1

Topic: Wackenhut

Amerikaans beveiligingsbedrijf opgericht door anciens van het FBI en de CIA.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2 (edited by Merovinger 19-04-2013 14:08)

Re: Wackenhut

Werd in 1954 in Florida opgericht door vier ex-FBIers onder de naam Special Agent Investigators Inc. Daarna veranderde de naam in The Wackenhut Corporation. In 2002 nam Group 4 Falck het Amerikaanse The Wackenhut Corporation over. In 2010 veranderde The Wackenhut Corporation de naam officieel in G4S Secure Solutions (USA) Inc. In Amerika levert Wackenhut beveiligingsagenten voor de bewaking van vele gevangenissen, nucleaire sites en militaire installaties alsook voor de Amerikaanse ambassades over de hele wereld.

Meer » www.nndb.com

Wackenhut had ook beveiligingsopdrachten in België die o.a. door Marcel Barbier werden uitgevoerd.

3

Re: Wackenhut

Wackenhut heeft in de eerste jaren tachtig zijn licentie verloren in België en schijnt dan na tiental jaar terug te komen nadat ze zelf Securitas hebben opgekocht. Na te zien.

4 (edited by Walter Baeyens 19-04-2013 19:50)

Re: Wackenhut

Wackenhut is een onderaannemer van de CIA.

5

Re: Wackenhut

Ik blijf erbij: Wackenhut is ergens 1983 buitengegooid uit België, licentie verloren en is daarna via de achterdeur terug binnen.

2002: Group 4 Falck enters the US security market by acquiring The Wackenhut Corporation, the second largest security services company in the US. Nick Buckles becomes Chief Executive of Securicor.

2003: Securicor sells its distribution business to Deutsche Post. Group 4 Falck sells its shares in Wackenhut Correction Corporation and Wackenhut Resources Inc.

Re: Wackenhut

Per Koninklijk Besluit van 11 augustus 1980 kreeg de firma Wackenhut voor de laatste maal een uitzondering op de wetgeving inzake privémilities  en werd voor de laatste keer aan Wackenhut de toelating toegekend om in België bewakingsdiensten uit te voeren. Deze toelating werd na de geldigheidstermijn van het Koninklijk Besluit niet meer verlengd en verviel dus op 1 juni 1981.

7 (edited by K& 29-04-2013 21:56)

Re: Wackenhut

Prima, zo kunnen we Barbier, Calmette zijn activiteiten in de tijd plaatsen. Nu nog vinden wanneer Monitor de bewaking deed van de NAVO basissen en van Delhaize? LEO? Zie bommeleer op tueries en in de Luxemburgse pers.

Re: Wackenhut

Wackenhut's right-wing politics have not been confined to supporting U.S. administrations. In 1977, Wackenhut obtained special permission to operate in Belgium; according to Edward Herman and Gerry O'Sullivan's The Terrorism Industry, Wackenhut 'quickly got involved with right-wing terrorists who were themselves linked to state security agents." Wackenhut's local director in Brussels, Jean-Francis Calmette was a rightist who had hired and given combat instruction to members of Westland New Post, a Belgian fascist group. Wackenhut left Belgium in the early 1980s, following accusations that its guards were luring immigrant children into basements and beating them.

Bron » prop1.org

9

Re: Wackenhut

Malta-ridder William "Bill" Casey was (ooit) legal counsel voor Wackenhut.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Wackenhut

Hieronder een aantal schriftelijke vragen uit 1981 over de firma Wackenhut België gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Schriftelijke vraag nr. 1867/80 van mevrouw Lizin aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen  (19 januari 1981)

Betreft: Verlenging van het contract van de Commissie met een particuliere bewakingsdienst

Kan de Commissie de vrees, die in verscheidene kringen is ontstaan over de verlenging van het door haar met een particuliere bewakingsdienst gesloten contract, ongegrond verklaren?

Kan zij de verzekering geven dat zij niet zal ingaan op het aanbod van een van oorsprong Amerikaanse bewakingsdienst, Wackenhut, die door haar activiteiten in City 2 ernstige vermoedens heeft doen rijzen dat zij banden onderhoudt met rechtsextremistische groepen?

Antwoord van de heer O'Kennedy namens de Commissie (9 maart 1981):

De Commissie heeft inderdaad offertes gevraagd voor een nieuw contract met een particuliere bewakingsdienst. Zij kan het geachte Parlementslid mededelen dat er op de offerte van de in de vraag genoemde firma niet is ingegaan.

Schriftelijke vraag nr. 1952/80 van de heer Van Miert aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen (9 februari 1981)

Betreft: Bewakingsdiensten voor de Europese Instellingen

  1. Kan de Commissie bevestigen dat er stappen zijn ondernomen om de bewaking en beveiliging van de gebouwen van de Europese Instellingen voortaan toe te vertrouwen aan de NV Wackenhut Belgium, gevestigd Edelknaapstraat 41 te Elsene?

  2. Is de Commissie ervan op de hoogte dat zich met personeelsleden van deze firma in de uitoefening van hun functie incidenten hebben voorgedaan in het handelscomplex City 2 te Brussel, waarvoor zij eveneens met bewaking en beveiliging belast is en op basis waarvan destijds een gerechtelijk onderzoek werd ingesteld?

  3. Is het de Commissie bekend dat de Belgische Regering, bij toepassing van lid 2 van artikel 1 van de wetten van 29 juli 1934 en 4 mei 1936 op de privé-milities, de vergunning van de firma Wackenhut Belgium heeft verlengd voor een periode van één jaar in plaats van de normale periode van drie jaar?

  4. Is de Commissie van mening dat de opdrachten die aan de firma Intergarde werden toevertrouwd, onvoldoende warden uitgevoerd zodat zij in haar vervanging wil voorzien t.v.v. de firma Wackenhut Belgium?

Antwoord van de heer O'Kennedy namens de Commissie (23 maart 1981)

Het geachte Parlementslid zij verwezen naar het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag nr. 1867/80 van mevrouw Lizin.