31

Nee, het gaat hier over de aanpak van een moordzaak, zoals Hestur zelf aangeeft:

"Inderdaad. Sommige reacties op dit forum - misschien ook die van mij - zijn nuttiger dan andere. Mijn conclusie is dat ik eigenlijk te weinig achtergrondkennis heb van hoe je zo'n moordzaak moet aanpakken. Daarom dat ik het mij afvraag. Waarop moet je bijvoorbeeld letten als je een theorie of een vermoeden naar voor schuift?"

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Een theorie of een vermoeden blijft een theorie of een vermoeden zolang er geen bewijzen zijn. Zo simpel is het! Hoe langer het duurt vooraleer er daders zijn aangehouden, hoe meer verhalen, theorieën er zullen opduiken. Complottheorieën horen erbij. Bij vele onopgeloste zaken en zelfs enkele opgeloste zaken steken allerlei complottheorieën de kop op (bv. aanslag op Kennedy, aanslagen 9/11, UFO's, HIV, ...). 'Complotdenkers' zijn van alle tijden. Deze zijn terug te vinden in alle lagen van de bevolking.

De juistheid van een complottheorie is echter niet te bewijzen ( daarom ook complottheorie.) Complottheorieën worden dikwijls gesmeed door mensen, dikwijls deel uitmakend van politieke en/of religieuze strekkingen teneinde er voordeel (geldelijk, macht, ...) uit te halen of anderen nadeel te berokkenen. In het verleden gebeurde wel eens dat deze theorieën verspreid werden door bepaalde kranten, tijdschriften, boeken, reportages, ... zodanig dat een bepaalde opinie onder het volk werd bekomen. Ook het web is een ideale verspreidingswijze, ook deze site. wink

Een onderzoeker moet zich aldus houden aan de vastgestelde feiten, de wetenschappelijke onderzoeken, slachtofferonderzoeken, de (niet-gekleurde) getuigenverklaringen, de waarheidsvinding. Een onderzoeker moet zeker niet op eigen houtje handelen. Ik las hier dat (een) bepaalde onderzoeker(s) op eigen houtje een verdachte ging opzoeken in de gevangenis, vertrouwelijke verslagen opstellen doch deze niet overmaken aan de bevoegde magistraat waarop dan later de nietigheid ervan werd ingeroepen, wapen(s) 'vergeten' te deponeren op de griffie, ... dit alles geeft enkel de volgende resultaten: procedurefouten, complottheorieën, ... Indien een bepaalde onderzoekspiste niets oplevert, een andere piste gaan onderzoeken, ...

Wat betreft de ons gekende feiten: diefstal van voertuigen dewelke dan gebruikt werden om andere diefstallen te plegen met als buit: wapens, geld, etenswaren, drank, kogelwerende vesten, ... waarbij er wapens werden gebruikt en er (veel) mensen werden vermoord. Wat zou het motief hierbij dan zijn? (rekeninghoudend met wat ik hierboven schreef) Eén feit zou (volgens mij en voortgaande op hetgeen ik hier reeds las) een 'afrekening' kunnen zijn waarbij de eigenaar, alvorens zijn voertuig werd gestolen, naar buiten werd verplicht en daar werd afgemaakt.

DeadLetterBox wrote:

Planning en voorbereiding is alles. Deze gasten hebben daar zoveel tijd en energie ingestoken en ook geld, dat het niet langer opweegt tegen het meest voor de hand liggende doel van hun acties, namelijk diefstal. De opbrengst zou amper genoeg zijn geweest om hun onkosten te dekken. Dan denken we aan wapens, auto's, omkoopgeld, leefgeld, ontsnappingsgeld, verdelen van de buit onder mededaders, bijkomende kosten van spullen die gebruikt werden. Zoals van wapens die na de gelegenheid werden gedumpt.

Wat was dan al die ingestoken tijd, energie en geld wel waard? Wie had daar voordeel bij?

I.v.m. de discussie over onderzoeksmethodiek: het (zoeken naar het) motief moet voorop staan. Een mogelijk motief is extreemrechts terreur maar alleen als aanslagen worden opgeëist of eisen worden bekend gemaakt. Dat is niet gebeurd.

34

Ach, terreur is terreur, of het nu links is of rechts, opgeëist wordt of niet, ... maakt allemaal niet uit in de cowboyfilm "Gladio". Als je de bevolking maar aan het bibberen krijgt en deze netjes stemmen laat op de liberalen of christendemocraten. Het echte allesopslorpende en controlerende fascisme ligt "centrum-rechts", de extremen zijn te doorzichtig.

De opperste cel in deze cellenstructuur werd dus geleid door Wilfried Martens en Willy Declercq ...

36

Neen, Martens en Declercq waren stilzwijgende goedkeurders. Het was de Francofone tak van hun partij die het voortouw nam (PSC). Maar de opperste cel (het opperhoofd en spin in het net) zat veel hoger dan de dagdagelijkse politieke partijen en ontleende zijn macht aan het politiek gekuiper van PSC en toenmalige CVP.

En het is nog steeds "oude wijn in nieuwe flessen". Als je hierover zou willen nadenken, begin aub bij de Roze Baletten en X-dossiers.

37

Fipilip, de opperste cel zit zoals Leo aangeeft hoger dan de Belgische partijpolitiek, inderdaad voornamelijk bestaand uit "goedkeurders". Maar eerder dan Martens en Declercq had je ook kunnen komen met Gol, VdB, ... en het allegaartje van - al dan niet aristocratisch - ultrarechts dat in de PRL of PSC te zoeken was. Ik denk niet dat de namen moeilijk te vinden zijn? En wie zat torenhoog in de Italiaanse Gladio-structuur? Juist, Andreotti. Een christendemocraat. En kijk wat nu in Griekenland gebeurt: Gouden Dageraad als neonazi-stoottroepen, maar wie stuurt dit spelletje eigenlijk? Het zou toch Samaras en zijn N.D. niet zijn zeker, die een strategietje-van-de-spanning opgezet hebben?

dim wrote:

Fipilip, de opperste cel zit zoals Leo aangeeft hoger dan de Belgische partijpolitiek, inderdaad voornamelijk bestaand uit "goedkeurders". Maar eerder dan Martens en Declercq had je ook kunnen komen met Gol, VdB, ... en het allegaartje van - al dan niet aristocratisch - ultrarechts dat in de PRL of PSC te zoeken was. Ik denk niet dat de namen moeilijk te vinden zijn? En wie zat torenhoog in de Italiaanse Gladio-structuur? Juist, Andreotti. Een christendemocraat. En kijk wat nu in Griekenland gebeurt: Gouden Dageraad als neonazi-stoottroepen, maar wie stuurt dit spelletje eigenlijk? Het zou toch Samaras en zijn N.D. niet zijn zeker, die een strategietje-van-de-spanning opgezet hebben?

België en Italië zijn niet gelijk. De drie traditionele partijen hadden 80% van de stemmen in de jaren tachtig met nog 10% voor de Volksunie en verwaarloosbare aantallen voor Agalev en Vlaams Blok. Van de communisten viel niets te vrezen. Waarom zouden die dat op het spel zetten met iets (aanslagen plegen) waarvan de gevolgen onvoorzienbaar zijn?

In Italië was het misschien anders, daar spreek ik me niet over uit. Dat ze in Italië de communisten en/of ander extreemlinks wilden beschuldigden van aanslagen die valselijk aan hen werden toegeschreven, zou nog logisch kunnen zijn.

Het gaat om een motief: wat kunnen de Bende-aanslagen teweegbrengen/wie kunnen ze bevoordeligen? VdB is inderdaad een goed voorbeeld van een politicus van wie je alles mag verwachten. Het installeren van een rechtser regime zou een motief kunnen zijn. Alleen dragen de Bende-aanslagen daar nul komma nul toe bij. Wat is het (politiek) resultaat geweest van die Bende-aanslagen? Pas in september 1983, na een jaar, kreeg de pers door dat al die Bendemoorden door 1 Bende werden gepleegd. In feite hebben die 'cellen' een jaar voor niks terreur gepleegd, want niemand wist dat ze met terreur bezig waren.

39

fipilip, men was in de beginfase niet bezig met terreur! Men nam voorzorgen en testte de grenzen van de mogelijkheden af. Italië heeft hier niets mee te zien, uitgezonderd de politieke strekking. De apotheose kwam pas in '85. Het kreeg het kenmerk van terreur omdat dat in bepaalde politieke kringen een aanvaardbaar bewijs zou zijn voor wat er gebeurde. En waaruit bv.de rijkswacht munt dacht te slaan.

Het ging hem echter om een ordinaire actie om sex-orgieën, fraude, dubieuze wapenhandel en drugtrafiek te verdonkermanen. Vele randfiguren (met een arm zolang als de Donau bv.) deden de Wetstraat en het Paleis op hun funderingen daveren. Nochtans een onnodige beroering. Dit volkse landje vergeeft veel aan zijn machthebbers. Voor " God en Koning " uit 1914-1918 wordt heden nog met de pollepel ingegeven.

40

Moderatie: Ik herhaal. Dit topic gaat over hoe een moordonderzoek wordt gevoerd. Niet over het motief achter de bende van Nijvel.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube