171

Lijkt me raar dat Reagan wapens naar het Iran van de ayatollahs liet vertrekken, want die steunden de anti-Israëlitische milities in Libanon (nog altijd trouwens). Tenzij het smokkel naar o.a. Hekmatyar was die in Afganistan tegen de USSR vocht.

172

Wie interesse heeft in de zaak Nihou/Dutroux, de Etterbeekse politie, Godfroid, Leroy, Vanden Boeynants ... lees het stuk tussen bladzijde 116 en 129. Nihoul was geen lid van de Bende Dutroux, maar Dutroux was lid van de Bende Nihoul. Je komt terecht in de "Bazaar van de criminaliteit" zoals Godbille het noemde, maar volgens mij ook in de bazaar waar de Bende van Nijvel op koopjesjacht ging. Het leest als een roman.

» files.edgewanderer.com (PDF)

173

"X-Dossiers: Anzeige gegen Michel Nihoul wegen Mordverdacht an Elisabeth Brichet" » recherchenetzwerksatanismus.wordpress.com

174

Wat jammer dat Trojan niet meer actief is op dit forum. U zou er goed mee overeenkomen.

175

Onbeholpen stukje vol aannames https://plazilla.com/page/4294999949/de … derwereld. Nihoul-Endstra connectie berust op speculatie ?

176

Een ander obscuur artikel met boude beweringen :

Ritto has been implicated and jailed as a major figure in Portugal's Casa Pia pedophilia scandal. Another leading figure dredged up in the widening circle of the Dutroux pedophilia operation, Jean Michel Nihoul, managed the group's finances out of posh offices on the Avenue de Louise in the heart of the Brussels business district. He managed a string of Dutroux's properties which functioned as pedophilia clubs in various countries, including a sumptuous and secluded villa in the Caribbean at which leading U.S. political figures, governors and members of Congress could satisfy their pedophile perversions safe from media sleuths.

Nihoul had been in and out of jail since the 1970's, on a wide range of money-laundering, drug-trafficking, and prostitution charges. He was also a leading power in Belgian right-wing political circles, a close friend of U.S. General John Singlaub and Rev. Moon of the World Anti-Communist League as well as to men in the upper echelons of the Sasakawa Foundation. Nihoul was also a power in Belgium's Christian Social Party.

In the 1980's,Nihoul ran an ecology cult, called Eco Vie [sic], through which he became friends for a time with the late Pym [sic] Fortuyn, a Dutch politician who was murdered. The organization itself served as a front for many of Nihoul's criminal activities.

Bron » https://web.archive.org/web/20180213023 … amp;page=2

Pierre Doris Maltais is de stichter van Ecoovie.

177

Discussie over ECOOVIE op dit forum (pagina 2) vermeldt "L'affaire Ecoovie: partie à Maastricht, la châtelaine mord" (Bron: Le Soir | Rene Hacquin | 24 december 1988).

Een wel zeer problematisch en slecht geschreven artikel (https://codshit.blogspot.com/2008/11/th … rtuyn.html) bevat de volgende passage - wederom onverifieerbaar - die zowat de inzet vormt van het gehele stuk : "[Fortuyn] learned more about what the Nihoul satanic gang had been doing long before Dutroux came on the scene."
("Fortuyn seems to have gotten mixed up with the paedophile operation after he moved to Rotterdam in 1988.").

178

Oliver Nevermind wrote:
coconut wrote:

» xeper.org (PDF)

Michael A Aquino. Psychological Operations! Priest of Set? Zurich? Nihoul?

Af en toe geloof ik mijn eigen ogen niet. Via Nihoul en Zurich kwam ik terecht bij een zekere Aquino die zichzelf uitgeroepen had tot
"Priest of Set" (Satanisme). Ik ga wat info opzoeken en wat vind ik, een militaire achtergrond Psychological Operations. Staat dit ook niet op het cv van een zekere Bougerol?

Hello! Here a lot of informations about Aquino » olivernevermind.wordpress.com

Unfortunately I don't speak dutch, but maybe someone can translate. In my opinion Aquino is the interface between Dutroux-Network, Satanism and Gladio.

coconut wrote:

Ik heb geen idee sinds wanneer Nihoul deze twee mannen kende (Lenzlinger en Feldbinger). Maar het is een feit dat men in België zeer goed op de hoogte was van hun praktijken via getuigenissen. Bij mijn weten nooit onderzocht. Geen interesse.

Had men het wel onderzocht had men Nihoul en Feldbinger zeer waarschijnlijk kunnen opsluiten voor moord op deze Zwitserse Hans Ulrich Lenzinger én had men bij hun netwerk uitgekomen. Ik gebruik de woorden als, indien en zeer waarschijnlijk maar het is een feit dat Nihoul en Feldbinger aanwezig waren in Zurich op het moment van de moord én een vrouw heeft vermeld dat haar man de moord aan haar bekende. Een Belgische vrouw.

Have you a source his wife was Belgian?

Steve Outrim argues that child pornography was widespread on the Internet during the 1990s and that a significant amount of the material was brought into circulation via an American army server. See https://burners.me/tag/michael-aquino/

179

Poseur wrote:
LEO wrote:

Het is de rechter die zich niet neerlegt bij de slotsom van de volksjury. Zeven juryleden beslissen 'schuldig', vijf juryleden beslissen 'onschuldig'! Waarom legt de rechter de uitslag van de neutrale jury naast zich neer? Waarom word er dan überhaupt nog een jury samengesteld als hun beslissing word genegeerd!

Artikel 351 van het toenmalige Wetboek van Strafvordering luidde als volgt:

Indien de beschuldigde slechts bij eenvoudige meerderheid aan het hoofdfeit schuldig wordt verklaard, beraadslagen de rechters onder elkaar over hetzelfde punt. Hij wordt vrijgesproken indien de meerderheid van het hof zich niet met de meerderheid van de jury verenigt

Thans is dit principe (iets anders verwoord opgenomen) in artikel 335 van datzelfde wetboek:

Indien de beschuldigde slechts bij eenvoudige meerderheid aan het hoofdfeit schuldig wordt verklaard, spreekt het hof zich uit. De beschuldigde wordt vrijgesproken indien de meerderheid van het hof het standpunt van de meerderheid van de jury niet volgt

Het is niet "de rechter" maar "het Hof", bestaande uit 3 rechters. De rechters zijn daarbij, net als de jury, neutraal. Daar de beslissing van de jury 7 tegen 5 was, is er sprake van een eenvoudige meerderheid. In een dergelijk geval verplicht de wet dat het Hof beraadslaagt. Het is de rechters in een dergelijk geval dus verboden zich zomaar neer te leggen bij het oordeel van de jury. Zij moeten zelf hun oordeel vormen. Het kan de rechters niet verweten worden dat zij de wet toepassen.

Verder nog enkele vragen of opmerkingen aan forumlid Coconut:

Dat Bouhouche nooit is verontrust i.v.m. Hilton is niet verwonderlijk. Zoals ik reeds heb gezegd volgt uit de getuigenis van X2 dat mevrouw Bouhouche niet bij de bewuste vergadering aanwezig was. Haar naam staat immers niet tussen de aanwezigen.

Wat is er zo belangrijk aan de datum 5 februari 1979? Is het verhaal i.v.m. die twee mannen en de moord gebaseerd op een echt verhaal? Ik begrijp niet direct waar het over gaat.

Of Nihoul daadwerkelijk een teddybeer heeft gegeven aan Christine van Hees wordt toch betwist. Voor zover ik kan zien doet alleen X1 hierover een verklaring. Uit de andere samenvattingen van verhoren blijkt dat de andere getuigen niets weten van een teddybeer (wat uiteraard niet wilt zeggen dat het niet waar is). Hiervoor verwijs ik naar het dossier waarvan de vindplaats werd meegedeeld door forumlid Scaramouche, zoeken op trefwoord "teddy". Ook in de media blijken er twijfels te zijn over het verhaal van de teddybeer, al kan ik de hele artikels niet lezen wegens een paywall (oa » www.demorgen.be).

In verband met het niet aanwezig zijn van mevrouw Bouhouche in het Hilton een opmerking . In het relaas van de meeting staat met de hand geschreven : Madame Bouhouche wat uiterlijk Madani Bouhouche had kunnen zijn . Het met de hand geschreven relaas van X2 was te vinden op het forum van 'Cobra' .

180

Daar heb ik toch wat vragen bij:

  • Hoe kan X2 een betrouwbaar relaas geven als ze naar eigen zeggen niet eens aanwezig was bij de meeting?

  • Wijkt dat relaas in elk geval dan niet af van hetgeen is opgenomen als verklaring in het samenvattende pv (la femme de Bouhouche)?

  • Hoe weet u trouwens zeker dat hetgeen blijkbaar ooit op het forum van 'Cobra' stond daadwerkelijk van X2 afkomstig was?