Topic: Arsène Pint

Medeoprichter van de anti-terroristenbrigade van de rijkswacht, de Groep Diane. Later zou Pint als gebiedscommandant van Gent ook nog betrokken zijn bij het onderzoek dat substituut Willy Acke en onderzoeksrechter Freddy Troch in Dendermonde begonnen na de Bende-aanslag in november 1985 op de Delhaize in Aalst. Opmerkelijk was de opmerking die Pint gemaakt heeft toen hij de ravage zag op de parking van de Delhaize van Aalst: "Verdomme, het zullen toch die van ons niet zijn?"

In een interview in Humo zei Pint het volgende hierover:

U hebt meegewerkt in het onderzoek naar de aanslag van de Bende van Nijvel in Aalst. Is het mogelijk dat de Bende in Aalst wapens van de groep Diane heeft gebruikt? Onderzoeksrechter Leo Tas van Dendermonde zei in de tweede Bendecommissie dat u met dat bange vermoeden zat onmiddellijk nadat u was gearriveerd op de parking van de Delhaize in Aalst.

"Ik heb toen gezegd: 'Verdomme, het zullen toch die van ons niet zijn?' Ik baseerde me op wat ik daar die vrijdag zag liggen: 12 mm-munitie, 9 mm en .357. Die gebruikten wij bij de groep Diane ook. Toen ik terug thuis kwam heb ik onmiddellijk generaal Bernaert gebeld: 'Generaal, ik zit met een gevoel dat ik niet kwijt geraak. Ik wil een onderzoek naar al wat met de Groep Diane te maken heeft.'"

Bernaert schrok. Hij zei: 'We beginnen er meteen aan. Maandag heb je nieuws.' In het weekend is dat onderzoek naar de Groep Diane gebeurd. Men heeft al het personeel doorgelicht, alle alibi's onderzocht. Ze hebben dat allemaal manueel gedaan, omdat het personeel het anders 's maandags gemerkt zou hebben aan het computerbestand. Men wilde vermijden dat het personeel zou denken: 'Nu verdenken onze generaals ons er al van dat wij Aalst hebben gedaan.' Op maandag riep Bernaert me en hij zei: 'Het onderzoek is negatief.'"

Bovenstaande vertelde Pint ook op de Tweede Bendecommissie. Op de vraag van commissielid Olivier Deleuze wat zijn indruk nu na al die jaren achteraf is antwoordde Pint: "Wetende dat er bij ons Beijers, Bouhouchen, Amorys en Lekeus waren, blijf ik deze hypothese in mijn hoofd houden."

Re: Arsène Pint

Merovinger wrote:

"In het weekend is dat onderzoek naar de Groep Diane gebeurd. Men heeft al het personeel doorgelicht, alle alibi's onderzocht. Ze hebben dat allemaal manueel gedaan, omdat het personeel het anders 's maandags gemerkt zou hebben aan het computerbestand."

En dat allemaal in twee dagen... Fameus onderzoek zou ik zo zeggen! wink

3

Re: Arsène Pint

Misschien kende de rijkswacht steeds de whereabouts van de agenten van de Diane-groep.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Arsène Pint

Hoe kan men het alibi van een persoon nagaan zonder die te verontrusten? 'Whereabouts"? Geen GSM's, geen internet, geen GPS of camera's, laat staan een semafoon. Lijkt me onmogelijk en onbetrouwbaar, in die tijd, een alibi na te gaan van een persoon zonder die persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te verontrusten.

Al het personeel van dr Groep Diane? Over hoeveel personen spreekt men dan? En met hoeveel zouden de onderzoekers dan moeten zijn om op twee dagen al die mensen hun alibi (sluitend) na te gaan (zonder deze te verontrusten!)? Stel dat er toch mensen van deze groep zouden betrokken zijn... zouden deze zich dan niet kunnen indekken?

Maar als generaal Bernaert zegt dat het onderzoek negatief is, dan is het ook negatief. Ook voor Pint moest dat volstaan blijkbaar.

Re: Arsène Pint

Diane had toen niet zoveel operationele agenten. Een deel daarvan zal met dienst geweest zijn, een ander deel zal stand-by geweest zijn in reserve. Leden van speciale eenheden worden wel vaker gevraagd om hun doen en laten mee te delen. Ik denk wel dat het mogelijk moet geweest zijn om in korte tijd hun bezigheden na te gaan.

Servo per Amikeco

Re: Arsène Pint

Zou het niet kunnen dat Pint met zijn uitspraak: Verdomme, het zullen toch die van ons niet zijn? de bewapening van de groep Diane bedoelde? Aangezien de aanslag op een zaterdag gebeurde en men datzelfde weekend nog een onderzoek ging uitvoeren, had men enkel de zondag om de gegevens te controleren. Lijkt mij onlogisch dat mensen van de Diane een aanslag zouden uitvoeren met hun eigen bewapening.

7

Re: Arsène Pint

Pint legt in het Humo-interview toch uit wat hij bedoelde met die uitspraak. Hij zag bepaalde munitie liggen en hij wou zekerheid dat geen enkel lid van de Diana-groep betrokken was bij de overval. En op zich is het niet zo onlogisch dat mensen van de Diana een aanslag uitvoeren met het type munitie dat ze kennen en zelf gebruiken.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Arsène Pint

Hij heeft de uitspraak gedaan op het moment van de feiten; 1985 dus. De wapens bij de Diane werden gestolen in 1982. Zijn interview aan Humo dateert van 1997. Bijkomend heeft Pint niet het onderzoek uitgevoerd in dat betreffende weekend, maar heeft hij wel zijn bezorgdheid gemeld:

Toen ik terug thuis kwam heb ik onmiddellijk generaal Bernaert gebeld: 'Generaal, ik zit met een gevoel dat ik niet kwijt geraak. Ik wil een onderzoek naar al wat met de Groep Diane te maken heeft.

In datzelfde artikel kunnen we ook lezen:

En onder Jennes is dat veranderd?

"Absoluut. In mijn tijd lag het SIE-materiaal niet in de garage waar de auto's stonden, maar in een afgesloten, beveiligde compound, waar zich ook het atelier van Collard bevond. Als je dus bij het materiaal wilde, moest je via Collard en zijn adjuncten passeren. In die compound was ook altijd wel iemand aanwezig. 24 uur op 24 uur. De mensen die de ABT-patrouilles deden kwamen er namelijk 's nachts hun boterhammen opeten. Een eenvoudig systeem, maar wel efficiënt. Het interventiemateriaal mocht pas de compound verlaten en in de auto's worden geladen als er alarm werd gegeven. Daar verloor je dan wel tien minuten mee, maar dat doet er niet toe. Bijvoorbeeld, er wordt een vliegtuig gekaapt. Voor je dat offensief mag benaderen, moeten er eerst onderhandelingen worden gevoerd, moet je de politieke wil vinden, moet justitie akkoord gaan en moet iemand bereid zijn de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Voor je dat allemaal geregeld hebt in België, ben je al heel wat uren kwijt. Dan doen die tien minuten er absoluut niet toe."

"Maar Jennes wilde die tien minuten niet. En hij gaf opdracht het materiaal in de auto's te leggen. Onder zijn bewind lag al dat spul - die Hecklers, explosieven, detonatoren en allerlei zeer gespecialiseerd materiaal - godverdomme gewoon in de auto's van het SIE in de garage, en niet meer in die compound. En als het dan nog beveiligde auto's waren. Nee, het waren gewoon Peugeots en Range Rovers. Ik heb vaak tegen Jennes gezegd: 'Francis, je bent stapel. De eerste de beste onnozelaar komt binnen, pakt zo'n auto en is met de helft van je materiaal weg'. Dat was dus miserie zoeken. Want de kazerne aan de Generaal Jacqueslaan, waar soms tot 2500 mensen zaten, was een echte duiventil. Er werden cursussen gegeven, de gegevens voor majoor werden er georganiseerd, er werden demonstraties gehouden waarbij vaak burgers aanwezig waren. Iedereen liep er binnen en buiten, en iedereen kon moeiteloos de garage van het SIE in."

"Er was wel controle aan de ingang van de kazerne, maar die stelde niets voor. Het kostte geen moeite om de kazerne binnen te geraken. Aan de ingang hielden ze hun ogen toch niet open. Wij maakten ons daar druk om, wij zeiden: "Verdomme, je moet identiteitsbewijzen vragen ze bijhouden", maar het hielp niet. Als je voldoende lef had en een kepie op je kop, kon je zo voorbij de controle wandelen. En als je riep: "Groep Diane" en gewoon voortwandelde, dan durfden de jongens van de controle al helemaal niets meer zeggen. Want de groep Diane, daar bemoeide je je beter niet mee."

9

Re: Arsène Pint

En wat is nu je punt? Dat de mogelijkheid wel degelijk bestaat dat er agenten of materiaal van Diane werd gebruikt in Aalst?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

10

Re: Arsène Pint

Zuiver technisch is het natuurlijk mogelijk, of dat ook verstandig zou zijn, is nog een ander verhaal. Wat Pint dacht in '85 is daarom nog niet hetzelfde als in zijn interview van '97. Het kan dus zijn dat hij in de loop der jaren zijn eigen conclusie heeft gevormd. Uit het interview van '97 kunnen we niet duidelijk uitmaken of hij in '85 de bewapening bedoelde of de agenten, of beide.