1

Topic: Alfred Cahen

Geen kleine vis en mogelijk zeer belangrijk. Ex-Belgische ambassadeur in Parijs. Genoemd als "maître de Loge" volgens de informant van het dossier Atlas (welke loge?), die bevriend zou geweest zijn met Willy Claes, Boudewijn en vooral... met Przedborski.

Nog dit: "De relaties van Przedborski met Belgische diplomatieke kringen liepen volgens verschillende bronnen over Alfred Cahen, ex-kabinetschef van de socialistische voorman Simonet. Tussen 1979 en 1985 was Cahen secretaris-generaal van de Politiek van het ministerie van buitenlandse zaken. In deze periode werd Przedborski met Cahen gezien in de Quatre Bras, het ministerie van buitenlandse zaken in Brussel. Van 1985 tot 1986 was hij sekretaris-generaal van de WEU in Londen. Sinds 1989 is Cahen ambassadeur van België in Parijs."

Bron: De Tijd

Wie weet meer over Cahen?

2 (edited by dim 20-04-2009 11:55)

Re: Alfred Cahen

Nog een zeer interessant artikel over Cahen » www.uitpers.be

PS, Agusta, Cools, Russische maffia, Congo, Kissinger, CIA, NATO, ... Explosief!

Ik citeer: "Alfred Cahen was onder meer jarenlang Belgisch ambassadeur in Kinshasa en Parijs en ging prat op zijn vriendschappen met figuren als Henry Kissinger en Mobutu Sese Seko. Cahen, van socialistischen huize, was vooral als kabinetschef van minister van Buitenlandse Zaken Henri Simonet zeer machtig geworden in de Belgische diplomatie. Zijn beleid droeg de stempel van zijn vriendschappen. Cahen bleef na zijn pensioen in Parijs als secretaris-generaal van de Associatie voor Atlantische samenwerking, een organisatie voor Nato-propaganda."

"De Duitse zender ZDF onthulde dat hij het jaar daarvoor bij de Franse autoriteiten was tussengekomen ten gunste van Semion Mogilevitsj."

"Nochtans had journalist Alain Lallemand [...] de bende van Mogilevitsj vermeld als medespeler in dit belangrijk hoofdstuk Oost-Europese maffia. [...] Mogilevitsj bleek vorig jaar bovendien de spilfiguur te zijn in een grote witwasserij van Oost-Europees maffia- en smeergeld. [... ] Diezelfde Mogilevitsj had in België nog andere contacten: Philippe Rozenberg, tot juni 1999 lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad voor het Front National, die meerdere contacten had met Oost-Europese maffiosi. "

"De naam Cahen dook ook op toen de Belgische strijdkrachten helikopters wilden kopen." Agusta, Cools.

"Zoon Cahen is ook zwaar in opspraak gekomen omdat hij op grote schaal vertrouwelijke documenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Afrikaanse regimes zou hebben verkocht. Er is dus vraag naar? Met die geschiedenis kwamen ook de nauwe banden tussen zoon Cahen en Amerikaanse geheime diensten aan het licht."

3

Re: Alfred Cahen

Mia is een stil watertje met diepe (criminele?) gronden.

4

Re: Alfred Cahen

Ik heb haar in ieder geval al zéér eigenaardige standpunten horen verkondigen. Ondermeer m.b.t. de Franse president Nicolas Sarkozy en toch ook andere eigenaardigheden. In ieder geval is ze mij tot dusver niet bepaald opgevallen door haar algemene en morele kwaliteiten. Maar ja, de vele vadsige journalisten die er zijn, verliezen stilaan wel het monopolie op informatieverspreiding of veeleer het verspreiden van desinformatie. Dankzij het internet vooral. Da's dan weer een goede zaak.

Re: Alfred Cahen

Iets anders, in verband met het feit dat de vrouw van Cahen een vertrouwelinge was van Fabiola... Jan Palsterman schreef ooit een brief naar koningin Fabiola. Misschien een fatale fout?

6

Re: Alfred Cahen

Cahen behoedde ook in '81 vriend voor arrestatie
Belgisch ere-ambassadeur beschermde Russisch echtpaar dat werd opgespoord

De Belgische ere-ambassadeur Alfred Cahen (70) was niet aan zijn proefstuk toen hij in april vorig jaar Semion Mogilevitsj, een vermeend kopstuk van de Russische maffia, bescherming aanbood. In 1981 beschermde hij een machtige vriend, Felix Przedborski, die toen door de Belgische justitie internationaal werd opgespoord in het kader van een strafonderzoek van onderzoeksrechter Pierre Lambeau. De feiten werden destijds door ervaren diplomaten op Buitenlandse Zaken voldoende ernstig bevonden om de Belgische justitie te alarmeren.

In juli '81 werd zowel in België als in Duitsland een opsporings- en aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de zakenman Przedborski en diens echtgenote in een gerechtelijk dossier van bedrieglijk bankroet. Meteen was de familie Przedborski, die in Tervuren woonde, uit België gevlucht om aan een arrestatie te ontsnappen.

Op Buitenlandse Zaken werd toen, volgens de normale procedures, door de diplomaat verantwoordelijk voor de dienst paspoorten van het departement, vastgesteld dat Przedborski en de leden van zijn gezin over protectiepaspoorten beschikten. Die paspoorten zijn geen klassieke diplomatieke paspoorten maar ze geven de houder ervan wel beperkte voorrechten bij buitenlandse reizen en ze geven in elk geval aan dat de houder ervan het bijzondere vertrouwen geniet van de Belgische autoriteiten.

In de praktijk gebeurde het vaak dat ze aan vrienden uit de hogere kringen werden uitgereikt als een soort gunst. Er waren dan ook meer dan eens misbruiken omdat in het buitenland moeilijk het verschil werd opgemerkt tussen een normaal Belgisch diplomatiek paspoort, dat diplomatieke immuniteit verleent, en het protectiepaspoort, waarvan de drager helemaal geen diplomaat is.

Ambassadeur Fernand De Wilde, destijds verantwoordelijk voor het uitreiken van de paspoorten op Buitenlandse Zaken, was niet de enige die trachtte om aan die misbruiken paal en perk te stellen. Zodra hij vernam dat er tegen Felix Przedborski een aanhoudingsbevel liep, trok hij onmiddellijk diens protectiepaspoort in. Dat gebeurde op 7 juli '81. Maar tot de verbazing van De Wilde werden nog dezelfde dag nieuwe protectiepaspoorten uitgeschreven op naam van Przedborski en echtgenote. Dat gebeurde toen op bevel van ambassadeur Alfred Cahen, toen nog kabinetschef van minister van Buitenlandse Zaken Henri Simonet. Het waren ook Simonet en Cahen die in '79 en '80 de protectiepaspoorten hadden toegekend aan de vier leden van de familie Przedborski.

Gezien de ernst van de feiten - Buitenlandse Zaken beschermde hier personen die de justitie opspoorde - besloot ambassadeur De Wilde om de justitie daarvan in kennis te stellen. Op 28 juli '81 werd ter attentie van onderzoeksrechter Lambeau (*) een proces-verbaal opgesteld over dit even uniek als merkwaardig incident.

Bron: De Morgen | Walter De Bock | 10 september 1999

(*) Ter info: in diezelfde periode - de zomer van '81 - waren er tal van inbraken. Ook onderzoeksrechter Lambeau was één van de slachtoffers. Hier meer info » Forum

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

7

Re: Alfred Cahen

Ook Bouty (zie het dossier-Nihoul) had banden met Cahen:

(...) Zwendel in gunsten is wel een sterk punt ten huize Bouty. In 1989 wordt ze geschrapt bij de balie maar ze gaat verder met het regulariseren van vluchtelingen. Ze heeft contacten op het hoogste niveau, met Alfred Cahen bijvoorbeeld, ex-ambassadeur en ex-algemeen secretaris van de West-Europese Unie, goeie vriend van de Zaïrese dictator Mobutu. De Zaïrese ex-premier Karl-I-Bond verklaart in 1982, naar aanleiding van een onderzoek van het Internationaal Muntfonds in verband met een deviezentrafiek, dat Cahen, toen algemeen politiek directeur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, 'door Mobutu beloond werd voor bewezen diensten, met een rekening in Zwitserland'. Cahen bemiddelde in juni 1990 bij het ministerie van Justitie, op vraag van Annie Bouty en met briefpapier van de ambassade in Parijs. Cahen telde onder zijn vrienden de erg controversiële zakenman en diplomaat uit Costa Rica, Felix Przedborski, die banden had met de 'zakenman' Deferm (zie hoofdstuk 4).

Bron: Het dossier Nihoul | Herwig Lerouge

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

8

Re: Alfred Cahen

Michel Verdeyen suggereerde in zijn posts op het forum tueries (je moet wel wat tussen de lijnen lezen):

"probleem" > paniek > Simonet > Cahen > militaire kern (NATO, para's, ESR, ...?) > Bende en vervolgens ontsporing ...

Re: Alfred Cahen

dim wrote:

Michel Verdeyen suggereerde in zijn posts op het forum tueries (je moet wel wat tussen de lijnen lezen):

"probleem" > paniek > Simonet > Cahen > militaire kern (NATO, para's, ESR, ...?) > Bende en vervolgens ontsporing ...

Verdeyen zal wel weten wat hij zegt, uit hoeveel personen bestaat die wereld die durft over te gaan naar actie?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

10

Re: Alfred Cahen

Alfred Cahen stierf in april 2000:

Belgiës meest bevreemdende topdiplomaat is overleden

Woensdag overleed in Brussel ereambassadeur Alfred Cahen. Gedurende zijn dertig jaar durende loopbaan bezette Cahen de allerhoogste functies die de diplomatie in ons land te bieden heeft. Cahen had zijn hart aan Afrika verloren. Alleen leverde die liefde ook dubieuze vriendschappen op. Die brachten hem meer dan eens in opspraak.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube