1

Topic: Albert Raes

Bijnaam le roi Albert. Hij was vanaf 1977 tot 1990 baas van de Staatsveiligheid; koppig en gesloten personage; beschouwt zichzelf als een commis d'état; wil zijn dienst onafhankelijker maken van de CIA, maar stuit daarbij op heel wat weerstand, onder meer van de entourage van Vanden Boeynants waarmee hij enkele persoonlijke conflicten heeft.

Lees hier een kort interview met Albert Raes » Staatsveiligheid

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Albert Raes

Persoonlijke conflicten met Vanden Boeynants, dat is wel erg zacht geformuleerd. Georges Timmerman stelt onomwonden dat Raes de collapse van de hele CEPIC op zijn palmares heeft. Of formuleer ik nu te hard? Oordeel zelf:

Langer geleden, maar nog steeds actueel, is het verhaal van baron Benoît de Bonvoisin. Op basis van een nota van de Staatsveiligheid, waarin de baron werd afgeschilderd als de occulte financier van gewelddadige extreemrechtse groepen, werd de reputatie van de edelman begin jaren tachtig grondig gekraakt. De Bonvoisin had het karakter en het geld om terug te vechten en voert al dertig jaar een procedureslag om zijn verloren eer te herwinnen.

Anderen, die misschien op dezelfde manier door de Staatsveiligheid werden aangepakt, verdwenen in de anonimiteit. De bedoeling van de beschadigingsoperatie tegen de baron werd pas achteraf duidelijk, namelijk om via hem Paul Vanden Boeynants en zijn CEPIC-politiek uit te schakelen. Wat ook is gelukt. "

Re: Albert Raes

De conflicten tussen Albert Raes en VDB (nochtans allebei christen-democraat) zijn onder meer ontstaan uit een aantal conflicten die zich hebben voorgedaan tijdens hun ambtstermijn. VDB was minister van Defensie tijdens de periode van 1972-1979 en tijdens die periode werd oa Albert Raes (1977) hoofd Staatsveiligheid. De legerhervorming (leger enkel bestaande uit beroepsmilitairen) was waarschijnlijk het (logische?) gevolg van de mislukte poging in 1973 tot staatsgreep.

Niet alleen de legerhervorming maar ook de oprichting in 1974 van PIO (bijna identieke streefdoelen als Staatsveiligheid) moesten tot een sterkere legereenheid leiden en VDB zou het gewoon als volstrekt normaal gevonden hebben indien ook Staatsveiligheid onder Defensie zou ondergebracht worden. Dit was niet naar de zin van A. Raes, die eigenlijk al reeds ontstemd was door de grote bemoeizucht van de CIA op een aantal domeinen. Hij koos voor een onafhankelijke koers en werd hierin gesteund door zijn superieuren, ministers van Justitie en voornamelijk Jean Gol.

4

Re: Albert Raes

Ja, maar waren dat redenen genoeg om VdB "te pakken" via zo'n vergaande operaties vanuit de Staatsveiligheid (incl. zijn CEPIC en de baron)? Je zou denken dat zoveel nastiness toch wel diepere gronden had. En in welke mate was Raes zelf initiatiefnemer of gewoon een speelbal van andere krachten? De Congo-piste is bvb. niet oninteressant.

5

Re: Albert Raes

Albert Raes in Ter Zake over Gladio, de Bende van Nijvel ("waar ik geen mening over heb") en zijn weigering om de namen van de Belgische Gladio-agenten niet te noemen » www.deredactie.be

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

6

Re: Albert Raes

Albert Raes in een notendop:

(...) Ook Bruggeling Albert Raes, de laatste grote historische baas van de Sûreté, was een CVP-benoeming. De mysterieuze spionnenbaas bleef lange tijd een naam zonder gezicht, tot hij uiteindelijk gedwongen werd om voor een parlementaire onderzoekscommissie te verschijnen en de fotografen beelden schoten van een verschijning die zich schichtig probeerde te vermommen met een geruit petje.

Raes moest in 1990 het veld ruimen omdat zijn positie kraakte onder het gewicht van de talloze politiek-criminele affaires uit de ‘loden jaren’ tachtig, toen het leek alsof een demonisch meesterbrein ons land gebruikte als oefenterrein voor de strategie van de spanning. De brandstichting bij het linkse weekblad Pour, de uitgelekte nota over de financiering van het CEPIC (de rechtse vleugel van de toenmalige PSC) door baron Benoît de Bonvoisin, de ontdekking van de neonazimilitie Westland New Post en de zelfmoord van WNP-leider Paul Latinus, de aanslagen van de 'communistische' terreurgroep CCC, de onthullingen over de anticommunistische stay behind-organisatie Gladio, het dossier-Pinon en de ongrijpbare verhalen over de Roze Balletten en vooral de moordende aanslagen van de Bende van Nijvel: in al die dossiers heeft de Staatsveiligheid een nooit helemaal opgehelderde rol gespeeld.

Sinds zijn ophefmakende vertrek werkt Raes (inmiddels 74) in alle discretie als consul-generaal in Marokko, maar zijn invloed op de dienst is ook meer dan vijftien jaar later nog altijd tastbaar aanwezig. Echte spionnenmeesters gaan, dat is bekend, nooit met pensioen. Een aantal van zijn toenmalige adjudanten, zoals Christian Smets (destijds bekend onder de schuilnaam Canard) en Robin Libert (momenteel directeur van de analysedienst) bekleden nog steeds topfuncties bij de Staatsveiligheid. "Zolang de etterbuilen uit het verleden niet volledig zijn leeggehaald, blijven de oude spoken rondcirkelen", weet een insider. "Zeker in de mentaliteit van de dienst blijft het duistere verleden een rol spelen."

Meer » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Albert Raes

Toch wel heel opvallende de laatste tijd, een charme offensief, Raes in beeld en dat minuten lang! Twee weken voordien Calmette, Lammers en Smets plus anderen, de naam Achten die valt. Een wonder!

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Albert Raes

De antwoorden van Raes waren vooral bedoelt als diplomatisch nietszeggend en dat hij na 24 jaar de namen van de agenten niet vrij geeft, lijkt mij nogal logisch en bewonderenswaardig.

Re: Albert Raes

Naar aanleiding van de Panorama-uitzending over Gladio zat Albert Raes op 10.12.2014 in de studio van Terzake. Op een bepaald ogenblik gaat het over het feit of er al dan niet een link is tussen het Gladio-netwerk en de Bende van Nijvel. Tijdens dat deel van het interview antwoordt Albert Raes, op een schitterend manier, absoluut niet op de concrete vragen van de journalist. Het fragment is te zien op de volgende link » www.canvas.be Zoek naar de uitzending van 10.12.2014. Het stukje over Gladio begint op 18’25, de fameuze discussie met Raes over de Bende van Nijvel begint op 25’22.

Maar voor het geval de link ooit in de toekomst niet meer zou werken, heb ik hieronder de vragen en de antwoorden eens tekstueel neergeschreven. Oordeel zelf maar ...

Annelies Beck: De vraag in de documentaire die straks wordt uitgezonden is o.a. of er een verband kan geweest zijn tussen dat netwerk [Gladio-netwerk] en de Bende van Nijvel. Wat is uw opinie daarover?

Albert Raes: Dit is een oud refrein, dat zijn oorsprong gevonden heeft … als de klassieke opsporingsdiensten - daarmee bedoel ik de politieoverheden en de gerechtelijke onderzoekers niet waar - … euh … na nochtans zeer zeer zeer hard en vlijtig daarop gewerkt te hebben, mog er niet in gelukt waren - en ook nog niet zijn overigens - om daders van de Bende van Nijvel met zekerheid te identificeren én in beschuldiging te stellen.

Annelies Beck: Dat is nooit gebeurd zegt u …

Albert Raes: Dat is nooit gebeurd.

Annelies Beck: Dus, kunt u hand op het hart zeggen: géén van die Gladiomensen of leden van dat netwerk hebben iets te maken met de Bende van Nijvel?

Albert Raes: Géén enkele van die medewerkers heeft het profiel of de mogelijkheid, want ze waren zeer gecompartimenteerd niet waar. Ze hadden géén contacten met mekaar en daarenboven ze waren uitgekozen. Het waren zeer eerbare lieden. En ik ben niet te beroerd om er aan toe te voegen: het was een elite.

Annelies Beck: Ja maar, dat gezegd zijnde, die mythevorming, die verhalen blijven natuurlijk wel de ronde doen want we weten nog altijd niet wie die mensen zijn of waren. Hun namen zijn niet publiek gemaakt. In Italië is dat wel gebeurd. Zou het geen goed idee zijn om dat hier dan ook te doen en de mythes voor eens en voor altijd te begraven?

Albert Raes: De medewerkers aan dit, deze, stafoefening hebben niets te maken met criminele activiteiten.

Annelies Beck: Maar nu moeten we u op uw - met alle respect - op uw woord geloven natuurlijk.

Albert Raes: Wel, niet alleen dat.  Niettegenstaande … euh … diep gegaande … euh… onderzoeksmaatregelen in verschillende gerechtelijke arrondissementen, heeft men tot nu toe, NEEN, géén enkele inbeschuldigingstelling kunnen hard maken, niet alleen tegenover de medewerkers aan deze mobilisatiestructuur maar ook tegenover anderen zijn er nog geen inbeschuldigingstellingen hé.

Annelies Beck: Heeft u wél een eigen visie op de Bende van Nijvel? Op wat daar op dat moment achter zat? Want er werd altijd gezegd: het was een manier om de veiligheidsdiensten, de politie eventueel, meer middelen te geven doordat er een klimaat van angst gecreëerd werd en zo.

Albert Raes: Ik heb het recht niet daarover een mening te hebben om de zeer eenvoudige reden dat wij NIET mochten deelnemen, in parallel, aan gerechtelijke onderzoeken. Dat zou niet toegelaten …

Annelies Beck: De staatsveiligheid stond daarbuiten?

Albert Raes: Dat stond daar volledig buiten.De Veiligheid van de Staat houdt zich niet bezig met criminaliteit van gemeen recht. Maar wat betreft het … euh … weigeren van de identiteiten prijs te geven heb ik voldoende aangetoond dat dit het voorwerp uitmaakt van een dienstgeheim, militair geheim en beroepsgeheim. Men heeft mij …

Annelies Beck: U bent daarin zeer formeel?

Albert Raes: Ik ben daarin zeer formeel. Men heeft mij in een parlementaire commissie aangespoord om mijn beroepsgeheim te verraden. Dit heb ik niet toegestaan, het zal het niet toestaan en het zal nooit toegestaan worden. Ik behoud het geheim.

Re: Albert Raes

Merovinger, wat vindt u precies 'schitterend' aan deze antwoorden? Ik lees er weinig bijzonders in.