1

Topic: Claude Dery

Commandant bij de militaire inlichtingendienst ADIV en ballistisch expert van het gerecht. Hij leerde Bouhouche hoe een ballistisch expert zijn analyses maakt, was nauw verwant met majoor Bougerol en lid van de conservatieve Milice de Jésus Christ in Charleroi.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2 (edited by Merovinger 03-04-2013 18:22)

Re: Claude Dery

Mogelijks heeft Dery al vroeg een aantal analyses vervalst bij feiten gepleegd door WNP-leden. Uit De namen uit de doofpot:

Commandant Dery, de ballistische expert van de Bendewapens, was inlichtingenofficier bij de militaire veiligheidsdienst SGR-ADIV. De Gladiocommissie reveleerde dat Dery reeds vanaf de beginfase deel uitmaakte van de militaire branche van het PIO. Volgens Bougerol was Dery zelfs aanwezig bij de oprichtingsfase van het PIO. Daarnaast was hij samen met SDRA-agent Fagnart en majoor Bougerol lid van de religieuze orde Confrérie des Hospitaliers de Notre-Dame d'Aulne. Dery was op de hoogte van de goede contacten tussen het duo Bougerol-Fagnart en het Front de la Jeunesse.

Dery speelde als expert een dubieuze rol in het Bendeonderzoek. De Bendecommissie-bis maakte in haar conclusies zelfs korte metten met deze expert. Vooreerst twijfelde de commissie sterk aan de deskundigheid van Dery: "Geen enkel document uit het ADIV-dossier van Claude Dery verwijst van ver of dichtbij naar de capaciteiten en de opleiding van de heer Dery als deskundige in de ballistiek." Daarnaast sprak de Bendecommissie-bis in scherpe taal over de dubieuze relaties van Dery: "Meerdere getuigen hebben aan de commissie verklaard dat de deskundige Dery door het criminele milieu onder druk werd gezet.

De BOB'ers Ruth en Lachlan van de Bende-cel te Charleroi getuigden ooÍ de Bendecommissie-bis over het bestaan van een proces-verbaal, waar sprake is van mogelijke druk vanuit de vriendenkring en het milieu rond Dery om zijn wapenexpertises te vervalsen. Toen commissieleden vragen begonnen te stellen over dit milieu van Dery, waaronder enkele duistere ordes, verwezen de BoB'ers expliciet naar het lidmaatschap van Majoor Bougerol: "We hebben effectief de naam teruggevonden van Majoor Bougerol, een oudgediende van het leger".

De feiten werden hen door twee getuigen gerapporteerd, die hierover later een officiële verklaring aflegden. Dery zelf gaf toe onder druk te zijn gezet, maar zonder de concrete feiten of het dossier te specificeren. De BOB'ers werden voor de eerste maal met de naam van Dery geconfronteerd in hun enquête naar de neonazigroep Westland New Post. Hier botsten ze op allerlei splintergroepjes van verschillende pluimage, die op zich geen echte band hadden met de WNP-groep. Het was zo dat ze ontdekten dat Dery lid was van Les Hospitaliers de l'Abbaye d 'Aulne en de Milice de Jésus Christ. Volgens hen waren dit zeker geen folkloristische groepjes.

3 (edited by Robert French 03-04-2013 13:43)

Re: Claude Dery

Bedankt Ben. Dit is in mijn ogen "duidelijk" nog een bewijs, van waar ik de expertise heb tegengesproken en "voor onmogelijk" melde enkele dagen terug op de AK15 en AK18. Samenwerking, corruptie, valsheid in geschrifte, ...

Zo stilaan worden bepaalde zaken klaar en duidelijk, maar ook de verwijzing naar de staatsveiligheid franco-belge en waar ik verwezen heb naar de Franse staatsveiligheid die nu ook zijn neus dieper in de zaak steekt. Het zou wel eens kunnen dat binnen enkele tijd, die oud leden die in Frankrijk wonen, snel gaan verhuizen alvorens er nog meer bewijzen geleverd worden dat 80-90 "iets" werd samengebouwd binnen deze diensten ter ondersteuning van hoge kopstukken nog niet echt vermeld in het onderzoek.

Afwachten nu. De boodschap met het Franse parkeerticket en het deel van de Franse nummerplaat word opnieuw opgenomen. Dus, Dery en konsoorten, hop in de gevangenis.

4 (edited by Merovinger 03-04-2013 18:28)

Re: Claude Dery

Nog een uitgebreid, en volgens mij belangrijk, uittreksel uit De namen uit de doofpot over de handel en wandel van Dery. Dit toont aan dat we de ballistische linken die Dery gemaakt heeft volgens mij niet zomaar blindelings moeten volgen.

Kapitein Schot, de coördinator van de Bendecel in Charleroi, situeerde tijdens zijn getuigenis de pressies op Dery om expertises te vervalsen in de periode rond 1987 -1988 en vulde dit aan. Hij sprak hierbij expliciet over manipulaties van Dery in het Bendeonderzoek. Dery stelde valse pv's en expertiseverslagen op, en lanceerde zo een valse onderzoekspiste naar kubieke kogelhulzen. "Een ander voorbeeld van valse pistes is dat van de kubusvormige  kogelhulzen. In februari 1991 herlas een onderzoeker aandachtig de proces-verbalen en de ballistische onderzoeksresultaten over de feiten in Hoeilaart, waarbij twee Rijkswachters werden neergeschoten."

"Hij ontdekte een fout wat betreft de hulzen die als kubusvormig werden omschreven. Vervolgens ontdekte hij een hele reeks dwalingen. Hij wendde zich tot FN in Herstal voor verdere inlichtingen omtrent dit soort hulzen. Wat hem daar werd verteld, klopte helemaal niet met het rapport, dat was opgesteld door een college van drie ballistische experts. Een magistraat gaf hem de toelating deze experts te ondervragen. De twee eerste die hij ging opzoeken, vertelden dat ze de hulzen in kwestie nooit hadden gezien. Ze hadden het rapport dat door de derde expert werd opgesteld, trouwens niet ondertekend. Uiteindelijk belandde de onderzoeker bij die derde expert, die een meer dan wazige uitleg gaf over de kogelhulzen die weinig kubusvormig bleken te zijn. Dit betekent dat men van meet af van een vals gegeven was vertrokken, vermits we in het het begin zochten naar kubusvormige hulzen”.

Op vraag wie deze expert was, antwoordde Schol: "Het gaat hier om M. Dery, die reeds overladen is."

Eind jaren zeventig en begin tachtig had Dery gewone professionele contacten met Bouhouche, die op dat moment bij de BoB-Brussel werkte. Maar daarnaast heeft Dery in 1980-1981 Bouhouche gedekt voor een schietincident bij een achtervolging. Bouhouche had hierbij niet-gereglementeerde munitie, de dumdum kogels, gebruikt en aan Dery gevraagd dit niet in zijn expertiseverslag te melden. Wat ook niet gebeurde. Dery rapporteerde dit niet zodat Bouhouche geen problemen kreeg.

De Gladiocommissie reveleerde in haar eindverslag over de ballistische expertises van Dery: "De commissie vernam eveneens dat de heer Bouhouche, toen lid van de BoB, deel had aan sommige aspecten van het deskundigenonderzoek uitgevoerd door de heer Dery". BoB'er Bouhouche had zich bij Dery gepresenteerd met de opmerking dat hij er elke expert kon inluizen, wanneer hij maar wilde. Omdat Bouhouche chef was van een recherche-eenheid binnen de BoB, heeft Dery hem tweemaal gedurende een halve dag geïntroduceerd in zijn ballistische technieken. Dery had nadien ook problemen om de kogelhulzen waarmee FN-directeur Juan Mendez vermoord werd, te identificeren.

Het was wapenexpert Dery die als eerste het verband tussen een aantal overvallen gelegd heeft. Toen werd voor het eerst het begrip 'de Bende van Nijvel' gelanceerd. De echte Bendeaanslagen op de grootwarenhuizen zouden pas later volgen. Volgens de Dendermondse kolonel Sack, de voormalige coördinator van de Delta-cel, was op dat moment de Bende van Nijvel een mythe, die pas later door een ingehuurde bende overgenomen werd. (…)

Tenslotte hoeven de manipulaties van Dery en zijn omgeving, zoals het lanceren van valse wapenpistes, ook niet per se te wijzen op een directe betrokkenheid bij de Bende van Nijvel. Het is mogelijk dat de Bendeonderzoekers in de loop van hun speurwerk te dicht genaderd waren bij andere criminele activiteiten van het extreme-rechtse milieu rond Dery en dat de speurders dringend op een andere piste moesten gezet worden. De Bendecommissie-bis maakte hierbij zelf melding van de deelname van Dery aan het PIO. Mogelijk is er ergens een apart deeltje van dit complex allegaartje een eigen leven gaan leiden. Niemand kan het zeggen. Wel duidelijk is dat er voldoende aanleiding bestond tot chantage praktijken en beïnvloeding - mogelijk sabotage – van het Bendeonderzoek.

Om dit kluwen van manipulaties te ontwarren zullen toch enkele dossiers met elkaar moeten vergeleken worden. Zo verklaarde Bendecoördinator Schot voor de Bendecommissie-bis dat ze bijvoorbeeld de link tussen het PIO-EIM, het PDG en het Tuna-netwerk-Eurosystem nooit bestudeerd hebben. In haar eindrapport heeft de Bendecommissie-bis deze manipulaties en de rol van extreem-rechts hierin ook niet echt uitgevlooid. De Bendecommissie-bis concludeerde wel: "Op grond van die vaststelling kan worden gesteld dat er tot op heden geen materiele aanwijzingen zijn om de hypothese te ondersteunen dat extreem-rechts - in de vorm van één of andere organisatie zoals Front de Ia Jeunesse of WNP - daadwerkelijk betrokken zou zijn geweest bij de aanslagen van de Bende van Nijvel".

Dat er geen echte materiële aanwijzingen die naar het Front de la Jeunesse wijzen, opgespoord werden en dat de Bendecel van Charleroi hier effectief naar gezocht heeft, is inderdaad juist. Maar er werden wel manipulaties vanwege het extreem-rechtse milieu rond Dery teruggevonden. En zeker tot in oktober 1997, het moment van de eindconclusies van de Bendecommissie-bis, werden er nog voor geen enkele piste echte materiële aanwijzingen gevonden.

5 (edited by the end 03-04-2013 22:11)

Re: Claude Dery

Boeiende tekst. Het was al overduidelijk dat de testen van Dery niet deugden maar dat hij tot 1997 bezig was das straf. Werkte Dery bij de ADIV/SDRA, en welke functie had hij daar? Dus de testen voor Waver en Hoeilaart zijn vervalst, waar ik al voor vreesde zie de 9mm nr1 en de 7,65 nr1, waarschijnlijk zal hij ook de testen voor de aanslag van Vernaillen en WNP gedaan hebben?

In de rand van bovenstaande maar wel verwijzen naar de handtekening van de Bende van Nijvel: alle oorlogswapens die op markt werden gebracht, werden eerst getest en dit door de rijkswacht. Tevens was dat ook zo voor inbeslaggenomen oorlogswapens bij misdrijven (Vernaillen), het bewaren en testen gebeurde door de rijkswacht. Voor sport en jachtwapen was dat een labo/testbank in Luik. Tevens was er een dienst van de ADIV bevoegd voor de bewaking van militaire geheimen die gestolen zijn zie, NATO telexen, geheime kogelvrij vesten, H&K bij de Dyane, ook de gebruikte. Niet alleen zijn vrienden maar ook zijn werkgever hadden belang bij de theorie van de "roofdieren".

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

6

Re: Claude Dery

Ergens op de tueries-site: Dery stond altijd paraat, zelfs midden in de nacht om ter plaatse af te stappen. Dat was zowat de reden om altijd eerst bij Dery uit te komen. Hij zou zowat 5000 analyses hebben gedaan, dus aan 5000bfr minimum, dat loopt nogal op hé! Zelfs met al de kritiek op hem was hij er toch ook maar weer bij toen joods professor Wybran werd neergeschoten op de parking van ULB. Hij verwittigde eerst de Mossad en alles was 's morgens bijna opgeruimd. Er werd alleen nog een vals kaliber kogelhuls gevonden die niets met de aanslag te maken had.

"Cubieke" of "komieke" kogelhulzen zullen wel een slechte vertaling zijn geweest voor wat eigenlijk "metrische maten" zal zijn geweest.

7

Re: Claude Dery

Kan iemand mij het principe van onder-gekalibreerde munitie verklaren? Welke combinaties zijn mogelijk zonder gevaarlijk te worden?

Re: Claude Dery

Hetzelfde lot was voorbestemd voor Claude Dery, de gerechtelijk wapenexpert die begin 1986 vaststelde dat voor de moord op Mendez een wapen van Bouhouche was gebruikt. Bouhouche kreeg via zijn echtgenote een blanco papier met de handtekening van Dery. Na wekenlang oefenen op diens handschrift, stelde Bouhouche een afscheidsbrief op, waarin Dery zijn 'zelfmoord' verklaarde door te wijzen op de vele vergissingen die hij in zijn loopbaan had begaan, als gevolg waarvan tal van onschuldige burgers voor moord waren veroordeeld.

De expertise op het wapen van Bouhouche was uiteraard één van die "vergissingen". Onduidelijk is nog hoe Bouhouche vanuit de gevangenis van Nijvel, en later van Leuven, deze 'zelfmoord' heeft kunnen ensceneren. Verwacht wordt dat Beijer, die in het Brusselse criminele milieu op zoek moest naar een geschikt persoon om à raison van 120.000 gulden deze 'zelfmoord' uit te voeren, ook daarover nog nadere inlichtingen kan verstrekken.

Bron: Leidsche Courant | 5 april 1988

Re: Claude Dery

Als je het zo leest, is heel het bende-onderzoek op drijfzand gebouwd:

  • De feitelijke verbanden tussen de verschillende feiten zijn gelegd door een dubieuze expert.

  • En de wapens die teruggevonden werden in Ronquières zijn mogelijk sterk gemanipuleerd

Re: Claude Dery

Dery was omringd door verdachte figuren en werd gemanipuleerd. Voor Bouhouche was het waarschijnlijk een droom scenario om de wapenexpert te kunnen manipuleren van misdrijven die hij zelf onder het tapijt wou schuiven.

Servo per Amikeco