31

Re: Jean-Claude Darville

De zoon van Darville (Y.D.) spreekt Igala (naast Hebreeuws en nog een paar talen). Waar zou hij dat geleerd hebben? Een familieuitstapje naar Nigeria?

32 (edited by Werner 21-02-2013 11:52)

Re: Jean-Claude Darville

De link met Zaire gaat niet zozeer in de richting van de daders of uitvoerders. Ik zie er wel toevalligheden in die een hypothese van het motief naar voor brengt. Men moet zich eens de vraag stellen, welke argumenten of gebeurtenissen in die periode doorslaggevend zouden zijn voor de daden van de Bende van Nijvel. Ik denk dat sommige naar het einde van de koude oorlog aan het speculeren waren. Het einde van de koude oorlog, heeft ook al de Afrikaanse conflicten van de jaren 90 met zich meegebracht. Als men kijkt naar de gegevens van de pistes in zowel de mogelijke daders, als de linken van personen aan de bewijsstukken, alsook sommige slachtoffers, dan is de toevalligheid van een gemeenschappelijke factor naar Zaire en het Mobutu regime niet uit te sluiten.

We kunnen dus niet uitsluiten dat de motieven van de acties van de Bende van Nijvel veel meer een intern Belgische aangelegenheid was, met als doel om bepaalde politieke verschuivingen door te drukken in functie van een Belgisch-Zaïrese agenda. We kunnen de vraag dus stellen, of er voor 1982 elementen zijn gebeurt die de Belgisch-Zaïrese verhoudingen mee hebben beïnvloed? Wel de lijst is tamelijk lang, dus beperk ik mij even tot 2 gebeurtenissen op de vooravond van de 'loden jaren'.

In 1981 heeft Mobutu de nationaliteitswetten verandert waardoor bepaalde etnische groepen hun bestaansrecht, inclusief hun politieke rechten zouden verliezen, wat uiteindelijk geleid heeft tot zijn omverwerping in 1997. In 1982 heeft de Wereldbank een rapport gepubliceerd, welke zonder twijfel de onfrisse financiële praktijken van het regime aan het licht stelde. Zelfs tot vandaag is men op zoek naar dat fortuin.

Dit zal voor sommige ver gezocht lijken. Lees dus ook eens de volgende linken over een historische context hoe bepaalde groepen de strijd voerde om koloniale motieven.

» fr.wikipedia.org
» en.wikipedia.org

Re: Jean-Claude Darville

Volgens mijn bescheiden mening zijn de feiten gepleegd in '82 en '83 toegeschreven aan de 'Bende van Nijvel' niet te vergelijken met de feiten gepleegd in '85:

 • De enige link tussen de feiten gepleegd in '82 en '83 met de feiten gepleegd in '85 betreft de vondst van de zakken in het kanaal.

 • Hoogstwaarschijnlijk werd de inhoud van de gevonden zakken zelfs zodanig samengesteld, met opzet, met als doel de feiten van '85 te linken aan deze gepleegd in '82 en '83. (m.a.w. de feiten van '85 te laten toeschrijven aan de zogenoemde 'Bende van Nijvel')

 • De feiten in '82 en '83 werden gepleegd met een ander motief als deze gepleegd in '85.

34

Re: Jean-Claude Darville

PIO > EIM > Unibra > Zaïre!

Re: Jean-Claude Darville

Whynot? wrote:

Volgens mijn bescheiden mening zijn de feiten gepleegd in '82 en '83 toegeschreven aan de 'Bende van Nijvel' niet te vergelijken met de feiten gepleegd in '85.

Volgens de speurders zijn er dusdanig sterke overeenkomsten in de signalementen dat men ervan uit kan gaan dat tenminste enkele daders van de feiten van 82/83 ook bij de feiten van 85 betrokken waren. Ook is bij de feiten van 82/83 een toenemend agressieve werkwijze te bespeuren die in 85 zijn escalatie vond. Dit doet eveneens vermoeden dat het (voor een deel) om dezelfde daders gaat. Dit sluit niet uit dat ze in 85 wellicht een ander doel hadden met hun acties.

Re: Jean-Claude Darville

Werner, ja boeiende lectuur veel namen die terug komen en het motief kan wel gedeeltelijk uit die kring komen via andere pistes was ik ook al in die richtin aan het kijken. Merci.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

37

Re: Jean-Claude Darville

De zaak Coignon is ook het vermelden waard.

Re: Jean-Claude Darville

N° National: 46101322929
Codification : XY 46 10 13 077 0              
Nom: DARVILLE JEAN-CLAUDE MAURICE                              
Naissance: 13 10 1946 Langue: F                                    
Etat civil: 2 marié(e)                                                      
Rue: PLACE MARIE-JOSE 6 (B16)
Code postal: 1050
Localité: Elsene

Re: Jean-Claude Darville

Ik heb informatie met zweedse journalisten gedeeld, meestal in het engels. Sorry, maar ik heb geen tijd om dit te vertalen. Ik vind het nog steeds te gek voor woorden dat Jean-Claude Darville "The Invisible Man" blijft.

I am cooperating with Swedish journalists because I am relying on them to discover precisely which steps were taken, by the Swedish authorities, to identify Jean-Claude "Dravil" (see below) and what they were told by their Belgian counterparts.

 • NOTE 1: Hans Holmér (now dead) is the policeman who lead the initial Palme murder investigation, and wrote a book about his experiences.

 • NOTE 2: Lars Ekström (referred to below as the recipient of a telephone call at the Swedish Embassy) has spoken to a Swedish journalist. He does not remember the name of the informer who called him, but says that the name was given, that he passed it on to the Swedish police, and that Swedish policemen went to Belgium twice to speak to the informer. We do not know the name of this informer, the names of the Swedish policemen, or the results of their inquiries.

I am interested in the possibility that an unidentified suspect for the Palme murder, described by Hans Holmér in his book Olof Palme är skjuten! is the same person as a certain Jean-Claude Darville, identified as the No 1 suspect for the Belgian Supermarket Killings. These killings remain entirely unsolved to this day.

This is the relevant extract from Hans Holmér's book:

Lars Ekström som är förste ambassadsekretare på svenska ambassaden i Bryssel kontaktar spaningsledningen och berattar att han dagen efter mordert fått kontakt med en informatör som tidigare bistått den belgiska polisen. 1 November hade informatören sammanträffat met "Jean-Claude", en fransktalende f d legosoldat som åtar sig olika uppdrag mot betalning och som bl a skall ha lett några attentat mot varuhus. Han går alltid beväpnad met en revolver av kaliber .357 Magnum och bor, då han inte vistas i Belgien, i Brasilien.

Tjallaren säger att Jean-Claude nu befinner sig i Sverige och att han haft till uppgift att döda en europeisk statsman. Han har samröre med den franska terroristorganisationen Action Direct och med RAF i Västtyskland. Hans verksamhet skall vara finansierad genom handel med diamenter bl a i Sydafrika. Han är 40-45 ar, 170-175 cm lång och kraftig. Han har ölmage, är blind på ett öga och bär ett yvigt helskägg. Han är kort sagt som klippt ur en agentroman. Tålmodiga efterforskningar leder bara fram till att Jean-Claude möjligen heter Davril i efternamn. Han förblir något av en fantasifigur.

English translation:

Lars Ekstrom is the First Secretary at the Swedish embassy in Brussels, contact reconnaissance management. He said he was contacted, the day after the murder, by an informer who had previously assisted the Belgian police. On the 1st November the informer had met "Jean-Claude", a French-speaking former mercenary undertake various tasks in return for payment, which among other things, had included leading attacks against department stores. He was always armed with a .357 Magnum revolver and lives, as he does not reside in Belgium, in Brazil.

The informer said that Jean-Claude is now in Sweden and that he had the task of killing a European statesman. He has links with the French terrorist group Action Directe, and with the RAF in West Germany. His activities were funded through trade in diamonds, among others things, in South Africa. He is 40-45 years old, 170-175 cm tall and sharp. He has beer belly, is blind in one eye and bears a bushy beard. He is short, the perfect agent from a novel. Patient inquiries only lead to the conclusion that Jean-Claude possibly bears the surname called Davril. He remains something of a fantasy figure.

French translation:

Lars Ekström est le premier sécretaire de l'ambassade suédoise à Bruxelles, contact gestion des réconnaissances. Il disait qu'il avait été contacté, le jour après le meutre, par un indicateur qui avait aidé les services judiciaires belges dans le passé. L'indicateur avait rencontré "Jean-Claude" un ex-mercenaire francophone qui entreprenait diverses taches moyennant paiement, y compris mener des attaques contre des grandes surfaces. Il était toujours armé avec un revolver .357 Magnum et habitait, parce qu'il n'était pas domicilié en Belgique, au Brésil.

L'indicateur disait que Jean-Claude était actuellement en Suède pour tuer un homme d'état. Il avait des liens avec le groupe terroriste français Action Directe et avec la RAF en Allemagne. Ces activités était financées par la commerce en diamants, entre autres, en Afrique du Sud. Il a 40-45 ans. Taille 170-175cm et il est malin. Il a un gros ventre, il est borgne et il porte une grande barbe. Il a l'air, alors, d'un agent digne d'un roman. Suite à nos enquetes nous concluons que Jean-Claude porte peut-être le nom "Dravil" et il reste un personnage plutôt mystérieux.

And this is the relevant extract from the 1988 Belgian police statement describing Jean-Claude Darville. What is also noteworthy is that the Belgian police statement say that the source of this information is a certain Henri Damsaint of Sweden.

Jean Claude Darville, 399 av. Louise Bruxelles. Identification et enquête préliminaire (non officielle) effectuée par B.S.R. Bruxelles (1e chef Machiels). Ancien mercenaire au Zaïre. A fait partie de groupe action pour différents services étrangers. A voyagé dans de nombreux pays, notamment Afrique, Iran, Amérique du Sud et Brésil où il a une plantation dans la province du Matto Grosso à proximité de celle de Jean Scramme. Relations les plus proches : Robert Darville, armurier Bruxelles et Tête d’Oeuf non identifié actuellement. Serait le principal organisateur des groupes action du B.W. Serait l’exécuteur du couple de bijoutier à Anderlue. Aurait été aperçu par des témoins lors d’une marche nocturne para-militaire à proximité du plan incliné de Ronquière en compagnie de plusieurs personnes dont une femme et un enfant de + 12 ans (qui serait sa femme et son fils). Cette piste n’a jamais été employée comme elle aurait dû l’être. Jean Claude Darville reste (sauf preuve du contraire) le suspect n°1 du B.W.

English translation:

Jean Claude Darville, 399 av. Louise Brussels. Identification and preliminary investigation (non official) carried out by BSR Brussels (1st Chief Machiels). Former mercenary in Zaire. Was part of action group for different foreign services. Has travelled in numerous countires, notably Africa, Iran, South America and Brazil where he has a plantation in the province of Matto Grosso next to the plantation of Jean Scramme. Closest relationships: Robert Darville, gunsmith Brussels and Tête d’Oeuf (egg head) not currently identified. Would be the principle organiser of the action groups of the Brabant Killers. Would be the killer of the coup of jewellers in ANderlue. Would have been seen by witnesses during a paramilitary nocturnal exercise next to the slopes of Ronquières in the copmpany of several people, including a woman and a child of about 12 years of age (would be his wife and child). This lead has never been followed up as it should have been. Jean Claude Darville remains (unless further proof contradicts this) the No 1 of the Supermarket Killings.

If we put side by side the English translations of the Swedish and Belgian information, there are striking similarities.

SWEDISH SOURCE - BELGIAN SOURCE

 • Jean-Claude Darville - Jean-Claude Dravil???

 • Ex-mercenary - Ex-mercenary

 • Lives in Brazil - Owns plantation in Brazil

 • Financed by diamonds - Suspected of murdering jewellers (Szymusik. See Note Below)

 • 40-45 years old - 39 years old in Feb 1986, date of birth 13/10/1946.

 • Beer Belly - Physical description unknown

 • Blind in one eye - Physical description unknown

 • Bushy Beard - Physical description unknown

 • 170-175cm tall - Physical description unknown

NOTE: A hypothesis for the Szymusik couples killing was illegal trade in diamonds between Antwerp and Milan. I am very interested in Jean-Claude Darville/Jean-Claude "Dravil" for the following reasons

 1. He seems to be protected in Belgium. Apart from the above police statement, he is completely invisible. No-one seems to know anything about him, or investigated him.

 2. Jean-Claude Darville definitely exists and indeed used to have an address at 399 avenue Louise, Brussels. We know his criminal record. It is very violent, in addition to illegal detention of firearms.

 3. The Swedish suspect Jean-Claude "Dravil" does not seem to have been formally identified, unlike Jean-Claude Darville.

 4. The fact that the Belgian police statement is based on information coming from Henry Damsaint of Sweden, is unlikely to be a coincidence.

 5. He is the cousin of Robert Darville, member of (and supplier of explosives to) The Haemers gang.

If Jean-Claude Darville is protected in Belgium. the Swedish police may have been told, by their Belgian counterparts, that they had been unable to identify him.

NOTE: It is unlikely, based on the physical description of Palme's murderer, that Darville was the actual killer. If he was involved, it was in an organizing capacity

40

Re: Jean-Claude Darville

Hij was de oom, niet de neef van Robert. Wat mij ook vreselijk stoort is dat er een robotfoto bestaat over een verdachte met een woeste baard en dat de Cel daar met geen woord (maar dan ook geen woord, laat staan een beeld) over rept. We hebben het zelf moeten vaststellen toen die robotfoto toevallig langs de camera passeerde tijdens een interview met de cel door de RTBF.