1

Jacques Carré was op de infosectie van de BOB van Brussel even een collega van Beijer geweest en was later brigadecommandant in Ukkel de baas van Madani Bouhouche. Volgens enkele ARI-medewerkers zou hij af en toe hand-en-spandiensten geleverd hebben, wat Beijer op het internet tegensprak. In het onderzoek werden in elk geval geen aanwijzingen gevonden dat hij een betaald agent zou geweest zijn.

Het was ook Jacques Carré die samen met Charles Toumpsin het alibi van Dekaise-verdachte Bruno Vandeuren maar half controleerde.

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Een vroegere districtscommandant zei tegen Raf Sauviller en Hilde Geens dat hij Carré uit het Dekaise-onderzoek had gegooid wegens verduistering. Het zou gegaan zijn om verdwenen auto-onderdelen. Hilde Geens trok het na. De krijgsauditeur deed inderdaad in 1988 een onderzoek naar corruptie, maar de commandant werd vrijgesproken.

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Op seniorennet staat een foto van de BOB-sectie Brussel anno 1977. Veertien stuks. Carré en ook Tratsaert o.a. Misschien de moeite om ook de andere namen een keer te screenen?