121

Django68 wrote:

Ik ben ook van mening dat de mogelijk bestaat dat de overval op Dekaise los staat van de andere Bende overvallen..

De overval in Waver en de daders zijn de basis van de bende. De gelijkenissen tussen die robotfoto's en die van latere feiten zijn opmerkelijk. Ook de wapens die ze gebruiken. Het is voor een groot stuk in Waver dat de oplossing ligt daarom dat dit losgekoppeld wordt. Waver en Nijvel of de robotfoto's 10/14 zijn niet los van elkaar te zien.

Django68 wrote:

Kun je een naam noemen the end?

Wel ik vraag me af wat er zou gebeuren moesten de namen rollen en de motieven bovenkomen plus de manipulaties op het hoogste niveau. Het gaat niet alleen om namen maar het gehele mechanisme erachter. Hij kan het spel zo spelen de killer omdat zijn identiteit heel beperkt gekend is, dit is de voorwaarde om zo te kunnen manipuleren.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

122

the end wrote:

Het gaat niet alleen om namen maar het gehele mechanisme erachter

In deze gaat het wel degelijk om de namen. Gans België zit er op te wachten.

123

Het wordt stilaan tijd, the end!

124

Ik moet toegeven dat ik me weer laten vangen heb. Zelfs als we die naam van X weten te "raden" staan we nog geen stap verder om de eenvoudige reden dat, hoe aantrekkelijk "mysterieus" die nota X ook is, dit ons NIETS zegt over de bende. Het weze duidelijk dat er in de jaren 80 in Brussel vanalles gaande was, het ene al geheimzinniger dan het andere. Maar niets van dat alles brengt ons een overduidelijke en direkte aanwijzing naar de Bendefeiten. (Enkel twee elementen uit het WNP dossier volgens de Bendecommissies)

De naam van X zegt ons waarschijnlijk wel iets meer over al die louche praktijken die zich in Brussel afspeelden, en daar stopt het dan.

125

Helemaal mee eens. Wat zijn die 2 elementen uit het WNP dossier?

126

BC II deel 2 p 179 (van de pdf file):

"Ondanks omvangrijk en secuur speurwerk heeft de onderzoekspiste-Latinus geen enkel afdoend bewijs opgeleverd van het bestaan van een verband tussen de moordpartijen van de Bende van Nijvel en de zaak-Latinus, onder de volgende twee reserves: hierboven vermelde reserve betreffende het contact Latinus-X.";

Noot Billy& : X is hier Jandrain en zijn verklaringen in verband met "de hand van Calmette". Op zich weegt dit niet zo zwaar want we weten niet waarom Jandrain dit dacht, of hij dan ook gelijk had of nog, of het niet één of ander manipulatiespelletje was.

"reserve waarvan sprake in de synthese van adjudant Lachlan-Jenicot : V., (26) medeplichtige van Eric Lammers, actief lid van WNP, heeft verklaard de nummerplaat van een Golf te hebben meegedeeld aan Maurice Lammers die daar volgens hem om gevraagd had; datzelfde nummer werd door de moordenaars gebruikt voor een valse nummerplaat die werd aangebracht op de Golf van de heer Van Camp,..."

Noot Billy&: dit is van een heel andere orde, het gaat hier over een materieel bewijs met een directe verband naar de Bende en de genoemde familie. Ik merk op dat ML één van de weinige "gatekeepers" is; een persoon die in een netwerk de verbinding maakt met een heel aantal andere netwerken (Castris, Farcy, Haemers, Bouhouche & co, Albanese maffia, De Staerke....). Bovendien vermeldt de tekst in de voetnoot verwijzingen naar een vijftal andere paragrafen,allemaal verwijzend naar de zoon en indirecte doch niet bewezen banden met andere Bende feiten, en niet alleen hand en spandiensten in verband met de gebruikte wagens.

Tenslotte is er nog één direct verband, maar niet komend uit een officieel document, wel de literatuur: Ponsaers & Dupont pag. 149.

"Francesco Nardella zou zich weldra op de kantoren van de gerechtelijke politie van Nijvel bevinden. Hij was daar uitgenodigd in verband met de gevonden verfverstuiver (zwarte verf, merk Sikkens, op basis van polyerethaan). Deze verstuiver werd geanalyseerd in de laboratoria Dupont de Nemours in België en in de Verenigde Staten. Deze analyses toonden aan dat de eigenschappen van deze verstuiver volledig overeenstemden met die van de verstuiver die gebruikt werd om de aan de ’Au Trois Canards’ gestolen rode Golf zwart te spuiten. Verder onderzoek toonde aan dat de verfverstuiver geleverd werd door Max Urbain, bijgenaamd ’Max le Ferrailleur’."

Noot: hier gaat het dus weer over een direct materieel verband. Probleem is dat we niet weten of deze info uit Ponsaers en Dupont klopt. Ten tweede gaat deze band niet noodzakelijk over de Bende feiten zelf, maar mogelijk over hand en spandiensten in verband met de gebruikte wagens.

127

Dank

128

Wie is die V. van de WNP die de verklaring over die nummerplaat geeft?

129

Billy& wrote:

Ik moet toegeven dat ik me weer laten vangen heb. Zelfs als we die naam van X weten te "raden" staan we nog geen stap verder om de eenvoudige reden dat, hoe aantrekkelijk "mysterieus" die nota X ook is, dit ons NIETS zegt over de bende. Het weze duidelijk dat er in de jaren 80 in Brussel vanalles gaande was, het ene al geheimzinniger dan het andere. Maar niets van dat alles brengt ons een overduidelijke en direkte aanwijzing naar de Bendefeiten. (Enkel twee elementen uit het WNP dossier volgens de Bendecommissies)

De naam van X zegt ons waarschijnlijk wel iets meer over al die louche praktijken die zich in Brussel afspeelden, en daar stopt het dan.

Het gaat niet om iets te raden of te hokken. Ik heb het over documenten die immers veel over de bende vertellen. deze documenten zal je niet in BC verslagen vinden. Eén van de redenen dat die mijnheer-x erg interessant maakt is dat hij op een bepaald moment weet wat er met WNP en een bende feit komen zal. De kans is heel groot dat hij één van de inzittenden van een zwarte golf kende. die nummerplaat van ze zwarte Golf ivm Lammers dat je aanhaalt maakt het nog interessanter (ik was dit element vergeten).

Tevens acht ik de kans heel groot dat Latinus in 82 de killer ooit ontmoet heeft. Het is niet voor niks dat hij na Nijvel in alle staten was.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

130

Er is hier onder ons een forumlid dat met zijn gat op belangrijke informatie zit of er minstens toegang tot heeft! Waarom spreekt dit (door mij toch) gewaardeerd forumlid steeds in raadsels? Indien zijn beweringen waar te maken zijn, waarom dan geen namen noemen. Zodat andere belangstellende er kunnen op inspelen en mogelijk zaken kunnen bekrachtigen of ontkrachten!