1

Het is al een paar keer vernoemd geweest op dit forum:

In 1994 vond men op aanwijzing van Beijer in een bos in Villers-la-Ville [Google Maps] tientallen wapens, munitie en granaten afkomstig van het Amerikaanse leger maar ook gestolen paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen, nummerplaten, ... Het leek een schuilplaats zoals Gladio er in de periode van de Koude Oorlog gespreid over heel het land een tiental bezat om communistische indringers te bestrijden.

Merkwaardig was de vondst van een roestig FN-pistool kaliber .22 LR en 47 kogels .22 LR hollow point. Volgens pv nummer 43996 droeg dit wapen het fabricagenummer 29081U70 en was het op 10 augustus 1981 ontvreemd bij FN in Herstal. Tony Mendez was daar toen commercieel directeur. Uit het gerechtelijk onderzoek bleek dat Mendez tientallen wapens had gestolen en er een onbekend aantal had doorverkocht aan zijn vriend Bouhouche. Werd dit pistool gebruikt door de Bende? Niemand zal het nog kunnen bevestigen want het was in te slechte staat. Adjudant Van Cleuvenbergen van de ontmijningsdienst zegt erover: "L'arme est en trés mauvais état, nous npouvons même pas tirer la glissière vers l'arrière."

Bron: De Bende van Nijvel en de CIA | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

I.v.m. het vinden van wapens doet Beijer op zijn eigen proces toch wel een bizarre uitspraak:

Maar tijdens het proces Bouhouche-Beijer in 1994 staat Gladio eventjes opnieuw centraal. Totaal onverwacht maakt Beijer tijdens het proces bekend dat hij een nieuwe geheime wapenbergplaats wil onthullen. "Tijdens eerdere ontdekkingen hebben de speurders spullen toegevoegd die er aanvankelijk niet lagen. De enige bedoeling was om mij te compromitteren," zegt Beijer. "Nu eis ik dat de opsporing gebeurt door een politieman die op geen enkele wijze betrokken is geweest in mijn onderzoek, in dat van Mendez of dat van de Bende van Nijvel." Beijer zegt een schuilplaats te zullen onthullen waar "hete" wapens verborgen liggen.

Verschillende wapens blijken afkomstig van de roven bij het Speciaal Interventie Escadron van de rijkswacht en van de wapendiefstal bij Juan Mendez. Er bevindt zich ook een punt 22 FN-pistool. Beijer doet die uitspraak in 94 en juist dan vind men een punt 22 waar verder geen onderzoek naar verricht word, er zijn ook nog andere uitspraken van hem i.v.m. de vondst in Ronquières.

Het valt me op dat Beijer nogal wat weet over wapenopslagplaatsen, hij was ook een anonieme getuige voor de onderzoekers in Nijvel en speelt een dubieuze rol in het geval Ronquieres. Ik vraag me al een tijdje af of Beijer niet de tipgever was en dat er iets in de zakken zat die de staatsveiligheid in opspraak kon brengen? Tevens brengt Beijer met bovenstaande aanwijzingen opnieuw de staatsveiligheid in opspraak wat 10 jaar eerder ook al gebeurde met het WNP-dossier en de gevonden stukken in het bos de la Houssières.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Beijer had einde 1987 de eerste maal gesproken over de schuilplaats aan een Nijvelse speurder. Beijer stipte daarbij aan er potentieel gevaar was omdat nabij de schuilplaats zich een vijver bevond waar kinderen kwamen spelen. Die info blijkt na de vondst te kloppen. Beijer vertelde ook nog dat hij begin 1987 de opdracht had gekregen om een VW Passat (gestolen op 16 december 1986 in Watermaal-Bosvoorde) te gaan verbergen in de box 23 van de "parking des Marchés" in de Léon Lepagestraat in Brussel. De opdracht kaderde in de operatie "Entreprise" toegekend, volgens Beijer, aan de Staatsveiligheid.

De vrouw van Bouhouche had aan Beijer verteld dat de auto moest dienen voor de ontsnapping van haar man die opgesloten zat sinds januari 1986. Verder vertelde Beijer dat hij in de garagebox een moto en een soort van "kit bag" gevuld met wapens gezien heeft. Het is na zijn eerste opsluiting in oktober 1987 dat Beijer, uit voorzorg, aan een vriend zou gevraagd hebben om de zak met wapens uit de box te halen en aan een andere vriend zou gevraagd hebben om deze zak op een andere plaats te gaan verbergen zonder dat de eerste vriend de nieuwe schuilplaats mocht weten. Beijer zou gevraagd hebben om uit de Passat documenten te nemen, waaronder een agenda, die Beijer niet meer terugvindt. Tenslotte zegde Beijer niet te weten wat er met de moto is gebeurd.

Zoals The End al aanhaalde gebeurden, op uitdrukkelijke vraag van Robert Beijer, het bezoek aan de site en de opgravingen door een onafhankelijke speurder die niet betrokken was bij onderzoek rond dossiers van Beijer. Deze speurder was Philippe Beneux, commissaris van de Gerechtelijke Politie, chef van de Zedenbrigade. Hiermee wou Beijer vermijden dat er nog andere spullen zouden toegevoegd worden aan de effectief verborgen voorwerpen om Beijer te compromitteren.

Wat werd er volgens journalist René Haquin op aanwijzingen van Robert Beijer gevonden in Sart-Dames-Avelines?

In een eerste plastic zak begraven op 15 centimeter diepte:

 • twee Heckler und Koch machinepistolen kaliber 9 mm (identiek aan deze gestolen in 1982 bij het SIE)

 • vier schouderkolven (?) (vermoedelijk ook Heckler und Koch)

 • een pistool Stechkine cal. 9 mm Makarov van het Rode Leger (zeldzaam in die periode en gelijkaardig aan de Stechkine die in 1985 gestolen werd bij Mendez, die deze had gekregen van een Peruviaanse kolonel die deze op zich had gekregen van Raoul Castro, de broer van Fidel)

 • een pistool FN kaliber .22 model Medalist

 • een semi-automatisch Smith&Wesson model 41

 • twee foedralen

 • cartouchen kaliber .22

 • een gevulde en een lege munitielader .22

 • cartouchen kaliber .38

 • carouchen kaliber .43

 • hollow-point kogels

 • een geluidsdemper van het merk "Unique"

 • drie paspoorten

 • identiteitskaarten

 • rijbewijzen, met en zonder gemeentestempel

 • een landelijke blanco politiekaart

 • een originele autonummerplaat P26 (parlementaire plaat die een tiental jaren geleden gestolen werd van een senator)

 • duplicaat van de autonummerplaat DEE 501

 • duplicaat van de autonummerplaat EDY 991

Eén van de twee laatste nummerplaten werd gestolen bij de Rijkswacht van Ukkel (waar Bouhouche werkte). De andere nummerplaat was van een particulier en was niet opgegeven als gestolen. De administratieve documenten (46 in totaal) waren afkomstig van de gemeentebesturen van Chaumont-Gistoux (inbraak in juli 1981), Waver, Nijvel en Cuesmes.

In een tweede zak die zes meter verderop was begraven:

 • restanten van dynamietstaven in hun verpakking aangevreten door de vochtigheid (na onderzoek blijkt het te gaan om acht staven van "Gamsite", een explosief gemaakt in Zwitserland gebruikt in de burgerlijke bouwkunde maar waarvan de verkoop niet toegelaten is in België)

 • 25 elektrische onstekers DNAG van Duitse makelij

 • 16 laders

 • een granaat van het Amerikaanse type

Het geheel bleek snel, zonder voorzorg, te zijn begraven geweest. De teruggevonden voorwerpen waren sterk aangetast door vochtigheid en zaten vol modder.

Bronnen: Le Soir | oktober 1994

4

Merovinger wrote:

een granaat van het Amerikaanse type

Toch geen gedemilitariseerde, holle fragmentatiegranaat met ontsteker?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

In één van de artikels van René Haquin schrijft hij over een fragmentatiegranaat van het Amerikaanse type. Meer info heb ik niet. Ik ken absoluut niets van granaten maar ik maakte mij ook wel dezelfde bedenking als jij.

Voorts melde Haquin nog dat op de wapens gevonden in Sart-Dames-Avelines schijnbaar enkel maar een onderzoek met strijklicht is gebeurd. Deze methode was volgens de expert, De Groote, de enige methode die kon gebruikt worden om de wapens in hun teruggevonden staat te behouden. Bij dit onderzoek met strijklicht zegt de expert te hebben vastgesteld dat op één van de opgegraven HK-machinepistolen het einde van een datum (76) en drie van de zes cijfers van het serienummer (830) staat. Deze drie cijfers zouden kunnen overeenkomen met deze van de wapens gestolen bij het SIE. Het serienummer op het tweede HK-machinepistool type SD2 (met ingebouwde geluidsdemper) was weggevijld. Maar op de kolf staat het jaartal 1979, wat overeenkomt met het jaartal van de gestolen HK's van dat type bij het SEI.

Het Smith & Weston pistool model 41 vertoonde op de normale plaats van het serienummer (vijf cijfers), vijf sporen van boringen, maar op de schuif zijn vier ophangpunten te zien die overeenkomen met vier punten van een kijker (1 x 5) die eveneens opgegraven werd. Deze S&W met kijker kan overeenkomen met één van de twee gelijkaardige pistolen gestolen bij Mendez. Ook de Stechkine zou kunnen overeenkomen met deze gestolen bij Mendez. Op de verroeste semi-automatische .22 werd één letter en twee cijfers ontdekt (U 79). Deze Browning zou kunnen overeenkomen met één van de pistolen gestolen bij FN in 1981. Alle lopen bleken zodanig sterk aangestast te zijn dat een ballistisch onderzoek moeilijk zou kunnen opmaken of deze wapens al dan niet bij een misdaad werden gebruikt.

De Amerikaanse granaat zal hoogstwaarschijnlijk slagen op de 'pineapple grenade'. Het oude type fragmentatiegranaat dat de Amerikanen gebruikten in WO2. Na de oorlog zijn tal van oorlogswapens in de onderwereld terecht gekomen. Ze werden gestolen uit depots of waren in handen van het verzet werden later doorverkocht. Sommige verzetsstrijders bleven hun kennis van ondergrondse netwerken gebruiken om illegale handel te drijven en zo bleven de wapens in omloop. Tot begin jaren 90 kon men in het crimineel milieu nog regelmatig wapens uit wo2 aantreffen zoals stenguns die door het verzet werden gebruikt.

Servo per Amikeco

Dit is toch een merkwaardige gebeurtenis die getuigenis van Beijer zeker in het licht van de mogelijke nieuwe ontwikkelingen i.v.m. de vondst van Ronquières. Stel dat er zakken later in Ronquières gedumpt zijn en dat het er meer waren, is dit topic misschien wel zeer belangrijk.

Ik stel me volgende vragen waarom het parket te Nijvel niets doet met de aangereikte info, in deze is het toch verdacht dat Nijvel niets vind in Ronquières bij de eerste duik, en niets doet met de info van Beijer in 87. Het staat ook vast dat Beijer een informant was voor het parket in Nijvel i.v.m. het Bende van Nijvel-dossier en de moord op Mendez in 85 en 86, naderhand wanneer hij zelf verdacht werd heeft men zijn inbreng proberen te verdoezelen. Tevens mag men ook niet ontkennen dat nogal wat dossiers van staatsbelang in Nijvel terecht kwamen en daar bleven hangen. En was er ook de duidelijke goede verstandhouding tussen Nijvel en de staatsveiligheid. Wat was de rol of rollen van Beijer in dit geheel, bood hij info aan de meest biedende? Of een mol voor of in? Het kan dat hij voor de staatsveiligheid gewerkt heeft, maar het zal niet uit vaderlandse liefde zijn vermoed ik.

Wat is het verhaal van de 0.22, had dit wapen eerst in water gelegen? Is dit het bende wapen? De inhoud van de zakken zijn toch wel verdacht, alsook de specifieke vraag om het te laten opgraven door iemand van buiten het Bende van Nijvel-dossier, en toch zit er een 0.22 in die zakken. Beijer sprak toen al van manipulatie door speurders in 94 dit is 3 jaar voor de 2de Bendecommissie. Waarom moet die 0.22 zes jaar extra verborgen blijven, en had Beijer niet gesproken was het dan uitgekomen? Heeft die 0.22 iets te maken met de eerste of tweede duik of poging tot manipulatie? En wat van Lhost hij speelt een hoofdrol in het niet oplossen van de diefstal bij het SIE, en een dubieuze rol in het vinden van de zakken in Ronquières.

Ook andere voorwerpen in de zakken verwijzen naar feiten van begin 80 en het midden van de jaren tachtig van de SIE-diefstal tot en met de wapendiefstal bij Mendez, dus de zakken bevatten materiaal van over verschillende jaren zoals in Ronquières. Ook de beschrijving van de zak waar de wapens inzaten soort kitzat, is dit niet het soort zak die gevonden is in Ronquières? Een kitzak van het lichteresoort een jungelzak of zoiets, het is lichter van stof en beschermd beter tegen water.

Wat ook opmerkelijk is, is dat Beijer tot op vandaag er alles aan doet om de zaken van Bouhouche en Beijer uit het Bende van Nijvel-dossier te houden (zie zijn boek, en acties op de Franse forums), maar met zijn toch wel opmerkelijke verklaring in 94 en ook die van 87 de twee zaken juist aan elkaar knoopt. Wie wil hij hiermee onder druk zetten? Je zou bijna kunnen zeggen dat het afgemeten opgedeeld is de inhoud van de zakken, en het selectief vinden.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Even ter verduidelijking. Robert Beijer zou de info dus al begin 1987 hebben aangeboden aan een speurder uit Nijvel. Met deze info werd in Nijvel blijkbaar niets gedaan. Waarom? Om Beijer te beschermen? Of werd Beijer door Nijvel niet geloofd? In 1994 staat Beijer, samen met Bouhouche, Amory, Chang en Buslik op de bank van de beschuldigden voor onder meer de moord op Mendez, de moord op Suleiman en de diefstal op de luchthaven van Zaventem (affaire Zwarts).

Het is op dat proces dat Beijer plots aan de voorzitter zegt dat hij weet heeft van een schuilplaats waar 'warme' wapens verborgen zijn en dat hij deze wenst aan te wijzen onder de voorwaarde dat dit gebeurt in samenwerking met een speurder die niet betrokken is in de dossiers van Beijer, Mendez of de Bende van Nijvel. De voorzitter is ingegaan op de vraag van Beijer en de wapens werden gevonden op de plaats die Beijer aangewezen heeft. Blijkbaar was het Beijer vooral om te doen om zijn geloofwaardigheid ten overstaan van de juryleden aan te tonen. De demarche van Beijer heeft hem dan ook geen windeieren gelegd. Beijer werd nl. door de jury voor vele aantijgingen vrijgesproken.

De samenstelling van de zakken gevonden in Sart-Dames-Avelines vertoont inderdaad bepaalde gelijkenissen met deze van Ronquières. Toch zijn er ook verschillen. In Ronquières werd volgens de weinige inforamtie die hierover gekend is geen wapens gevonden die afkomstig waren van de diefstallen bij het SEI of bij Mendez. En in Ronquières werden zaken gevonden die gestolen werden tijdens overvallen of inbraken met geweldpleging (de 7.65's van de Rijkswachters uit Nijvel, de kassa van Aalst, kogelwerende vesten uit Temse). In Sart-Dames-Avelines was dit blijkbaar niet het geval. Daar werden zaken gevonden die zonder geweldpleging werden gestolen (administratieve documenten en nummerplaten, wapens SEI, wapens Mendez).

In het kader van de recente berichtgevingen van het Bende van Nijvel-onderzoek over de vondst van de zakken in Ronquières in november 1986, is de periode van de vermoedelijke eerste verklaring van Beijer natuurlijk wel interessant, begin 1987. Op dat ogenblik zijn de zakken in Ronquières wel al boven water gehaald. Waarom heeft Beijer in 1987 een speurder uit Nijvel aangesproken over een schuilplaats? Bevond de kitbag zich op het moment van zijn eerste verklaring nog in de garagebox in Brussel of waren de spullen toen al begraven in Sart-Dames-Avelines? Als ze al begraven waren in Sart-Dames-Avelines vóór zijn verklaring wanneer heeft Beijer dan hiervoor de opdracht gegeven? Eind 1986 of begin 1987 of vroeger? Heeft Beijer hetzelfde gedaan met de spullen gevonden in Ronquières? Bevond alles zich oorspronkelijk in de box in Brussel en werden de spullen eind 1986 verdeeld over Ronquières en Sart-Dames-Avelines? Is er verder onderzoek gebeurd rond de garagebox in de Léon Lepagestraat in Brussel?

Sorry, ik heb in post #8 een paar info door elkaar gehaald. Begin 1987 heeft Beijer de opdracht gekregen om de gestolen VW Passat in de box in Brussel te gaan verbergen. Hij zou toen de kitbag hebben zien liggen in de box. Zijn verklaring aan de speurder in Nijvel gebeurde eind 1987. Toch kan dit belangrijk blijven om in het achterhoofd te houden voor de vondst in Ronquières.

10

Een foto van het in Villers-la-Ville gevonden .22 FN-pistool:

http://i38.servimg.com/u/f38/11/22/12/24/22fn10.jpg

Bron: De Bende van Nijvel - verraad, manipulatie, geheime diensten | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube