Wat kunnen wij hier op antwoorden? Wij zijn geen slachtoffers. Een royale beloning voor de daders? Ik denk dat ongeveer 95% van de mensen je gek gaan verklaren. Het feit dat zij nog altijd vrij rondlopen, is dat dan geen royale beloning op zich, om niet te zeggen meer dan royaal? Vergeet trouwens niet dat bij Delhaize nog altijd veel geld ligt voor die ene tip.

Maar je hebt gelijk in die zin dat Geens de moed zou moeten hebben een initiatief te nemen, al was het maar om de mening van elk slachtoffer te horen en dan conclusies te trekken.

Je spreekt van daders, kan je dan nog eens de definitie van dader geven.

Wat zou trouwens de mening van de verschillende advocaten in dit of een ander initiatief zijn ... krijg om te beginnen die maar eens op één lijn.

één ding is zekeren, dat mag ik als buitenstaander zeggen denk ik, het is de hoogste tijd dat de slachtoffers dit hoofdstuk op één of andere manier kunnen afsluiten. Want stel dat men hun morgen vijf mogelijke daders kan aanwijzen en het proces er eindelijk komt, dan nog zijn ze jaren bezig.

Vergeet trouwens ook niet dat er mogelijk verkiezingen komen ... geen sprake van dat Geens op dit moment een initiatief gaat nemen. En veel geld is er ook al niet.

52

Beste Coconut, zaak lijkt mij er een van het alles, zo niet veel overstijgende soort. Met andere woorden: die raakt veel meer dan alleen de slachtoffers in enge zin en de daders. Zaak hield België heel lang zijn greep.

Wat zou het betekenen als de daders ook royaal gecompenseerd worden, zeker als je beseft dat die tot op heden niet eens kunnen worden gelinkt aan één of meer bepaalde groeperingen? Dat laatste is tevens het antwoord op jouw vraag of ik een definitie van de daders kan geven; neen!

De nog steeds lopende strafzaak tegen de Bende van Nijvel is er een voor de bühne. Van welke advocaat van welke ongekende verdachte, laat staan ongekende dader, kan je verwachten dat die een ook nog eens incompleet strafdossier - delen daarvan zijn gestolen en wel aantoonbaar onder auspiciën van de Belgische staat - van miljoenen pagina’s zal hebben doorgelezen en besproken? Dat gaat niet meer gebeuren/lukken en ook daarmee is er eind gekomen aan de strafrechtelijke vervolging als je het mij vraagt.

Zaak moet radicaal anders worden aangevlogen. Het enige wat nog werkt is om te proberen de hopelijk nog levende (in)directe daders er op een andere manier bij/in te betrekken. waardoor de slachtoffers, die nimmer zijn gecompenseerd voor het leed dat hen is aangedaan, recht zal kunnen worden gedaan. Een eventueel strafproces gaat geen jaren duren, omdat het daarvan niet meer zal komen.

Het vele geld dat wordt verbrand in het kader van het huidige strafrechtelijke onderzoek naar de Bende van Nijvel kan prima worden herbestemd, bijvoorbeeld op de hiervoor geschetste wijze.

Voila, dit schijnbaar simpele plan van jou uitrollen in de werkelijkheid begint al met problemen aangezien je geen definitie van dader kan geven. (Daders kunnen lid zijn van groeperingen die op hun beurt aangestuurd werden door ... etc. En is hij die het onderzoek moedwillig de verkeerde kant uitstuurde mede - dader enz.). Ik stel voor dat je een task force voor deze exit opricht (we hebben dan toch iets geleerd door Corona).

54

Dat bedoel ik, het feit dat er (zelfs) geen definitie van daders kan worden gegeven, vormt een reden te meer om je in zeker opzicht daarmee te (willen) (gaan) verenigen. Het plan is zeker simpel - voer het uit - en als er zich dan personen melden, wier verklaringen op waarheidsgehalte worden geverifieerd, zou de zaak geheel of deels kunnen worden ge-/verklaard. Hiervoor heb je geen taskforce nodig, aangezien de politiek (Geens) die handschoen moet oppakken, ook omdat de huidige rol van het federaal parket zowel linksom als rechtsom is uitgespeeld. De woorden van Geens dat er binnen drie jaar een proces komt, zijn volledig uit de lucht gegrepen, dus kom op zeg, speel het anders!

Indien wordt uitgegaan van de premisse dat de boven- en onderwereld samenspanden in het Bende van Nijvel-verhaal, ligt, vanwege de verwevenheid van de boven- en onderwereld, het uitloven van een dikke vette beloning aan de (in)directe daders van de Bendefeiten uitdrukkelijk voor de hand.

Maar hetgeen jij aangeeft bestaat reeds Darty. Er is de regeling voor de spijtoptanten plus de premie » Nieuws

56

Ik zie het, dank; een bekentenis over een medeverdachte, in ruil voor strafvermindering. Zo’n regeling mag er ook zijn, maar mijn idee is verstrekkender; geld en geen strafvervolging, in ruil voor een bekentenis, strekkende tot een gedeeltelijke of gehele oplossing van het Bendemysterie.

Er is alweer een nieuwe serie over Palme, deze keer op netflix.

59


Deze is ook op Nedvlikz ....