Re: Luc Hennart

Luc Hennart: Geen verlenging van zijn mandaat als voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel » www.csj.be

12

Re: Luc Hennart

Goede zaak voor de wijze waarop hij zijn ondervoorzitters behandelde.

13

Re: Luc Hennart

Het gaat zowel om de voorzitter van de Nederlandstalige (Alfred Vanwinsen) en de Franstalige (Luc Hennart) rechtbank

Voorzitters Brusselse rechtbanken de laan uit gestuurd

De korpschefs van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbank in Brussel wilden zichzelf opvolgen. Maar de Hoge Raad voor de Justitie heeft besloten om van allebei het mandaat niet te laten hernieuwen.

De Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in Brussel zullen op zoek moeten gaan naar een nieuwe voorzitter: de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft vandaag beslist dat zij zichzelf niet zomaar kunnen opvolgen. De huidige voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank is Alfred Vanwinsen. Bij de Franstalige rechtbank gaat het om Luc Hennart.

De benoeming van een rechtbankvoorzitter is een taak voor de regering, maar de beslissing over wie de functie krijgt, wordt na een selectieprocedure altijd genomen door de HRJ. Het is hoogst uitzonderlijk dat die Hoge Raad het mandaat van rechtbankvoorzitters die zichzelf willen opvolgen niet hernieuwt. Zeker in het geval van Vanwinsen en Hennart, die samen leiding geven aan twee van de belangrijkste rechtbanken in het land, is het een opmerkelijke uitkomst. Normaal gezien zullen hun plaatsen nu vacant worden verklaard, waarna een selectieprocedure van start kan gaan.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Luc Hennart

Hennart. Er zijn slechts 2 bladzijden aan hem besteed. Het zouden er minstens 20 moeten zijn. Om te beginnen zou men eens moeten oplijsten waarvoor deze man allemaal verantwoordelijk was. Wat kunnen we hem verwijten? Onkunde? Onwil? Tunnelvisie? Liegen voor de onderzoekscommissie? Hadden we bewijzen dat hij loog? Natuurlijk dat. Minstens één.

Hennart liet de Bende-commissie weten dat dat allemaal onzin was. Hij beweerde dat er geen enkel verband bestaat tussen enerzijds Bouhouche en Beijer en de moord op Juan Mendez-Blaya en anderzijds de Bende van Nijvel. En volgens Hennart waren er ook geen elementen die aantoonden dat Bouhouche en Beijer te maken hadden met Westland New Post.

Ofwel kent raadsheer Luc Hennart zijn eigen dossiers niet, ofwel zat hij te liegen.

"Want op 13 januari 1988 heeft Madani Bouhouche zelf, in het onderzoek dat door Hennart werd geleid, aan politieman Jean-Pierre Doraene bekend dat hij lid was van de WNP."

Loog hij of kende hij zijn eigen dossier niet?

Tijdens dat proces tegen Bouhouche en Beijer en co, was er daar geen "openbaar ministerie" dat met de getuigenis van Bouhouche had moeten staan zwieren? Wie was dat trouwens? We hadden nog kunnen denken dat het onkunde was, maar gezien zijn houding in alle Brusselse dossiers is er volgens mij geen twijfel mogelijk.

Hij in de eerste plaats heeft er persoonlijk voor gezorgd dat men in Dendermonde niet verder kon. Waarom kon dit ongestraft?

Hennart, de trouwste partijsoldaat van de PS. Hennart kon zich letterlijk alles permitteren en kreeg promotie na promotie, tot en met voorzitter van de rechtbank. Dit was zijn laatste wapenfeit ons bekend

'Brussels rechtbankvoorzitter Hennart ‘weigert medewerking aan audit’

Bron: Belga | 10 Juni 2016

Hij werd uiteindelijk uitgewuifd na een protestbrief van 14 Brusselse onderzoeksrechters nadat hij collega Gruwez een "aapje op een draaiorger had genoemd."

Bron » www.nieuwsblad.be

Ik zou hem eerder de onaantastbare dan de bullebak noemen. Of de man die er voor zorgde dat wij hier tot het einde der tijden kunnen blijven gissen.

Re: Luc Hennart

"deze onderzoeksrechter zag met andere woorden geen enkel verband tussen de zaak Mendez en de bende van Nijvel. Deze zienswijze werd te Charleroi, anders dan in Dendermonde, door diverse magistraten - Hennuy, Defourny - in meer of mindere mate gedeeld. Vooral onder druk van bepaalde speurders werd er te Charleroi niettemin twee keer een poging gewaagd om na te gaan of er mogelijks toch geen sprake was van een verband tussen beide zaken.

In 1991-1992 werd door middel van een vragenlijst, opgesteld aan de hand van vraagpunten in het onderzoek naar de bende van Nijvel, geprobeerd uit te zoeken of er in de zaak Mendez geen aanknopingspunten zaten voor het leggen van zulk verband. In 1994-1995 werd in zekere zin andersom gewerkt: na lezing van het dossier Mendez trachtte men te achterhalen of er geen relaties konden worden gelegd met de zaak van de bende van Nijvel.

Beide keren kwam men tot de slotsom dat deze zaken op geen enkele manier met elkaar in verband konden worden gebracht. Overigens zijn er geen schriftelijke stukken gevonden die de stelling kunnen staven dat onderzoeksrechter Troch ooit formeel om toegang tot het dossier Mendez als zodanig heeft gevraagd"

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 4)

Betekent dit dat men in 1994-1995 dan uiteindelijk toch inzage kreeg in het dossier Mendez? En dat er dus geen noemenswaardige aanknopingspunten gevonden werden bij deze inzage? Bovendien ook wel vreemd dat er geen schriftelijke aanvraag gebeurde door Troch (tenzij er opnieuw heel wat stukken 'verdwenen' zijn, ik hou nu wel van een complottheorie maar dit lijkt me nu toch niet echt aannemelijk, dat ze zelfs de schriftelijke aanvraag om inzage in een dossier zouden laten verdwijnen).

16

Re: Luc Hennart

Destijds heeft Nico Snelders als onderzoeksrechter te Antwerpen ook zaken opgevraagd aan Hennart waarbij volledige tegenwerking kon vastgesteld worden.

Re: Luc Hennart

Ex-rechtbankvoorzitter Hennart (67) sluit politieke carrière niet uit

Luc Hennart, sinds kort op pensioen na jarenlang voorzitter te zijn geweest van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, sluit niet uit dat hij nog een politieke carrière start. Dat zegt hij in een interview met La Dernière Heure.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

18

Re: Luc Hennart

Ja, natuurlijk dat! In dit landje is men voor niets beschaamd.

Re: Luc Hennart

In een reactie op de brief van Nico Snelders wijst Luc Hennart erop dat hij sinds maart 1988 op verschillende fronten onderzoek voerde naar Beijer en Bouhouche:

  • de moord op geldtransporteur Francis Zwarts,

  • de moord op wapenhandelaar Mendez en

  • de aanslag op Rijkswachtkolonel Herman Vernaillen.

Ondertussen kennen we al geruime tijd de afloop van deze onderzoeken.

J. Elise, commissaris van de gerechtelijke politie te Brussel maakte dit rapport dat begin juni werd overgemaakt aan de procureur-generaal te Mons.

"Tevens bestaat er een verband persoon/wapen dankzij de diefstal van FAL’s en FNC's bij Mendez, op 15 mei 1985. Die wapens werden in het kader van de zaak Haemers op 7 februari 1989 teruggevonden in een box van het Apollocomplex te Ukkel. Pas in december 1991 wijst het onderzoek uit dat Bouhouche de wapens aan de genaamde (…) afstond. Die laatste bezorgde ze aan (…) die ze aan (…) en (…) verkocht."

Een pv, van een onderzoek dat de band aantoont tussen Bouhouche, de wapens van Mendez en Patrick Haemers.

Uiteraard pas in december 1991. Wanneer is het onderzoek naar de Bende Van Nijvel bij de Deltacel in Dendermonde weg gehaald?
Juist.

En er is nog veel, veel meer.

Om te beginnen… (…) = Robert Darville

20

Re: Luc Hennart

Darville... verklaar je nader, Trokken.