendien de wetenschap dat er op die plaats zou gezocht worden.

Om even een stukje uit de Bendecommissie te citeren imaibraine en co:

De heer voorzitter in een vraag aan Philippe Vermeersch:
"...U kan dan ook niet verklaren waarom zij eventueel die zaken op een bepaalde manier hadden gedeponeerd?"
De heer Derycke: 'Ik heb de indruk dat de getuige een ernstig man is, die ook enige ervaring heeft op dat vlak.  Als politieman met enige feedback in deze problematiek, vindt u het normaal dat zo'n pakket eigenlijk samengesteld en gedropt wordt? Het is louter persoonlijk - en u schendt daarmee het beroepsgeheim niet - vindt u het abnormaal? Dat is toch een eigenaardige manier van doen." De heer Voorzitter: "Gaven zij niet zelf de mogelijkheid ontdekt te worden door zoveel dingen op dezelfde plaats te brengen?"

De heer Vermeersch: "Mijnheer de Voorzitter, ik zal enkel mijn mening naar voren brengen... ik dacht van niet.
Niettemin, zoals gesteld in de brief die ik van uw commissie heb ontvangen zijn er door de vondst van Ronquières belangrijke zaken naar boven gekomen die de link leggen tussen bepaalde feiten, daar waar de link op gerechtelijk vlak nooit kon worden gelegd. Enkel door de vondst op het Hellend Vlak van Ronquières werd die link gelegd."

Vermeersch met de uitstekende reputatie vindt het volstrekt normaal dat gangsters hun wapens bij houden en evenredig verspreid over verschillende zakken (1 zak vinden was voldoende) op 1 plaats dumpen.
Merkwaardig toch hee?
Want...

We hebben het kanaal Brussel-Charleroi doorzocht, dat al decennia de vuilbak was van de De Staerke-clan, maar ook de Zenne en het kanaal Brussel-Willebroek, weken aan een stuk, en zo zijn we ten slotte in Ronquières gearriveerd.

Dus eerder zitten ze letterlijk tientallen en tientallen en tientallen kilometers te bevissen.
En opeens vindt speurder Vermeersch het dan toch zeer logisch dat ze -in tegenstelling tot hun eerdere ervaringen én inspanningen- de wapens op 1 specifieke plaats vinden...

Even ter info:

Het Kanaal Charleroi-Brussel is een kanaal dat de rivier de Samber met het Kanaal van Willebroek verbindt. Het is 74 kilometer lang.Het zeekanaal Brussel-Schelde behoort tot de oudste kanalen van ons land en moest oorspronkelijk de stad Brussel verbinden met Antwerpen en de zee.  Het kanaal werd mettertijd steeds verder aangepast en uitgebreid.  In 1997 werd de Zeesluis in Wintam in gebruik worden genomen, waarmee het kanaal een rechtstreekse verbinding kreeg met de Schelde en dan ook ‘zeekanaal Brussel-Schelde ging heten.  Het heeft tegenwoordig een lengte van 34 kilometer. De Zenne is een rivier in België die op 123 meter hoogte ontspringt in het gehucht Naast ten zuiden van Zinnik en daarna door Brussel stroomt, waar de rivier werd overwelfd. Na 103 kilometer vloeit ze op een hoogte van 5 meter in Heffen aan het zogenaamde Zennegat in de Dijle, samen met het Kanaal Leuven-Dijle.

Stel grosso modo dat je slechts 10% van hierboven als een geschikte dumpplaats kan aanduiden... dan spreek je over nog meer dan 20 kilometer dat je kan gaan dreggen!

En zoals je lezen kan...
Vermeersch benadrukt in de Bendecommissie nogmaals het belang van de wonderbaarlijke vondst (toen) waarbij hij letterlijk zegt dat er door die vondst een verband kon aangetoond worden tussen de eerste en de laatste Bendefeiten.
Da's niet correct dus, zoals je in bovenstaande quotes in deze post al kon lezen.
Zo'n belang had de vondst te Ronquieres toen niet (maar zoals eerder gezegd maar wat niemand toen kon inschatten, is dat deze vondst vandaag juist wel heel wat waarde heeft door het exponentieel toegenomen belang van het DNA-onderzoek op deze vondst).

Tweemaal niet.

Ik heb je gevlei niet nodig, Trobken.

Ik wantrouw je posts, die altijd in dezelfde richting gaan : slaafs geloofwaardigheid geven aan de speculaties van het Parket van Charleroi, hoe onwaarschijnlijk die ook mogen zijn.

Het lijkt wel alsof jij een journalist bent die niet neen gezegd heeft tegen een contract met de Staatsveiligheid, zoals Lars Bové dat wel deed.

Wat Ronquières betreft : als het Federaal Parket op VTM een 'dijkwachter' (Jef Goossens) opvoert die duidelijk staat te liegen, dan is voor mij de maat vol.

- Goossens beweert dat hij in november 1985 in de zwaaikom een duiker moest begeleiden die gedurende anderhalve dag "zeer grondig en professioneel tewerk ging"; Achteraf blijkt dat het ging om een amateur-sportduiker die welgeteld 20 minuten in het water is geweest.

En dat in een wateroppervlak dat toch niet bepaald klein is. De kans dat je dan iets vindt is miniem . Nochtans werden ook toen al stukken van munitieverpakkingen aangetroffen op de oever. Dezelfde verpakkingen die een jaar later werden gevonden in de zakken in de zwaaikom. Wat klopt met de getuigenissen van de omwonenden uit 1985.

- deze Jef Goossens beweert dat hij een jaar later met die duiker op dezelfde plaats is gaan zoeken, net vóór de Genie van Burcht een profesionnele zoekactie begon. Dat zou dan in de ochtend geweest zijn. Er is niet het minste bewijs van die bewering, en van de aanwezigheid van 3 BOB'ers.
Alleen blijkt dat de Genie van Burcht daar al om 8.00 u 's morgens stond. Goossens en Co zouden dus in in het pikdonker gezocht hebben. Toch zouden ze een zak met 'buizen' bovengehaald hebben en die aan "BOB'ers" overhandigd hebben. 

Ik durf hier dan ook formeel te beweren dat Goossens liegt. We kunnen alleen maar vermoeden waarom.

Hij mag mij gerust voor de rechtbank slepen voor smaad als hij er anders over denkt. Maar ik heb een sterk vermoeden dat hij dat niet zal doen.

113

imazibraine wrote:

Ik heb je gevlei niet nodig, Trobken.

Ik wantrouw je posts, die altijd in dezelfde richting gaan : slaafs geloofwaardigheid geven aan de speculaties van het Parket van Charleroi, hoe onwaarschijnlijk die ook mogen zijn.

Het lijkt wel alsof jij een journalist bent die niet neen gezegd heeft tegen een contract met de Staatsveiligheid, zoals Lars Bové dat wel.

Dat ging over de inhoud van je posts, niet over je persoonlijkheid.
Dat jij mijn woorden uit eerdere post bewust/onbewust verkeerd gebruikt en daarin verder gaat door hier alweer op de man te willen gaan spelen zegt veel meer over jou dan over mij.

Eigen slechtheid leert de gedachten van anderen te wantrouwen.

114

imazibraine wrote:

...Wat Ronquières betreft : als het Federaal Parket op VTM een 'dijkwachter' (Jef Goossens) opvoert die duidelijk staat te liegen, dan is voor mij de maat vol.

- Goossens beweert dat hij in november 1985 in de zwaaikom een duiker moest begeleiden die gedurende anderhalve dag "zeer grondig en professioneel tewerk ging"; Achteraf blijkt dat het ging om een amateur-sportduiker die welgeteld 20 minuten in het water is geweest.

En dat in een wateroppervlak dat toch niet bepaald klein is. De kans dat je dan iets vindt is miniem . Nochtans werden ook toen al stukken van munitieverpakkingen aangetroffen op de oever. Dezelfde verpakkingen die een jaar later werden gevonden in de zakken in de zwaaikom. Wat klopt met de getuigenissen van de omwonenden uit 1985.

- deze Jef Goossens beweert dat hij een jaar later met die duiker op dezelfde plaats is gaan zoeken, net vóór de Genie van Burcht een profesionnele zoekactie begon. Dat zou dan in de ochtend geweest zijn. Er is niet het minste bewijs van die bewering, en van de aanwezigheid van 3 BOB'ers.
Alleen blijkt dat de Genie van Burcht daar al om 8.00 u 's morgens stond. Goossens en Co zouden dus in in het pikdonker gezocht hebben. Toch zouden ze een zak met 'buizen' bovengehaald hebben en die aan "BOB'ers" overhandigd hebben. 

Ik durf hier dan ook formeel te beweren dat Goossens liegt. We kunnen alleen maar vermoeden waarom.

Hij mag mij gerust voor de rechtbank slepen voor smaad als hij er anders over denkt. Maar ik heb een sterk vermoeden dat hij dat niet zal doen.


Omdat je mijn post toch wantrouwt, zoals je zelf zegt, zal ik hierop maar even citeren met een uitgebreid en wél degelijk onderbouwde post van een andere forumgebruiker.
Misschien dat je hem ook wantrouwt, da's je volste recht natuurlijk.
Gelukkig anticipeert hij daarop...

Merovinger wrote:

Vooreerst wil ik zeggen dat niemand mij moet geloven. Ik ben nl. de eerste om altijd alles in het twijfel te trekken, zeker in dit dossier. Ik zou het dan ook perfect begrijpen wanneer anderen hetzelfde zouden doen met mijn forumberichten. Alleen, in dit geval, heb ik wel degelijk - volledig per toeval - kennis van bepaalde zaken.

Ik heb de uitzendingen op VTM en RTL gezien en vond ze heel verwarrend (nochtans wist ik waarover men het had). De montage was op beide zenders irritant. Er werd voortdurend van de hak op de tak gesprongen waardoor er geen duidelijk en heldere beeld meer overbleef van de werkelijke verklaringen (zowel deze van Goosens als deze van Eric Van der Sypt ). Ook zijn de reportages niet helemaal identiek waardoor beide landsdelen niet dezelfde uitleg hebben gekregen. Dat was ook al het geval met de uitzending van 'De laatste 30 uren van de Bende'. Een gemiste kans dus. Hopelijk scheppen mijn onderstaande antwoorden wat meer klaarheid.

Ik herneem hieronder een aantal forumberichten waarop ik wens te reageren omdat ze niet correct zijn of pure speculatie zijn. Ik kon wegens vakantie niet eerder antwoorden op de talloze forumberichten over de nieuwste Faroek-uitzending en de getuigenis van Jef Goossens.

Ik zal alvast beginnen met te zeggen dat Jef Goossens mij niet onbekend is en ik niet twijfel aan de oprechtheid van zijn getuigenis.

forestguard01 wrote:

Ongelooflijk dat dit kennelijk door de getuige, de duikassistent, nu pas wordt gemeld (?). Wist helemaal niemand hier van af?

CleverTrevor wrote:

Het verhaal van de man is relatief nieuw. Troch kende het niet, waardoor je mag aannamen dat het niet voor 1990 (toen het dossier bij Troch weg moest) is gemeld bij de speurders. Er zat dus minimaal 4 jaar en mogelijk veel langer tussen de wapenvondst en dit getuigenis. Dat alleen al maakt een getuigenis minder betrouwbaar, omdat details verloren gaan en het geheugen onvermijdelijk zaken vervormt.

Goossens komt daar niet nu pas mee af. Zijn eerste getuigenis die heel toevallig ter sprake is gekomen, dateert van eind augustus 2013. De man werd nadien meermaals verhoord, zowel door de speurders van de CWB (vooraleer het dossier overgegaan is naar het federaal parket), het comité P als de nieuwste speurders (na de overheveling naar het federaal parket).

Goossens volgde de zaak van de Bende van Nijvel helemaal niet op. Dat zal dan ook de reden zijn waarom Goossens daar geen eerdere verklaringen over heeft afgelegd. Op het moment van zijn verklaring aan de speurders (in september 2013) vertelde hij aan die speurders dat “hij de actualiteit rond de Bende van Nijvel niet volgde en hij er geen idee van had wat er rond de vondsten in de zwaaikom in de pers werd geschreven”. Hij verklaarde daarbij ook nog over de vondsten van 1986: "Over de persbelangstelling die er nadien is gegeven aan de vondsten, weet ik niets of niets meer."

P-51 wrote:

En wat als ... deze getuigenis niet betrouwbaar is en dit hele verhaal op niets berust? Je moet de zaken soms helemaal omdraaien - na zovele manipulaties zou dit er evengoed ook één kunnen zijn.

CleverTrevor wrote:

Verder zie ik voldoende redenen om het verhaal van die duikersassistent in twijfel te trekken

Ik twijfel niet aan de oprechtheid van zijn getuigenis. Het is een integere brave man die totaal niet met het verhaal van de Bende van Nijvel bezig is. Niet iedereen is, zoals wij hier op dit forum, intens met die zaak bezig. Zijn verklaringen zijn sinds 2013 geacteerd in processen-verbaal in het onderzoeksdossier.

patrick111 wrote:

Die assistent-duiker zal dat verhaal niet meteen verzinnen, maar het roept wel enorm veel vragen op.

CleverTrevor wrote:

Die assistent-duiker heeft wellicht niet bewust gelogen. Ik houd het wel voor mogelijk dat hij onbewust een aantal feiten door elkaar haalt, wat een volkomen normaal verschijnsel is na zo veel jaar.

Mogelijk kan er iets anders spelen, iets menselijks. Voor die duiker was het enorme blamage dat in 1986 een grote vondst werd gedaan op "zijn" terrein, die hij een jaar eerder miste. Ik kan me voorstellen dat het zijn reputatie ook geen goed deed. Het is niet uitgesloten dat iemand in zo'n situatie nadien de "heldendaden" van anderen graag bagatelliseert, zeker als er jaren later een forensisch rapport ter sprake komt dat een manipulatie suggereert.

Vele zaken die Goossens officieel aan de speurders verklaard heeft, kunnen nagetrokken worden en werden ook nagetrokken, waaruit blijkt dat de man wel degelijk correcte zaken verklaard heeft.

Dat zijn verklaring vragen oproept is inderdaad een feit. Dat is dan ook de reden waarom er grondig onderzoek naar gevoerd wordt. Want als men vindt wie de zakken met bewijsmateriaal in het water heeft gegooid of wie de jute zak (met ander bewijsmateriaal?) heeft achtergehouden, is men dicht bij de oplossing van het Bendedossier.

Kan Goossens zich vergissen zoals CleverTrevor aanhaalt? Ja natuurlijk, want dat is menselijk en geldt voor elke getuigenis. Zou Goossens bewust liegen? Neen, want die man heeft daar helemaal geen baat bij. Zelfs als de zaak zou opgelost worden dan zou hij met zijn verklaring zelfs niet eens de premie krijgen. Daar is zijn verklaring niet specifiek genoeg voor. Wil Goossens het onderzoek nét dwarsbomen? Neen, want ik zie ook hier totaal niet in welke baat deze man daar bij zouden hebben. Wou Goossens eens scoren op TV? Neen, de man heeft in alle stilte vijf jaar geleden zijn getuigenis afgelegd. Het is op vraag van het federaal parket dat er nu een reportage werd gemaakt en er aan Goossens gevraagd is of hij bereid was om te getuigen in de reportage.

CleverTrevor wrote:

Ik vind de weergave van de gang van zaken in Ronquières zoals we die in Beetgenomen (Hilde Geens) tegenkomen volstrekt logisch en plausibel. En die lezing ondersteunt in grote lijnen het verhaal van Troch en geeft een nuchtere kritiek op het NICC-onderzoek.

Die weergave kan wel logisch lijken maar ze strookt niet met bepaalde gegevens in het dossier, tenzij al deze gegevens verkeerd zijn of gebaseerd zijn op misverstanden of er een andere uitleg voor is.

CleverTrevor wrote:

Verder zie ik voldoende redenen om het verhaal van die duikersassistent in twijfel te trekken:

  • Hij beweert dat ze in 1985 anderhalve dag gezocht hebben. In het boek van Geens wordt gesteld dat de duiker zelf nadien sprak van vier dagen. Troch zegt dat de pv's spreken van twee uur. Dat is nogal een verschil. Ik ben eerder geneigd om Troch te geloven, want die kon zich als onderzoeksrechter zulke grove leugens niet permitteren. Het is ook nooit door anderen betwist, behalve dan die duiker en zijn assistent.

Jammer dan ook dat hier de meest betrokken persoon, met name de duiker die in november 1985 gezocht heeft naar de zakken en een jaar later met Goossens opnieuw gezocht heeft, ons geen verdere antwoorden meer kan geven. De duiker in kwestie overleed nl. in 1991. Hij heeft dus ook de commotie tijdens de Tweede Bendecommissie niet mogen meemaken. Moest hij toen nog geleefd hebben, dan was de zaak veel duidelijker geweest want dan zou de commissie hem hebben opgeroepen en zou hij bepaalde zaken hebben kunnen uitklaren. Is er sprake van een misverstand over Ronquières of niet? Hij zou daarbij antwoorden hebben kunnen geven. Nu hebben we deze antwoorden niet en is dan ook alles veel moeilijker om te controleren.

Ben wrote:

Die man deed wat van hem gevraagd en verwacht werd; namelijk een duiker helpen tijdens een zoektocht in het kanaal. Dat heeft hij gedaan. Het lijkt me dus niet eerlijk om hem op deze manier te behandelen. Zeker niet omdat hij tenminste het lef heeft om met zijn verhaal naar buiten te komen.

chris12345 wrote:

Befehl ist befehl, Ben? Dat gelooft je toch zelf niet. Die duiker en assitent-duiker, moeten toch geweten hebben, dat de genie van Burcht, die dag, daar gingen duiken.

Zoals Ben geschreven heeft, is het niet Goossens die de zoekopdracht heeft gekregen maar wel de duiker. En dat was altijd zo. Bij elke politieopdracht in het kanaal werd de kanaalbeheerder verwittigd van een op til zijnde zoektocht of duikopdracht. Goossens stond daar in zijn functie van kanaalbeheerder. Hij kende nooit de ware toedracht van de zoektocht.

chris12345 wrote:

Zag die assistent-duiker er uit als iemand, die overliep van de beroepsijver?

Iemand die de dijken inspecteerde aan het hellend vlak van Ronquières?

Over de beroepsernst van Goossens heb ik geen slechte zaken gehoord. Hij was verantwoordelijk voor het dagdagelijks beheer van het kanaal. In de jaren ’80 was hij verantwoordelijk voor het toezicht en beheer van het kanaal tussen Anderlecht (Saincteletteplein) tot aan het hellend vlak van Ronquières. Hij inspecteerde er de onderhoudswerken aan het kanaal en de goede werking van de sluizen, zodat een vlotte scheepvaart gegarandeerd was. Wanneer er duikopdrachten waren in het kanaal moesten de schippers hiervan verwittigd worden om elk ongeval te vermijden. Ook dat was een taak van Goossens.

Goossens verklaart dat vooraleer de duiker te water ging, de duiker een onderhoud had met rijkswachters in burger. Ook in november 1985 was dat het geval. Wat daar toen precies werd besproken of gevraagd weet Goossens niet want hij mengde zich nooit in dergelijke gesprekken.

chris12345 wrote:

Dus als, die een vraag zou krijgen, om te helpen om te duiken, voor dag en dauw, bij temperaturen lager dan 10 graden, zou die niet zeggen, wacht tot de genie van Burcht er is?

De Genie was er al.

CleverTrevor wrote:

En nog een keer Troch, op TV Oost » www.tvoost.be

Hij zegt dat ze in november 1986 met de genie van Burcht al om 8:00 uur begonnen duiken. Als dat juist is, en het is ongetwijfeld controleerbaar voor de speurders (als ze maar willen), wint het verhaal van die duikersassistent bij Faroek over de jute zak en de R4 niet aan geloofwaardigheid. Want dan zou die, zoals Troch zegt, in het donker moeten zijn gaan duiken...

Ben wrote:

Klein detail: Troch zegt niet dat ze om 8u begonnen duiken. Hij zegt dat zijn speurders er om 8u waren met de mensen van de genie.


De zon kwam die dag om 7u43 op. Daarvoor begint het natuurlijk al licht te worden. De uitspraak dat ze voor 8u in het donker zouden moeten duiken, klopt niet.

CleverTrevor wrote:

Troch zei inderdaad dat ze er om 8:00 uur waren en niet al doken - daar geeft Ben gelijk. Dat verschil is verder van weinig belang. Het is duidelijk dat Troch niet op de hoogte was van de aanwezigheid van die duiker uit Faroek. Die moet dus om 8:00 uur al weg zijn geweest. Na eerst alles te hebben ingepakt - je zal ook niet in een nat duikerspak in je wagen stappen. Het is dus redelijk om aan te nemen dat ze dan om pakweg 7:00 uur waren duiken. En hoewel de zon pas opkwam om 7:43 uur is het toch merkwaardig dat ze in het schemerdonker het water in gingen. En dat de duiker dat opmerkelijke detail niet eens vermeldt in zijn verhaal.

Jeans wrote:

Men mag zich niet vastpinnen op daglicht om te kunnen duiken, dat kan als het donker is evengoed. In onze wateren heb je toch meestal geen zicht onderwater en duikt men op de tast. Bij het licht van koplampen en een helper met een koord aan de wal kan dit perfect gebeuren.

LEO wrote:

Wat mij stoort aan gans dit 'geduik' is het feit dat de duikers van Burcht om 08:00 niets hebben opgemerkt op de oever.

Er is blijkbaar verwarring over het moment waarop deze feiten zich hebben afgespeeld en of de Genie er al dan niet al aanwezig was. Dat was dan ook niet duidelijk in de reportage.

In zijn verklaring van 2013 zegt Goossens dat hij samen met de duiker in de ochtend opnieuw begonnen is waar ze in 1985 gedoken hadden. Ze begonnen opnieuw in de hoek van de zwaaikom en hadden er snel resultaat. De juten zak werd snel opgevist. Goossens verklaart daarbij: “Ik moet verduidelijken dat op dat ogenblik aan de andere oever een ganse groep duikers van de Genie stonden. Die gingen beginnen duiken, ze waren er met hun voertuigen. Nadat wij onze eerste zak op het droge hadden, moesten we stoppen. De rijkswachters zeiden dat ze hadden wat ze zochten, namen foto’s van het pak en legden er nadien een doek of een zeil over. Wij moesten dan stoppen, dit was zeker nog in de voormiddag. De Genie heeft dan de zoekactie voortgezet en hebben hun materiaal ook naar de oever langs de zijde van de frituur gebracht.”

Er werd dus niet in het donker gedoken. Volgens Goossens was de Genie al ter plaatse.

Op de toenmalige televisiebeelden van 6 november 1986 is de wagen van de duiker te zien samen met de wagens van de genie en de rijkswacht. Er is zelfs een bleke R4 te zien. De bewuste R4 waar Goossens het over heeft?

Wat er eventueel wel zou kunnen, is dat Goossens zich verkeerdelijk herinnert dat het om een jute zak ging. Misschien was het de eerste plastic zak die zij gevonden hebben. Maar aangezien het federaal parket nu deze uitzending en oproep heeft gelanceerd, zullen er uit het onderzoek en uit de bijkomende bevraging van Goossens blijkbaar wel redenen zijn om aan te nemen dat het wel degelijk om een jute zak ging. Er is nl. ook de getuigenis van David Van de Steen die tijdens de overval in Aalst een jute postzak opgemerkt heeft. Gaat het in Ronquières om de zak die opgemerkt werd door David?

Voorts imazibraine... er ontgaan jou blijkbaar toch ook verschillende zaken.
"Ook" want ik ben niet perfect, ik weet nog veel niet over dit dossier, ik bega ook fouten en ik ben er ook niet verlegen voor om dit toe te geven dat ik ook verkeerde insinuaties volg of het soms eens mis heb.  Mea culpa.

Maar... het INCC dat jij een gebrek aan professionaliteit verweet en waarvan je hun expertise in vraag stelt ten opzichte van hun Duitse buren ziet het parket later nog verder te helpen in verband met de wonderbaarlijke vondst van Ronquières.  Uiteraard wist je dat natuurlijk, maar dit niet vermelden maakt het makkelijker om die dijkwachter Goossens te beschuldigen van verraad, leugens en bedrog.

Bij het onderzoek naar de Bende Van Nijvel is echter een nieuwe genetische vingerafdruk gevonden. Officier van justitie De Valkeneer bevestigt dit. Volgens onze informatie vond het INCC het op een stuk van een van de kogelvrije vesten die op 6 november 1986 in het kanaal Brussel-Charleroi in Ronquières waren geborgen. Uit testen door de NCIC is gebleken dat een genetische vingerafdruk na 8 tot 15 dagen oplost in water. De zakken die op 6 november 1986 uit het kanaal waren verwijderd, waren daarom eind oktober of begin november 1986 daarheen gegooid. Hoe konden de onderzoekers, bijna tot op de meter nauwkeurig, de plaats aanwijzen waar de duikers moesten kijken? Dit was het onderwerp van het onderzoek dat werd toevertrouwd aan Comité P voor de vondsten van Ronquières. "Extreem gezocht", concludeert het rapport van Commissie P "in de zin dat er manipulatie is gepleegd op de plaats waar de onderdelen zijn aangetroffen."

"Wantrouwen" is hier inderdaad dus wel op zijn plaats.
Maar misplaatst door jou.

Conclusie : er is geen enkel bewijs dat Goossens of die duiker daar die dag aanwezig waren. Er is geen P.V., geen schriftelijke opdracht, niets.

De foto van de zoekactie die Gloacoster hier op het forum publiceerde dateert van de namiddag, zoals Bossi indertijd terecht opmerkte. Dat zie je alleen al aan de schaduwen, die van West naar Oost wijzen. Als het in de vroege ochtend zou zijn zouden ze van Oost naar West moeten lopen.
Goossens, die aan zijn taaltje te horen niet uit Wallonië komt, moet al vroeg uit de veren geweest zijn om in Ronquières nog vóór zonsopgang te gaan helpen bij een 'zoekactie' en daarbij het daglicht niet af te wachten.

Wantrouwen dus, ja. Tegenover die Goossens en tegenover een Trobken dat het blijkbaar als zijn missie beschouwt om met de grootst mogelijke ijver een integere speurder aan het kruis te nagelen. Waarom, vraag ik mij af?

De collega van die speurder,  François Achten, werd tijdens zijn gevangenschap in Charleroi vanuit zijn cel naar een hotel gebracht waar hij onder druk werd gezet om tot 'een deal' te komen en dus de Cel Delta te beschuldigen. Hij weigerde.

Rare praktijken, als je het mij vraagt, een bananenrepubliek waardig. Of Charleroi waardig, in dit geval.

Ik hoop dat er op dit forum leden zijn die nog wel belang hechten aan de Rechtsstaat en het opnemen voor deze moedige speurders.

116

Even dit, een gekend citaat:

Onderzoeksrechter Leo Tas van Dendermonde zei in de tweede Bendecommissie dat u met dat bange vermoeden zat onmiddellijk nadat u was gearriveerd op de parking van de Delhaize in Aalst".  "Ik heb toen gezegd: 'Verdomme, het zullen toch die van ons niet zijn?' Ik baseerde me op wat ik daar die vrijdag zag liggen: 12 mm-munitie, 9 mm en .357. Die gebruikten wij bij de groep Diane ook. Toen ik terug thuis kwam heb ik onmiddellijk generaal Bernaert gebeld: 'Generaal, ik zit met een gevoel dat ik niet kwijt geraak. Ik wil een onderzoek naar al wat met de Groep Diane te maken heeft.'" Bernaert schrok. Hij zei: ' We beginnen er meteen aan. Maandag heb je nieuws.' In het weekend is dat onderzoek naar de Groep Diane gebeurd. Men heeft al het personeel doorgelicht, alle alibi's onderzocht. Ze hebben dat allemaal manueel gedaan, omdat het personeel het anders 's maandags gemerkt zou hebben aan het computerbestand. Men wilde vermijden dat het personeel zou denken: 'Nu verdenken onze generaals ons er al van dat wij Aalst hebben gedaan.' Op maandag riep Bernaert me en hij zei: 'Het onderzoek is negatief.'" Bovenstaande vertelde Pint ook op de Tweede Bendecommissie.


En wie heeft het onderzoek gevoerd op basis van wie waarvan bovenstaande uitkomst kwam zodat de Rijkswacht buiten schot kon blijven in de zaak van de Bende Van Nijvel?

Jawel.

Van je collega's moet je het ook hebben, nietwaar?

“Hij werd in dit onderzoek enkele jaren geleden al eens gearresteerd door collega’s”, zegt een bron.


Straf hee, en dat over een integer collega.

“Philippe, die nu goed zestig is, is sindsdien zijn geloof in de rechtsstaat zowat kwijt.

Waar hebben we dat mantra nog gehoord?
Oh, even een bronvermelding...

imazibraine wrote:

Ik hoop dat er op dit forum leden zijn die nog wel belang hechten aan de Rechtsstaat en het opnemen voor deze moedige speurders.

Maar bovendien: hij kent de truken van de foor goed genoeg om niet in opgezette valletjes te trappen. Als hij iets weet over de tip van toen, zal hij niks meer lossen. Hij beroept zich op het bronnengeheim van informantenrunner. Dat doet hij al heel zijn leven.” bron: Het Nieuwsblad

Helaas kan hier alles nog niet geplaatst worden op dit forum.
Rechtstaat weet je wel?

Heel klein topje van de ijsberg hierboven.
Een kat, nee... katten in het nauw maken rare sprongen.

Citaat uit https://www.hln.be/binnenland/ex-bende- … gle.nl%2F: “De voormalige speurder van de Delta-cel Philippe V. (61) werd als eerste aangehouden door de onderzoeksrechter in Charleroi. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een mogelijke manipulatie van het onderzoek rond de vondsten in het kanaal van Ronquières in november 1986. Ook François A. (70), die deel uitmaakte van de Waalse onderzoekscel, werd daarvoor aangehouden.”

Boven de markt hangt de vraag hoe het staat met het strafrechtelijke onderzoek tegen François A. en Philippe V. Zijn zij nog verdachten? Zo ja, wanneer staat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen hen op de rol?

Ik stel deze vraag omdat, als ik het goed begrijp, inmiddels tweeëneenhalf jaar is verstreken nadat zij zijn aangehouden en onder voorwaarden zijn vrijgelaten wegens verdenking van door hen (mede)gepleegde manipulatie van het strafrechtelijke onderzoek (naar de Bende van Nijvel). Met andere woorden: de redelijke termijn waarbinnen de rechtbank moet oordelen over de (on)schuld van François A. en Philippe V., is inmiddels overschreden, wat des te meer klemt, omdat het verwijt dat justitie hen maakt duidelijk is, althans moet zijn, want anders ga je na het verstrijken van zoveel jaren  - meer dan 30 jaar - na de vermeend door hen gepleegde manipulatie van het strafrechtelijke onderzoek, niet over tot aanhouding en - zelfs - hechtenis van beiden. De strafrechtelijke verdenking tegen hen moest wel sterk zijn...

De verdenking sterk?

Waarom haalde men dan oud-rijkswachter François Achten tijdelijk uit de gevangenis om hem aan te zetten tot een 'deal'? In een hotel nog wel.

Ik zou eerder zeggen : Barbertje moet hangen.

En dan komt een T.V.-reeks ('1985') die de schuld bij rijkswachters moet leggen goed van pas, ook al gaat het om fictie.

Een kwestie van een bepaalde sfeer te creëren en de geesten rijp te maken. Bij gebrek aan bewijzen.

Indien wordt uitgegaan van de premisse dat Philippe V. al sinds 2013 verdachte was, dan verbaast het mij dat er na acht jaar nog steeds geen inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen V. heeft plaatsgehad. Als V. al in 2013 verdachte was, dan vind ik dat (a) justitie de redelijke termijn om V. te vervolgen veel te ver heeft overschreden en (b) - veel erger nog - een tactische blunder heeft begaan.

Als justitie (eerder) een strafzitting met inhoudelijke behandeling tegen V., had geëntameerd, had dat het onderzoek naar de Bende van Nijvel vooruit kunnen helpen, want dan zouden er meer details over de Bendezaak vrij zijn gekomen. Daarop had de ‘power of the crowd’ kunnen worden losgelaten, wat de kans op de oplossing van de Bendezaak had vergroot. Ik denk dat het publiek de grootste vijand is van wat men is gaan noemen de Bende van Nijvel, maar helaas lijkt justitie, die het publiek kennelijk ook ziet als haar grootste vijand, nog steeds onder een steen te leven (http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130930_00767063).

120

Kenniz05 wrote:

Vrij bizar ook dat men nooit heeft kunnen/willen achterhalen van wie de tip nu uiteindelijk effectief kwam. En ik bedoel daarmee de oorspronkelijke bron die voor de 'vondst' zorgde. Achten heeft uiteindelijk (wel ruim na de feiten doordat de confrontatie zo lang op zich liet wachten maar soit) toegegeven dat hij aan de basis lag van de vondst (m.a.w. dat hij de info doorspeelde aan Philippe Vermeersch). Dan moet hij ook kunnen verklaren waar hijzelf die informatie vandaan haalde, toch?


De meeste antwoorden zullen uiteindelijk na veel te lange tijd nog volgen.
Hier heb je er nog eentje:

Coveliers: "Als ik het goed begrepen heb, heeft Commissaris Zimmer documenten die belangrijk waren voor het onderzoek aan U gegeven."
Vermeersch: "Jawel."