Topic: Moonsekte

De koreaanse sekte van de familie Moon uit New York is sinds de jaren zestig nauw verbonden geweest met de WACL via het Freedom Center in Seoul en de alliantie met drie Yakuza mafia figuren uit Japan, Sasakawa, Kodama, en Kishi. Op de jaarlijkse congressen van de Liga verschenen regelmatig de presidenten van de sekte uit Europa en Japan in het gezelschap van enkele belgische kopstukken uit de CEPIC-partij zoals Paul Van Kerckhoven en Marcel de Roover. De "Wakkel" kende ook twee belgische voorzitters van de Euro-WACL, Generaal Robert Close en Desmarets in de jaren 70.

Het dossier van deze congressen ontving ik nota bene uit handen van de oud-BVD chef Cornelis van den Heuvel uit Den Haag, die onderdak had verleend aan de Nederlandse voorzitter van de Liga, De Heer Broekmeyer op het adres Van Stolkweg 10 van Interdoc en de Atlantische Commissie. In de periode van mijn bezoek, anno 1976, vertelde van den Heuvel dat hij de meetings niet meer wilde bezoeken om zijn relaties uit Oost-Europa niet voor het hoofd te stoten. Zelf was ik toen een jaar bezig met mijn speurwerk naar de tentakels van de moonsekte, dat in 1980 uitmondde in de publicatie van het boek "Jeugdsekten in Nederland", dat nog besteld kan worden bij een antiquariaat in Twello via info@utz.nl tegen de prijs van 8 euro.

Op 26 mei 1979 publiceerde Elseviers Magazine een opzienbarend artikel over een congres van de WACL in Paraguay met foto's van enkele extreem-rechtse figuren uit Italie en van Mister Moon. Vanuit Nederland bezocht Prosper Ego regelmatig de meetings, maar ook Colonel Erkelens uit Simpelveld (L) en Joop Zwart, de vader van Koos Zwart, die de beursberichten uitzond op de Vara Radio van Hash en Wiet elke Zaterdag. Er was ook een bankdirecteur uit het Gooi uitgenodigd voor dit congres, maar die was snel vertrokken vanwege de aanwezigheid van zoveel neo-nazies en Oostfront Strijders !  Practisch alle publicaties over de politieke allianties van Moon werden aangeleverd door de moonwatcher uit Holland. Onze oud-minister Joseph Luns is in de periode na zijn vertrek bij de Navo in Brussel jarenlang verbonden geweest aan de Moon-NGO "International Security Council" als Senior Advisor en Keynote Speaker.

Op de meetings van deze alternatieve veiligheidsraad werd het Star Wars Project besproken als antwoord op het Rode Gevaar van de Soviet Unie. De voorzitter van de ISC was de Israelier Joseph Churba uit Brooklyn, N.Y., die samenwerkte met de Joodse Defensie Liga van Meiher Kahane. De meeste bezoekers van de conferenties waren gepensioneerde generaals en ambassadeurs uit Europa, Zuid-Amerika, Zuid-Korea, Japan, Australie, Thailand, en de Philippijnen. De Council publiceerde het magazine "Global Affairs", dat sprekend leek op het Foreign Affairs Magazine, en in 1989 nog in de Bruna winkels lag te pronken, maar kort daarna ter ziele ging. In April 1990 stond er een historische meeting op de agenda van de moonsekte met president Gorbachev in Moskou, die georganiseerd was door de Washington Times en de Novosty Press uit Moskou. Alle kopstukken van de anti-communistische frontorganisaties van de koreaanse sekte waren daar ook aanwezig, maar ook veel opiniemakers zoals Mr. GBJ Hilterman van de Avro. Op de site van causainternational.org staat het verslag van "Victory in Moscow", verteld door een woordvoerder van de beweging.

Leden van de sekte waren altijd voorbereid op de val van het communisme, en versierden hun kamers met een  foto van het Kremlin en de profetie van hun afgod. Het succes van de sekte bij de Republikeinse Partij van Reagan en Bush komt voort uit de Koude Oorlog met Noord-Korea en de Soviet-Unie. Direct na het ideale huwlijk van de "True Parents" in 1961 in Seoul werd Mister Moon op het paard gezet door Generaal Kim Jong Pil, de oprichter en directeur van de KCIA, die ook vier jaar lang de premier is geweest van het land. (1960-64) Zie de Who is Who Gids met alle Kim's. Dit jaar ben ik begonnen aan een engelstalig boek over de politiek en religie in Amerika, met inbegrip van de Peoples Temple in Guyana, de AUM sekte in Japan, en de TFP sekte uit Brazilië. Zodra het klaar is moet ik op zoek gaan naar een geintresseerde uitgever in de USA en Engeland.

2

Re: Moonsekte

Heb je ook gekeken naar de OTS (Ordre du Temple Solaire)?

Re: Moonsekte

Ik las ergens dat de Moonsekte een vertegenwoordiger had in Dinant. Te identificeren?

4

Re: Moonsekte

Uit brief nummer 12 van Marcel Barbier:

In die periode [in de loop van 1983] vergaderde Latinus vaak in een villa op de Alsembergsesteenweg waar het Brussels hoofdkwartier van de Moonsekte was gevestigd. Paul zei me dat Smets voor de sekte veel belangstelling had, maar de reden ontgaat me.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Re: Moonsekte

Vereniging van Heilige Geest voor de eenmaking van het wereldchristendom (MOON)

Volgens een getuige gaat het om een zeer machtige internationale vereniging die wereldwijd zo'n 180.000 leden zou tellen (de door de beweging genoemde aantallen van 2 tot 3 miljoen zouden opzettelijk zijn aangedikt). Kennelijk rekruteert deze beweging met name in universitaire kringen. Een andere getuige haalt het voorbeeld aan van een studentenvereniging, "Carp", die fungeert als dekmantel voor Moon om in Los Angeles (Verenigde Staten) studenten te rekruteren en die in elk geval in de jaren 1980 zeer actief was. De vereniging verspreidt onder de studenten brochures met bijdragen van eminente hoogleraren die aan congressen van Moon hebben deelgenomen. Zo tracht men zich een eerbiedwaardig imago aan te meten.

Recruteringstechnieken zijn onder andere lessen in zelfverdediging, deelname aan workshops tijdens welke over verschillende onderwerpen in verband met de wereldpolitiek wordt gedebatteerd, verblijf in afgelegen vakantieverblijven ... Naar verluidt zetten studenten hun studie stop om zich volledig aan de beweging te kunnen wijden. In die studentengemeenschappen is de levenswijze soepeler dan in de sekte zelf en zijn nog contacten met de familie mogelijk. Het indoctrinatieproces dat door de getuige als een onvervalste hersenspoeling wordt bestempeld, gaat zeer geleidelijk en subtiel. Iedere aanhanger heeft een "geestelijke vader en moeder" die hem zo vaak mogelijk begeleiden terwijl hij in contact blijft met de leiders van de beweging.

Er wordt een beroep gedaan op het idealisme en op de verantwoordelijkheidszin van de nieuwe leden die uitgenodigd worden Moon te helpen om "de wereld te redden". De getuige verklaart dat de sekteleiders beetje bij beetje baas worden over de handelingen en de gedachtenwereld van hun volgelingen en wel in die mate dat zij niet meer in staat zijn dat totalitair systeem ter discussie te stellen noch uit de beweging te treden.

Toen die getuige een bepaald stadium van indoctrinatie bereikt had, heeft hij bij de beweging een opleiding gevolgd waarbij hem geleerd werd hoe hij nieuwe volgelingen moest werven en hen moest overtuigen van de gegrondheid van de leerstellingen van Moon. Hij heeft ook geleerd hoe de leer van Moon met homeopathische doses moest worden ingepompt om de "waarheid" van de leider geleidelijk aanvaardbaar te maken. Het was hem zelfs toegestaan te liegen om bestwil. Elementen die ontleend zijn aan de Bijbel werden op een subtiele wijze vermengd met zuiver "moonistische" leerstellingen.

De volgeling is niet meer in staat het onderscheid tussen die diverse elementen te maken en ziet zich uiteindelijk volledig mentaal geïsoleerd van de buitenwereld. De sektarische groepering biedt hem dan warmte en gastvrijheid en beschermt hem tegen een buitenwereld die als des duivels afgeschilderd wordt. De nieuwe volgeling ondergaat voortdurend een zware psychologische druk waarbij met name handig gebruik gemaakt wordt van alle persoonlijke gegevens die hij de beweging heeft toevertrouwd. De nieuwe leden worden onophoudelijk omringd aangezien tussen de nieuwe volgelingen geen contact wordt geduld. Zij zijn onderworpen aan een uitputtend werktempo (gedurende lange uren op straat rozen en brochures verkopen, slaapgebrek, gebed om 3u30 's nachts voor de foto van de goeroe, koude douches, zelfkastijding, slechte voeding enz.).

De getuige beweert enorm veel geld te hebben verdiend voor de beweging door zogenaamd voor een liefdadig doel rozen en illustraties te verkopen. De beweging doet haar volgelingen geloven dat, als zij erin slagen een of ander voorwerp aan een voorbijganger te verkopen, zij ertoe bijdragen om de betrokkene al was het maar gedeeltelijk te "redden". De volgelingen zijn verplicht om een dagelijkse financiële balans voor te leggen.

In België zouden de volgelingen naar verluidt een brochure met de titel "Une Famille" verkopen (of zij zouden dat althans is het verleden hebben moeten doen); die brochure bevat artikelen met een algemene draagwijdte bijvoorbeeld over kunst en de Belgische musea ...

Bij de minste aarzeling wordt de volgeling nog meer geïsoleerd en overgeleverd aan de opperste leider die hem tijdens lange gesprekken zwaar onder druk zet en telkens weer appelleert aan zijn verantwoordelijkheidszin. Moon organiseert ook geregeld huwelijken tussen de leden van de beweging. Volgens dezelfde getuige wordt iedere aanhanger uitgenodigd om een lijst met zeer persoonlijke inlichtingen mee te delen en op grond daarvan wordt dan een partner gekozen die zo weinig mogelijk aan zijn wensen beantwoordt. Het feit dat hij die hindernis kan overwinnen, stelt de volgeling in staat "zich te redden". Het huwelijk wordt voltrokken op een door de leiders gekozen tijdstip.

De Moonsekte wil de huidige maatschappij vervangen door een moonistisch wereldbeeld, want Moon beweert dat hij de waarheid in pacht heeft. De wereld moet "gered worden" en als de beweging aangevallen wordt, aarzelt hij niet om flink van zich af te bijten. De getuige pleit voor een legalisering van de deprogrammeringstechnieken. In dat verband is de vereniging naar het schijnt reeds herhaaldelijk voor de rechtbank gedaagd. Ouders of familieleden van aanhangers zouden zich hebben moeten verantwoorden wegens willekeurige opsluiting. Het wordt de volgelingen ook ingepompt dat een dode "moonist" beter is dan een gedeprogrammeerde.

Volgens een andere getuige is een van de in 1993 door de echtgenote van Sun Myung Moon (die in België en Luxemburg verscheidene conferenties heeft gegeven) opgerichte organisaties de "Federatie van de vrouwen voor de wereldvrede". Moon gaat ook schuil achter tal van andere benamingen van internationale culturele of godsdienstige stichtingen, zoals bijvoorbeeld Causa, de universitaire verenigingen voor het onderzoek van de beginselen, de theologische seminaries van de eenmaking, de Academie voor de universele vrede enz. Die groepen zijn wereldwijd verspreid. Ook al hebben ze niet allemaal een zetel in België, ze hebben niettemin wel invloed in ons land, vooral in academische kringen.

Bron: Eindverslag parlementair onderzoek naar sekten in België

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

6

Re: Moonsekte

Without doubt, however, Moon's organization has had a long regord of association with organized crime figures, including ones implicated in the drug trade. Besides collaborating with leaders of the Japanese yakuza and the Cocaine Coup government of Bolivia, Moon's organization developed close ties with the Honduran military and the Nicaraguan contra's who were permeated with drug smugglers.

Retired US Army General John K. Singlaub, a former WACL-president, told me that "the Japanese [WACL] chapter was taken over almost entirely by Moonies."

Bron: Moon/Bush 'Ongoing Crime Enterprise' | Robert Parry | 17 februari 2007 | consortiumnews.com

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube