1

Francis Poelman was de Procureur des Konings van Brussel tijdens de overvallen van de Bende van Nijvel. Op 10 november 1985 - de dag na de overval in Aalst - neemt procureur Francis Poelman deel aan RTBF-debat. Procureur Poelman verwekt even opschudding tijdens de uitzending met de uitlating: "We kennen de reus van de Bende van Nijvel."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Tijdens zijn getuigenis voor de eerste Bendecommissie werd Francis Poelman door verscheidene leden van de commissie ondervraagd over zijn verklaringen die hij aan de krant La Dernière Heure heeft afgelegd, als zou het ontbreken van tastbare resultaten in het onderzoek naar de Bende van Nijvel te wijten zijn geweest aan verraad, met name doordat personen die in het onderzoek waren betrokken de doders bewust hebben ingelicht over het aan de gang zijnde gerechtelijk onderzoek.

Francis Poelman antwoordt dat hij het op een carrière van 45 jaar nooit heeft meegemaakt dat in een van die omvang geen, zelfs geen gedeeltelijke, resultaten werden geboekt. Hij constateert dat men weet dat Christian Amory tezamen met anderen op bepaalde ogenblikken de zaak heeft gesaboteerd en hij vraagt zich af "Waarom zouden ze niet nog valser hebben gespeeld?"

Procureur Deprêtre sprak de verklaringen van Poelman echter tegen voor de eerste Bendecommissie:

Volgens Deprêtre waren er tijdens het onderzoek naar de Bende lekken naar de pers maar Deprêtre heeft zelf nooit bewust georganiseerde lekken ten behoeve van de misdadigers kunnen vaststellen. Hij heeft geen verraad kunnen vaststellen in de zin van de verklaringen van zijn collega Poelman.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Verscheidene leden ondervragen getuigen over de verklaringen die hij aan de krant La Dernière Heure heeft afgelegd, als zou het ontbreken van tastbare resultaten in het onderzoek naar de moordenaars van de Bende van Nijvel te wijzen zijn geweest aan verraad, met name doordat personen die in het onderzoek waren betrokken de doders bewust hebben ingelicht over het aan de gang zijnde gerechtelijk onderzoek.

De heer Poelman antwoordt dat hij het op een carrière van 45 jaar nooit heeft meegemaakt dat in een zaak van die omvang geen, zelfs geen gedeeltelijke resultaten worden geboekt. Hij constateert dat men weet dat ene Amory tezamen met anderen op bepaalde ogenblikken de zaak heeft gesaboteerd en hij vraagt zich af "Waarom zouden ze niet nog valser hebben gespeeld?" Hij wil evenwel niemand in het wilde weg beschuldigen.

Zelf heeft hij dat met zijn substituut, de heer Leroy, meegemaakt in een drugszaak die ook maar niet kon worden opgelost omdat zich een aanzienlijk lek had voorgedaan. Er is nog een andere zaak waarbij een lid van de politie de dossiers van zijn collega’s inkeek en de getuigen trachtte te doen verdwijnen door hen te waarschuwen dat degene die de feiten had gepleegd zich op hen zou wreken.

Getuige is zo maar, via redeneren, tot zijn conclusie gekomen. Hij beschikt over geen enkel gegeven, maar heeft zich de bedenking gemaakt dat in een zaak van die omvang resultaten onmogelijk kunnen uitblijven, indien in de afwikkeling van de zaken niet iets mis is gelopen. Volgens hem heeft een of andere onderzoeker gepraat. Hij denkt dat anderen zijn mening delen omdat Amory werd gevat. Dat is wel het bewijs dat er een onderzoek is geweest.

Bron: Verslag Eerste Bendecommissie

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Nu we het toch over Poelman hebben, één van de weinige magistraten die de waarheid durfde zeggen:

"Tijdens zijn getuigenis voor de eerste Bendecommissie werd Francis Poelman door verscheidene leden van de commissie ondervraagd over zijn verklaringen die hij aan de krant La Dernière Heure heeft afgelegd, als zou het ontbreken van tastbare resultaten in het onderzoek naar de Bende van Nijvel te wijten zijn geweest aan verraad, met name doordat personen die in het onderzoek waren betrokken de doders bewust hebben ingelicht over het aan de gang zijnde gerechtelijk onderzoek.

Francis Poelman antwoordt dat hij het op een carrière van 45 jaar nooit heeft meegemaakt dat in een van die omvang geen, zelfs geen gedeeltelijke, resultaten werden geboekt. Hij constateert dat men weet dat Christian Amory tezamen met anderen op bepaalde ogenblikken de zaak heeft gesaboteerd en hij vraagt zich af "Waarom zouden ze niet nog valser hebben gespeeld?

Iemand enig idee of deze Poelman nog leeft. Die man werd dus voor leugenaar uitgemaakt door Deprêtre. En wat heeft de commissie hiermee gedaan? Niks, nada natuurlijk.

5

coconut wrote:

Iemand enig idee of deze Poelman nog leeft.

Google weet dat. Francis Poelman is in juni 1991 overleden:

Francis Poelman est mort

L'ancien procureur du Roi de Bruxelles, Francis Poelman, est décédé lundi, à la suite d'une longue maladie. M. Poelman était né à Gand en 1919. Docteur en droit de l'UCL en 1942, il est au parquet de Bruxelles dès 1945. Premier substitut en 1960, procureur du Roi faisant fonction en 77 et 78 et procureur du Roi de 1978 à 1988. M. Poelman s'intéressait particulièrement à la protection de la jeunesse: il a dirigé la section "Famille et jeunesse" du parquet bruxellois et, en collaboration avec son collègue M. Pauly, il a publié un traité sur "L'enfance inadaptée au droit belge".

Bron: Le Soir | 19 Juni 1991

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Mijne google wist dat niet, maar ik was zijn voornaam vergeten. Toch bedankt.