1

Informatie over Yggrasil - Levensboom, een schimmige organisatie in de schaduw van Westland New Post. De bron is het eindverslag van de tweede Bendecommissie.

C., die geen lid zou zijn van WNP maar er wel banden mee zou hebben gehad (wat blijkt uit zijn verhoor van 17.02.1989 - CWB - ibidem PV 22451/89), geeft meer uitleg over zijn banden met Herman Wachtelaer. Die laatste is een extreem rechtse activist die nog in Brussel als taxichauffeur heeft gewerkt. Tevens heeft hij banden gehad met het VMO en Erikson alsook met Libert en WNP. Het milieu van de taxichauffeurs schijnt er iets mee te maken te hebben, aangezien Angelou eveneens taxichauffeur was. Dat gold ook voor José Van den Eynde, de conciërge van 'l'auberge du Chevalier' in Beersel die op 30.09.1982 werd neergeschoten. Beiden kunnen met elkaar in verband gebracht worden, aangezien ze tussen 1978 en 1980 voor de Société de Taxis Indépendants (STI) in Brussel werkten.

C. bezorgt een aantal documenten over de vzw, 'Yggdrasil-Levensboom', die hij samen met Wachtelaer en Libert heeft opgericht; ook Latinus zou lid van die vzw zijn geweest. In het milieu van de Brusselse taxichauffeurs is onderzoek verricht om na te gaan of Wachtelaer en Angelou contacten met elkaar onderhielden (CWB - PV 17.03.1989).

De onderzoekers hebben verscheidene personen uit de entourage van Wachtelaer (vzw Levensboom) ondervraagd.

Zo bijvoorbeeld L., ex-vriendin van Wachtelaer, die vooral werd verhoord in verband met 'Yggrasil - Levensboom' (verhoren van 13.03.1989 tot 05.04.1989 - CWE - tion des 13.03.1989 au 05.04.1989 - CBW - ibidem PV 22614/89). Hetzelfde geldt voor V., ex-vriendin van Wachtelaer (ibidem MA III - CWB - 25.05.1989 - PV 22701189); ook L. werd verhoord over zijn contacten met Wachtelaer, Barbier, Latinus, de Lombaerde, Libert, ... en over de activiteiten van de vzw Yggrasil (ibidem, MA IV, CWB - dem, FA IV, CBW - 10.05.1989 - PV 22686/89). 10.05.1989 - PV 22686/89).

Uit een lijst van 207 leden van de v.z.w. 'Yggrasil - Levensboom' blijkt dat velen van hen ook lid zijn van WNP (Ibidem, MA I - CWB - 04.01.1990 - PV 23311190). De documenten die op 25.07.1989 in de woning van Herman Wachtelaer in beslag zijn genomen, worden geïnventariseerd (ibidem, MA I, CWB - 31.01.1990 - PV 23340/ 90) (Huiszoeking en verscheidene verhoren van Herman Wachtelaer tussen 01.06.1989 en 18.07.1989 door de CWE alsook verhoor van zijn vriendin,

Het dossier bevat een samenvatting van de verhoren van Wachtelaer (K55, MAIl, CWB -19.09.1989 - PV23022/ 89). Herman Wachtelaer heeft in de 'union nationale socialiste' gemiliteerd alvorens de groep 'HAGAL' te stichten die daarna de vzw 'Yggrasil-Levensboom' is geworden.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2 (edited by Boemerang 10-07-2012 13:27)

"Men gaat gedetailleerde inlichtingen inwinnen over Wachtelaer. Zijn beweging had de vorm van een vzw. Die onderzoeken bleken volkomen negatief. Mijns inziens waren zij echter toch waardevol: de speurders zijn zich, via Wachtelaer, immers gaan interesseren voor bepaalde extreemrechtse bewegingen die in Nederland bestonden en actief waren. Dat dossier was trouwens ook het voorwerp van een aanzienlijk aantal processen-verbaal in het luik WNP-onderzoek.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie, bijlage 5, pagina 29

De rechercheurs die Wachtelaer onder de loep hielden en tot de negatieve conclusies kwamen waren Lachlan en ... Ruth. Ergens in de verslagen worden twee Nederlandse initialen gegeven, ik heb deze passage niet meer kunnen terugvinden maar een van de initialen was E.H. (is waarschijnlijk Eite Homan)

Meer over Herman Wachtelaer en een bevestiging dat hij zich bezighield met biologische landbouw op een lap grond in Haacht » tueriesdubrabant.winnerbb.com

4

De volledige naam volgens de statuten is: Yggdrasil - Levensboom - Arbre de Vie - Irminsul. De vzw werd opgericht voor onbepaalde tijd. De zetel van de vereniging was gevestigd in Brussel.

De voorzitter was Herman Wachtelaar (officieel adres was in Brussel), de algemene secretaris was Michel Libert (idem), en de schatbewaarder was Marc De Jode (officieel adres in Zaventem).

De statuten werden afgesloten te Haacht (!) op 18 april 1983, maar blijkbaar bestond de organisatie al sinds 1980.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5 (edited by CleverTrevor 10-07-2012 20:07)

Volgens deze webpagina » bizzy.co.uk is de vzw nog altijd actief, zij het nu gehuisvest aan de Ninoofsesteenweg 685 in Anderlecht.

Als men naar dit adres zoekt, vindt men geen persoon die daar als woonachtig is geregistreerd, maar een hotel, geheten Ravensteinhof. Enig speurwerk op het Net leert dat in dit hotel in 1997 een neonazistische groep samenkwam, in 2002 de extreem-rechtse schrijver Guillaume Faye een lezing gaf en dat er ook in 2005 een extreem-rechtse bijeenkomst was. Het Vlaams Blok schijnt er ook te zijn geweest en toen kwam het tot een handgemeen met demonstranten. Maar die link met extreem-rechts zal wel allemaal toeval zijn. smile

6

» resistanceeuropeenne.online.fr

7

CleverTrevor wrote:

Volgens deze webpagina » bizzy.co.uk is de vzw nog altijd actief, zij het nu gehuisvest aan de Ninoofsesteenweg 685 in Anderlecht.

Ik heb even het Belgisch Staatsblad nagekeken, maar op bovenstaand adres is geen enkele vzw gevestigd of zelfs nooit gevestigd geweest. Leeft die Wachtelaer nog eigenlijk?

8 (edited by dim 11-07-2012 11:21)

Op het adres is weldegelijk Levensboom geregistreerd, maar in 1997 pas. Voor wie het interesseert, heb wat meer info over Ravensteinhof op hetzelfde adres gevonden:

» anneesdeplomb.topdiscussion.com (onderaan pagina)
» anneesdeplomb.topdiscussion.com (foto's)

9

Zien we daar, letterlijk om de hoek, de Herderliedstraat.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

10

Inderdaad! En bv. Mettewie, ook niet onbekend.