Volgens procureur De Valkeneer zal onderzoeksrechter Michel zeker aanblijven. De Valkeneer vraagt zich sterk af waarom een speurder (die de opdracht had de waarheid te vinden) stappen onderneemt om de onderzoeksrechter twee jaar vóór de verjaring van het dossier te krijgen. De procureur looft het hardnekkige werk van de onderzoeksrechter en het professionalisme van haar speurders. "Wil men de onderzoeksrechter en/of haar speurders het zwijgen opleggen?" vraagt hij zich af.

Meer » www.dhnet.be

Volgens La Dernière Heure werd ook Fons Van Rie door de CWB opgeroepen voor een verhoor. Van Rie zou echter het verhoor geweigerd hebben om medische redenen. Waarna onderzoeksrechter Michel prompt een wetsdokter naar Van Rie zou gestuurd hebben om diens gezondheidstoestand te controleren.

Meer » www.dhnet.be

33

Iemand toevallig een abonnement bij Apache » www.apache.be

Werner, een abonnement voor één maand bij Apache kost slechts 3,5 €.

Kamerlid Daphné Dumery (N-VA) vraagt aan de minister van justitie om een einde te maken aan de speurdersoorlog in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Hieronder het standpunt dat zij verkondigt op de website van de N-VA.

Minister van justitie moet einde maken aan speurdersoorlog Bende van Nijvel

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel is een onderzoek van het onderzoek geworden, met het verzoek tot wraking deze week van onderzoeksrechter Martine Michel als triest hoogtepunt. "Wat er fout gelopen is tijdens het oorspronkelijke onderzoek kan later worden onderzocht, na de verjaring van de feiten", zegt Kamerlid Daphné Dumery. "Maar de minister van Justitie moet nu een eind maken aan deze speurdersoorlog. Want dit is een kaakslag voor Justitie en de rechtsstaat."

Ondertussen blijven de slachtoffers en de nabestaanden met vragen zitten, blijven de daders onbekend en komt de ware toedracht van de feiten niet aan het licht. Er gaan stemmen op voor een parlementaire waarheidscommissie. "Laat de minister intussen haar positief injunctierecht gebruiken om een eind te maken aan de huidige speurdersoorlog", zegt Dumery, die hiervoor in de Kamercommissie zal blijven pleiten.

Het onderzoek kent een bewogen geschiedenis. Nadat onderzoeksrechter Troch uit Dendermonde het in 1991 moest overlaten aan Charleroi, ging het vorig zonder veel evolutie naar onderzoeksrechter Michel. Zij moest het nieuw leven inblazen.

Dumery: "In plaats van nieuwe inzichten aan te reiken wordt een onderzoek naar het onderzoek gevoerd. De speurders in Charleroi spreken van manipulatie van het bewijsmateriaal. Er volgen huiszoekingen en verhoren van de speurders uit Dendermonde. Voor hen komen die over als provocaties. De nieuwe speurders krijgen geen of tegenstrijdige antwoorden op hun vragen. En dan vraagt een speurder uit Dendermonde de wraking van onderzoeksrechter Martine Michel wegens partijdigheid jegens de speurders uit Dendermonde."

"De prioriteit van de speurders moet liggen bij het afronden van het onderzoek, voor de feiten verjaard zijn. Ofwel zijn er bewijzen tegen bepaalde verdachten, ofwel zijn die er niet. Er is echt geen tijd voor spelletjes", besluit Dumery.

Bron » www.n-va.be | 11 oktober 2013

Wat mevrouw Demury echter vergeet, is:

  1. Dat in Ronquières in 1986 dé geldkoffer boven water is gehaald die de daders op 09.11.1985 gestolen hebben in de Delhaize van Aalst (wat een rechtstreekse link is naar de daders van de overval in Aalst);

  2. Dat de professoren (vooral A. Masset) die in opdracht van de tweede bendecommissie werkten, na het lezen van het onderzoeksdossier vastgesteld hebben dat de duik in 1986 niet is gebeurd zoals verklaard door Troch en de Delta-leden;

  3. Dat beide bendecommissies geconcludeerd hebben dat de vondst in Ronquières niet pluis is en er mogelijks sprake is van manipulatie;

  4. Dat de tweede bendecommissie aanbevolen heeft om de duik in Ronquières in 1986 door de Delta-cel verder gerechtelijk te onderzoeken;

  5. Dat dit onderzoek tot voor kort nooit werd uitgevoerd en dus een nog niet bewandelde piste is die misschien tot de oplossing van het bendedossier kan leiden;

  6. Dat de huidige onderzoeksrechter Michel en de speurders van de CWB nu eindelijk het aanbevolen onderzoek aan het uitvoeren zijn;

  7. Dat ondertussen expertises zijn gebeurd die zouden aantonen dat de spullen slechts één à twee maanden in het water kunnen gelegen hebben;

  8. Dat de oude speurders blijkbaar niet willen meewerken met of niet willen antwoorden op de vragen van de nieuwe speurders (zie de persartikels en het boek van Hilde Geens) en men zich toch wel de vraag kan stellen waarom er niet geantwoord wordt;

  9. Dat de verklaringen van de oude speurders t.o.v. journalist Hilde Geens niet helemaal overeenkomen met hun verklaringen voor de bendecommissies;

  10. Dat een oud speurder zelfs overgaat tot een wrakingsverzoek tegen de huidige onderzoeksrechter, wat toch wel een bijzonder radicale demarche is gelet op de korte tijd die er nog is tot de verjaring van de bendefeiten. Immers een nieuwe onderzoeksrechter zou nooit voldoende tijd hebben om zich in het dossier in te werken;

Voor mij lijkt het er dus zeker niet op dat onderzoeksrechter Michel het 'onderzoek van het onderzoek' aan het voeren is en dat er hier 'spelletjes' gespeeld worden. De onderzoeksrechter heeft trouwens in het openbaar en aan de familieleden in mei 2013 verklaard dat dat niet het geval is. Het oplossen of verklaren van de vondst van Ronquières zou een cruciaal spoor geven naar de daders van de feiten van Aalst.

En die zouden op zich dan weer sporen kunnen zijn naar de opdrachtgevers en naar de daders van de andere bendefeiten. Hoewel ik ook soms twijfel, blijf ik dus (voorlopig) nog vertrouwen hebben in dit bendeonderzoek. Bovendien denk ik dat het onderzoek over Ronquières één van de laatste zaken is die nog kan gedaan worden om de daders (als ze nog leven) vóór de verjaring te vatten.

36

En met welk recht meent de NVA in dit debat als schoolmeester te mogen optreden? Het zal alleszins niet omwille van dossierkennis van mevrouw Dumery (who?) zijn. Dat ze doen waar ze goed in zijn: waal-bashing, vendelen en liedjes zingen.

Het is goed dat er druk op de ketel blijft en een politieke partij kan dat doen via vragen/interpellaties in het parlement. Het doet er niet toe welke politieke partij. Los daarvan vind ik ook dat Michel haar tijd steekt in iets dat niet veel zal bijbrengen. Troch was een goeie onderzoeksrechter, ze zou beter met hem praten en zijn ervaringen/ontdekkingen meenemen in haar onderzoek (idem voor de speurders van Troch).

Werner wrote:

Iemand toevallig een abonnement bij Apache » www.apache.be

Een straffe tekst in elk geval! Geschreven door niemand minder dan Walter De Smedt, een gewezen raadslid van het Comité P en Comité I. Als zijn versie van de feiten van de laatste weken klopt, werpt dit een ander licht op de hevige reacties van de voormalige Delta-cel en van Troch via de media.

39

Kan je dat artikel samenvatten?

De machinaties achter het ultieme spoor richting Bende van Nijvel

De ontwrichting van de staat door extreemrechts, met medewerking van officiële en parallelle inlichtingendiensten. Dat is het spoor waarin Martine Michel, onderzoeksrechter naar de Bende van Nijvel zich heeft vastgebeten. Maar net zoals in het verleden botst die onderzoekspiste op gigantisch veel weerstand. Walter De Smedt, voormalig lid van het Comité I dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, belicht de machinaties achter de schermen die tot doel hebben de laatste kans op een doorbraak in het Bendedossier in de kiem te smoren.

Lees het hele artikel » Onderzoek